summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/src/mess/drivers/rainbow.c
blob: 4dc0661f2b26c37b3fec895ea0428f71822fb6b0 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
/***************************************************************************************************
DEC Rainbow 100

Driver-in-progress by R. Belmont and Miodrag Milanovic.
Portions (2013 - 2015) by Karl-Ludwig Deisenhofer (Floppy, ClikClok RTC, NVRAM, DIPs, hard disk).

STATE AS OF APRIL 2015
----------------------
Driver is based entirely on the DEC-100 'B' variant (DEC-190 and DEC-100 A models are treated as clones).
While this is OK for the compatible -190, it doesn't do justice to ancient '100 A' hardware.
RBCONVERT.ZIP has details on how model 'A' differs from version B.

Issues with this driver:

(1) Keyboard emulation incomplete (fatal; inhibits the system from booting with ERROR 50).

Serial ports do not work, so serial communication failure (ERROR 60) and ERROR 40 (serial 
printer interface) result. Unfortunately the BIOS tests all three serial interfaces in line.

(2) while DOS 3 and UCSD systems (fort_sys, pas_sys) + diag disks boot, CPM 2.x and DOS 2.x die 
in secondary boot loader with a RESTORE (seek track 0) when track 2 sector 1 should be loaded.

Writing files to floppy is next to impossible on both CPM 1.x and DOS 3 (these two OS boot
with keyboard workarounds enabled). File deletion works, so few bytes pass.

(3) heavy system interaction stalls the driver. Start one of the torture tests on the diag.disk
and see what happens (system interaction, Z80, about any test except the video / CRT tests).

(4) arbitration chip (E11; in 100-A schematics or E13 in -B) should be dumped. 
It is a 6308 OTP ROM (2048 bit, 256 x 8) used as a lookup table (LUT) with the address pins (A) 
used as inputs and the data pins (D) as output. 

Plays a role in DMA access to lower memory (limited to 64 K; Extended communication option only).
Arbiter is also involved in refresh and shared memory contention (affects Z80/8088 CPU cycles). 

=> INPUTS on E13 (PC-100 B):

SH5 RF SH REQ H  -> Pin 19 (A7) shared memory request / refresh ?
   1K -> +5 V  -> Pin 18 (A6) < UNUSED >
SH 2 BDL ACK (L) -> Pin 17 (A5) BUNDLE OPTION: IRQ acknowledged 
SH 2 NONSHRCYC H -> Pin 5 (A4) unshared memory cycle is in progress
SH 2 PRECHARGE H -> Pin 4 (A3) 
SH 2 SHMUX 88 ENB -> Pin 3 (A2) shared memory
SH2 DO REFRESH H -> Pin 2 (A1) indicates that extended memory must be refreshed -> on J6 as (L)
SH10 BDL REQ (L) -> Pin 1 (A0) BUNDLE OPTION wishes to use shared memory


UPGRADES WORTH EMULATING:
- SHOULD BE IMPLEMENTED AS SLOT DEVICES (for now, DIP settings affect 'system_parameter_r' only and are disabled):

* Color graphics option (uses NEC upd7220 GDC).     REFERENCE: Programmer's Reference: AA-AE36A-TV.
Either 384 x 240 x 16 or 800 x 240 x 4 colors (out of 4096). 8 ? 64 K video RAM. Pallette limited to 4 colors on 100-A.
Graphics output is independent from monochrome output. 

* Extended communication option (occupies BUNDLE_OPTION 1 + 2) REFERENCE: AA-V172A-TV + Addendum AV-Y890A-TV.
Two ports, a high-speed RS-422 half-duplex interface (port A) + lower-speed RS-423 full/half-duplex interface
with modem control (port B). A 5 Mhz. 8237 DMA controller transfers data into and out of shared memory (not: optional RAM).

Uses SHRAM, SHMA, BDL SH WR L, NONSHARED CYCLE. Implementation requires DMA and arbitration logic (dump of E11/E13 ?).
Can't be added if RD51 hard disk controller present (J4 + J5). For programming info see NEWCOM1.DOC (-> RBETECDOC.ZIP).


* ( NO DUMP YET ) PC character set. Enhances Code Blue emulation. Simple CHARACTER ROM replacement? 

* ( NO DUMP YET ) TCS / Technical Character Set ('$95 from DEC, for Rainbow 100, 100B, 100+ ; separate docs available')
 Source: price list of a DEC reseller. Possibly identical to http://vt100.net/charsets/technical.html

* 8087 Numerical Data Coprocessor daughterboard.    REFERENCE: EK-PCNDP-IN-PRE
Daughterboard, to be plugged into the expansion port where the memory expansion card usually sits (J6).
If a memory adapter board is present, it has to be plugged into a connector atop the 8087 copro board.
The 8088 is put into the CPU socket on the coprocessor board.
SOFTWARE: MATH test on 'Design Maturity Diagnostics'; AutoCad, TurboPascal and Fortran.

* Suitable Solutions TURBOW286: 12 Mhz, 68-pin, low power AMD N80L286-12 and WAYLAND/EDSUN EL286-88-10-B ( 80286 to 8088 Processor Signal Converter )
plus DC 7174 or DT 7174 (barely readable). Add-on card, replaces main 8088 cpu (via ribbon cable). Patched V5.03 BOOT ROM labeled 'TBSS1.3 - 3ED4'.

* NEC_V20 (requires modded BOOT ROM because of - at least 2 - hard coded timing loops):
100A:     100B/100+:            100B+ ALTERNATE RECOMMENDATION (fixes RAM size auto-detection problems when V20 is in place.
Tested on a 30+ year old live machine. Your mileage may vary)

Location Data Location Data          Loc.|Data
....   ..  ....   .. ------------------ 00C6 46 [ increases 'wait for Z80' from approx. 27,5 ms (old value 40) to 30,5 ms ]
....   ..  ....   .. ------------------ 0303 00 [ disable CHECKSUM ]
043F   64  072F   64 <-----------------> 072F 73 [ increases minimum cycle time from 2600 (64) to 3000 ms (73) ]
067D   20  0B36   20 <-----------------> 0B36 20 [ USE A VALUE OF 20 FOR THE NEC - as in the initial patch! CHANGES CAUSE VFR-ERROR 10 ]
1FFE   2B  3FFE   1B (BIOS CHECKSUM)
1FFF   70  3FFF   88 (BIOS CHECKSUM)

--------------------------------------------------------------
Meaning of Diagnostics LEDs (from PC100ESV1.PDF found, e.g.,
on ftp://ftp.update.uu.se/pub/rainbow/doc/rainbow-docs/

Internal Diagnostic Messages                F
Msg Message                Lights Display  A
No.                    * = on o = off  T
..........................................- = on or off  A
..........................................1 2 3 4 5 6 7  L
--------------------------------------------------------------
.1 Main Board (Video)          o * * o * o *  Yes
.2 Main Board* (unsolicited interrupt)  * * * * o * o  Yes
.3 Drive A or B (index)         o o * o o * *
.4 Drive A or B (motor)         * * o o o * *
.5 Drive A or B (seek)          o * o o o * *
.6 Drive A or B (read)          * o o o o * *
.7 Drive A or B (restore)        o * * o o * *
.8 Drive A or B (step)          * o * o o * *
.9 System Load incomplete+ (System Load) o o o o o o o
10 Main Board (video, vfr)        * * * o * o *  Yes
11 System Load incomplete+ (Boot Load)  o o o o o o o
12 Drive A or B (not ready)       o o o o o * *
13 Keyboard               * * o * o * o  Yes
14 Main Board (nvm data)         * * * * o * *
15 (no msg. 15 in that table)
16 Interrupts off*            * * * o o o o  Cond.
17 Main Board (video RAM)        * * * o * * o  Yes
18 Main Board (Z80 crc)         * * * * o o *  Yes
19 Main Board RAM (0-64K)        - - - * * o *  Yes
20 Main Board (unsolicited int., Z80)  * * * o o o *  Yes
21 Drive Not Ready+           o o o o o o o
22 Remove Card or Diskette        o * * o o o *
23 Non-System Diskette+         o o o o o o o
24 new memory size = nnnK        o o o o o o o
25 Set Up Defaults stored        o o o o o o o
26 Main Board (RAM arbitration)     * * * o * o o  Yes
27 Main Board (RAM option)        - - - * * o o
28 RX50 controller board         * * * o o * *
29 Main Board* (Z80 response)      * * * * o o o
30 Main Board (ROM crc, ROM 0)      * * * * * * *  Yes
31 Main Board (ROM crc, ROM 1)      * * * * * * o  Yes
-  Main Board (ROM crc, ROM 2)      * * * o * * *  Yes
33 Main Board (contention)        o o o o o * o  Yes
40 Main Board (printer port)       * o * * o * o
50 Main Board (keyboard port)      o o * * o * o  Yes
60 Main Board (comm port)        o * * * o * o
--------------------------------------------------------------
*  These errors can occur at any time because the circuits
are monitored constantly
+  These messages may occur during power-up if auto boot is
selected

PCB layout
==========

DEC-100 model B
= part no.70-19974-02 according to document EK-RB100-TM_001

PCB # 5416206 / 5016205-01C1:

7-6-5-4 |3-2-1
DIAGNOSTIC-LEDs |J3  | |J2   | |J1  |
|------|----8088|Z80-|--|VIDEO|-|PRINTER|-|SERIAL|----|
| 2 x 64 K       |/KBD.|         !!!!!|
| R A M       NEC D7201C      |P|!W90!|
|                       |O|!!!!!|
|  [W6]  ROM 1    INTEL 8088      |W|   |
|      (23-020e5-00)           |E|   |
|                       |R|   |
| ...J5..  BOOT ROM 0   ...J4...     =J8   |
|      (23-022e5-00)               |
| ...J6...                      |
| [W5]                        |
|                           |
|   INTEL 8251A  ZILOG Z 80A            |
|        [W18]                |
| A 4x        74 LS 244           |
| M S      [W15]                |
| 9 -  DEC-DC011   74 LS 245           |
| 1 R      [W14]                |
| 2 A         [W13]             |
| 8 M  CHARGEN.-                  |
|    ROM (4K)      ...J7... | ...J9 = RX50 |
|                           |
|-------------PCB# 5416206 / 5016205-01C1-------------|

CONNECTORS ("J"):
	...J5... ...J4... both: RD51 controller (hard disk)
	...J5... ...J4... both: EXTENDED COMM. controller

	...J6... is the MEMORY OPTION connector (52 pin)
	...J7... is the GRAPHICS OPTION connector (40 pin)
	...J9... RX50 FLOPPY CONTROLLER (40 pin; REQUIRED)

JUMPERS (labeled "W"):
 W5 + W6 are out when 16K x 8 EPROMS are used
/ W5 + W6 installed => 32 K x 8 EPROMs (pin 27 = A14)

W13, W14, W15, W18 = for manufacturing tests.
=> W13 - W15 affect diagnostic read register (port $0a)
=> W18 pulls DSR to ground and affects 8251A - port $11 (bit 7)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! DO NOT SHORT JUMPER / CONNECTOR [W90] ON LIVE HARDWARE !!
!!                             !!
!! WARNING: CIRCUIT DAMAGE could occur if this jumper is !!
!! set by end users.    See PDF document AA-V523A-TV. !!
!!                             !!
!! W90 connects to pin 2 (Voltage Bias on PWR connector J8)!!
!! and is designed FOR ===> FACTORY TESTS OF THE PSU <=== !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WIRE CONNECTORS - SEEN ON SCHEMATICS - NOT PRESENT ON DEC-100 B (-A only?):
W16 pulls J2 printer port pin 1 to GND when set (chassis to logical GND).
W17 pulls J1 serial port pin 1 to GND when set (chassis to logical GND).
****************************************************************************/

// ---------------------------------------------------------------------------
// WORKAROUNDS:
// (1) FORCE LOGO: - not valid for 100-A ROM -
//#define FORCE_RAINBOW_B_LOGO

// (2) KEYBOARD_WORKAROUND : also requires FORCE...LOGO (and preliminary headers)
//#define KEYBOARD_WORKAROUND
//#define KBD_DELAY 8	 // (debounce delay)
// ---------------------------------------------------------------------------


// Define standard and maximum RAM sizes (A, then B model):
//#define BOARD_RAM 0x0ffff // 64 K base RAM (100-A)
//#define END_OF_RAM 0xcffff // very last byte (100-A) DO NOT CHANGE.

// DEC-100-B probes until a 'flaky' area is found (BOOT ROM around F400:0E04).
// It is no longer possible to key in the RAM size from within the 100-B BIOS.
#define BOARD_RAM 0x1ffff // 128 K base RAM (100-B)
#define END_OF_RAM 0xdffff // very last byte (100-B) DO NOT CHANGE.

