summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/src/mame/video/namcos22.cpp
blob: 78060588b4a0b71fbc2b4687e795a1c3445bada7 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
// license:BSD-3-Clause
// copyright-holders:Phil Stroffolino, hap, R. Belmont
/*

   Namco System22 + System Super22 video hardware emulation

*/

#include "emu.h"
#include "includes/namcos22.h"


// poly constructor
namcos22_renderer::namcos22_renderer(namcos22_state &state)
	: poly_manager<float, namcos22_object_data, 4, 8000>(state.machine()),
		m_state(state)
	{
		init();
	}

void namcos22_renderer::init()
{
	memset(&m_scenenode_root, 0, sizeof(m_scenenode_root));
	m_scenenode_cur = nullptr;

	m_clipx = 320;
	m_clipy = 240;
	m_cliprect.set(0, 639, 0, 479);
}


// poly scanline callbacks
void namcos22_renderer::renderscanline_uvi_full(int32_t scanline, const extent_t &extent, const namcos22_object_data &extra, int threadid)
{
	float z = extent.param[0].start;
	float u = extent.param[1].start;
	float v = extent.param[2].start;
	float i = extent.param[3].start;
	float dz = extent.param[0].dpdx;
	float du = extent.param[1].dpdx;
	float dv = extent.param[2].dpdx;
	float di = extent.param[3].dpdx;
	int bn = extra.bn * 0x1000;
	const pen_t *pens = extra.pens;
	const u8 *czram = extra.czram;
	int cz_adjust = extra.cz_adjust;
	int cz_sdelta = extra.cz_sdelta;
	int zfog_enabled = extra.zfog_enabled;
	int fogfactor = 0xff - extra.fogfactor;
	int fadefactor = 0xff - extra.fadefactor;
	int alphafactor = 0xff - m_state.m_poly_translucency;
	rgbaint_t fogcolor = extra.fogcolor;
	rgbaint_t fadecolor = extra.fadecolor;
	rgbaint_t polycolor = extra.polycolor;
	int polyfade_enabled = extra.pfade_enabled;
	int penmask = 0xff;
	int penshift = 0;
	int prioverchar = extra.prioverchar;
	u32 *dest = &extra.destbase->pix32(scanline);
	u8 *primap = &extra.primap->pix8(scanline);
	u16 *ttmap = m_state.m_texture_tilemap;
	u8 *ttattr = m_state.m_texture_tileattr.get();
	u8 *ttdata = m_state.m_texture_tiledata;
	u8 *tt_ayx_to_pixel = m_state.m_texture_ayx_to_pixel.get();

	if (extra.cmode & 4)
	{
		pens += 0xec + ((extra.cmode & 8) << 1);
		penmask = 0x03;
		penshift = 2 * (~extra.cmode & 3);
	}
	else if (extra.cmode & 2)
	{
		pens += 0xe0 + ((extra.cmode & 8) << 1);
		penmask = 0x0f;
		penshift = 4 * (~extra.cmode & 1);
	}

	// slight differences between super and non-super, do the branch here for optimization
	// normal: no alpha, shading after fog, global fader
	// super: 2 faders, alpha, shading before fog
	if (m_state.m_is_ss22)
	{
		for (int x = extent.startx; x < extent.stopx; x++)
		{
			float ooz = 1.0f / z;
			int tx = (int)(u * ooz);
			int ty = (int)(v * ooz) + bn;
			int to = ((ty & 0xfff0) << 4) | ((tx & 0xff0) >> 4);
			int pen = ttdata[(ttmap[to] << 8) | tt_ayx_to_pixel[ttattr[to] << 8 | (ty << 4 & 0xf0) | (tx & 0xf)]];
			// pen = 0x55; // debug: disable textures

			rgbaint_t rgb(pens[pen >> penshift & penmask]);

			// apply shading before fog
			int shade = i*ooz;
			rgb.scale_imm_and_clamp(shade << 2);

			// per-z distance fogging
			if (zfog_enabled)
			{
				int cz = ooz + cz_adjust;
				// discard low byte and clamp to 0-1fff
				if ((u32)cz < 0x200000) cz >>= 8;
				else cz = (cz < 0) ? 0 : 0x1fff;
				fogfactor = czram[cz] + cz_sdelta;
				if (fogfactor > 0)
				{
					if (fogfactor > 0xff) fogfactor = 0xff;
					rgb.blend(fogcolor, 0xff - fogfactor);
				}
			}
			else if (fogfactor != 0xff) // direct
			{
				rgb.blend(fogcolor, fogfactor);
			}

			if (polyfade_enabled)
			{
				rgb.scale_and_clamp(polycolor);
			}

			if (fadefactor != 0xff)
			{
				rgb.blend(fadecolor, fadefactor);
			}

			if (alphafactor != 0xff)
			{
				rgb.blend(rgbaint_t(dest[x]), alphafactor);
			}

			dest[x] = rgb.to_rgba();
			primap[x] |= prioverchar;

			u += du;
			v += dv;
			i += di;
			z += dz;
		}
	}
	else
	{
		for (int x = extent.startx; x < extent.stopx; x++)
		{
			float ooz = 1.0f / z;
			int tx = (int)(u * ooz);
			int ty = (int)(v * ooz) + bn;
			int to = ((ty & 0xfff0) << 4) | ((tx & 0xff0) >> 4);
			int pen = ttdata[(ttmap[to] << 8) | tt_ayx_to_pixel[ttattr[to] << 8 | (ty << 4 & 0xf0) | (tx & 0xf)]];
			// pen = 0x55; // debug: disable textures

			rgbaint_t rgb(pens[pen >> penshift & penmask]);

			// per-z distance fogging
			if (zfog_enabled)
			{
				int cz = ooz + cz_adjust;
				// discard low byte and clamp to 0-1fff
				if ((u32)cz < 0x200000) cz >>= 8;
				else cz = (cz < 0) ? 0 : 0x1fff;
				fogfactor = czram[NATIVE_ENDIAN_VALUE_LE_BE(3, 0) ^ cz];
				if (fogfactor != 0)
				{
					rgb.blend(fogcolor, 0xff - fogfactor);
				}
			}
			else if (fogfactor != 0xff) // direct
			{
				rgb.blend(fogcolor, fogfactor);
			}

			// apply shading after fog
			int shade = i*ooz;
			rgb.scale_imm_and_clamp(shade << 2);

			dest[x] = rgb.to_rgba();
			primap[x] |= prioverchar;

			u += du;
			v += dv;
			i += di;
			z += dz;
		}
	}
}


void namcos22_renderer::renderscanline_sprite(int32_t scanline, const extent_t &extent, const namcos22_object_data &extra, int threadid)
{
	int y_index = extent.param[1].start - extra.flipy;
	float x_index = extent.param[0].start - extra.flipx;
	float dx = extent.param[0].dpdx;
	const pen_t *pal = extra.pens;
	int prioverchar = extra.prioverchar;
	int alphafactor = extra.alpha;
	int fogfactor = 0xff - extra.fogfactor;
	int fadefactor = 0xff - extra.fadefactor;
	rgbaint_t fogcolor(extra.fogcolor);
	rgbaint_t fadecolor(extra.fadecolor);
	u8 *source = (u8 *)extra.source + y_index * extra.line_modulo;
	u32 *dest = &extra.destbase->pix32(scanline);
	u8 *primap = &extra.primap->pix8(scanline);

	for (int x = extent.startx; x < extent.stopx; x++)
	{
		int pen = source[(int)x_index];
		if (pen != 0xff)
		{
			rgbaint_t rgb(pal[pen]);

			if (fogfactor != 0xff)
			{
				rgb.blend(fogcolor, fogfactor);
			}

			if (fadefactor != 0xff)
			{
				rgb.blend(fadecolor, fadefactor);
			}

			if (alphafactor != 0xff)
			{
				rgb.blend(rgbaint_t(dest[x]), alphafactor);
			}

			dest[x] = rgb.to_rgba();
			primap[x] |= prioverchar;
		}
		x_index += dx;
	}
}/*********************************************************************************************/

void namcos22_renderer::poly3d_drawquad(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, struct namcos22_scenenode *node)
{
	namcos22_object_data &extra = object_data_alloc();
	vertex_t v[4];
	vertex_t clipv[6];
	int clipverts;
	int vertnum;

	int direct = node->data.quad.direct;
	int flags = node->data.quad.flags;
	int color = node->data.quad.color;
	int cz_adjust = node->data.quad.cz_adjust;

	extra.destbase = &bitmap;
	extra.pfade_enabled = 0;
	extra.zfog_enabled = 0;
	extra.fadefactor = 0;
	extra.fogfactor = 0;

	extra.pens = &m_state.m_palette->pen((color & 0x7f) << 8);
	extra.primap = &screen.priority();
	extra.bn = node->data.quad.texturebank;
	extra.flags = flags;
	extra.cz_adjust = cz_adjust;
	extra.cmode = node->data.quad.cmode;
	extra.prioverchar = ((node->data.quad.cmode & 7) == 1) ? 1 : 0;
	extra.prioverchar |= m_state.m_is_ss22 ? 2 : 0;

	// scene clip
	int cx = 320 + node->data.quad.vx;
	int cy = 240 + node->data.quad.vy;
	m_clipx = cx;
	m_clipy = cy;
	m_cliprect.set(
		std::max<s32>(cx + node->data.quad.vw, 0),
		std::min<s32>(cx - node->data.quad.vw, 639),
		std::max<s32>(cy + node->data.quad.vh, 0),
		std::min<s32>(cy - node->data.quad.vh, 479)
	);