// ----------------------------------------------------------------------------------------------
#include "emu.h"
#include "cpu/i86/i86.h"
#include "cpu/z80/z80.h"
#include "video/vtvideo.h"

#include "machine/wd_fdc.h"
#include "formats/rx50_dsk.h"
#include "formats/pc_dsk.h" // PC Formats (TESTING)
#include "imagedev/flopdrv.h"

#include "imagedev/harddriv.h" 
#include "machine/wd2010.h"  

#include "machine/i8251.h"
#include "machine/clock.h"
#include "machine/dec_lk201.h"
#include "machine/nvram.h"

#include "machine/ds1315.h"

#include "rainbow.lh" // BEZEL - LAYOUT with LEDs for diag 1-7, keyboard 8-11 and floppy 20-23

#define LK201_TAG  "lk201"
#define FD1793_TAG "fd1793x"

#define INVALID_DRIVE 255
#define MAX_FLOPPIES 4

class rainbow_state : public driver_device
{
public:
	rainbow_state(const machine_config &mconfig, device_type type, const char *tag) :
		driver_device(mconfig, type, tag),

#ifdef KEYBOARD_WORKAROUND
#include "./m_kbd1.c" 
#endif


		m_inp1(*this, "W13"),
		m_inp2(*this, "W14"),
		m_inp3(*this, "W15"),
		m_inp4(*this, "W18"),
		m_inp5(*this, "HARD DISK PRESENT"), // DO NOT CHANGE ORDER (also: COMMUNICATION EXTENSION)
		m_inp6(*this, "FLOPPY CONTROLLER"), // DO NOT CHANGE ORDER 
		m_inp7(*this, "GRAPHICS OPTION"),  // DO NOT CHANGE ORDER 
		m_inp8(*this, "MEMORY PRESENT"),  // DO NOT CHANGE ORDER 
		m_inp9(*this, "MONITOR TYPE"),
		m_inp10(*this, "J17"),
		m_inp11(*this, "CLIKCLOK"),
		m_inp12(*this, "WATCHDOG"),

		m_crtc(*this, "vt100_video"),
		m_i8088(*this, "maincpu"),
		m_z80(*this, "subcpu"),
		m_fdc(*this, FD1793_TAG),

		m_hdc(*this, "hdc"),         

		m_kbd8251(*this, "kbdser"),
		m_lk201(*this, LK201_TAG),
		m_p_ram(*this, "p_ram"),

		m_p_vol_ram(*this, "vol_ram"),
		m_p_nvram(*this, "nvram"),

		m_shared(*this, "sh_ram"),

		m_rtc(*this, "rtc")
	{
	}

	DECLARE_READ8_MEMBER(read_video_ram_r);
	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(clear_video_interrupt);
	//DECLARE_WRITE8_MEMBER(hd_status_10C_w); // MHFU DISABLE REGISTER (W)

	DECLARE_READ8_MEMBER(diagnostic_r);
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(diagnostic_w);

	DECLARE_READ8_MEMBER(comm_control_r);
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(comm_control_w);

	DECLARE_READ8_MEMBER(share_z80_r);
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(share_z80_w);

	// 'RD51' MFM CONTROLLER (WD1010) *************************************
	DECLARE_READ8_MEMBER(hd_status_60_r); // TRI STATE DATA PORT (R/W) 
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(hd_status_60_w);
 
	DECLARE_READ8_MEMBER(hd_status_68_r); // EXTRA REGISTER 0x68 (R/W 8088)
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(hd_status_68_w);

	DECLARE_READ8_MEMBER(hd_status_69_r); // EXTRA REGISTER 0x69 (R/- 8088)

	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(bundle_irq);
	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(hdc_bdrq); // BUFFER DATA REQUEST (FROM WD)
	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(hdc_bcr);  // BUFFER COUNTER RESET (FROM WD)

	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(hdc_step);
	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(hdc_direction);

	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(hdc_read_sector);
	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(hdc_write_sector);

	DECLARE_READ_LINE_MEMBER(hdc_drive_ready);
	DECLARE_READ_LINE_MEMBER(hdc_write_fault);

	DECLARE_READ8_MEMBER(i8088_latch_r);
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(i8088_latch_w);
	DECLARE_READ8_MEMBER(z80_latch_r);
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(z80_latch_w);

	DECLARE_WRITE8_MEMBER(z80_diskdiag_read_w);
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(z80_diskdiag_write_w);

	DECLARE_READ8_MEMBER(z80_generalstat_r);

	DECLARE_READ8_MEMBER(z80_diskstatus_r);
	DECLARE_WRITE8_MEMBER(z80_diskcontrol_w);

	DECLARE_READ8_MEMBER(system_parameter_r);

	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(kbd_tx);
	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(kbd_rxready_w);
	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(kbd_txready_w);

	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(irq_hi_w);

	DECLARE_READ8_MEMBER(rtc_reset);
	DECLARE_READ8_MEMBER(rtc_enable);
	DECLARE_READ8_MEMBER(rtc_r);

	DECLARE_READ8_MEMBER(rtc_reset2);
	DECLARE_READ8_MEMBER(rtc_enable2);
	DECLARE_READ8_MEMBER(rtc_r2);

	DECLARE_READ8_MEMBER(rtc_w);

	
#ifdef KEYBOARD_WORKAROUND
#include "./port9x_Ax.c" 
#endif
	UINT32 screen_update_rainbow(screen_device &screen, bitmap_ind16 &bitmap, const rectangle &cliprect);
	INTERRUPT_GEN_MEMBER(vblank_irq);

	DECLARE_WRITE_LINE_MEMBER(write_keyboard_clock);
	TIMER_DEVICE_CALLBACK_MEMBER(motor_tick);

	DECLARE_FLOPPY_FORMATS(floppy_formats);
protected:
	virtual void machine_start();

private:
	enum
	{  // LOWEST PRIORITY
		// Mnemonic - - - - - - TYPE ADDRESS - Source 
		//           [1][0] [1][0] <= Depends on DTR(L) output of keyboard PUSART (on Rainbow-100 B)
		IRQ_8088_MAILBOX = 0, // 27/A7 9C/29C - [built-in] Interrupt from Z80A
		IRQ_8088_KBD,     // 26/A6 98/298 - [built-in] KEYBOARD Interrupt - 8251A
		IRQ_BDL_INTR_L,    // 25/A5 94/294 - [ext. BUNDLE OPTION] Hard disk or Extended communication IRQ (no DMA)
	 // IRQ_COMM_PTR_INTR_L, // 24/A4 90/290 - [built-in 7201] Communication/Printer interrupt
	 // IRQ_DMAC_INTR_L,   // 23/A3 8C/28C - [ext. COMM.BOARD only] - external DMA Controller (8237) interrupt
	 // IRQ_GRF_INTR_L,    // 22/A2 88/288 - [ext. COLOR GRAPHICS]
	 // IRQ_BDL_INTR_1L,   // 21/A1 84/284 - [ext. COMM.BOARD only] 
		IRQ_8088_VBL,     // 20/A0 80/280 - [built-in DC012] - VERT INTR L (= schematics)
		IRQ_8088_NMI     // 02/02 08/08  - [external MEMORY EXTENSION] - PARITY ERROR L 
	}; // HIGHEST PRIORITY

	
#ifdef KEYBOARD_WORKAROUND
#include "./m_kbd2.c" 
#endif

	required_ioport m_inp1;
	required_ioport m_inp2;
	required_ioport m_inp3;
	required_ioport m_inp4;
	required_ioport m_inp5;
	required_ioport m_inp6;
	required_ioport m_inp7;
	required_ioport m_inp8;
	required_ioport m_inp9;
	required_ioport m_inp10;
	required_ioport m_inp11;
	required_ioport m_inp12;
	required_device<rainbow_video_device> m_crtc;
	required_device<cpu_device> m_i8088;
	required_device<cpu_device> m_z80;

	required_device<fd1793_t> m_fdc;
	optional_device<wd2010_device> m_hdc; 

	required_device<i8251_device> m_kbd8251;
	required_device<lk201_device> m_lk201;
	required_shared_ptr<UINT8> m_p_ram;
	required_shared_ptr<UINT8> m_p_vol_ram;
	required_shared_ptr<UINT8> m_p_nvram;
	required_shared_ptr<UINT8> m_shared;

	optional_device<ds1315_device> m_rtc;

	void raise_8088_irq(int ref);
	void lower_8088_irq(int ref);

	void update_8088_irqs();

	void update_bundle_irq(); // RD51 or COMM.OPTION!
	int do_write_sector();
	void hdc_buffer_counter_reset();
	void hdc_reset();

	hard_disk_file *rainbow_hdc_file(int ref);

	bool m_SCREEN_BLANK;

	int INT88, INTZ80;

	bool m_zflip;          // Z80 alternate memory map with A15 inverted
	bool m_z80_halted;
	int m_z80_diskcontrol;     // retains values needed for status register

	bool m_kbd_tx_ready, m_kbd_rx_ready;
	int m_KBD;

	int m_beep_counter;
	int MOTOR_DISABLE_counter;

	int COLD_BOOT;
	UINT8 m_diagnostic;

	UINT8 m_z80_private[0x800];   // Z80 private 2K
	UINT8 m_z80_mailbox, m_8088_mailbox;

	void update_kbd_irq();
	virtual void machine_reset();

	int m_unit;
	floppy_image_device *m_floppy;

	int m_irq_high;
	UINT32 m_irq_mask;

	int m_bdl_irq; 
	int m_hdc_buf_offset;

	bool m_hdc_index_latch; 
	bool m_hdc_step_latch;
	int m_hdc_direction;
	bool m_hdc_track0;
	bool m_hdc_write_gate;

	bool m_hdc_drive_ready;
	bool m_hdc_write_fault;

	UINT8 m_hdc_buffer[2048];
};

// initially only RX50IMG_FORMAT, FLOPPY_TD0_FORMAT, (IMD + PC : TESTING !!)
FLOPPY_FORMATS_MEMBER(rainbow_state::floppy_formats)
FLOPPY_RX50IMG_FORMAT,
FLOPPY_TD0_FORMAT,
FLOPPY_IMD_FORMAT,
FLOPPY_PC_FORMAT
FLOPPY_FORMATS_END

// initially only : SLOT_INTERFACE("525qd", FLOPPY_525_SSQD) 
static SLOT_INTERFACE_START(rainbow_floppies)
SLOT_INTERFACE("525qd0", FLOPPY_525_SSQD)
SLOT_INTERFACE("525qd1", FLOPPY_525_SSQD)
SLOT_INTERFACE("525qd2", FLOPPY_525_SSQD)
SLOT_INTERFACE("525qd3", FLOPPY_525_SSQD)
SLOT_INTERFACE_END
// testing: SLOT_INTERFACE("35ssdd", FLOPPY_35_SSDD)

void rainbow_state::machine_start()
{
	MOTOR_DISABLE_counter = 2; // soon resets drv.LEDs
	COLD_BOOT = 1;

	m_SCREEN_BLANK = false;

	save_item(NAME(m_z80_private));
	save_item(NAME(m_z80_mailbox));
	save_item(NAME(m_8088_mailbox));
	save_item(NAME(m_zflip));
	save_item(NAME(m_kbd_tx_ready));
	save_item(NAME(m_kbd_rx_ready));
	save_item(NAME(m_irq_high));
	save_item(NAME(m_irq_mask));

#ifdef FORCE_RAINBOW_B_LOGO
	UINT8 *rom = memregion("maincpu")->base();

	rom[0xf4000 + 0x364a] = 2 + 8; // 2 :set ; 4 : reset, 8 : set for 0xf4363 ( 0363 WAIT_FOR_BIT3__loc_35E )

	rom[0xf4000 + 0x0363] = 0x90;
	rom[0xf4000 + 0x0364] = 0x90;

	// If bit 2 = 1 (Efff9), then a keyboard powerup is necessary (=> will lock up in current state)
	rom[0xf4000 + 0x3638] = 0x80; // OR instead of TEST
	rom[0xf4000 + 0x3639] = 0x0f; // OR instead of TEST
	rom[0xf4000 + 0x363a] = 0x08; // 04 => 08

	rom[0xf4000 + 0x363b] = 0xeb; // COND => JMPS

	if (rom[0xf4174] == 0x75)
	{
		rom[0xf4174] = 0xeb; // jmps RAINBOW100_LOGO__loc_33D
		rom[0xf4175] = 0x08;
	}

	if (rom[0xf4000 + 0x3ffc] == 0x31) // 100-B
		rom[0xf4384] = 0xeb; // JMPS => BOOT80

	if (rom[0xf4000 + 0x3ffc] == 0x35) // v5.05
		rom[0xf437b] = 0xeb;

	//TEST-DEBUG: always reset NVM to defaults (!)
	//rom[0x3d6c] = 0x90;
	//rom[0x3d6d] = 0x90;
#endif

#ifdef KEYBOARD_WORKAROUND
#include "./rainbow_keyboard0.c"
#endif
}

static ADDRESS_MAP_START(rainbow8088_map, AS_PROGRAM, 8, rainbow_state)
ADDRESS_MAP_UNMAP_HIGH
AM_RANGE(0x00000, 0x0ffff) AM_RAM AM_SHARE("sh_ram")
AM_RANGE(0x10000, END_OF_RAM) AM_RAM

// There is a 2212 (256 x 4 bit) NVRAM from 0xed000 to 0xed0ff (*)
// shadowed at $ec000 - $ecfff and from $ed100 - $edfff.

// (*) ED000 - ED0FF is the area the DEC-100-B BIOS accesses and checks

// - Specs say that the CPU has direct access to volatile RAM only.
//  So NVRAM is hidden and loads & saves are triggered within the
//  'diagnostic_w' handler (similar to real hardware).