	// non-direct case: project and z-clip
	if (!direct)
	{
		for (vertnum = 0; vertnum < 4; vertnum++)
		{
			v[vertnum].x = node->data.quad.v[vertnum].x;
			v[vertnum].y = node->data.quad.v[vertnum].y;
			v[vertnum].p[0] = node->data.quad.v[vertnum].z;
			v[vertnum].p[1] = node->data.quad.v[vertnum].u;
			v[vertnum].p[2] = node->data.quad.v[vertnum].v;
			v[vertnum].p[3] = node->data.quad.v[vertnum].bri;
		}

		clipverts = zclip_if_less(4, v, clipv, 4, 10.0f);
		assert(clipverts <= ARRAY_LENGTH(clipv));
		if (clipverts < 3)
			return;

		for (vertnum = 0; vertnum < clipverts; vertnum++)
		{
			float ooz = 1.0f / clipv[vertnum].p[0];
			clipv[vertnum].x = m_clipx + clipv[vertnum].x * ooz;
			clipv[vertnum].y = m_clipy - clipv[vertnum].y * ooz;
			clipv[vertnum].p[0] = ooz;
			clipv[vertnum].p[1] = (clipv[vertnum].p[1] + 0.5f) * ooz;
			clipv[vertnum].p[2] = (clipv[vertnum].p[2] + 0.5f) * ooz;
			clipv[vertnum].p[3] = (clipv[vertnum].p[3] + 0.5f) * ooz;
		}
	}

	// direct case: don't clip, and treat pv->z as 1/z
	else
	{
		clipverts = 4;
		for (vertnum = 0; vertnum < 4; vertnum++)
		{
			float ooz = node->data.quad.v[vertnum].z;
			clipv[vertnum].x = m_clipx + node->data.quad.v[vertnum].x;
			clipv[vertnum].y = m_clipy - node->data.quad.v[vertnum].y;
			clipv[vertnum].p[0] = ooz;
			clipv[vertnum].p[1] = (node->data.quad.v[vertnum].u + 0.5f) * ooz;
			clipv[vertnum].p[2] = (node->data.quad.v[vertnum].v + 0.5f) * ooz;
			clipv[vertnum].p[3] = (node->data.quad.v[vertnum].bri + 0.5f) * ooz;
		}
	}

	if (m_state.m_is_ss22)
	{
		// global fade
		if (m_state.m_mixer_flags & 1)
		{
			extra.fadefactor = m_state.m_screen_fade_factor;
			extra.fadecolor.set(0, m_state.m_screen_fade_r, m_state.m_screen_fade_g, m_state.m_screen_fade_b);
		}

		// poly fade
		extra.pfade_enabled = m_state.m_poly_fade_enabled;
		extra.polycolor.set(0, m_state.m_poly_fade_r, m_state.m_poly_fade_g, m_state.m_poly_fade_b);

		// poly fog
		if (~color & 0x80)
		{
			int cztype = flags & 3;
			int bank = m_state.m_czattr[6] >> (cztype * 2) & 3;
			int bank_enabled = m_state.m_czattr[4] >> (bank * 4) & 4;

			if (bank_enabled)
			{
				s16 delta = m_state.m_czattr[bank];
				// sign-extend
				if (delta < 0) delta |= 0xff00;
				else delta &= 0x00ff;

				extra.fogcolor.set(0, m_state.m_fog_r, m_state.m_fog_g, m_state.m_fog_b);

				if (direct)
				{
					int cz = ((flags & 0x1fff00) + cz_adjust) >> 8;
					if (cz < 0) cz = 0;
					else if (cz > 0x1fff) cz = 0x1fff;

					int fogfactor = m_state.m_recalc_czram[bank][cz] + delta;
					if (fogfactor > 0)
					{
						if (fogfactor > 0xff) fogfactor = 0xff;
						extra.fogfactor = fogfactor;
					}
				}
				else
				{
					extra.zfog_enabled = 1;
					extra.cz_sdelta = delta;
					extra.czram = m_state.m_recalc_czram[bank].get();
				}
			}
		}
	}

	else
	{
		// poly fog
		if (~color & 0x80)
		{
			int cztype = flags & 3;
			int czcolor = cztype & nthbyte(&m_state.m_fog_colormask, cztype);
			extra.fogcolor.set(0, m_state.m_fog_r_per_cztype[czcolor], m_state.m_fog_g_per_cztype[czcolor], m_state.m_fog_b_per_cztype[czcolor]);

			if (direct)
			{
				// direct case, cz value is preset
				int cz = ((flags & 0x1fff00) + cz_adjust) >> 8;
				if (cz < 0) cz = 0;
				else if (cz > 0x1fff) cz = 0x1fff;
				extra.fogfactor = nthbyte(m_state.m_czram, cztype << 13 | cz);
			}
			else
			{
				extra.zfog_enabled = 1;
				extra.czram = (u8*)&m_state.m_czram[cztype << (13-2)];
			}
		}
	}

	render_triangle_fan(m_cliprect, render_delegate(&namcos22_renderer::renderscanline_uvi_full, this), 4, clipverts, clipv);
}


void namcos22_renderer::poly3d_drawsprite(
	screen_device &screen,
	bitmap_rgb32 &dest_bmp,
	u32 code,
	u32 color,
	int flipx, int flipy,
	int sx, int sy,
	int scalex, int scaley,
	int cz_factor,
	int prioverchar,
	int fade_enabled,
	int alpha
)
{
	gfx_element *gfx = m_state.m_gfxdecode->gfx(2);
	int sprite_screen_height = (scaley * gfx->height() + 0x8000) >> 16;
	int sprite_screen_width = (scalex * gfx->width() + 0x8000) >> 16;
	if (sprite_screen_width && sprite_screen_height)
	{
		float fsx = sx;
		float fsy = sy;
		float fwidth = gfx->width();
		float fheight = gfx->height();
		float fsw = sprite_screen_width;
		float fsh = sprite_screen_height;

		namcos22_object_data &extra = object_data_alloc();
		vertex_t vert[4];

		extra.fadefactor = 0;
		extra.fogfactor = 0;
		extra.flags = 0;

		extra.destbase = &dest_bmp;
		extra.alpha = alpha;
		extra.prioverchar = 2 | prioverchar;
		extra.line_modulo = gfx->rowbytes();
		extra.flipx = flipx;
		extra.flipy = flipy;
		extra.pens = &m_state.m_palette->pen(gfx->colorbase() + gfx->granularity() * (color & 0x7f));
		extra.primap = &screen.priority();
		extra.source = gfx->get_data(code % gfx->elements());

		vert[0].x = fsx;
		vert[0].y = fsy;
		vert[0].p[0] = 0;
		vert[0].p[1] = 0;
		vert[1].x = fsx + fsw;
		vert[1].y = fsy;
		vert[1].p[0] = fwidth;
		vert[1].p[1] = 0;
		vert[2].x = fsx + fsw;
		vert[2].y = fsy + fsh;
		vert[2].p[0] = fwidth;
		vert[2].p[1] = fheight;
		vert[3].x = fsx;
		vert[3].y = fsy + fsh;
		vert[3].p[0] = 0;
		vert[3].p[1] = fheight;

		// global fade
		if (m_state.m_mixer_flags & 2 || fade_enabled)
		{
			extra.fadefactor = m_state.m_screen_fade_factor;
			extra.fadecolor.set(0, m_state.m_screen_fade_r, m_state.m_screen_fade_g, m_state.m_screen_fade_b);
		}

		// sprite fog
		if (~color & 0x80 && cz_factor > 0)
		{
			extra.fogfactor = cz_factor;
			extra.fogcolor.set(0, m_state.m_fog_r, m_state.m_fog_g, m_state.m_fog_b);
		}

		render_triangle_fan(m_cliprect, render_delegate(&namcos22_renderer::renderscanline_sprite, this), 2, 4, vert);
	}
}

void namcos22_renderer::render_sprite(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, struct namcos22_scenenode *node)
{
	// scene clip
	m_cliprect.set(
		std::max<s32>(node->data.sprite.cx_min, 0),
		std::min<s32>(node->data.sprite.cx_max, 639),
		std::max<s32>(node->data.sprite.cy_min, 0),
		std::min<s32>(node->data.sprite.cy_max, 479)
	);

	int offset = 0;

	for (int row = 0; row < node->data.sprite.rows; row++)
	{
		for (int col = 0; col < node->data.sprite.cols; col++)
		{
			int code = node->data.sprite.tile;
			if (node->data.sprite.linktype == 0xff)
				code += offset;
			else
				code += nthword(&m_state.m_spriteram[0x800/4], offset + node->data.sprite.linktype*4);

			poly3d_drawsprite(
				screen,
				bitmap,
				code,
				node->data.sprite.color,
				node->data.sprite.flipx,
				node->data.sprite.flipy,
				node->data.sprite.xpos + col * node->data.sprite.sizex,
				node->data.sprite.ypos + row * node->data.sprite.sizey,
				(node->data.sprite.sizex << 16) / 32,
				(node->data.sprite.sizey << 16) / 32,
				node->data.sprite.cz,
				node->data.sprite.prioverchar,
				node->data.sprite.fade_enabled,
				0xff - node->data.sprite.translucency
			);
			offset++;
		}
	}
}/*********************************************************************************************/

void namcos22_renderer::free_scenenode(struct namcos22_scenenode *node)
{
	node->next = m_scenenode_cur;
	m_scenenode_cur = node;
}

struct namcos22_scenenode *namcos22_renderer::alloc_scenenode(running_machine &machine, struct namcos22_scenenode *node)
{
	if (node)
	{
		/* use free pool */
		m_scenenode_cur = node->next;
	}
	else
	{
		node = auto_alloc(machine, struct namcos22_scenenode);
	}
	memset(node, 0, sizeof(*node));
	return node;
}

struct namcos22_scenenode *namcos22_renderer::new_scenenode(running_machine &machine, u32 zsort, namcos22_scenenode_type type)
{
	struct namcos22_scenenode *node = &m_scenenode_root;
	struct namcos22_scenenode *prev = nullptr;
	int hash = 0;

	for (int i = 0; i < 24; i += NAMCOS22_RADIX_BITS)
	{
		hash = (zsort >> 20) & NAMCOS22_RADIX_MASK;
		struct namcos22_scenenode *next = node->data.nonleaf.next[hash];
		if (!next)
		{
			/* lazily allocate tree node for this radix */
			next = alloc_scenenode(machine, m_scenenode_cur);
			next->type = NAMCOS22_SCENENODE_NONLEAF;
			node->data.nonleaf.next[hash] = next;
		}
		prev = node;
		node = next;
		zsort <<= NAMCOS22_RADIX_BITS;
	}