// - Address bits 8-12 are ignored (-> AM_MIRROR).
AM_RANGE(0xed000, 0xed0ff) AM_RAM AM_SHARE("vol_ram") AM_MIRROR(0x1f00)
AM_RANGE(0xed100, 0xed1ff) AM_RAM AM_SHARE("nvram")

AM_RANGE(0xee000, 0xeffff) AM_RAM AM_SHARE("p_ram")
AM_RANGE(0xf0000, 0xfffff) AM_ROM
ADDRESS_MAP_END

static ADDRESS_MAP_START(rainbow8088_io, AS_IO, 8, rainbow_state)
ADDRESS_MAP_UNMAP_HIGH
//ADDRESS_MAP_GLOBAL_MASK(0xff)
ADDRESS_MAP_GLOBAL_MASK(0x1ff)
AM_RANGE(0x00, 0x00) AM_READWRITE(i8088_latch_r, i8088_latch_w)

// 0x02 Communication status / control register (8088)
AM_RANGE(0x02, 0x02) AM_READWRITE(comm_control_r, comm_control_w)

AM_RANGE(0x04, 0x04) AM_DEVWRITE("vt100_video", rainbow_video_device, dc011_w) 

// TODO: unmapped [06] : Communication bit rates (see page 21 of PC 100 SPEC)

AM_RANGE(0x08, 0x08) AM_READ(system_parameter_r)

AM_RANGE(0x0a, 0x0a) AM_READWRITE(diagnostic_r, diagnostic_w)

AM_RANGE(0x0c, 0x0c) AM_DEVWRITE("vt100_video", rainbow_video_device, dc012_w) 

// TODO: unmapped [0e] : PRINTER BIT RATE REGISTER (WO)

AM_RANGE(0x10, 0x10) AM_DEVREADWRITE("kbdser", i8251_device, data_r, data_w)
AM_RANGE(0x11, 0x11) AM_DEVREADWRITE("kbdser", i8251_device, status_r, control_w)

// ===========================================================
// There are 4 select lines for Option Select 1 to 4
// Option Select ------------------- Bundle Option Present
// 1 2 3 4:             BDL PRES (L):
// X X o o Communication Option----- X
// o X o o RD51 hard disk controller X --------- (X = SELECT)
// ===========================================================
// 0x20 -> 0x2f ***** EXTENDED COMM. OPTION / Option Select 1.
// See boot rom @1EA6: 0x27 (<- RESET EXTENDED COMM OPTION )
// ===========================================================
// 0x30 -> 0x3f ***** Option Select 3 
// ===========================================================
// 0x40 COMMUNICATIONS DATA REGISTER (MPSC)
// 0x41 PRINTER DATA REGISTER (MPSC)
// 0x42 COMMUNICATIONS CONTROL / STATUS REGISTER (MPSC)
// 0x43 PRINTER CONTROL / STATUS REGISTER (MPSC)
// ===========================================================
// 0x50 - 0x57 ***** COLOR GRAPHICS OPTION:
// 50h  Graphics option software reset. Any write to this
//    port also resynchronizes the read/modify/write memory
//    cycles of the Graphics Option to those of the GDC (*)
//                    * see boot ROM @1EB4/8
// 51h  Data written to this port is loaded into the area
//    selected by the previous write to port 53h.

// 52h  Data written to this port is loaded into the Write Buffer.

// 53h  Data written to this port provides address selection
//    for indirect addressing (see Indirect Register).

// 54h  Data written to this port is loaded into the low-order
//    byte of the Write Mask.

// 55h  Data written to this port is loaded into the high-order
//    byte of the Write Mask.

// 56h  Data written to this port is loaded into the GDC's FIFO
//    Buffer and flagged as a parameter.
// ===========================================================
// 0x60 -> 0x6f ***** EXTENDED COMM. OPTION / Option Select 2.
// ===========================================================
// 0x60 -> 0x6f ***** RD51 HD. CONTROLLER  / Option Select 2.
AM_RANGE(0x60, 0x67) AM_DEVREADWRITE("hdc", wd2010_device, read, write)
AM_RANGE(0x68, 0x68) AM_READWRITE(hd_status_68_r, hd_status_68_w)
AM_RANGE(0x69, 0x69) AM_READ(hd_status_69_r)
// ===========================================================
// THE RD51 CONTROLLER:
// - WD1010AL - 00 (WDC '83)
// + 2 K x 8 SRAM (SY2128-4 or Japan 8328) 21-17872-01 
// + 74(L)Sxxx glue logic (drive/head select, buffers etc.)
// + 10 Mhz Quartz (/2)
// SERVICE JUMPERS (not to be removed for normal operation):
//  JUMPER "W1" : bridge between 10 Mhz master clock and board
//  JUMPER "W2" : bridges SYNC within Read Data Circuit
//  JUMPER "W3" : bridges 'drive read data' (from hard disk)
// Later RD51 boards (> '83 week 28 ?) have no jumpers at all.
// ===========================================================
// DEC RD TYPE (MByte) CYL ---- HEADS ---- MODEL (typical)
// DEC RD50 (5 Mbyte): 153 cyl. 4 heads -- ST506
// DEC RD51(10 Mbyte); 306 cyl. 4 heads -- ST412
// DEC RD31(20 Mbyte); 615 cyl. 4 heads -- ST225
// DEC RD52(32 Mbyte); 512 cyl. 8 heads -- Q540 [!]
// DEC RD32(40 Mbyte); 820 cyl. 6 heads -- ST251 [!]
// DEC RD53(67 Mbyte); 1024 cyl.8 heads -- 1325 [!]
// [!] More than 4 heads. Prepare with WUTIL and / or DSKPREP.

// SIZE RESTRICTIONS 
// * HARDWARE:
//   WD1010 controller has a built-in limit of 8 heads / 1024 cylinders. 
// * BOOT LOADERS:
//  - the DEC boot loader (and FDISK from DOS 3.10) initially allowed a maximum hard disc size of 20 MB.
//  - the custom boot loader that comes with 'WUTIL 3.2' allows 117 MB and 8 surfaces.
// * SOFTWARE:
//  - MS-DOS 2 allows a maximum partition size of 16 MB (sizes > 15 MB are incompatible to DOS 3) 
//   [ no more than 4 partitions of 8 MB size on one hard disk possible ]
//  - MS-DOS 3 - and Concurrent CPM - have a global 32 MB (1024 cylinder) limit
//  - a CP/M-86-80 partition can have up to 8 MB (all CP/M partitions together must not exceed 10 MB)
// ===========================================================
// 0x70 -> 0x7f ***** Option Select 4 
// ===========================================================
// 0x10c
AM_RANGE(0x10c, 0x10c) AM_DEVWRITE("vt100_video", rainbow_video_device, dc012_w)


#ifdef KEYBOARD_WORKAROUND
#include "./am_range_9x_Ax.c" 
#endif

ADDRESS_MAP_END

static ADDRESS_MAP_START(rainbowz80_mem, AS_PROGRAM, 8, rainbow_state)
ADDRESS_MAP_UNMAP_HIGH
AM_RANGE(0x0000, 0xffff) AM_READWRITE(share_z80_r, share_z80_w)
ADDRESS_MAP_END

static ADDRESS_MAP_START(rainbowz80_io, AS_IO, 8, rainbow_state)
ADDRESS_MAP_UNMAP_HIGH
ADDRESS_MAP_GLOBAL_MASK(0xff)
AM_RANGE(0x00, 0x00) AM_READWRITE(z80_latch_r, z80_latch_w)
AM_RANGE(0x20, 0x20) AM_READWRITE(z80_generalstat_r, z80_diskdiag_read_w) // read to port 0x20 used by MS-DOS 2.x diskette loader.
AM_RANGE(0x21, 0x21) AM_READWRITE(z80_generalstat_r, z80_diskdiag_write_w)
AM_RANGE(0x40, 0x40) AM_READWRITE(z80_diskstatus_r, z80_diskcontrol_w)
AM_RANGE(0x60, 0x63) AM_DEVREADWRITE(FD1793_TAG, fd1793_t, read, write)

// Z80 I/O shadow area > $80
AM_RANGE(0x80, 0x80) AM_READWRITE(z80_latch_r, z80_latch_w)
AM_RANGE(0xA0, 0xA0) AM_READWRITE(z80_generalstat_r, z80_diskdiag_read_w) // read to port 0x20 used by MS-DOS 2.x diskette loader.
AM_RANGE(0xA1, 0xA1) AM_READWRITE(z80_generalstat_r, z80_diskdiag_write_w)
AM_RANGE(0xC0, 0xC0) AM_READWRITE(z80_diskstatus_r, z80_diskcontrol_w)
AM_RANGE(0xE0, 0xE3) AM_DEVREADWRITE(FD1793_TAG, fd1793_t, read, write)
ADDRESS_MAP_END

/* Input ports */

/* DIP switches */
static INPUT_PORTS_START(rainbow100b_in)

#ifdef KEYBOARD_WORKAROUND
#include "./rainbow_ipt.c"
#endif
PORT_START("MONITOR TYPE")
PORT_DIPNAME(0x03, 0x03, "MONOCHROME MONITOR")
PORT_DIPSETTING(0x01, "WHITE")
PORT_DIPSETTING(0x02, "GREEN")
PORT_DIPSETTING(0x03, "AMBER")

// MEMORY, FLOPPY, BUNDLE, GRAPHICS affect 'system_parameter_r':
PORT_START("MEMORY PRESENT")
PORT_DIPNAME(0xF0000, 0x20000, "MEMORY PRESENT")
PORT_DIPSETTING(0x10000, "64 K (MINIMUM ON 100-A)") // see BOARD_RAM
PORT_DIPSETTING(0x20000, "128 K (MINIMUM ON 100-B)")
PORT_DIPSETTING(0x30000, "192 K (w. MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0x40000, "256 K (w. MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0x50000, "320 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0x60000, "384 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0x70000, "448 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0x80000, "512 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0x90000, "576 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0xA0000, "640 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0xB0000, "704 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0xC0000, "768 K (100-B MEMORY OPTION)")
PORT_DIPSETTING(0xD0000, "832 K (100-B MEMORY OPTION)") // see END_OF_RAM
PORT_DIPSETTING(0xE0000, "896 K (100-B MAX.  MEMORY)")

PORT_START("FLOPPY CONTROLLER") // floppy controller is not optional
PORT_DIPNAME(0x01, 0x01, "FLOPPY CONTROLLER") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x01, DEF_STR(On))

// EXT.COMM.card -or- RD51 HD. controller (marketed later).
PORT_START("HARD DISK PRESENT") // BUNDLE_OPTION
PORT_DIPNAME(0x01, 0x00, "HARD DISK PRESENT") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x01, DEF_STR(On))

PORT_START("CLIKCLOK") // DS1315 RTC
PORT_DIPNAME(0x01, 0x00, "REAL TIME CLOCK (CLIKCLOK)") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x01, DEF_STR(On))

PORT_START("GRAPHICS OPTION") // NEC COLOR GRAPHICS not implemented yet
PORT_DIPNAME(0x00, 0x00, "GRAPHICS OPTION") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x01, DEF_STR(On))

// W13 - W18 are used for factory tests and affect the boot process -
PORT_START("W13")
PORT_DIPNAME(0x02, 0x02, "W13 (FACTORY TEST A, LEAVE OFF)") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x02, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(On))

PORT_START("W14")
PORT_DIPNAME(0x04, 0x04, "W14 (FACTORY TEST B, LEAVE OFF)") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x04, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(On))
PORT_START("W15")
PORT_DIPNAME(0x08, 0x08, "W15 (FACTORY TEST C, LEAVE OFF)") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x08, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(On))

PORT_START("W18") // DSR = 1 when switch is OFF - see i8251.c 
PORT_DIPNAME(0x01, 0x00, "W18 (FACTORY TEST D, LEAVE OFF) (8251A: DSR)") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x01, DEF_STR(On))
PORT_WRITE_LINE_DEVICE_MEMBER("kbdser", i8251_device, write_dsr)

// J17 jumper on FDC controller board shifts drive select (experimental) -
PORT_START("J17")
PORT_DIPNAME(0x02, 0x00, "J17 DRIVE SELECT (A => C and B => D)") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x02, DEF_STR(On))

PORT_START("WATCHDOG")
PORT_DIPNAME(0x01, 0x01, "WATCHDOG ENABLED (MHFU)") PORT_TOGGLE
PORT_DIPSETTING(0x00, DEF_STR(Off))
PORT_DIPSETTING(0x01, DEF_STR(On))

INPUT_PORTS_END

void rainbow_state::machine_reset()
{
	/* configure RAM */
	address_space &program = machine().device<cpu_device>("maincpu")->space(AS_PROGRAM);
	if (m_inp8->read() < END_OF_RAM)
	{
		program.unmap_readwrite(m_inp8->read(), END_OF_RAM);
	}
	// BIOS can't handle soft resets (would trigger ERROR 16).
	// As a fallback, execute a hard reboot!
	if (COLD_BOOT == 2)
	{		// FIXME: ask for confirmation (via UI ?)
			device().machine().schedule_hard_reset();
	}

	/* *****************************************************************************************************************
	  Suitable Solutions ClikClok (one of the more compatible battery backed real time clocks)

		DESCRIPTION: plugs into NVRAM chip socket on a 100-A and into one of the (EP)ROM sockets on the 100-B 
		............ (there is a socket on the ClikClok for the NVRAM / EPROM chip). 

		DS1315 phantom clock. No address space needed (-> IRQs must be disabled to block ROM accesses during reads).

		DRIVERS: 'rbclik.zip' DOS and CP/M binaries plus source from DEC employee; Reads & displays times. Y2K READY. 
		+ 'newclk.arc' (Suitable Solutions; sets time and date; uses FE000 and up). 2 digit year here.