	if (node->type == NAMCOS22_SCENENODE_NONLEAF)
	{
		/* first leaf allocation on this branch */
		node->type = type;
		return node;
	}
	else
	{
		struct namcos22_scenenode *leaf = alloc_scenenode(machine, m_scenenode_cur);
		leaf->type = type;
		leaf->next = node;
		prev->data.nonleaf.next[hash] = leaf;
		return leaf;
	}
}

void namcos22_renderer::render_scene_nodes(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, struct namcos22_scenenode *node)
{
	if (node)
	{
		if (node->type == NAMCOS22_SCENENODE_NONLEAF)
		{
			for (int i = NAMCOS22_RADIX_BUCKETS - 1; i >= 0; i--)
			{
				render_scene_nodes(screen, bitmap, node->data.nonleaf.next[i]);
			}
			free_scenenode(node);
		}
		else
		{
			while (node)
			{
				struct namcos22_scenenode *next = node->next;

				switch (node->type)
				{
					case NAMCOS22_SCENENODE_QUAD:
						poly3d_drawquad(screen, bitmap, node);
						break;

					case NAMCOS22_SCENENODE_SPRITE:
						render_sprite(screen, bitmap, node);
						break;

					default:
						fatalerror("invalid node->type\n");
				}
				free_scenenode(node);
				node = next;
			}
		}
	}
}

void namcos22_renderer::render_scene(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap)
{
	struct namcos22_scenenode *node = &m_scenenode_root;
	for (int i = NAMCOS22_RADIX_BUCKETS - 1; i >= 0; i--)
	{
		render_scene_nodes(screen, bitmap, node->data.nonleaf.next[i]);
		node->data.nonleaf.next[i] = nullptr;
	}

	m_clipx = 320;
	m_clipy = 240;
	m_cliprect.set(0, 639, 0, 479);

	wait("render_scene");
}/*********************************************************************************************/

// slave dsp render

float namcos22_state::dspfloat_to_nativefloat(u32 val)
{
	s16 mantissa = (s16)val;
	float result = mantissa;//?((float)mantissa):((float)0x10000);
	int exponent = (val >> 16) & 0xff;
	while (exponent < 0x2e)
	{
		result /= 2.0f;
		exponent++;
	}
	return result;
}

// model rendering properties
void namcos22_state::matrix3d_multiply(float a[4][4], float b[4][4])
{
	float result[4][4];

	for (int row = 0; row < 4; row++)
	{
		for (int col = 0; col < 4; col++)
		{
			float sum = 0.0f;
			for (int i = 0; i < 4; i++)
			{
				sum += a[row][i] * b[i][col];
			}
			result[row][col] = sum;
		}
	}

	memcpy(a, result, sizeof(result));
}

void namcos22_state::matrix3d_identity(float m[4][4])
{
	for (int row = 0; row < 4; row++)
	{
		for (int col = 0; col < 4; col++)
		{
			m[row][col] = (row == col) ? 1.0f : 0.0f;
		}
	}
}

void namcos22_state::matrix3d_apply_reflection(float m[4][4])
{
	if (!m_reflection)
		return;

	float r[4][4];
	matrix3d_identity(r);

	if (m_reflection & 0x10)
		r[0][0] = -1.0f;
	if (m_reflection & 0x20)
		r[1][1] = -1.0f;

	matrix3d_multiply(m, r);
}

void namcos22_state::transform_point(float *vx, float *vy, float *vz, float m[4][4])
{
	float x = *vx;
	float y = *vy;
	float z = *vz;

	*vx = m[0][0]*x + m[1][0]*y + m[2][0]*z + m[3][0];
	*vy = m[0][1]*x + m[1][1]*y + m[2][1]*z + m[3][1];
	*vz = m[0][2]*x + m[1][2]*y + m[2][2]*z + m[3][2];
}

void namcos22_state::transform_normal(float *nx, float *ny, float *nz, float m[4][4])
{
	float x = *nx;
	float y = *ny;
	float z = *nz;

	*nx = m[0][0]*x + m[1][0]*y + m[2][0]*z;
	*ny = m[0][1]*x + m[1][1]*y + m[2][1]*z;
	*nz = m[0][2]*x + m[1][2]*y + m[2][2]*z;
}

void namcos22_state::register_normals(int addr, float m[4][4])
{
	for (int i = 0; i < 4; i++)
	{
		float nx = dspfixed_to_nativefloat(point_read(addr + i * 3 + 0));
		float ny = dspfixed_to_nativefloat(point_read(addr + i * 3 + 1));
		float nz = dspfixed_to_nativefloat(point_read(addr + i * 3 + 2));

		/* transform normal vector */
		transform_normal(&nx, &ny, &nz, m);
		float dotproduct = nx*m_camera_lx + ny*m_camera_ly + nz*m_camera_lz;
		if (dotproduct < 0.0f)
			dotproduct = 0.0f;

		m_LitSurfaceInfo[m_LitSurfaceCount++] = m_camera_ambient + m_camera_power * dotproduct;
	}
}


void namcos22_state::draw_direct_poly(const u16 *src)
{
	if (machine().video().skip_this_frame())
		return;

	int polys_enabled = m_is_ss22 ? nthbyte(m_mixer, 0x1f) & 1 : 1;
	if (!polys_enabled) return;
	/**
	* word#0:
	*  x--------------- end-of-display-list marker
	*  ----xxxxxxxxxxxx priority (lo)
	*
	* word#1:
	*  ----xxxxxxxxxxxx priority (hi)
	*
	* word#2:
	*  xxxxxxxx-------- PAL (high bit is fog enable)
	*  --------xxxx---- CMODE (color mode for texture unpack)
	*  ------------xxxx BN (texture bank)
	*
	* word#3:
	*  -xxxxxxxxxxxxx-- ZC
	*  --------------xx depth cueing table select
	*
	* for each vertex:
	*  xxxx xxxx // u,v
	*
	*  xxxx xxxx // sx,sy
	*
	*  xx-- ---- // BRI
	*  --xx xxxx // zpos
	*/
	u32 zsort = ((src[1] & 0xfff) << 12) | (src[0] & 0xfff);
	struct namcos22_scenenode *node = m_poly->new_scenenode(machine(), zsort, NAMCOS22_SCENENODE_QUAD);
	int cztype = src[3] & 3;

	if (m_is_ss22)
	{
		node->data.quad.cmode = (src[2] & 0x00f0) >> 4;
		node->data.quad.texturebank = (src[2] & 0x000f);
	}
	else
	{
		node->data.quad.cmode = (src[0 + 4] & 0xf000) >> 12;
		node->data.quad.texturebank = (src[1 + 4] & 0xf000) >> 12;
	}
	node->data.quad.cz_adjust = m_cz_adjust;
	node->data.quad.flags = (src[3] << 6 & 0x1fff00) | cztype;
	node->data.quad.color = (src[2] & 0xff00) >> 8;
	src += 4;

	for (int i = 0; i < 4; i++)
	{
		namcos22_polyvertex *p = &node->data.quad.v[i];
		if (m_is_ss22)
		{
			p->u = src[0] >> 4;
			p->v = src[1] >> 4;
		}
		else
		{
			p->u = src[0] & 0x0fff;
			p->v = src[1] & 0x0fff;
		}

		int mantissa = (s16)src[5];
		float zf = (float)mantissa;
		int exponent = (src[4]) & 0xff;
		if (mantissa)
		{
			while (exponent < 0x2e)
			{
				zf /= 2.0f;
				exponent++;
			}
			if (m_is_ss22)
				p->z = zf;
			else
				p->z = 1.0f / zf;
		}
		else
		{
			zf = (float)0x10000;
			exponent = 0x40 - exponent;
			while (exponent < 0x2e)
			{
				zf /= 2.0f;
				exponent++;
			}
			p->z = 1.0f / zf;
		}

		p->x = (s16)src[2];
		p->y = -(s16)src[3];
		p->bri = src[4] >> 8;
		src += 6;
	}

	node->data.quad.direct = 1;
	node->data.quad.vx = 0;
	node->data.quad.vy = 0;
	node->data.quad.vw = -320;
	node->data.quad.vh = -240;
}

/**
 * @brief render a single quad
 *
 * @param flags
 *   00-1.----.01-0.001- ? (always set/clear)
 *   --x-.----.----.---- ?
 *   ----.xx--.----.---- cz table
 *   ----.--xx.----.---- representative z algorithm?
 *   ----.----.--x-.---- backface cull enable
 *   ----.----.----.---x ?
 *
 *   1163 // sky
 *   1262 // score (front)
 *   1242 // score (hinge)
 *   1243 // ?
 *   1063 // n/a
 *   1243 // various (2-sided?)
 *   1263 // everything else (1-sided?)
 *   1663 // ?
 *
 * @param color
 *   xxxxxxxx -------- -------- flat shading factor
 *   -------- x------- -------- fog enable
 *   -------- -xxxxxxx -------- palette select
 *   -------- -------- xxxxxxxx unused?
 *
 * @param polyshift
 *  0x1fbd0 - sky+sea
 *  0x0c350 - mountains
 *  0x09c40 - boats, surf, road, buildings
 *  0x07350 - guardrail
 *  0x061a8 - red car
 */
void namcos22_state::blit_single_quad(u32 color, u32 addr, float m[4][4], int polyshift, int flags, int packetformat)
{
	int absolute_priority = m_absolute_priority;
	int zsort;
	float zmin = 0.0f;
	float zmax = 0.0f;
	namcos22_polyvertex v[4];
	int i;

	for (i = 0; i < 4; i++)
	{
		namcos22_polyvertex *pv = &v[i];
		pv->x = point_read(0x8 + i * 3 + addr);
		pv->y = point_read(0x9 + i * 3 + addr);
		pv->z = point_read(0xa + i * 3 + addr);
		transform_point(&pv->x, &pv->y, &pv->z, m);
	}