		TODO: obtain hardware / check address decoders. Access logic here is derived from Vincent Esser's source.
	*****************************************************************************************************************/

	// * Reset RTC to a defined state *
	#define RTC_RESET 0xFC104 // read $FC104 or mirror $FE104
	program.install_read_handler(RTC_RESET, RTC_RESET, 0, 0, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::rtc_reset), this));
	program.install_read_handler(RTC_RESET + 0x2000, RTC_RESET + 0x2000, 0, 0, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::rtc_reset2), this));

	// A magic pattern enables reads or writes (-> RTC_WRITE_DATA_0 / RTC_WRITE_DATA_1)
	// 64 bits read from two alternating addresses (see DS1315.C)
	#define RTC_PATTERN_0 0xFC100 // MIRROR: FE100 
	#define RTC_PATTERN_1 0xFC101 // MIRROR: FE101
	program.install_read_handler(RTC_PATTERN_0, RTC_PATTERN_1, 0, 0, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::rtc_enable), this));
	program.install_read_handler(RTC_PATTERN_0 + 0x2000, RTC_PATTERN_1 + 0x2000, 0, 0, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::rtc_enable2), this));

	// * Read actual time/date from ClikClok *
	#define RTC_READ_DATA 0xFC004 // Single byte - delivers one bit (if RTC enabled). MIRROR: FE004
	program.install_read_handler(RTC_READ_DATA, RTC_READ_DATA, 0, 0, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::rtc_r), this));
	program.install_read_handler(RTC_READ_DATA + 0x2000, RTC_READ_DATA + 0x2000, 0, 0, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::rtc_r2), this));

	// * Secretly transmit data to RTC (set time / date) * Works only if magic pattern enabled RTC. Look ma, no writes!
	#define RTC_WRITE_DATA_0 0xFE000 
	#define RTC_WRITE_DATA_1 0xFE001
	program.install_read_handler(RTC_WRITE_DATA_0, RTC_WRITE_DATA_1, 0, 0, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::rtc_w), this));

	m_rtc->chip_reset(); 
	// *********************************** / DS1315 'PHANTOM CLOCK' IMPLEMENTATION FOR 'DEC-100-B' ***************************************


	if (COLD_BOOT == 1)
	{
		COLD_BOOT = 2;
		m_crtc->MHFU(-100); // reset MHFU counter
	} 

	// *********** HARD DISK CONTROLLER...
	if (m_inp5->read() == 0x01) // ...PRESENT?
	{ 
		// Install 8088 read / write handler
		address_space &io = machine().device<cpu_device>("maincpu")->space(AS_IO);
		io.unmap_readwrite(0x60, 0x60); 
		io.install_read_handler(0x60, 0x60, read8_delegate(FUNC(rainbow_state::hd_status_60_r), this));
		io.install_write_handler(0x60, 0x60, write8_delegate(FUNC(rainbow_state::hd_status_60_w), this));

		hdc_reset();
		m_hdc_drive_ready = true;
		m_hdc_write_fault = false;

		hard_disk_file *local_hard_disk;
		local_hard_disk = rainbow_hdc_file(0); // one hard disk for now.

		output_set_value("led1", 0);
		if (local_hard_disk)
		{
			hard_disk_info *info;
			if ( (info = hard_disk_get_info(local_hard_disk)) )
			{
				output_set_value("led1", 1);

				UINT32 max_sector = (info->cylinders) * (info->heads) * (info->sectors);
				printf("\n%u MB HARD DISK: HEADS (1..8 OK) = %d / CYL. (151..1024 OK) = %d / SPT. (16 OK) = %d / SECTOR_BYTES (128..1024 OK) = %d\n", max_sector * 512 / 1000000,
					info->heads, info->cylinders, info->sectors, info->sectorbytes);
			}
		}
	}

	// *********** FLOPPY DISK CONTROLLER
	m_unit = INVALID_DRIVE;
	m_fdc->reset();
	m_fdc->set_floppy(NULL);
	m_fdc->dden_w(0);

	m_z80->set_input_line(INPUT_LINE_HALT, ASSERT_LINE);
	m_z80_halted = true;
	m_zflip = true;

	INTZ80 = false;
	INT88 = false;

	m_kbd_tx_ready = m_kbd_rx_ready = false;
	m_kbd8251->write_cts(1);
	m_KBD = 0;

	m_irq_high = 0;

	// RESET ALL LEDs
	output_set_value("led1", 1);
	output_set_value("led2", 1);
	output_set_value("led3", 1);
	output_set_value("led4", 1);
	output_set_value("led5", 1);
	output_set_value("led6", 1);
	output_set_value("led7", 1);

	// GREEN KEYBOARD LEDs (1 = on, 0 = off):
	output_set_value("led_wait", 0);  // led8
	output_set_value("led_compose", 0); // led9
	output_set_value("led_lock", 0);  // led10
	output_set_value("led_hold", 0);  // led11

	m_irq_mask = 0;
}

#ifdef KEYBOARD_WORKAROUND
#include "./rainbow_keyboard2.c"
#endif

UINT32 rainbow_state::screen_update_rainbow(screen_device &screen, bitmap_ind16 &bitmap, const rectangle &cliprect)
{
/*
	// Suppress display when accessing floppy (switch to 'smooth scroll' when working with DOS, please)!
	if (MOTOR_DISABLE_counter) // IF motor running...
	{
		if (m_p_vol_ram[0x84] == 0x00) // IF jump scroll
			return 0;
	}
*/
	m_crtc->palette_select(m_inp9->read());

	if (m_SCREEN_BLANK)
		m_crtc->video_blanking(bitmap, cliprect);
	else
		m_crtc->video_update(bitmap, cliprect);
	return 0;
}

// Interrupt handling and arbitration. See 3.1.3.8 OF PC-100 spec.
void rainbow_state::update_8088_irqs()
{
	static const int vectors[] = { 0x27, 0x26, 0x25, 0x20 }; 

	if (m_irq_mask != 0)
	{
		for (int i = 0; i < IRQ_8088_NMI; i++)
		{
			if (m_irq_mask & (1 << i))
			{
				m_i8088->set_input_line_and_vector(INPUT_LINE_INT0, ASSERT_LINE, vectors[i] | m_irq_high);
				break;
			}
		}
	}
	else
	{
		m_i8088->set_input_line(INPUT_LINE_INT0, CLEAR_LINE);
	}
}

void rainbow_state::raise_8088_irq(int ref)
{
	m_irq_mask |= (1 << ref);
	update_8088_irqs();
}

void rainbow_state::lower_8088_irq(int ref)
{
	m_irq_mask &= ~(1 << ref);
	update_8088_irqs();
}

// Only Z80 * private SRAM * is wait state free 
// (= fast enough to allow proper I/O to the floppy)

// Shared memory is contended by refresh, concurrent
//  8088 accesses and arbitration logic (DMA).
READ8_MEMBER(rainbow_state::share_z80_r)
{
	if (m_zflip)
	{
		if (offset < 0x8000)
		{
			return m_shared[offset + 0x8000];
		}
		else if (offset < 0x8800)
		{
			return m_z80_private[offset & 0x7ff]; // SRAM
		}

		return m_shared[offset ^ 0x8000];
	}
	else
	{
		if (offset < 0x800)
		{
			return m_z80_private[offset]; // SRAM
		}

		return m_shared[offset];
	}
}

WRITE8_MEMBER(rainbow_state::share_z80_w)
{
	if (m_zflip)
	{
		if (offset < 0x8000)
		{
			m_shared[offset + 0x8000] = data;
		}
		else if (offset < 0x8800)
		{
			m_z80_private[offset & 0x7ff] = data; // SRAM
		}

		m_shared[offset ^ 0x8000] = data;
	}
	else
	{
		if (offset < 0x800)
		{
			m_z80_private[offset] = data; // SRAM
		}
		else
		{
			m_shared[offset] = data;
		}
	}
}


// ------------------------ClikClok (for model B; DS1315) ---------------------------------
#define RTC_RESET_MACRO m_rtc->chip_reset(); \
	           UINT8 *rom = memregion("maincpu")->base();

#define RTC_ENABLE_MACRO \
 if (m_inp11->read() == 0x01) \
 {										   \
	if (offset & 1)						   \
		m_rtc->read_1(space, 0);       \
	else                   \
	  m_rtc->read_0(space, 0);       \
 }                     \
 UINT8 *rom = memregion("maincpu")->base(); 

#define RTC_READ_MACRO \
 if (m_rtc->chip_enable() && (m_inp11->read() == 0x01)) \
   return (m_rtc->read_data(space, 0) & 0x01);     \
 UINT8 *rom = memregion("maincpu")->base();

// *********** RTC RESET **************
READ8_MEMBER(rainbow_state::rtc_reset)
{
	RTC_RESET_MACRO
	return rom[RTC_RESET];
}

READ8_MEMBER(rainbow_state::rtc_reset2)
{
	RTC_RESET_MACRO
	return rom[RTC_RESET + 0x2000];
}

// *********** RTC ENABLE **************
READ8_MEMBER(rainbow_state::rtc_enable)
{
  RTC_ENABLE_MACRO
	return rom[RTC_PATTERN_0 + offset];
}

READ8_MEMBER(rainbow_state::rtc_enable2)
{
	RTC_ENABLE_MACRO
	return rom[RTC_PATTERN_0 + offset + 0x2000];
}

// ** READ single bit from RTC (or ROM) **
READ8_MEMBER(rainbow_state::rtc_r)
{
	RTC_READ_MACRO
	return rom[RTC_READ_DATA];
}

READ8_MEMBER(rainbow_state::rtc_r2)
{
	RTC_READ_MACRO
	return rom[RTC_READ_DATA + 0x2000];
}

// Transfer data to DS1315 (read operation; data in offset):
// (always return ROM char to prevent potential IRQ issues)
READ8_MEMBER(rainbow_state::rtc_w)
{
	if (m_rtc->chip_enable() && (m_inp11->read() == 0x01))
		m_rtc->write_data(space, offset & 0x01);

	UINT8 *rom = memregion("maincpu")->base();
	return rom[RTC_WRITE_DATA_0 + offset];
}
// ------------------------/ ClikClok (for model B; DS1315) ---------------------------------


// ---------------------------- RD51 HARD DISK CONTROLLER ----------------------------------
static const int SECTOR_SIZES[4] = { 256, 512, 1024, 128 };

#define RD51_MAX_HEAD 8
#define RD51_MAX_CYLINDER 1024
#define RD51_SECTORS_PER_TRACK 16

void rainbow_state::hdc_reset()
{
	printf(">> HARD DISC CONTROLLER RESET <<\n");
	logerror(">> HARD DISC CONTROLLER RESET <<\n");

	m_hdc->reset(); // NEW HDC

	m_bdl_irq = 0;
	update_bundle_irq(); // reset INTRQ

	m_hdc_buf_offset = 0;
	m_hdc_direction = 0;

	m_hdc->buffer_ready(false);
	m_hdc_write_gate = false;

	m_hdc_step_latch = false;
	m_hdc_index_latch = false;

	m_hdc_track0 = true; // set true to avoid stepping
}

// Return 'hard_disk_file' object for harddisk 1 (fixed).
// < NULL if geometry is insane or other errors occured >
hard_disk_file *(rainbow_state::rainbow_hdc_file(int drv))
{
	m_hdc_drive_ready = false;

	if (m_inp5->read() != 0x01) // ...PRESENT?
		return NULL;
		
	if (drv != 0)
		return NULL;

	harddisk_image_device *img = NULL;
	img = dynamic_cast<harddisk_image_device *>(machine().device(subtag("harddisk1").c_str()));		
	
	if (!img)
		return NULL;

	if (!img->exists())
		return NULL;

	hard_disk_file *file = img->get_hard_disk_file();
	hard_disk_info *info = hard_disk_get_info(file);

	// ALWAYS 16 SECTORS / TRACK.
	// CYLINDERS: 151 (~ 5 MB) to 1024 (max. cylinders on WD1010 controller)
	if (((info->sectors == RD51_SECTORS_PER_TRACK)) &&
		((info->heads >= 1) && (info->heads <= RD51_MAX_HEAD)) &&      // HEADS WITHIN 1...8
		((info->cylinders > 150) && (info->cylinders <= RD51_MAX_CYLINDER))
		)
	{
		m_hdc_drive_ready = true;
		return file; // HAS SANE GEOMETRY
	}
	else
	{
		UINT32 max_sector = info->cylinders * info->heads * info->sectors;
		printf("%u MB HARD DISK: HEADS (1..8 OK) = %d / CYL. (151..1024 OK) = %d / SPT. (16 OK) = %d / SECTOR_BYTES (128..1024 OK) = %d\n", max_sector * 512 / 1000000,
			info->heads, info->cylinders, info->sectors, info->sectorbytes);

		printf("\n <<< === REJECTED = (SANITY CHECK FAILED) === >>> \n");
		return NULL;
	}
}

// LBA sector from CHS 
static UINT32 get_and_print_lbasector(hard_disk_info *info, UINT16 cylinder, UINT8 head, UINT8 sector_number)
{
	if (info == NULL)
		return 0;

	// LBA_ADDRESS = (C * HEADS + H) * NUMBER_SECTORS + (S - 1)
	UINT32 lbasector = (double)cylinder * info->heads; // LBA : ( x 4 )
	lbasector += head;
	lbasector *= info->sectors;  // LBA : ( x 16 )
	lbasector += (sector_number - 1); // + (sector number - 1)

	logerror(" CYLINDER %u - HEAD %u - SECTOR NUMBER %u (LBA-SECTOR %u) ", cylinder, head, sector_number, lbasector);
	return lbasector;
}

// READ SECTOR (on BCS 1 -> 0 transition)
WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_read_sector)
{
	static int last_state;
	int read_status = 1;

	if (!m_hdc_write_gate) // do not read when WRITE GATE is on
	{
		UINT8 SDH = (m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x06));
		int drv = (SDH & (8 + 16)) >> 3; // get DRIVE from SDH register

		if ( (state == 0) && (last_state == 1) && (drv == 0) )
		{
			read_status = 2;

			logerror("\nTRYING TO READ");
			output_set_value("led1", 0);

			int hi = (m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x05)) & 0x07;
			UINT16 cylinder = (m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x04)) | (hi << 8);
			UINT8 sector_number = m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x03);

			hard_disk_file *local_hard_disk;
			local_hard_disk = rainbow_hdc_file(0); // one hard disk for now.

			if (local_hard_disk)
			{
				read_status = 3;

				hard_disk_info *info;
				if ( (info = hard_disk_get_info(local_hard_disk)) )
				{
					read_status = 4;
					output_set_value("led1", 1);

					// Pointer to info + C + H + S
					UINT32 lbasector = get_and_print_lbasector(info, cylinder, SDH & 0x07, sector_number);

					if ((cylinder <= info->cylinders) &&						 // filter invalid ranges
						(SECTOR_SIZES[(SDH >> 5) & 0x03] == info->sectorbytes)  // may not vary in image!
						)
					{
						read_status = 5;
						if( hard_disk_read(local_hard_disk, lbasector, m_hdc_buffer) ) // accepts LBA sector (UINT32) !
						{
							read_status = 0;
							logerror("...success!\n");
						}
					}
				}
				m_hdc_buf_offset = 0;
				m_hdc->buffer_ready(true);
			} // if valid (..)

			if (read_status != 0)
			{
				logerror("...** READ FAILED WITH STATUS %u ** (CYLINDER %u - HEAD %u - SECTOR # %u - SECTOR_SIZE %u ) ***\n",
					             read_status, cylinder, SDH & 0x07, sector_number, SECTOR_SIZES[(SDH >> 5) & 0x03]
					  ) ;
			}

		} //  (on BCS 1 -> 0)

	} // do not read when WRITE GATE is on

	last_state = state;
}


// WRITE SECTOR
// ...IF WRITE_GATE (WG) TRANSITS FROM 1 -> 0

// NO PROVISIONS for sector sizes != 512 or MULTIPLE DRIVES (> 0) !!!
WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_write_sector)
{
	int success = 0;
	static int wg_last;

	if (state == 0)
		m_hdc_write_gate = false;
	else
		m_hdc_write_gate = true;

	int drv = ((m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x06)) & (8 + 16)) >> 3; // get DRIVE from SDH register

	if (((state == 0) && (wg_last == 1)) // Check correct state transition and DRIVE 0 ....
		&& (drv == 0)
		)
	{
		output_set_value("led1", 0); // (1 = OFF ) =HARD DISK ACTIVITY =
		MOTOR_DISABLE_counter = 20;

		if (rainbow_hdc_file(0) != NULL)
		{
			success = do_write_sector();
			if (success < 88)
				logerror("! SECTOR WRITE (or FORMAT) FAULT ! ERROR CODE %i.\n", success);

			m_hdc_buf_offset = 0;
			m_hdc->buffer_ready(false);
		}

		// CHD WRITE FAILURES or UNMOUNTED HARDDSIK TRIGGER A PERMANENT ERROR.
		if (success < 50)
			m_hdc_write_fault = true; // reset only by HDC RESET! 
	}

	wg_last = state; // remember state
}


// Initiated by 'hdc_write_sector' (below) 
// - in turn invoked by a WG: 1 -> 0 transit.
// STATUS CODES:
//  0 = DEFAULT ERROR (no HARD DISK FILE ?)
//  10 = CHD WRITE FAILURE (?)

// 50 = SANITY CHECK FAILED (cylinder limit / <> 512 sectors?)

// 88 = (LOW LEVEL) WRITE/FORMAT (sector_count != 1 IGNORED)
// 99 = SUCCESS : SECTOR WRITTEN 

// * RELIES * ON THE FACT THAT THERE WILL BE NO MULTI SECTOR TRANSFERS (!)
int rainbow_state::do_write_sector()
{
	int feedback = 0; // no error
	output_set_value("led1", 0); // ON

	hard_disk_file *local_hard_disk;
	local_hard_disk = rainbow_hdc_file(0); // one hard disk for now.

	if (local_hard_disk)
	{
		hard_disk_info *info;
		if ( (info = hard_disk_get_info(local_hard_disk)) )
		{
			feedback = 10;
			logerror("\n* TRYING TO WRITE * ");
			output_set_value("led1", 1); // OFF

			UINT8 SDH = (m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x06));

			int hi = (m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x05)) & 0x07;
			UINT16 cylinder = (m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x04)) | (hi << 8);

			int sector_number = m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x03);
			int sector_count = m_hdc->read(space(AS_PROGRAM), 0x02); // (1 = single sector)

			if (!((cylinder <= info->cylinders) &&					  // filter invalid cylinders
				(SECTOR_SIZES[(SDH >> 5) & 0x03] == info->sectorbytes) // 512, may not vary
				))
			{
				logerror("...*** SANITY CHECK FAILED (CYLINDER %u vs. info->cylinders %u - - SECTOR_SIZE %u vs. info->sectorbytes %u) ***\n",
					cylinder, info->cylinders, SECTOR_SIZES[(SDH >> 5) & 0x03], info->sectorbytes
					);
				return 50;
			}
			// Pointer to info + C + H + S
			UINT32 lbasector = get_and_print_lbasector(info, cylinder, SDH & 0x07, sector_number);

			if (sector_count != 1) // ignore all SECTOR_COUNTS != 1 
			{
				logerror(" - ** IGNORED (SECTOR_COUNT !=1) **\n");
				return 88; // BAIL OUT
			}

			if (hard_disk_write(local_hard_disk, lbasector, m_hdc_buffer)) // accepts LBA sector (UINT32) !
			{
				logerror("...success! ****\n");
				feedback = 99;
			}
			else
			{
				logerror("...FAILURE **** \n");
			}

		} // IF 'info' not NULL
	} // IF hard disk present

	return feedback;
}READ8_MEMBER(rainbow_state::hd_status_60_r)
{
	int data = m_hdc_buffer[m_hdc_buf_offset];
	//logerror("HARD DISK DISK BUFFER: READ offset %04x | data = %02x\n", m_hdc_buf_offset, data); // ! DO NOT CHANGE ORDER !

	m_hdc_buf_offset = (m_hdc_buf_offset + 1);
	if (m_hdc_buf_offset >= 1024) // 1 K enforced by controller
	{
		m_hdc_buf_offset = 0;
		m_hdc->buffer_ready(true); 
	}
	return data;
}

WRITE8_MEMBER(rainbow_state::hd_status_60_w)
{
	//logerror("HARD DISK BUFFER: WRITE offset %04x | data = %02x\n", m_hdc_buf_offset, data);

	m_hdc_buffer[m_hdc_buf_offset] = data;
	m_hdc_buf_offset = (m_hdc_buf_offset + 1);

	if (m_hdc_buf_offset >= 1024) // 1 K enforced by controller
	{
		m_hdc_buf_offset = 0;
		m_hdc->buffer_ready(true); 
	}
}


// Secondary Command / Status Registers(68H) is...
//  (A) a write - only register for commands 
//  (B) a read - only register for status signals
// Holds the status of the following signals:
// - 3 hard-wired controller module identification bits.
// - signals from the WD1010 chip,
// - disk drive(latched status signals)
READ8_MEMBER(rainbow_state::hd_status_68_r)
{
	// (*) Bits 5-7 : HARD WIRED IDENTIFICATION BITS, bits 5+7 = 1 and bit 6 = 0 (= 101 f�r RD51 module)
	int data = 0xe0; // 111 gives DRIVE NOT READY (when W is pressed on boot screen) 
	if ((m_inp5->read() == 0x01) && (rainbow_hdc_file(0) != NULL))
		data = 0xa0; // A0 : OK, DRIVE IS READY (!)

	int my_offset = 0x07;
	int stat = m_hdc->read(space, my_offset);
	logerror("(x68) WD1010 register %04x (STATUS) read, result : %04x\n", my_offset, stat);

	// NOTE: SEEK COMPLETE IS CURRENTLY HARD WIRED / NOT FULLY EMULATED -
	// Bit 4 : SEEK COMPLETE: This status bit indicates that the disk drive positioned the R/W heads over the desired track on the disk surface.

	// (ALT.TEXT): "Seek Complete - When this signal from the disk drive goes low(0), it indicates that the R /W heads settled on the correct track.
	// Writing is inhibited until this signal goes low(0). Seek complete is high(1) during normal seek	operation.
	if (stat & 16) // SEEK COMPLETE (bit 4)?
		data |= 16;

	// Bit 3 : DIRECTION : This bit indicates the direction the read/write heads in the disk
	//					  drive will move when the WD1010 chip issues step pulse(s). When high(1), the R / W heads will move toward the spindle.
	//				    When low (0), the heads will move away from the spindle, towards track O.
	if (m_hdc_direction)
		data |= 8;

	// Bit 2 : LATCHED STEP PULSE: This status bit from the step pulse latch indicates if the WD1010
	//	      chip issued a step pulse since the last time the 8088 processor cleared the step pulse latch.
	if (m_hdc_step_latch)
		data |= 4;

	// Bit 1 : LATCHED INDEX : This status bit from the index latch indicates if the disk drive
	//		      encountered an index mark since the last time the 8088 processor cleared the index latch.
	if (m_hdc_index_latch)
		data |= 2;

	// Bit 0 : CTRL BUSY : indicates that the WD 1010 chip is accessing the sector buffer. When this bit is set, 
	//     the 8088 cannot access the WD 1010 registers.
	if (stat & 128) // BUSY (bit 7)?
		data |= 1;

	return data;
}


// 68 (WRITE): Secondary Command Registers (68H) - - ERKL�RUNG: "write-only register for commands" 
// - see TABLE 4.8 (4-24)
WRITE8_MEMBER(rainbow_state::hd_status_68_w)
{
	// Bit 4-7 : --- not used / reserved

	// Bit 3 : CLEAR STEP LATCH : This bit BAD<3>H clears out the step pulse latch. The step pulse
	//latch is set every time the WD1010 chip issues a step pulse.The output of the step pulse latch is sent to the secondary status register.
	if (data & 0x08)
		m_hdc_step_latch = false;

	// Bit 2 : CLEAR INDEX LATCH : This bit BAD<2>H clears out the index latch. The index latch is
	//set when the disk drive senses the index position on the disk.The index latch output is sent to the secondary status register.
	if (data & 0x04)
		m_hdc_index_latch = false;

	// * Bit 1 : SOFTWARE INITIALIZE: The BAD<I>H bit sets this bit. This bit, when set, initializes the
	// controller. The controller cannot be accessed for 7 microseconds(us) after the 8088 issues the software initialize.
	if (data & 0x02)
		hdc_reset();

	// * Bit 0 : SET BUFFER READY : READ SECTOR command: this bit, when set, tells the WDI010 chip that the sector buffer was emptied which would then end the
	//     command. WRITE SECTOR / FORMAT CMD: bit tells the WD1010 that the sector buffer now contains valid data for transfer to the disk drive.

	// * SET BY BIOS: 2 : (WD1010 IRQ based transfer operation?) @ 0810
	//         1 : see @ 088D after 'READ_SECTOR_OK'
	if (data & 0x01)
	{
		logerror(">> HARD DISC * SET BUFFER READY * <<\n");

		output_set_value("led1", 0); // 1 = OFF (One of the CPU LEDs as DRIVE LED) = HARD DISK ACTIVITY =
		MOTOR_DISABLE_counter = 20;

		m_hdc->buffer_ready(true);
	}
}


/*
/ READ ONLY REGISTER (HEX 69)

The drive status register at I/O address 69H is a read-only register
that monitors the status of control and error signals to/from the disk drive.

0 Drive Select - high (1) indicates that the controller module is selecting the drive.

1-3 Head Select - These 3 bits are the binary head address of the R/W head
selected for the current read/write operation. The RD51 drive has 4 heads.

4 Write Gate - The WDlOI0 chip asserts this bit high (1) to inform the 8088 of
data being written on the disk. Signal also enables write current in disk drive.

5 Drive Write Fault - The disk drive asserts this bit high (1) to indicate that a condition
exists at the drive that may cause improper writing on the disk.
Inhibits further writing until the error is corrected (.. until RESET?) [Bavarese]

6 Drive Ready - When the disk drive together with SEEK COMPLETE asserts this
bit high (1), it indicates that the drive is ready to read, write, or
seek. When this bit is low (0), all reading, writing, and seeking are
inhibited.