	/* backface cull one-sided polygons */
	if (flags & 0x0020)
	{
		float c1 =
			(v[2].x*((v[0].z*v[1].y)-(v[0].y*v[1].z)))+
			(v[2].y*((v[0].x*v[1].z)-(v[0].z*v[1].x)))+
			(v[2].z*((v[0].y*v[1].x)-(v[0].x*v[1].y)));
		float c2 =
			(v[0].x*((v[2].z*v[3].y)-(v[2].y*v[3].z)))+
			(v[0].y*((v[2].x*v[3].z)-(v[2].z*v[3].x)))+
			(v[0].z*((v[2].y*v[3].x)-(v[2].x*v[3].y)));

		if ((m_cullflip && c1 <= 0.0f && c2 <= 0.0f) || (!m_cullflip && c1 >= 0.0f && c2 >= 0.0f))
			return;
	}

	for (i = 0; i < 4; i++)
	{
		namcos22_polyvertex *pv = &v[i];
		int bri;

		pv->u = point_read(0 + i * 2 + addr);
		pv->v = point_read(1 + i * 2 + addr);

		if (i == 0 || pv->z > zmax) zmax = pv->z;
		if (i == 0 || pv->z < zmin) zmin = pv->z;

		if (m_LitSurfaceCount)
		{
			// lighting (prelim)
			bri = m_LitSurfaceInfo[m_LitSurfaceIndex % m_LitSurfaceCount];

			if (m_SurfaceNormalFormat == 0x6666)
			{
				if (i == 3)
					m_LitSurfaceIndex++;
			}
			else if (m_SurfaceNormalFormat == 0x4000)
			{
				m_LitSurfaceIndex++;
			}
			else
				logerror("blit_single_quad:unknown normal format: 0x%x\n", m_SurfaceNormalFormat);
		}
		else if (packetformat & 0x40)
		{
			// gourad shading
			bri = (point_read(i + addr) >> 16) & 0xff;
		}
		else
		{
			// flat shading
			bri = color >> 16 & 0xff;
		}

		pv->bri = bri;
	}

	if (zmin < 0.0f) zmin = 0.0f;
	if (zmax < 0.0f) zmax = 0.0f;

	switch (flags & 0x300)
	{
		case 0x000:
			zsort = (int)zmin;
			break;

		case 0x100:
			zsort = (int)zmax;
			break;

		default:
			zsort = (int)((zmin + zmax) / 2.0f);
			break;
	}

	/* relative: representative z + shift values
	* 1x.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx fixed z value
	* 0x.xx--.--------.-------- absolute priority shift
	* 0-.--xx.xxxxxxxx.xxxxxxxx z-representative value shift
	*/
	if (polyshift & 0x200000)
		zsort = polyshift & 0x1fffff;
	else
	{
		zsort += signed18(polyshift);
		absolute_priority += (polyshift & 0x1c0000) >> 18;
	}

	if (m_objectshift & 0x200000)
		zsort = m_objectshift & 0x1fffff;
	else
	{
		zsort += signed18(m_objectshift);
		absolute_priority += (m_objectshift & 0x1c0000) >> 18;
	}

	if (zsort < 0) zsort = 0;
	else if (zsort > 0x1fffff) zsort = 0x1fffff;
	absolute_priority &= 7;
	zsort |= (absolute_priority << 21);

	// allocate quad
	struct namcos22_scenenode *node = m_poly->new_scenenode(machine(), zsort, NAMCOS22_SCENENODE_QUAD);
	node->data.quad.cmode = (v[0].u >> 12) & 0xf;
	node->data.quad.texturebank = (v[0].v >> 12) & 0xf;
	node->data.quad.color = (color >> 8) & 0xff;
	node->data.quad.flags = flags >> 10 & 3;
	node->data.quad.cz_adjust = m_cz_adjust;

	for (i = 0; i < 4; i++)
	{
		namcos22_polyvertex *p = &node->data.quad.v[i];
		p->x = v[i].x * m_camera_zoom;
		p->y = v[i].y * m_camera_zoom;
		p->z = v[i].z;
		p->u = v[i].u & 0xfff;
		p->v = v[i].v & 0xfff;
		p->bri = v[i].bri;
	}

	node->data.quad.direct = 0;
	node->data.quad.vx = m_camera_vx;
	node->data.quad.vy = m_camera_vy;
	node->data.quad.vw = m_camera_vw;
	node->data.quad.vh = m_camera_vh;
}


void namcos22_state::blit_quads(int addr, int len, float m[4][4])
{
	//int additionalnormals = 0;
	int finish = addr + len;

	while (addr < finish)
	{
		int packetlength = point_read(addr++);
		int packetformat = point_read(addr + 0);
		int flags, color, bias;

		/**
		* packetformat:
		*   800000 final packet in chunk
		*   080000 ?
		*   020000 color word exists?
		*   010000 z-offset word exists?
		*   002000 ?
		*   001000 z-offset word exists?
		*   000400 ?
		*   000080 tex# or UV or CMODE?
		*   000040 use I
		*   000001 ?
		*/
		switch (packetlength)
		{
			case 0x17:
				/**
				* word 0: opcode (8a24c0)
				* word 1: flags
				* word 2: color
				*/
				flags = point_read(addr + 1);
				color = point_read(addr + 2);
				bias = 0;
				blit_single_quad(color, addr + 3, m, bias, flags, packetformat);
				break;

			case 0x18:
				/**
				* word 0: opcode (0b3480 for first N-1 quads or 8b3480 for final quad in primitive)
				* word 1: flags
				* word 2: color
				* word 3: depth bias
				*/
				flags = point_read(addr + 1);
				color = point_read(addr + 2);
				bias = point_read(addr + 3);
				blit_single_quad(color, addr + 4, m, bias, flags, packetformat);
				break;

			case 0x10: /* vertex lighting */
				/*
				333401 (opcode)
				000000 [count] [type]
				000000 000000 007fff // normal vector
				000000 000000 007fff // normal vector
				000000 000000 007fff // normal vector
				000000 000000 007fff // normal vector
				*/
				//additionalnormals = point_read(addr+2);
				m_SurfaceNormalFormat = point_read(addr + 3);
				m_LitSurfaceCount = 0;
				m_LitSurfaceIndex = 0;
				register_normals(addr + 4, m);
				break;

			case 0x0d: /* additional normals */
				/*
				300401 (opcode)
				007b09 ffdd04 0004c2
				007a08 ffd968 0001c1
				ff8354 ffe401 000790
				ff84f7 ffdd04 0004c2
				*/
				register_normals(addr + 1, m);
				break;

			default:
				logerror("blit_quads unknown packet length: addr=0x%06x len=0x%x format=0x%x\n", addr-1, packetlength, packetformat);
				return;
		}
		addr += packetlength;
	}
}

void namcos22_state::blit_polyobject(int code, float m[4][4])
{
	// list start address, code 5 is special case for pointram
	int list_addr;
	bool pointram = (code == 0x5);
	if (pointram)
		list_addr = (m_is_ss22) ? 0xf80000 : 0xf00000;
	else
		list_addr = point_read(code);

	m_LitSurfaceCount = 0;
	m_LitSurfaceIndex = 0;

	for (;;)
	{
		int object_addr = point_read(list_addr++);

		if (object_addr < 0)
		{
			if (object_addr == -1)
			{
				// 0xffffff is end-of-list marker
				break;
			}
			else if (!pointram)
			{
				logerror("blit_polyobject unexpected end: addr=0x%06x\n", list_addr-1);
				break;
			}
			object_addr &= 0x00ffffff;
		}

		u32 chunklength = point_read(object_addr++);
		if (chunklength > 0x100)
		{
			logerror("blit_polyobject bad chunk length: addr=0x%06x len=0x%x\n", object_addr-1, chunklength);
			break;
		}

		blit_quads(object_addr, chunklength, m);
	}
}


/**
 * master DSP can write directly to render device via port 0xc.
 * This is used for "direct drawn" polygons, and "direct draw from point rom"
 * feature - both opcodes exist in Ridge Racer's display-list processing
 *
 * record format:
 * header (3 words)
 *   polyshift
 *   color
 *   flags
 *
 * per-vertex data (4*6 words)
 *   u,v
 *   sx,sy
 *   intensity;z.exponent
 *   z.mantissa
 *
 * master DSP can specify 3d objects indirectly (along with view transforms),
 * via the "transmit" PDP opcode. the "render device" sends quad data to the slave DSP
 * viewspace clipping and projection
 *
 * most "3d object" references are 0x45 and greater. references less than 0x45 are "special"
 * commands, using a similar point rom format. the point rom header may point to point ram.
 *
 * slave DSP reads records via port 4
 * its primary purpose is applying lighting calculations
 * the slave DSP forwards draw commands to a "draw device"
 */

/*******************************************************************************/

void namcos22_state::slavesim_handle_bb0003(const s32 *src)
{
	/*
	  bb0003 or 3b0003

	  14.00c8      light.ambient   light.power
	  01.0000      reflection,?   light.dx
	  06.5a82      window priority  light.dy
	  00.a57e      ?         light.dz

	  c8.0081      vx=200,vy=129
	  29.6092      zoom = 772.5625
	  1e.95f8 1e.95f8  0.5858154296875  0.5858154296875 // 452
	  1e.b079 1e.b079  0.6893463134765  0.6893463134765 // 532
	  29.58e8      711.25 (border? see time crisis)