7 Track 0 - The disk drive sets this bit high (1) when the R/W heads are
positioned over cylinder 0 (the data track furthest away from the spindle).
*/
READ8_MEMBER(rainbow_state::hd_status_69_r)
{
	int HS = m_hdc->read(space, 0x06) & (1 + 2 + 4); // SDH bits 0-2 = HEAD #
	logerror("(x69 READ) %i = HEAD SELECT WD1010\n", HS);

	UINT8 data = (HS << 1);

	// DRIVE SELECT: 2 bits in SDH register of WDx010 could address 4 drives.
	// External circuit supports 1 drive here (DRIVE 0 selected or deselected)
	int DRV = ((m_hdc->read(space, 0x06) >> 3) & 0x01); // 0x03 gives error R6 with DIAG.DISK
	if (DRV == 0)
	{
		logerror("(x69 READ) %i = _DRIVE # 0_ SELECT! \n", DRV);
		data |= 1;
	}

	if (m_hdc_write_gate) // WRITE GATE (cached here)
		data |= 16;
	
	if (m_hdc_write_fault)
		data |= 32;

	if (m_hdc_drive_ready)
		data |= 64; 

	// Fake TRACK 0 signal (normally FROM DRIVE)
	m_hdc_track0 = false; // Set a default 

	int stat1 = m_hdc->read(space, 0x04); // CYL LO
	int stat2 = m_hdc->read(space, 0x05); // CYL HI
	if ((stat1 == 0) && (stat2 == 0))
			m_hdc_track0 = true;

	if (m_hdc_track0)
	{
		data |= 128;
		logerror("(x69 READ) TRACK 00 detected\n");
	}

	return data;
}

// TREAT SIGNALS FROM / TO CONTROLLER
WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_step)
{
	m_hdc_step_latch = true;

	output_set_value("led1", 0); // 1 = OFF (One of the CPU LEDs as DRIVE LED) = HARD DISK ACTIVITY =
	MOTOR_DISABLE_counter = 20;
}

WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_direction)
{
	m_hdc_direction = state; // (0 = OUT)
}

READ_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_drive_ready)
{
	return m_hdc_drive_ready;
}

READ_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_write_fault)
{
	return m_hdc_write_fault;
}

// Buffer counter reset when BCR goes from 0 -> 1 
WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_bcr)
{
	static int bcr_state;
	if ((bcr_state == 0) && (state == 1))
		hdc_buffer_counter_reset();
	bcr_state = state;
}

void rainbow_state::hdc_buffer_counter_reset()
{
	m_hdc->buffer_ready(false);
	m_hdc_buf_offset = 0;
}

// DATA REQUEST - When high (..) initiates data transfers 
// to or from the sector buffer. On a READ, this signal
// goes high AFTER the sector buffer is filled.

// On a WRITE / FORMAT command, signal goes high when the WD1010
// chip is READY TO ACCESS the information in the sector buffer.
WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::hdc_bdrq)
{
	static int old_state;

	logerror("BDRQ - BUFFER DATA REQUEST OBTAINED: %u\n", state);
	if ((state == 1) && (old_state == 0))
	{
		hdc_buffer_counter_reset();

		m_bdl_irq = state;
		update_bundle_irq(); // TRIGGER AN INTERRUPT
	}
	old_state = state;
}
// ---------------------------- / RD51 HARD DISK CONTROLLER ----------------------------------


// IRQ service for both RD51 and COMM. OPTION
void rainbow_state::update_bundle_irq()
{
	if (m_bdl_irq == 0)
	{
		lower_8088_irq(IRQ_BDL_INTR_L);

		if (m_inp5->read() == 0x01)
			hdc_buffer_counter_reset(); 
	}
	else
	{
		raise_8088_irq(IRQ_BDL_INTR_L);
	}
}

WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::bundle_irq)
{
	m_bdl_irq = state;
	update_bundle_irq();
}READ8_MEMBER(rainbow_state::system_parameter_r)
{
#ifdef FORCE_RAINBOW_B_LOGO

	// WORKAROUND: Initialize NVRAM + VOLATILE RAM with DEFAULTS + correct RAM SIZE !
	int test = (m_inp8->read() >> 16) - 2; // 0 = 128 K (!)
	if (test >= 0)
	{
		m_p_vol_ram[0xdb] = test;
		m_p_nvram[0xdb] = test;
	}

	// NVRAM @ 0x89 : AUTO RPT(0 = OFF 1 = ON)
	m_p_nvram[0x89] = 0; // AUTO REPEAT ON (1 would be DETRIMENTAL TO "SET-UP" (80/132 + 50/60 Hz) with KEYBOARD_WORKAROUND (!)
#endif


	/* Info about option boards is in bits 0 - 3:
	SYSTEM PARAMETER INFORMATION: see AA-P308A-TV page 92 section 14.0
	Bundle card (1) | Floppy (2) | Graphics (4) | Memory option (8)
	0 1 2 3 4 5 6 7
	B F G M
	(bit SET means NOT present; 4-7 reserved )

	B : no separation between the 2 available 'bundle cards' (HD controller / COMM.OPTION) ?

	M : old RAM extension (128 / 192 K ?) detected with OPTION_PRESENT bit, newer models 'by presence'. 
	  BIOS uses a seperate IRQ vector for RAM board detection (at least on a 100-B).
	*/
	return (((m_inp5->read() == 1) ? 0 : 1) |
		((m_inp6->read() == 1) ? 0 : 2) |
		((m_inp7->read() == 1) ? 0 : 4) |
		((m_inp8->read() > BOARD_RAM) ? 0 : 8)
		//				16 | 32 | 64 | 128 // to be verified.
		);
}

READ8_MEMBER(rainbow_state::comm_control_r)
{
	/* [02] COMMUNICATIONS STATUS REGISTER - PAGE 154 (**** READ **** )
	Used to read status of SERIAL port, IRQ line of each CPU, and MHFU logic enable signal.

	//  What the specs says on how MHFU detection is disabled:
	//  1. by first disabling interrupts with CLI
	//  2. by writing 0x00 to port 0x10C (handled by a 8088 write handler)
	//  MHFU is re-enabled by writing to 0x0c (or 'automatically after STI') <-- when under BIOS control ?
	*/
	int data = 0;
	if (COLD_BOOT == 2)
		data = 0; 	// During boot phase 2, never enable MHFU (prevents errors).
	else
	{
		data = m_crtc->MHFU(1);
	}
	return (((data) ? 0x00 : 0x20) | // // (L) status of MHFU flag => bit pos.5
		((INT88) ? 0x00 : 0x40)    | // (L)
		((INTZ80) ? 0x00 : 0x80)     // (L)
		);
}

WRITE8_MEMBER(rainbow_state::comm_control_w)
{
	/* Communication control register of -COMM- port (when written):

	8088 LEDs:
	5 7 6 4  <- BIT POSITION
	D6 -D5-D4-D3 <- INTERNAL LED NUMBER (DEC PDF)
	-4--5--6--7- <- NUMBERS EMBOSSED ON BACK OF PLASTIC HOUSING (see error chart)
	*/
	output_set_value("led4", BIT(data, 5)); // LED "D6"
	output_set_value("led5", BIT(data, 7)); // LED "D5"
	output_set_value("led6", BIT(data, 6)); // LED "D4"
	output_set_value("led7", BIT(data, 4)); // LED "D3"

	// printf("%02x to COMM.CONTROL REGISTER\n", data);
}// 8088 writes to port 0x00 (interrupts Z80)
// See page 133 (4-34)
WRITE8_MEMBER(rainbow_state::i8088_latch_w)
{
	//  printf("%02x to Z80 mailbox\n", data);

	// The interrupt vector address(F7H) placed on the bus is hardwired into the Z80A interrupt vector encoder.
	// The F7H interrupt vector address causes the Z80A processor to perform an RST 30 instruction in
	// interrupt mode 0
	m_z80->set_input_line_and_vector(0, ASSERT_LINE, 0xf7);
	m_z80_mailbox = data;

	INTZ80 = true; //
}

// Z80 reads port 0x00
// See page 134 (4-35)
READ8_MEMBER(rainbow_state::z80_latch_r)
{
	//  printf("Read %02x from Z80 mailbox\n", m_z80_mailbox);
	m_z80->set_input_line(0, CLEAR_LINE);

	INTZ80 = false;
	return m_z80_mailbox;
}

// Z80 writes to port 0x00 (interrupts 8088)
// See page 134 (4-35)
WRITE8_MEMBER(rainbow_state::z80_latch_w)
{
	//  printf("%02x to 8088 mailbox\n", data);
	raise_8088_irq(IRQ_8088_MAILBOX);
	m_8088_mailbox = data;

	INT88 = true;
}

// 8088 reads port 0x00. See page 133 (4-34)
READ8_MEMBER(rainbow_state::i8088_latch_r)
{
	//  printf("Read %02x from 8088 mailbox\n", m_8088_mailbox);
	lower_8088_irq(IRQ_8088_MAILBOX);

	INT88 = false;
	return m_8088_mailbox;
}

// (Z80) : WRITE to 0x20
WRITE8_MEMBER(rainbow_state::z80_diskdiag_read_w)
{
	m_zflip = true;
}

// (Z80) : PORT 21H * WRITE *
WRITE8_MEMBER(rainbow_state::z80_diskdiag_write_w)
{
	/*  Z80 LEDs:
	4  5  6 <- bit #
	D11 D10 -D9 <- INTERNAL LED NUMBER (see PDF)
	-1 --2-- 3 <- NUMBERS EMBOSSED ON BACK OF PLASTIC HOUSING (see error chart)
	*/
	output_set_value("led1", BIT(data, 4)); // LED "D11"
	output_set_value("led2", BIT(data, 5)); // LED "D10"
	output_set_value("led3", BIT(data, 6)); // LED "D9"

	m_zflip = false;
}

// (Z80) : PORT 21H _READ_
READ8_MEMBER(rainbow_state::z80_generalstat_r)
{
	/*
	General / diag.status register Z80 / see page 157 (table 4-18).
	---- BITS FROM RX50 CONTROLLER CARD:
	D7 : STEP L : reflects status of STEP signal _FROM FDC_
	(when this 2us output pulse is low, the stepper will move into DIR)
	D6 : WRITE GATE L :reflects status of WRITE GATE signal _FROM FDC_
	(asserted low before data can be written on the diskette)
	D5 : TR00: reflects status of TRACK 0 signal (= 1) * from the disk drive *
	D4 : DIR L: reflects status of DIRECTION signal * FROM FDC * to disk
	(when low, the head will step towards the center)
	D3 : READY L: reflects status of READY L signal * from the disk drive *
	(low active, asserts when disk is inserted and door is closed)
	---- BITS BELOW FROM MAINBOARD:
	D2 : INT88 L: (bit reads the INT88 bit sent by Z80 to interrupt 8088)
	D1 : INTZ80 L: (bit reads the INTZ80 bit sent by 8088 to interrupt Z80)
	D0 : ZFLIP L: (read from the diagnostic control register of Z80A)
	*/
	static int last_track;

	int track = 0;
	int fdc_step = 0;
	int	fdc_ready = 0;
	int	tk00 = 0;
	int fdc_write_gate = 0;
	int last_dir = 0;

	printf("\nFLOPPY %02d - ", m_unit); // TEST-DEBUG

	// Attempt to block invalid accesses
	if (m_unit != INVALID_DRIVE)
	{
		track = m_fdc->track_r(space, 0);
		if (track != last_track)
			fdc_step = 1; // calculate STEP (sic)
		last_track = track;

		if (!m_floppy->ready_r()) // weird (see wd_fdc)
			fdc_ready = 1;

		if (fdc_ready)
			fdc_write_gate = 1; // * FAKE * WRITE GATE !

		// "valid only when drive is selected" !
		if (!m_floppy->trk00_r()) // weird (see wd_fdc)
			tk00 = 1;

		if (last_track > track)
			last_dir = 1;   // correct?
		else
			last_dir = 0;
		
		if (fdc_ready == 1)
		printf(" RDY:1 "); // TEST-DEBUG
		else
		printf(" RDY:0 "); // TEST-DEBUG

		if (fdc_step == 1)
		printf(" STP:1 "); // TEST-DEBUG
		else
		printf(" STP:0 "); // TEST-DEBUG

		if (tk00 == 0)
		printf(" TK00=0 "); // TEST-DEBUG
		else
		printf(" TK00=1 "); // TEST-DEBUG
		
	}

	int data = (
		((fdc_step) ? 0x00 : 0x80) |
		((fdc_write_gate) ? 0x00 : 0x40) |
		((tk00) ? 0x20 : 0x00) | // ***** ALL LOW ACTIVE - EXCEPT tk00 :
		((last_dir) ? 0x00 : 0x10) |
		((fdc_ready) ? 0x00 : 0x08) |
		((INT88) ? 0x00 : 0x04) |
		((INTZ80) ? 0x00 : 0x02) |
		((m_zflip) ? 0x00 : 0x01)
		);

	return data;
}// (Z80) : PORT 40H _READ_
// 40H diskette status Register **** READ ONLY *** ( 4-60 of TM100.pdf )
READ8_MEMBER(rainbow_state::z80_diskstatus_r)
{
	int track = 0;

	// AND 00111011 - return what was WRITTEN to D5-D3, D1, D0 previously
	//        (except D7,D6,D2)
	int data = m_z80_diskcontrol & 0x3b;

	// -DOES NOT WORK HERE- Attempt to block invalid accesses
	if (m_unit != INVALID_DRIVE)
	{
		// D7: DRQ: reflects status of DATA REQUEST signal from FDC.
		// '1' indicates that FDC has read data OR requires new write data.
		data |= m_fdc->drq_r() ? 0x80 : 0x00; 

		// D6: IRQ: indicates INTERRUPT REQUEST signal from FDC. Indicates that a
		//     status bit has changed. Set to 1 at the completion of any
		//     command (.. see page 207 or 5-25).
		data |= m_fdc->intrq_r() ? 0x40 : 0x00; 

		// D5: SIDE 0H: status of side select signal at J2 + J3 of RX50 controller.
		//       For 1 sided drives, this bit will always read low (0).