	  7ffe 0000 0000
	  0000 7ffe 0000
	  0000 0000 7ffe
	*/
	m_camera_ambient = src[0x1] >> 16;
	m_camera_power = src[0x1] & 0xffff;

	m_camera_lx = dspfixed_to_nativefloat(src[0x2]);
	m_camera_ly = dspfixed_to_nativefloat(src[0x3]);
	m_camera_lz = dspfixed_to_nativefloat(src[0x4]);

	m_reflection = src[0x2] >> 16 & 0x30; // z too?
	m_cullflip = (m_reflection == 0x10 || m_reflection == 0x20);
	m_absolute_priority = src[0x3] >> 16;
	m_camera_vx = (s16)(src[0x5] >> 16);
	m_camera_vy = (s16)(src[0x5] & 0xffff);
	m_camera_zoom = dspfloat_to_nativefloat(src[0x6]);
	m_camera_vw = dspfloat_to_nativefloat(src[0x7]) * m_camera_zoom;
	m_camera_vh = dspfloat_to_nativefloat(src[0x9]) * m_camera_zoom;

	m_viewmatrix[0][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x0c]);
	m_viewmatrix[1][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x0d]);
	m_viewmatrix[2][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x0e]);

	m_viewmatrix[0][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x0f]);
	m_viewmatrix[1][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x10]);
	m_viewmatrix[2][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x11]);

	m_viewmatrix[0][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x12]);
	m_viewmatrix[1][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x13]);
	m_viewmatrix[2][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x14]);

	matrix3d_apply_reflection(m_viewmatrix);
	transform_normal(&m_camera_lx, &m_camera_ly, &m_camera_lz, m_viewmatrix);
}

void namcos22_state::slavesim_handle_200002(const s32 *src, int code)
{
	/**
	* 0xfffd
	* 0x0: transform
	* 0x1
	* 0x2
	* 0x5: draw primitive(RAM)
	* >=0x45: draw primitive(ROM)
	*/

	if (code == 0x5 || code >= 0x45)
	{
		float m[4][4]; /* row major */

		matrix3d_identity(m);

		m[0][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x1]);
		m[1][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x2]);
		m[2][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x3]);

		m[0][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x4]);
		m[1][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x5]);
		m[2][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x6]);

		m[0][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x7]);
		m[1][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x8]);
		m[2][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[0x9]);

		m[3][0] = src[0xa]; /* xpos */
		m[3][1] = src[0xb]; /* ypos */
		m[3][2] = src[0xc]; /* zpos */

		matrix3d_multiply(m, m_viewmatrix);
		blit_polyobject(code, m);
	}
	else if (code != 0 && code != 2)
	{
		logerror("slavesim_handle_200002:unknown code=0x%x\n", code);
	}
}

void namcos22_state::slavesim_handle_300000(const s32 *src)
{
	m_viewmatrix[0][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[1]);
	m_viewmatrix[1][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[2]);
	m_viewmatrix[2][0] = dspfixed_to_nativefloat(src[3]);

	m_viewmatrix[0][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[4]);
	m_viewmatrix[1][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[5]);
	m_viewmatrix[2][1] = dspfixed_to_nativefloat(src[6]);

	m_viewmatrix[0][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[7]);
	m_viewmatrix[1][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[8]);
	m_viewmatrix[2][2] = dspfixed_to_nativefloat(src[9]);

	matrix3d_apply_reflection(m_viewmatrix);
}

void namcos22_state::slavesim_handle_233002(const s32 *src)
{
	/*
	00233002
	  00000000 // cz adjust (signed24)
	  0003dd00 // z bias adjust
	  001fffff // far plane?
	  00007fff 00000000 00000000
	  00000000 00007fff 00000000
	  00000000 00000000 00007fff
	  00000000 00000000 00000000
	*/
	m_cz_adjust = signed24(src[1]);
	m_objectshift = src[2];
}

void namcos22_state::simulate_slavedsp()
{
	const s32 *src = 0x300 + (s32 *)m_polygonram.target();

	if (m_is_ss22)
	{
		src += 4; // FFFE 0400
	}
	else
	{
		src--;
	}

	for (;;)
	{
		// hackery! commands should be streamed, not parsed here
		u16 code = *src++;
		u16 len = *src++;
		s32 index = src - (s32 *)m_polygonram.target();
		if ((index + len) >= 0x7fff)
		{
			logerror("simulate_slavedsp buffer overflow: len=0x%x code=0x%x addr=0x%x\n", len, code, index);
			return;
		}

		switch (len)
		{
			case 0x15:
				slavesim_handle_bb0003(src); // define viewport
				break;

			case 0x10:
				slavesim_handle_233002(src); // set model rendering options
				break;

			case 0x0a:
				slavesim_handle_300000(src); // modify view transform
				break;

			case 0x0d:
				slavesim_handle_200002(src, code); // render primitive
				break;

			default:
			{
				std::string polydata;
				int i = 0;
				for (; i < len && i < 0x20; i++)
				{
					char h[8];
					sprintf(h, " %06x", src[i] & 0xffffff);
					polydata += h;
				}
				if (i < len)
					polydata += " (...)";
				logerror("simulate_slavedsp unknown 3d data: len=0x%x code=0x%x addr=0x%x!%s\n", len, code, index, polydata);
				return;
			}
		}

		src += len;
		src++; // should be 0xffff (GOTO command)
		u16 next = *src++ & 0x7fff; // link to next command
		if (next != (index + len + 1 + 1))
		{
			// end of list, normally with a "goto self"
			if (next != (index + len))
				logerror("simulate_slavedsp unexpected end: addr=0x%x, next=0x%x\n", index+len, next);

			return;
		}
		else if (next == 0x7fff)
		{
			logerror("simulate_slavedsp buffer overflow: next=0x7fff\n");
			return;
		}
	}
}


void namcos22_state::draw_polygons()
{
	if (m_pdp_render_done && m_slave_simulation_active)
	{
		simulate_slavedsp();
		m_poly->wait("draw_polygons");
	}
}

void namcos22_state::render_frame_active()
{
	/**
	* Since pdp_begin and simulate_slavedsp are basically the same thing, when PDP is inactive,
	* the parser here needs to be inactive too. However, propcycl attract mode(during the pauses)
	* doesn't trigger the PDP and still expects polygons to be shown. It doesn't overwrite the PDP
	* loop address, so it must be drawing the previous framebuffer, it's not known exactly where/how
	* this is controlled.
	*/
	if (m_screen->frame_number() > m_pdp_frame && m_render_refresh)
		m_pdp_render_done = false;

	m_render_refresh = false;
}

WRITE_LINE_MEMBER(namcos22_state::screen_vblank)
{
	if (state)
	{
		// still need to determine active state if frame was skipped
		if (m_skipped_this_frame)
			render_frame_active();
		m_skipped_this_frame = machine().video().skip_this_frame();
	}
}/*********************************************************************************************/

void namcos22_state::draw_sprite_group(const u32 *src, const u32 *attr, int num_sprites, int deltax, int deltay, int y_lowres)
{
	for (int i = 0; i < num_sprites; i++)
	{
		/*
		src[0]
		  xxxx.xxxx.xxxx.xxxx | ----.----.----.---- x pos
		  ----.----.----.---- | xxxx.xxxx.xxxx.xxxx y pos

		src[1]
		  xxxx.xxxx.xxxx.xxxx | ----.----.----.---- x size
		  ----.----.----.---- | xxxx.xxxx.xxxx.xxxx y size

		src[2]
		  xxxx.x---.----.---- | ----.----.----.---- unused
		  ----.-xxx.----.---- | ----.----.----.---- clip target
		  ----.----.xxxx.xxxx | ----.----.----.---- linktype
		  ----.----.----.---- | xxxx.xx--.----.---- no function(?) - 0x400 set in airco22b(invisible sprite)
		  ----.----.----.---- | ----.--x-.----.---- right justify
		  ----.----.----.---- | ----.---x.----.---- bottom justify
		  ----.----.----.---- | ----.----.x---.---- flipx
		  ----.----.----.---- | ----.----.-xxx.---- cols
		  ----.----.----.---- | ----.----.----.x--- flipy
		  ----.----.----.---- | ----.----.----.-xxx rows

		src[3]
		  xxxx.xxxx.xxxx.xxxx | ----.----.----.---- tile number
		  ----.----.----.---- | xxxx.xxxx.----.---- translucency
		  ----.----.----.---- | ----.----.xxxx.xxxx no function(?) - set in timecris when increasing translucency, it's probably not 16bit

		attr[0]
		  xxxx.xxxx.----.---- | ----.----.----.---- unused
		  ----.----.xxxx.xxxx | xxxx.xxxx.xxxx.xxxx z pos

		attr[1]
		  xxxx.xxxx.----.---- | ----.----.----.---- unused
		  ----.----.x---.---- | ----.----.----.---- cz enable
		  ----.----.-xxx.xxxx | ----.----.----.---- color
		  ----.----.----.---- | xxxx.xxxx.----.---- unknown flags? - set in airco22b(0x7/0x1, invisible sprite), propcycl score hinge(0xff), cybrcycc at boot(0x2b)
		  ----.----.----.---- | ----.----.xxxx.xxxx cz factor (fog aka depth cueing)
		*/
		int xpos = (src[0] >> 16) - deltax;
		int ypos = (src[0] & 0xffff) - deltay;
		int sizex = src[1] >> 16;
		int sizey = src[1] & 0xffff;
		int flipy = src[2] >> 3 & 0x1;
		int rows = src[2] & 0x7;
		int linktype = (src[2] & 0x00ff0000) >> 16;
		int flipx = (src[2] >> 7) & 0x1;
		int cols = (src[2] >> 4) & 0x7;
		u32 code = src[3];
		int tile = code >> 16;
		int translucency = (code & 0xff00) >> 8;

		u32 zcoord = attr[0] & 0x00ffffff;
		int color = attr[1] >> 16 & 0xff;
		int cz = attr[1] & 0xff;

		// one of these is to override global fade setting?
		// eg. propcycl time over, where global fade affects score hinge, but not "TIME"
		int fade_enabled = (attr[1] & 0x8000) ? 1 : 0;

		// priority over textlayer, trusted by testmode and timecris
		int prioverchar = (cz == 0xfe) ? 1 : 0;

		// set window clipping
		int clip = src[2] >> 23 & 0xe;
		int cx_min = -deltax + (s16)(m_spriteram[0x80|clip] >> 16);
		int cx_max = -deltax + (s16)(m_spriteram[0x80|clip] & 0xffff);
		int cy_min = -deltay + (s16)(m_spriteram[0x81|clip] >> 16);
		int cy_max = -deltay + (s16)(m_spriteram[0x81|clip] & 0xffff);

		if (rows == 0) rows = 8;
		if (cols == 0) cols = 8;

		// right justify
		if (src[2] & 0x0200)
			xpos -= sizex * cols - 1;

		// bottom justify
		if (src[2] & 0x0100)
			ypos -= sizey * rows - 1;

		if (flipy)
		{
			ypos += sizey * rows - 1;
			sizey = -sizey;
		}

		if (flipx)
		{
			xpos += sizex * cols - 1;
			sizex = -sizex;
		}

		if (y_lowres)
		{
			sizey *= 2;
			ypos *= 2;
		}

		if (sizex && sizey)
		{
			struct namcos22_scenenode *node = m_poly->new_scenenode(machine(), zcoord, NAMCOS22_SCENENODE_SPRITE);

			node->data.sprite.tile = tile;
			node->data.sprite.flipx = flipx;
			node->data.sprite.flipy = flipy;
			node->data.sprite.cols = cols;
			node->data.sprite.rows = rows;
			node->data.sprite.linktype = linktype;
			node->data.sprite.xpos = xpos;
			node->data.sprite.ypos = ypos;
			node->data.sprite.cx_min = cx_min;
			node->data.sprite.cx_max = cx_max;
			node->data.sprite.cy_min = cy_min;
			node->data.sprite.cy_max = cy_max;
			node->data.sprite.sizex = sizex;
			node->data.sprite.sizey = sizey;
			node->data.sprite.translucency = translucency;
			node->data.sprite.color = color;
			node->data.sprite.cz = cz;
			node->data.sprite.prioverchar = prioverchar;
			node->data.sprite.fade_enabled = fade_enabled;
		}

		src += 4;
		attr += 2;
	}
}

void namcos22_state::draw_sprites()
{
	const u32 *src;
	const u32 *attr;

#if 0 // show reg contents
	int i;
	char msg1[0x1000]={0}, msg2[0x1000]={0};
	// 980000-98023f (spriteram header)
	for (i=0x00;i<0x02;i++) {
		sprintf(msg2,"98%04X %08X %08X %08X %08X\n",i*16,m_spriteram[i*4+0],m_spriteram[i*4+1],m_spriteram[i*4+2],m_spriteram[i*4+3]);
		strcat(msg1,msg2);
	}
	for (i=0x20;i<0x24;i++) {
		sprintf(msg2,"98%04X %08X %08X %08X %08X\n",i*16,m_spriteram[i*4+0],m_spriteram[i*4+1],m_spriteram[i*4+2],m_spriteram[i*4+3]);
		strcat(msg1,msg2);
	}
	strcat(msg1,"\n");
	// 940000-94007c (vics control)
	for (i=0x00;i<0x08;i++) {
		sprintf(msg2,"94%04X %08X %08X %08X %08X\n",i*16,m_vics_control[i*4+0],m_vics_control[i*4+1],m_vics_control[i*4+2],m_vics_control[i*4+3]);
		strcat(msg1,msg2);
	}
	if (machine().input().code_pressed(KEYCODE_S))
		popmessage("%s",msg1);
	else popmessage("[S] shows sprite/vics regs");
#endif
	/*
	  0x980000:  00060000 00010000 02ff0000 000007ff
	          ^                 misc control
	          ^^^^               base
	             ^^^^            base + num sprites
	               ^^^^   ^^^^      deltax
	                      ^^^^   deltay

	  0x980010:  00200020 028004ff 032a0509 00000000
	        ^^^^^^^^               character size?
	             ^^^^^^^^          window-x related?
	                 ^^^^^^^^      window-y related?

	  0x980200-0x98023f:  window clipping registers
	  0x980400-0x9805ff:  hzoom table
	  0x980600-0x9807ff:  vzoom table
	  0x980800-0x980fff:  link table

	  eight words per sprite, start address at 0x984000
	  additional sorting/color data for sprite at 0x9a0000
	*/

	/* misc control bits function:
	  bit 0:   sprites on
	  bit 1:   ??? (always set, except in alpinr2b. it's not x-resolution)
	  bit 2:   y-resolution? (always set, except in cybrcycc)
	*/
	int sprites_on = (m_spriteram[0] >> 16 & 1) ? 0 : 1;
	int y_lowres = (m_spriteram[0] >> 16 & 4) ? 0 : 1;

	int deltax = (m_spriteram[1] & 0xffff) + (m_spriteram[2] & 0xffff) + 0x2d;
	int deltay = (m_spriteram[3] >> 16) + (0x2a >> y_lowres);

	int base = m_spriteram[0] & 0xffff; // alpinesa/alpinr2b
	int num_sprites = ((m_spriteram[1] >> 16) - base) + 1;

	// airco22b doesn't use spriteset #1
	if (m_gametype == NAMCOS22_AIR_COMBAT22)
		num_sprites = 0;

	if (sprites_on && num_sprites > 0 && num_sprites < 0x400)
	{
		src = &m_spriteram[0x04000/4 + base*4];
		attr = &m_spriteram[0x20000/4 + base*2];
		draw_sprite_group(src, attr, num_sprites, deltax, deltay, y_lowres);
	}

	/* VICS RAM provides two additional banks (also many unknown regs here) */
	/*
	0x940000 -x------    sprite chip busy?
	0x940018 xxxx----    clr.w  $940018.l

	0x940030 xxxxxxxx    0x0600000 - misc control
	0x940034 xxxxxxxx    0x3070b0f

	0x940040 xxxxxxxx    sprite attribute size       high bit means busy?
	0x940048 xxxxxxxx    sprite attribute list baseaddr  high bit means busy?
	0x940050 xxxxxxxx    sprite color size         high bit means busy?
	0x940058 xxxxxxxx    sprite color list baseaddr    high bit means busy?

	0x940060..0x94007c   set#2
	*/

	sprites_on = (m_vics_control[0x30/4] >> 24 & 1) ? 0 : 1;
	y_lowres = (m_vics_control[0x30/4] >> 24 & 4) ? 0 : 1;

	// where do the games store the number of sprites to be processed by vics???
	// the current default implementation (using spritelist size) is clearly wrong and causes problems in dirtdash and airco22b
	num_sprites = m_vics_control[0x40/4] >> 4 & 0x1ff; // no +1

	// dirtdash sprite list starts at xxx4, number of sprites is stored in xxx0, it doesn't use set#2
	if (m_gametype == NAMCOS22_DIRT_DASH)
		num_sprites = (m_vics_data[(m_vics_control[0x48/4] & 0x4000)/4] & 0xff) + 1;

	if (sprites_on && num_sprites > 0)
	{
		src = &m_vics_data[(m_vics_control[0x48/4] & 0xffff)/4];
		attr = &m_vics_data[(m_vics_control[0x58/4] & 0xffff)/4];
		draw_sprite_group(src, attr, num_sprites, deltax, deltay, y_lowres);
	}

	num_sprites = m_vics_control[0x60/4] >> 4 & 0x1ff; // no +1

	// airco22b number of sprites for set#2 is stored in set#1 - it does not use set 1, or main set for sprites
	if (m_gametype == NAMCOS22_AIR_COMBAT22)
	{
		sprites_on = (m_vics_data[(m_vics_control[0x48/4] & 0xffff)/4] >> 16 & 1) ? 0 : 1;
		num_sprites = (m_vics_data[(m_vics_control[0x48/4] & 0xffff)/4+1] >> 16) + 1;
	}

	if (sprites_on && num_sprites > 0)
	{
		src = &m_vics_data[(m_vics_control[0x68/4] & 0xffff)/4];
		attr = &m_vics_data[(m_vics_control[0x78/4] & 0xffff)/4];
		draw_sprite_group(src, attr, num_sprites, deltax, deltay, y_lowres);
	}
}

READ32_MEMBER(namcos22_state::namcos22s_vics_control_r)
{
	u32 ret = m_vics_control[offset];

	switch (offset*4)
	{
		// reg 0, status register?
		// high byte is read in timecris and lower half is expected to be 0
		case 0x00:
			ret = 0;
			break;

		// sprite attr/color size regs: high bit is busy/ready?
		// dirtdash reads these and waits for it to become 0
		case 0x40: case 0x50: case 0x60: case 0x70:
			ret &= 0x7fffffff;
			break;

		default:
			break;
	}
	return ret;
}

WRITE32_MEMBER(namcos22_state::namcos22s_vics_control_w)
{
	COMBINE_DATA(&m_vics_control[offset]);
}/*********************************************************************************************/

TILE_GET_INFO_MEMBER(namcos22_state::get_text_tile_info)
{
	u16 data = nthword(m_textram, tile_index);
	/**
	* xxxx.----.----.---- palette select
	* ----.xx--.----.---- flip
	* ----.--xx.xxxx.xxxx code
	*/
	SET_TILE_INFO_MEMBER(0, data & 0x03ff, data >> 12, TILE_FLIPYX((data & 0x0c00) >> 10));
}

WRITE32_MEMBER(namcos22_state::namcos22_textram_w)
{
	u32 prev = m_textram[offset];
	COMBINE_DATA(&m_textram[offset]);
	if (prev != m_textram[offset])
	{
		m_bgtilemap->mark_tile_dirty(offset * 2);
		m_bgtilemap->mark_tile_dirty(offset * 2 + 1);
	}
}

WRITE32_MEMBER(namcos22_state::namcos22_cgram_w)
{
	u32 prev = m_cgram[offset];
	COMBINE_DATA(&m_cgram[offset]);
	if (prev != m_cgram[offset])
		m_gfxdecode->gfx(0)->mark_dirty(offset/32);
}

void namcos22_state::posirq_update()
{
	int scanline = 2 * m_tilemapattr[4];

	// schedule next timeout
	if (scanline < m_screen->height())
	{
		scanline = (scanline + 480) % m_screen->height(); // 0 = vblank start
		m_posirq_timer->adjust(m_screen->time_until_pos(scanline));
	}
	else
		m_posirq_timer->adjust(attotime::never);
}