		// D4: MOTOR 1 ON L: 0 = indicates MOTOR 1 ON bit is set in drive control reg.
		// D3: MOTOR 0 ON L: 0 = indicates MOTOR 0 ON bit is set in drive "

		track = m_fdc->track_r(space, 0);

		// Print HEX track number
		static UINT8 bcd2hex[] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71 };
		// 0...9 ,A (0x77), b (0x7c), C (0x39) , d (0x5e), E (0x79), F (0x71)
		output_set_digit_value(0, bcd2hex[(track >> 4) & 0x0f]);
		output_set_digit_value(1, bcd2hex[(track - ((track >> 4) << 4)) & 0x0f]);
	}

	// D2: TG43 L : 0 = INDICATES TRACK > 43 SIGNAL FROM FDC TO DISK DRIVE.
	if (track > 43)
		data = data & (255 - 4);
	else
		data = data | 4; 

	// D1: DS1 H: reflect status of bits 0 and 1 form disk.control reg.
	// D0: DS0 H: "
	return data;
}

// (Z80) : PORT 40H * WRITE *
// NOTE: routine will accept invalid drive letters...
WRITE8_MEMBER(rainbow_state::z80_diskcontrol_w)
{
	int selected_drive = INVALID_DRIVE;
	static const char *names[] = { FD1793_TAG ":0", FD1793_TAG ":1", FD1793_TAG ":2", FD1793_TAG ":3" };

	int drive = 0;
	if (m_inp10->read() && ((data & 3) < 2))
		drive = (data & 1) + 2;
	else
		drive = data & 3;

	floppy_connector *con = NULL;
	if (drive < MAX_FLOPPIES)
		con = machine().device<floppy_connector>(names[drive]);

	if (con)
	{
		m_floppy = con->get_device();
		if (m_floppy)
			selected_drive = drive;
		//printf("%i <- SELECTED DRIVE...\n", m_unit);
	}

	if (selected_drive == INVALID_DRIVE)
	{
		printf("(m_unit = %i)  ** SELECTED DRIVE ** INVALID. (selected drive = %i)\n", m_unit, selected_drive);
		m_unit = INVALID_DRIVE;
		m_floppy = NULL;
	}

	if (m_floppy != NULL)
	{
		m_fdc->set_floppy(m_floppy); // Sets new _image device_
		if (!m_floppy->exists()) 
		{
			m_floppy = NULL; 
			printf("(m_unit = %i) SELECTED IMAGE *** DOES NOT EXIST *** (selected drive = %i)\n", m_unit, selected_drive);
			selected_drive = INVALID_DRIVE;
			//m_unit = INVALID_DRIVE;
		}
		else
		{
			m_floppy->ss_w((data & 20) ? 1 : 0); // RX50 board in Rainbow has 'side select'
			m_floppy->set_rpm(300.);
		}
	}

	output_set_value("driveled0", (selected_drive == 0) ? 1 : 0);
	output_set_value("driveled1", (selected_drive == 1) ? 1 : 0);

	output_set_value("driveled2", (selected_drive == 2) ? 1 : 0);
	output_set_value("driveled3", (selected_drive == 3) ? 1 : 0);

	if (selected_drive < 4)
	{
		m_unit = selected_drive;

		if (MOTOR_DISABLE_counter == 0) // "one shot"
			MOTOR_DISABLE_counter = 20; 

		// FORCE_READY = 0 : assert DRIVE READY on FDC (diagnostic override; USED BY BIOS!)
		bool force_ready = ((data & 4) == 0) ? true : false;
		m_fdc->set_force_ready(force_ready);
	}

	int enable_start = 0;
	int disable_start = 2; // set defaults

	if (m_unit == INVALID_DRIVE)
	{
		printf("\n**** INVALID DRIVE ****");
		data = (data & (255 - 3)) | m_unit;
		data = data | 8; // MOTOR 0 OFF
		data = data | 16; // MOTOR 1 OFF
	}
	else
	{
		data = (data & (255 - 3)) | m_unit;

		if (m_unit < 2)
		{
			data = data & (255 - 8); // MOTOR 0 (for A or B) 
		}
		else
		{
			data = data & (255 - 16); // MOTOR 1 (for C or D)
			enable_start = 2;
			disable_start = 4;
		}
		
		// RX-50 has head A and head B (1 for each of the 2 disk slots in a RX-50).
		// Assume the other one is switched off -
		for (int f_num = 0; f_num < MAX_FLOPPIES; f_num++)
		{
			floppy_connector *con = machine().device<floppy_connector>(names[f_num]);
			floppy_image_device *tmp_floppy = con->get_device();

			tmp_floppy->mon_w(ASSERT_LINE);
			if ((f_num >= enable_start) && (f_num < disable_start))
				tmp_floppy->mon_w(CLEAR_LINE); // enable
		}
		
	}

	m_z80_diskcontrol = data;
}
// --------- END OF Z80 --------------------

READ8_MEMBER(rainbow_state::read_video_ram_r)
{
	return m_p_ram[offset];
}


// **************************************************
// VIDEO INTERRUPT HANDLING
// **************************************************

INTERRUPT_GEN_MEMBER(rainbow_state::vblank_irq)
{
	raise_8088_irq(IRQ_8088_VBL);
	m_crtc->notify_vblank(true);
}


WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::clear_video_interrupt)
{
	lower_8088_irq(IRQ_8088_VBL);
	m_crtc->notify_vblank(false);
}

// Reflects bits from 'diagnostic_w', except test jumpers 
READ8_MEMBER(rainbow_state::diagnostic_r) // 8088 (port 0A READ). Fig.4-29 + table 4-15
{
	return ((m_diagnostic & (0xf1)) |  // MASK 0xf1 = 11110001
		(m_inp1->read() |
		m_inp2->read() |
		m_inp3->read()
		)
		);
}


WRITE8_MEMBER(rainbow_state::diagnostic_w) // 8088 (port 0A WRITTEN). Fig.4-28 + table 4-15
{
	//  printf("%02x to diag port (PC=%x)\n", data, space.device().safe_pc());
	m_SCREEN_BLANK = (data & 2) ? false : true;

	// ZRESET (high at powerup)
	if (!(data & 1))
	{
		m_z80->set_input_line(INPUT_LINE_HALT, ASSERT_LINE);
		m_z80_halted = true;
	}

	if ((data & 1) && (m_z80_halted))
	{
		m_zflip = true;
		m_z80_halted = false;

		m_z80->set_input_line(INPUT_LINE_HALT, CLEAR_LINE);
		m_z80->reset();
	}

	if ((m_diagnostic & 1) && !(data & 1))
	{
		printf("\nFDC ** RESET **");
		m_fdc->reset();
	}

	if (!(m_diagnostic & 1) && (data & 1))
	{
		printf("\nFDC RESTORE");
		m_fdc->soft_reset(); // See formatter description p.197 or 5-13
	}

	// MISSING BITS (* not vital for normal operation, see diag.disk) -
	// BIT 2: GRF VID SEL (0 = system module; 1 = graphics option)
	// BIT 3: PARITY TEST (1 = enables parity test on memory option board)
	// * BIT 4: DIAG LOOPBACK (0 at power-up; 1 directs RX50 and DC12 output to printer port)
	// * BIT 5: PORT LOOPBACK (1 enables loopback for COMM, PRINTER, KEYBOARD ports)

	/* 2.1.7.3 DIAGNOSTIC LOOPBACK Maintenance Bit - The DIAGNOSTIC LOOPBACK bit is a
	maintenance bit that is cleared on power - up.This bit, when set to 1,
	allows the floppy data separator and the serial video output to be tested
	through the use of the printer port. The following table shows how signals are routed.

	DIAGNOSTIC LOOPBACK = 0		DIAGNOSTIC LOOPBACK = 1		SIGNAL INPUT
	SIGNAL SOURCE				SIGNAL SOURCE				TO
	FROM						FROM
	PRT RDATA(J2)				VIDEO OUT					PRT RXD(7201)
	PRT RXTXC					500 KHZ						PRT RXTXC(7201)
	MASTER CLK					250 KHZ						VIDEO CLK(DCO11)
	FLOPPY RAW DATA				PRT TXD(7201)				FLOPPY DATA SEPARATOR

	During Diagnostic Loopback, the - TEST input of the 8088 is connected to the
	interrupt output of the MPSC.Thus, using the 8088's WAIT instruction in a
	polled I / O loop, the diagnostic firmware will be able to keep up with the
	500 Kb data rate on the MPSC.
	*/
	if (data & 16)
	{
		printf("\nWARNING: UNEMULATED DIAG LOOPBACK (directs RX50 and DC12 output to printer port) ****");
	}

	if (data & 32)
	{
		/* BIT 5: PORT LOOPBACK (1 enables loopback for COMM, PRINTER, KEYBOARD ports)
		2.1.7.2. of AA-V523A-TV (PDF Mar83) says how the signals are routed:
		port_loopback_0 | port_loopback_1  SIGNAL INPUT TO
		COMM RCV DATA.......COMM TXD..........COMM_RXD
		PRT RCV DATA.......KBD TXD...........PRT RDATA
		KBD RCV DATA.......PRT TXD...........KBD RXD
		*/
		printf("\nWARNING: UNEMULATED PORT LOOPBACK (COMM, PRINTER, KEYBOARD ports) ****");
	}

	// BIT 6: Transfer data from volatile memory to NVM (PROGRAM: 1 => 0  BIT 6)
	if (!(data & 0x40) && (m_diagnostic & 0x40))
		memcpy(m_p_nvram, m_p_vol_ram, 256);

	// BIT 7: Transfer data from NVM to volatile memory (RECALL 0 => 1   BIT 7)
	if ((data & 0x80) && !(m_diagnostic & 0x80))
		memcpy(m_p_vol_ram, m_p_nvram, 256);

	m_diagnostic = data;
}


// KEYBOARD
void rainbow_state::update_kbd_irq()
{
#ifndef KEYBOARD_WORKAROUND
	if ((m_kbd_rx_ready) || (m_kbd_tx_ready))
	{
		raise_8088_irq(IRQ_8088_KBD);
	}
	else
	{
		lower_8088_irq(IRQ_8088_KBD);
	}
#endif
}

WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::kbd_tx)
{
	//  printf("%02x to keyboard\n", state);
	m_lk201->rx_w(state);
}

WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::kbd_rxready_w)
{
	//  printf("rxready %d\n", state);
	m_kbd_rx_ready = (state == 1) ? true : false;
	update_kbd_irq();
}

WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::kbd_txready_w)
{
	//  printf("8251 txready %d\n", state);
	m_kbd_tx_ready = (state == 1) ? true : false;
	update_kbd_irq();
}

WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::write_keyboard_clock)
{
	m_kbd8251->write_txc(state);
	m_kbd8251->write_rxc(state);
}

TIMER_DEVICE_CALLBACK_MEMBER(rainbow_state::motor_tick)
{
	m_hdc_index_latch = true; // HDC drive index signal (not working ?)

	if (MOTOR_DISABLE_counter)
		MOTOR_DISABLE_counter--;

	if (MOTOR_DISABLE_counter < 2)
	{
		output_set_value("driveled0", 0); // DRIVE 0 (A)
		output_set_value("driveled1", 0); // DRIVE 1 (B)
		output_set_value("driveled2", 0); // DRIVE 2 (C)
		output_set_value("driveled3", 0); // DRIVE 3 (D)

		output_set_value("led1", 1); // 1 = OFF (One of the CPU LEDs as DRIVE LED)
	}

	if (m_crtc->MHFU(1)) // MHFU * flag * enabled ?
	{
		int data = m_crtc->MHFU(-1); // increment MHFU, return new value
		
		// MHFU gets active if the 8088 has not acknowledged a video processor interrupt within approx. 108 milliseconds.
		// Timer reset by 2 sources : the VERT INT L from the DC012, or the MHFU ENB L from the enable flip - flop.

		if ( data > 480 ) // longer than needed. Better than an instant "INTERRUPT 16"
		{
			for (int i = 0; i < 9; i++)
				printf("\nWATCHDOG TRIPPED *** NOW RESET MACHINE ***\n");

			m_crtc->MHFU(-100); // -100 : Enable MHFU flag 

			if (m_inp12->read() == 0x01) // DIP for watchdog set?
			{
				COLD_BOOT = 0; // massive foulup (no recovery)
				device().machine().schedule_soft_reset(); // FFFF:0
			}
		}
	}

	if (m_beep_counter > 0)
		m_beep_counter--;
}

// on 100-B, DTR from the keyboard 8051 controls bit 7 of IRQ vectors
WRITE_LINE_MEMBER(rainbow_state::irq_hi_w)
{
	m_irq_high = (state == ASSERT_LINE) ? 0x80 : 0;
	//logerror("%i = m_irq_high\n", m_irq_high);
}

/* F4 Character Displayer */
static const gfx_layout rainbow_charlayout =
{
	8, 10,         /* 8 x 16 characters */
	256,          /* 256 characters */
	1,         /* 1 bits per pixel */
	{ 0 },         /* no bitplanes */
	/* x offsets */
	{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 },
	/* y offsets */
	{ 15 * 8, 0 * 8, 1 * 8, 2 * 8, 3 * 8, 4 * 8, 5 * 8, 6 * 8, 7 * 8, 8 * 8 },
	8 * 16          /* every char takes 16 bytes */
};

static GFXDECODE_START(rainbow)
GFXDECODE_ENTRY("chargen", 0x0000, rainbow_charlayout, 0, 1)
GFXDECODE_END


static MACHINE_CONFIG_START(rainbow, rainbow_state)
MCFG_DEFAULT_LAYOUT(layout_rainbow)

/* basic machine hardware */
MCFG_CPU_ADD("maincpu", I8088, XTAL_24_0734MHz / 5)
MCFG_CPU_PROGRAM_MAP(rainbow8088_map)
MCFG_CPU_IO_MAP(rainbow8088_io)
MCFG_CPU_VBLANK_INT_DRIVER("screen", rainbow_state, vblank_irq)

MCFG_CPU_ADD("subcpu", Z80, XTAL_24_0734MHz / 6)
MCFG_CPU_PROGRAM_MAP(rainbowz80_mem)
MCFG_CPU_IO_MAP(rainbowz80_io)

/* video hardware */
MCFG_SCREEN_ADD("screen", RASTER)
MCFG_SCREEN_REFRESH_RATE(60)
MCFG_SCREEN_VBLANK_TIME(ATTOSECONDS_IN_USEC(2500)) /* not accurate */
MCFG_SCREEN_SIZE(132 * 10, 49 * 10)
MCFG_SCREEN_VISIBLE_AREA(0, 80 * 10 - 1, 0, 48 * 10 - 1)
MCFG_SCREEN_UPDATE_DRIVER(rainbow_state, screen_update_rainbow)
MCFG_SCREEN_PALETTE("vt100_video:palette")
MCFG_GFXDECODE_ADD("gfxdecode", "vt100_video:palette", rainbow)

MCFG_DEVICE_ADD("vt100_video", RAINBOW_VIDEO, 0)
MCFG_VT_SET_SCREEN("screen")
MCFG_VT_CHARGEN("chargen")
MCFG_VT_VIDEO_RAM_CALLBACK(READ8(rainbow_state, read_video_ram_r))
MCFG_VT_VIDEO_CLEAR_VIDEO_INTERRUPT_CALLBACK(WRITELINE(rainbow_state, clear_video_interrupt))

MCFG_FD1793x_ADD(FD1793_TAG, XTAL_24_0734MHz / 24) // no separate 1 Mhz quartz
//MCFG_WD_FDC_FORCE_READY
MCFG_FLOPPY_DRIVE_ADD(FD1793_TAG ":0", rainbow_floppies, "525qd0", rainbow_state::floppy_formats)
MCFG_FLOPPY_DRIVE_ADD(FD1793_TAG ":1", rainbow_floppies, "525qd1", rainbow_state::floppy_formats)
MCFG_FLOPPY_DRIVE_ADD(FD1793_TAG ":2", rainbow_floppies, "525qd2", rainbow_state::floppy_formats)
MCFG_FLOPPY_DRIVE_ADD(FD1793_TAG ":3", rainbow_floppies, "525qd3", rainbow_state::floppy_formats)
MCFG_SOFTWARE_LIST_ADD("flop_list", "rainbow")


/// ********************************* HARD DISK CONTROLLER *****************************************
MCFG_DEVICE_ADD("hdc", WD2010, 5000000) // 10 Mhz quartz on controller (divided by 2 for WCLK) 
MCFG_WD2010_OUT_INTRQ_CB(WRITELINE(rainbow_state, bundle_irq)) // FIRST IRQ SOURCE (OR'ed with DRQ)
MCFG_WD2010_OUT_BDRQ_CB(WRITELINE(rainbow_state, hdc_bdrq)) // BUFFER DATA REQUEST

// SIGNALS -FROM- WD CONTROLLER:
MCFG_WD2010_OUT_BCS_CB(WRITELINE(rainbow_state, hdc_read_sector)) // Problem: OUT_BCS_CB = WRITE8 ... (!)
MCFG_WD2010_OUT_BCR_CB(WRITELINE(rainbow_state, hdc_bcr))     // BUFFER COUNTER RESET (pulses)

MCFG_WD2010_OUT_WG_CB(WRITELINE(rainbow_state, hdc_write_sector))  // WRITE GATE
MCFG_WD2010_OUT_STEP_CB(WRITELINE(rainbow_state, hdc_step))     // STEP PULSE
MCFG_WD2010_OUT_DIRIN_CB(WRITELINE(rainbow_state, hdc_direction))

MCFG_WD2010_IN_WF_CB(READLINE(rainbow_state, hdc_write_fault))  // WRITE FAULT (set to GND if not serviced)

MCFG_WD2010_IN_DRDY_CB(READLINE(rainbow_state, hdc_drive_ready)) // DRIVE_READY (set to VCC if not serviced)
MCFG_WD2010_IN_SC_CB(VCC)                    // SEEK COMPLETE (set to VCC if not serviced)

// CURRENTLY NOT EVALUATED WITHIN 'WD2010':
MCFG_WD2010_IN_TK000_CB(VCC)
MCFG_WD2010_IN_INDEX_CB(VCC) 

MCFG_HARDDISK_ADD("harddisk1")
/// ******************************** / HARD DISK CONTROLLER ****************************************

MCFG_DS1315_ADD("rtc") // DS1315 (ClikClok for DEC-100 B)  * OPTIONAL *

MCFG_DEVICE_ADD("kbdser", I8251, 0)
MCFG_I8251_TXD_HANDLER(WRITELINE(rainbow_state, kbd_tx))
MCFG_I8251_DTR_HANDLER(WRITELINE(rainbow_state, irq_hi_w))
MCFG_I8251_RXRDY_HANDLER(WRITELINE(rainbow_state, kbd_rxready_w))
MCFG_I8251_TXRDY_HANDLER(WRITELINE(rainbow_state, kbd_txready_w))

MCFG_DEVICE_ADD(LK201_TAG, LK201, 0)
MCFG_LK201_TX_HANDLER(DEVWRITELINE("kbdser", i8251_device, write_rxd))

MCFG_DEVICE_ADD("keyboard_clock", CLOCK, 4800 * 16) // 8251 is set to /16 on the clock input
MCFG_CLOCK_SIGNAL_HANDLER(WRITELINE(rainbow_state, write_keyboard_clock))

MCFG_TIMER_DRIVER_ADD_PERIODIC("motor", rainbow_state, motor_tick, attotime::from_hz(60)) 

MCFG_NVRAM_ADD_0FILL("nvram")
MACHINE_CONFIG_END

// 'Rainbow 100-A' (system module 70-19974-00, PSU H7842-A)
// - first generation hardware (introduced May '82) with ROM 04.03.11
// - inability to boot from hard disc (mind the inadequate PSU)

// AVAILABLE RAM: 64 K on board (instead of 128 K on model 'B'). 

// Two compatible memory expansions were sold by DEC:
// (PCIXX-AA) : 64 K (usable on either Rainbow 100-A or 100-B)
// (PCIXX-AB) : 192 K ( " )
// Totals to 256 K on a 100-A, while the RAM limit appears to be 832 K.

// KNOWN DIFFERENCES TO 100-B:
// - cannot control bit 7 of IRQ vector (prevents DOS > 2.01 from booting on unmodified hardware)
// - 4 color palette with graphics option (instead of 16 colors on later models)
// - differences in arbitration logic (compare schematics of -B and -A; part E11 <- vs. -> E13)?
// - smaller ROMs (3 x 2764) with fewer routines (no documented way to beep...)
ROM_START(rainbow100a)
ROM_REGION(0x100000, "maincpu", 0)

// FIXME: 12-19606-02a.bin and 12-19606-02b.bin are just PART NUMBERS from the 100-A field manual.
// Someone who knows the DEC naming conventions should correct them -
ROM_LOAD("12-19606-02a.bin", 0xFA000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FA000-FBFFF) (E89) 8 K
ROM_LOAD("12-19606-02b.bin", 0xFC000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FC000-FDFFF) (E90) 8 K

// SOCKETED LANGUAGE ROM (E91) with 1 single localization per ROM -
ROM_LOAD("70-20274-15", 0xFE000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FE000-FFFFF) (E91) 8 K - USA 
// ROM_LOAD("bg-r873a-bv", 0xFE000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FE000-FFFFF) (E91) 8 K - Canadian (French)
// ROM_LOAD("bg-r876a-bv", 0xFE000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FE000-FFFFF) (E91) 8 K - British (UK)
// ROM_LOAD("bg-r878a-bv", 0xFE000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FE000-FFFFF) (E91) 8 K - German / Austrian 
// ROM_LOAD("bg-r874a-bv", 0xFE000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FE000-FFFFF) (E91) 8 K - Italian
// ROM_LOAD("bg-r377a-bv", 0xFE000, 0x2000, NO_DUMP) // ROM (FE000-FFFFF) (E91) 8 K - Spanish
// (...)
// Appendix A / EK-RB100 Rainbow Technical Manual Addendum for 100A and 100B (Dec.84) lists all 15.

ROM_REGION(0x1000, "chargen", 0)
ROM_LOAD("chargen.bin", 0x0000, 0x1000, CRC(1685e452) SHA1(bc299ff1cb74afcededf1a7beb9001188fdcf02f))
ROM_END

// ROM definition for 100-B (system module 70-19974-02, PSU H7842-D)
// Built until ~ May 1986 (see MP-01491-00)
// - 32 K ROM (version 5.03)
// - 128 K base and 896 K max. mem.
ROM_START(rainbow)
ROM_REGION(0x100000, "maincpu", 0)
ROM_LOAD("23-022e5-00.bin", 0xf0000, 0x4000, CRC(9d1332b4) SHA1(736306d2a36bd44f95a39b36ebbab211cc8fea6e))
ROM_RELOAD(0xf4000, 0x4000)
ROM_LOAD("23-020e5-00.bin", 0xf8000, 0x4000, CRC(8638712f) SHA1(8269b0d95dc6efbe67d500dac3999df4838625d8)) // German, French, English
//ROM_LOAD( "23-015e5-00.bin", 0xf8000, 0x4000, NO_DUMP) // Dutch, French, English
//ROM_LOAD( "23-016e5-00.bin", 0xf8000, 0x4000, NO_DUMP) // Finish, Swedish, English
//ROM_LOAD( "23-017e5-00.bin", 0xf8000, 0x4000, NO_DUMP) // Danish, Norwegian, English
//ROM_LOAD( "23-018e5-00.bin", 0xf8000, 0x4000, NO_DUMP) // Spanish, Italian, English
ROM_RELOAD(0xfc000, 0x4000)
ROM_REGION(0x1000, "chargen", 0)
ROM_LOAD("chargen.bin", 0x0000, 0x1000, CRC(1685e452) SHA1(bc299ff1cb74afcededf1a7beb9001188fdcf02f))

//	ROM_REGION(0x800, BUFFER, 0) // HDC RAM buffer 2 K -- NEW HDC
//	// ROM_FILL(0x000, 0x800, 0x00)
ROM_END

// 'Rainbow 190 B' (announced March 1985) is identical to 100-B, with alternate ROM v5.05.
// According to an article in Wall Street Journal it came with a 10 MB HD and 640 K RAM.

// A Readme from January 1985 mentions 'recent ROM changes for MASS 11' (a VAX word processor).
// It is *likely* that the sole differences between 5.05 and 5.03 affect terminal emulation.

// * jump tables (F4000-F40083 and FC000-FC004D) were not extended.
// * absolute addresses of some internal routines have changed.
// All programs not dependent on specific ROM addresses should just work...

// FIXME: ROM names are made up.
// Someone who knows the DEC naming conventions should correct them -
ROM_START(rainbow190)
ROM_REGION(0x100000, "maincpu", 0)
ROM_LOAD("dec190rom0.bin", 0xf0000, 0x4000, CRC(FAC191D2) SHA1(4aff5b1e031d3b5eafc568b23e68235270bb34de))
ROM_RELOAD(0xf4000, 0x4000)
ROM_LOAD("dec190rom1.bin", 0xf8000, 0x4000, CRC(5CE59632) SHA1(d29793f7014c57a4e7cb77bbf6e84f9113635ed2))

ROM_RELOAD(0xfc000, 0x4000)
ROM_REGION(0x1000, "chargen", 0)
ROM_LOAD("chargen.bin", 0x0000, 0x1000, CRC(1685e452) SHA1(bc299ff1cb74afcededf1a7beb9001188fdcf02f))
ROM_END

/* Driver */

/*  YEAR NAME     PARENT  COMPAT  MACHINE    INPUT   STATE     INIT COMPANY             FULLNAME    FLAGS */
COMP(1982, rainbow100a, rainbow, 0, rainbow, rainbow100b_in, driver_device, 0, "Digital Equipment Corporation", "Rainbow 100-A", GAME_IS_SKELETON)
COMP(1983, rainbow, 0, 0, rainbow, rainbow100b_in, driver_device, 0, "Digital Equipment Corporation", "Rainbow 100-B", GAME_NOT_WORKING | GAME_IMPERFECT_COLORS)
COMP(1985, rainbow190, rainbow, 0, rainbow, rainbow100b_in, driver_device, 0, "Digital Equipment Corporation", "Rainbow 190-B", GAME_NOT_WORKING | GAME_IMPERFECT_COLORS)