TIMER_CALLBACK_MEMBER(namcos22_state::posirq_callback)
{
	// hblank irq line differs between s22/ss22 (see syscon)
	int line = (m_is_ss22) ? 1 : 0;

	if (m_irq_enabled & (1 << line))
	{
		// driver doesn't support partial updates yet
		// partial updates here should apply to the text layer only, not the 3D framebuffer
		//m_screen->update_partial(m_screen->vpos());

		m_irq_state |= (1 << line);
		m_maincpu->set_input_line(m_syscontrol[line] & 7, ASSERT_LINE);
	}

	posirq_update();
}

WRITE16_MEMBER(namcos22_state::namcos22_tilemapattr_w)
{
	/*
	0: R/W - x offset
	1: R/W - y offset
	2: R/W - ??? always 0x006e?
	3: ?  - unused?
	4: R/W - posirq scanline
	5: R  - current scanline?
	6: ?  - unused?
	7: R  - ???
	*/
	COMBINE_DATA(&m_tilemapattr[offset]);

	switch (offset)
	{
		case 4:
			posirq_update();
			break;

		default:
			break;
	}
}

READ16_MEMBER(namcos22_state::namcos22_tilemapattr_r)
{
	switch (offset)
	{
		case 5:
		{
			// unknown, maybe posirq related
			// dirtdash has slowdowns if high bit is clear, why??
			return 0x8000;
		}

		case 7:
			// unknown
			// timecris reads it everytime the gun triggers and will decline if it's 0xffff
			return 0;

		default:
			break;
	}

	return m_tilemapattr[offset];
}/**
 * Spot RAM affects how the text layer is blended with the scene.
 * It isn't directly memory mapped, but rather ports are used to populate and poll it.
 *
 * See Time Crisis "SPOT RAM" self test for sample use, maybe also used in-game, but where?
 * It is also used in Dirt Dash night section. Other games don't seem to use it.
 *
 * 0x860000: set read and write address (TRUSTED by Tokyo Wars POST)
 * 0x860002: write data
 * 0x860004: read data
 * 0x860006: enable
*/

/*
RAM looks like it is a 256 * 4 words table
testmode:
 offs: 0000 0001 0002 0003 - 03f4 03f5 03f6 03f7 03f8 03f9 03fa 03fb 03fc 03fd 03fe 03ff
 data: 00fe 00fe 00fe 00fe - 0001 0001 0001 0001 0000 0000 0000 0000 ffff ffff ffff ffff

tokyowar and timecris test ram 000-4ff, but the only practically usable part seems to be 000-3ff
low byte is indirect pen, high byte is shift amount when spot is in alpha blend mode(pens 0x80-0xff)

*/

READ16_MEMBER(namcos22_state::spotram_r)
{
	if (offset == 2)
	{
		// read
		u16 ret = m_spotram[m_spotram_address >> 1 & 0x7ff];
		m_spotram_address += 2;
		return ret;
	}

	return 0;
}

WRITE16_MEMBER(namcos22_state::spotram_w)
{
	switch (offset)
	{
		case 0:
			// set address
			COMBINE_DATA(&m_spotram_address);
			break;

		case 1:
			// write
			COMBINE_DATA(&m_spotram[m_spotram_address >> 1 & 0x7ff]);
			m_spotram_address += 2;
			break;

		case 3:
			// enable
			COMBINE_DATA(&m_spotram_enable);
			break;

		default:
			// 2=read-only
			break;
	}
}

void namcos22_state::namcos22s_mix_text_layer(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, const rectangle &cliprect, int prival)
{
	const pen_t *pens = m_palette->pens();
	u8 pen = 0;
	rgbaint_t rgb;

	// prepare alpha
	u8 alpha_check12 = nthbyte(m_mixer, 0x12);
	u8 alpha_check13 = nthbyte(m_mixer, 0x13);
	u8 alpha_mask  = nthbyte(m_mixer, 0x14) & 0xf;
	u8 alpha_factor = nthbyte(m_mixer, 0x15);

	// prepare spot
	bool spot_enabled = (m_spotram_enable & 1) && (m_chipselect & 0xc000);
	int spot_factor = (m_spot_factor < 0x100) ? 0 : m_spot_factor & 0xff;
	rgbaint_t spot_color(0, spot_factor, spot_factor, spot_factor);
	int spot_palbase = m_text_palbase >> 8 & 3; // src[x] >> 8 & 3
	int spot_shift = 0;

	// prepare fader
	bool fade_enabled = (m_mixer_flags & 2) && m_screen_fade_factor;
	int fade_factor = 0xff - m_screen_fade_factor;
	rgbaint_t fade_color(0, m_screen_fade_r, m_screen_fade_g, m_screen_fade_b);

	// mix textlayer with poly/sprites
	for (int y = cliprect.top(); y <= cliprect.bottom(); y++)
	{
		u16 *src = &m_mix_bitmap->pix16(y);
		u32 *dest = &bitmap.pix32(y);
		u8 *pri = &screen.priority().pix8(y);
		for (int x = cliprect.left(); x <= cliprect.right(); x++)
		{
			// skip if transparent or under poly/sprite
			if (pri[x] == prival)
			{
				if (spot_enabled)
				{
					// remap pen
					int spot_data = m_spotram[(src[x] << 2 | spot_palbase) & 0x3ff];
					pen = spot_data;

					if (pen >= 0x80)
					{
						spot_shift = spot_data >> 8 & 7;
						rgb.set(spot_color);
					}
					else
						rgb.set(pens[pen | m_text_palbase]);
				}
				else
				{
					rgb.set(pens[src[x]]);
					pen = src[x];
				}

				// apply fade
				if (fade_enabled)
					rgb.blend(fade_color, fade_factor);

				// spot pen becomes brightness factor
				if (spot_enabled && pen >= 0x80)
					rgb.blend(rgbaint_t(dest[x]), (~pen & 0x7f) >> spot_shift);

				// otherwise apply alpha
				else if (alpha_factor && ((pen & 0xf) == alpha_mask || (pen >= alpha_check12 && pen <= alpha_check13)))
					rgb.blend(rgbaint_t(dest[x]), 0xff - alpha_factor);

				dest[x] = rgb.to_rgba();
			}
		}
	}
}

void namcos22_state::namcos22_mix_text_layer(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, const rectangle &cliprect)
{
	const pen_t *pens = m_palette->pens();
	const u8 *rlut = &m_gamma_proms[0x000];
	const u8 *glut = &m_gamma_proms[0x100];
	const u8 *blut = &m_gamma_proms[0x200];

	// prepare fader and shadow factor
	bool fade_enabled = (m_screen_fade_r != 0x100 || m_screen_fade_g != 0x100 || m_screen_fade_b != 0x100);
	u32 fade_r_add = (m_screen_fade_r > 0x100) ? (1 << 16) : 0;
	u32 fade_g_add = (m_screen_fade_g > 0x100) ? (1 << 8) : 0;
	u32 fade_b_add = (m_screen_fade_b > 0x100) ? 1 : 0;
	bool fade_white = fade_r_add || fade_g_add || fade_b_add;

	bool shadow_enabled = (m_mixer_flags & 0x100) != 0; // ? (ridgerac is the only game not using shadow)

	rgbaint_t fade_color(0, m_screen_fade_r, m_screen_fade_g, m_screen_fade_b);
	rgbaint_t rgb_mix[3] = {
		rgbaint_t(0, nthbyte(m_mixer, 0x08), nthbyte(m_mixer, 0x09), nthbyte(m_mixer, 0x0a)), // pen c
		rgbaint_t(0, nthbyte(m_mixer, 0x0b), nthbyte(m_mixer, 0x0c), nthbyte(m_mixer, 0x0d)), // pen d
		rgbaint_t(0, nthbyte(m_mixer, 0x0e), nthbyte(m_mixer, 0x0f), nthbyte(m_mixer, 0x10)) // pen e
	};

	// mix textlayer with polys + do final mix
	for (int y = cliprect.top(); y <= cliprect.bottom(); y++)
	{
		u16 *src = &m_mix_bitmap->pix16(y);
		u32 *dest = &bitmap.pix32(y);
		u8 *pri = &screen.priority().pix8(y);
		for (int x = cliprect.left(); x <= cliprect.right(); x++)
		{
			u32 pixel = dest[x];

			// skip if transparent or under poly
			if (pri[x] == 2)
			{
				// apply shadow
				u8 pen = src[x];
				if (shadow_enabled && pen >= 0xfc && pen <= 0xfe)
				{
					rgbaint_t rgb(pixel);
					rgb.scale_and_clamp(rgb_mix[pen - 0xfc]);
					pixel = rgb.to_rgba();
				}
				else
					pixel = pens[src[x]];
			}

			// apply global fade
			if (fade_enabled)
			{
				if (fade_white)
				{
					// need to make sure that blacks can scale up
					if (!(pixel & 0xff0000)) pixel += fade_r_add;
					if (!(pixel & 0x00ff00)) pixel += fade_g_add;
					if (!(pixel & 0x0000ff)) pixel += fade_b_add;
				}
				rgbaint_t rgb(pixel);
				rgb.scale_and_clamp(fade_color);
				pixel = rgb.to_rgba();
			}

			// apply gamma
			dest[x] = (rlut[(pixel >> 16) & 0xff] << 16) | (glut[(pixel >> 8) & 0xff] << 8) | blut[pixel & 0xff];
		}
	}
}

void namcos22_state::draw_text_layer(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, const rectangle &cliprect)
{
	int scroll_x = m_tilemapattr[0] - 0x35c;
	int scroll_y = m_tilemapattr[1];

	m_bgtilemap->set_scrollx(0, scroll_x & 0x3ff);
	m_bgtilemap->set_scrolly(0, scroll_y & 0x3ff);
	m_bgtilemap->set_palette_offset(m_text_palbase);

	if (m_is_ss22)
	{
		m_bgtilemap->draw(screen, *m_mix_bitmap, cliprect, 0, 4, 4);
		namcos22s_mix_text_layer(screen, bitmap, cliprect, 4);
	}
	else
	{
		m_bgtilemap->draw(screen, *m_mix_bitmap, cliprect, 0, 2, 3);
		namcos22_mix_text_layer(screen, bitmap, cliprect);
	}
}/*********************************************************************************************/

WRITE32_MEMBER(namcos22_state::namcos22_paletteram_w)
{
	u32 prev = m_paletteram[offset];
	COMBINE_DATA(&m_paletteram[offset]);
	if (prev != m_paletteram[offset])
		m_dirtypal[offset & (0x7fff/4)] = 1;
}

void namcos22_state::update_palette()
{
	for (int i = 0; i < 0x8000/4; i++)
	{
		if (m_dirtypal[i])
		{
			for (int j = 0; j < 4; j++)
			{
				int which = i * 4 + j;
				int r = nthbyte(m_paletteram, which + 0x00000);
				int g = nthbyte(m_paletteram, which + 0x08000);
				int b = nthbyte(m_paletteram, which + 0x10000);
				m_palette->set_pen_color(which, rgb_t(r, g, b));
			}
			m_dirtypal[i] = 0;
		}
	}
}


WRITE16_MEMBER(namcos22_state::namcos22s_czattr_w)
{
	/*
	    0  1  2  3  4  5  6  7
	  ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^            cz offset, 8-bit(+high bit for sign) per czbank 0,1,2,3
	            ^^^^          flags, nybble per czbank 3,2,1,0 - 8=?, 4=enable in-game, 2=reverse compare, 1=ram write enable if 0
	               ^^^^       maincpu ram bank on read
	                 ^^^^     bank select for in-game, 2 bits per cztype 3,2,1,0 (0xe4 = 3,2,1,0)
	                    ^^^^  ? (only set sometimes in timecris)
	  0000 0000 0000 0000 7555 0000 00e4 0000 // testmode normal - 0=white to black(mid), 1=white to black(weak), 2=white to black(strong), 3=black to white(mid, reverse of 0)
	  7fff 8000 7fff 8000 7555 0000 00e4 0000 // testmode offset - 0=black, 1=white, 2=black, 3=white
	  0000 0000 0000 0000 3111 0000 00e4 0000 // testmode off  - 0=white, 1=white, 2=white, 3=white
	  8001 8001 0000 0000 5555 0000 5555 0000 // aquajet (reg 6 is usually interlaced for double buffering)
	  0000 0000 0000 0000 0b6c 0000 00e4 0000 // cybrcycc
	  00a4 00a4 00a4 00a4 4444 0000 0000 0000 // propcycl in pool
	  ff80 ff80 ff80 ff80 4444 0000 0000 0000 // propcycl ending
	*/
	u16 prev = m_czattr[offset];
	COMBINE_DATA(&m_czattr[offset]);

	if (offset == 4)
	{
		// invalidate if compare function changed
		u16 changed = prev ^ m_czattr[offset];
		for (int bank = 0; bank < 4; bank++)
			m_cz_was_written[bank] |= changed >> (bank * 4) & 2;
	}
}

READ16_MEMBER(namcos22_state::namcos22s_czattr_r)
{
	return m_czattr[offset];
}

WRITE32_MEMBER(namcos22_state::namcos22s_czram_w)
{
	/*
	czram contents, it's basically a big cz compare table

	testmode:
	  o_16     0  1  2  3  4  5  6  7 < >  f8  f9  fa  fb  fc  fd  fe  ff
	  czram[0] = 0000 001f 003f 005f 007f 009f 00bf 00df .... 1eff 1f1f 1f3f 1f5f 1f7f 1f9f 1fbf 1fdf
	  czram[1] = 003f 007f 00be 00fd 013c 017b 01b9 01f7 .... 1ff9 1ffb 1ffc 1ffd 1ffe 1fff 1fff 1fff
	  czram[2] = 0000 0000 0000 0001 0002 0003 0005 0007 .... 1e45 1e83 1ec2 1f01 1f40 1f7f 1fbf 1fff
	  czram[3] = 1fff 1fdf 1fbf 1f9f 1f7f 1f5f 1f3f 1f1f .... 00ff 00df 00bf 009f 007f 005f 003f 001f
	*/
	for (int bank = 0; bank < 4; bank++)
	{
		// write enable bit
		if (~m_czattr[4] >> (bank * 4) & 1)
		{
			u32 prev = (m_banked_czram[bank][offset * 2] << 16) | m_banked_czram[bank][offset * 2 + 1];
			u32 temp = prev;
			COMBINE_DATA(&temp);
			m_banked_czram[bank][offset * 2] = temp >> 16;
			m_banked_czram[bank][offset * 2 + 1] = temp & 0xffff;
			m_cz_was_written[bank] |= (prev ^ temp);
		}
	}
}

READ32_MEMBER(namcos22_state::namcos22s_czram_r)
{
	int bank = m_czattr[5] & 3;
	return (m_banked_czram[bank][offset * 2] << 16) | m_banked_czram[bank][offset * 2 + 1];
}

void namcos22_state::recalc_czram()
{
	for (int bank = 0; bank < 4; bank++)
	{
		// as documented above, ss22 czram is 'just' a big compare table
		// this is very slow when emulating, so let's recalculate it to a simpler lookup table
		if (m_cz_was_written[bank])
		{
			int reverse = (m_czattr[4] >> (bank * 4) & 2) ? 0xff : 0;
			int small_val = 0x2000;
			int small_offset = reverse;
			int large_val = 0;
			int large_offset = reverse ^ 0xff;
			int prev = 0;

			for (int i = 0; i < 0x100; i++)
			{
				int factor = i ^ reverse;
				int val = std::min<u16>(m_banked_czram[bank][factor], 0x2000);
				int start = prev;
				int end = val;

				if (i > 0)
				{
					// discard if compare function doesn't match
					if (start >= end)
						continue;

					// fill range
					for (int j = start; j < end; j++)
						m_recalc_czram[bank][j] = factor;
				}

				// remember largest/smallest for later
				if (val < small_val)
				{
					small_val = val;
					small_offset = factor;
				}
				if (val > large_val)
				{
					large_val = val;
					large_offset = factor;
				}

				prev = val;
			}

			// fill possible leftover ranges
			for (int j = 0; j < small_val; j++)
				m_recalc_czram[bank][j] = small_offset;
			for (int j = large_val; j < 0x2000; j++)
				m_recalc_czram[bank][j] = large_offset;

			m_cz_was_written[bank] = 0;
		}
	}
}


void namcos22_state::update_mixer()
{
	int i;
	m_poly->wait("update_mixer");
#if 0 // show reg contents
	char msg1[0x1000] = {0}, msg2[0x1000] = {0};
	int st = 0x000 / 16;
	for (i = st; i < (st+3); i++)
	{
		sprintf(msg2,"%04X %08X %08X %08X %08X\n", i*16, m_mixer[i*4+0], m_mixer[i*4+1], m_mixer[i*4+2], m_mixer[i*4+3]);
		strcat(msg1,msg2);
	}
	if (1) // + other non-super regs
	if (!m_is_ss22)
	{
		strcat(msg1,"\n");
		for (i = 8; i <= 0x20; i += 8)
		{
			sprintf(msg2,"%04X %08X %08X %08X %08X\n", i*16, m_mixer[i*4+0], m_mixer[i*4+1], m_mixer[i*4+2], m_mixer[i*4+3]);
			strcat(msg1,msg2);
		}
	}
	popmessage("%s",msg1);
#endif

	if (m_is_ss22)
	{
/*
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 10    14    18    1c
00824000: ffffff00 00000000 0000007f 00ff0000 1000ff00 0f000000 00ff007f 00010007 // time crisis
00824000: ffffff00 00000000 1830407f 00800000 0000007f 0f000000 0000037f 00010007 // trans sprite
00824000: ffffff00 00000000 3040307f 00000000 0080007f 0f000000 0000037f 00010007 // trans poly
00824000: ffffff00 00000000 1800187f 00800000 0080007f 0f000000 0000037f 00010007 // trans poly(2)
00824000: ffffff00 00000000 1800187f 00000000 0000007f 0f800000 0000037f 00010007 // trans text

  00,01,02    polygon fade rgb
  03
  04
  05,06,07    world fog rgb
  08,09,0a    background color
  0b
  0c
  0d,0e      spot factor
  0f
  10
  11       global polygon alpha factor
  12,13      textlayer alpha pen comparison
  14       textlayer alpha pen mask?
  15       textlayer alpha factor
  16,17,18    global fade rgb
  19       global fade factor
  1a       fade target flags
  1b       textlayer palette base
  1c
  1d
  1e
  1f       layer enable
*/
		m_poly_fade_r    = nthbyte(m_mixer, 0x00);
		m_poly_fade_g    = nthbyte(m_mixer, 0x01);
		m_poly_fade_b    = nthbyte(m_mixer, 0x02); m_poly_fade_enabled = (m_poly_fade_r == 0xff && m_poly_fade_g == 0xff && m_poly_fade_b == 0xff) ? 0 : 1;
		m_fog_r       = nthbyte(m_mixer, 0x05);
		m_fog_g       = nthbyte(m_mixer, 0x06);
		m_fog_b       = nthbyte(m_mixer, 0x07);
		m_spot_factor    = nthbyte(m_mixer, 0x0e) << 8 | nthbyte(m_mixer, 0x0d);
		m_poly_translucency = nthbyte(m_mixer, 0x11);
		m_screen_fade_r   = nthbyte(m_mixer, 0x16);
		m_screen_fade_g   = nthbyte(m_mixer, 0x17);
		m_screen_fade_b   = nthbyte(m_mixer, 0x18);
		m_screen_fade_factor = nthbyte(m_mixer, 0x19);
		m_mixer_flags    = nthbyte(m_mixer, 0x1a);
		m_text_palbase    = nthbyte(m_mixer, 0x1b) << 8 & 0x7f00;
	}
	else
	{
/*
90020000: 4f030000 7f00007f 4d4d4d42 0c00c0c0
90020010: c0010001 00010000 00000000 00000000
90020080: 00010101 01010102 00000000 00000000
900200c0: 00000000 00000000 00000000 03000000
90020100: fff35000 00000000 00000000 00000000
90020180: ff713700 00000000 00000000 00000000
90020200: ff100000 00000000 00000000 00000000

  00,01      display flags
  02
  03
  04       bgcolor palette base?
  05
  06
  07       textlayer palette base?
  08,09,0a    textlayer pen c shadow rgb
  0b,0c,0d    textlayer pen d shadow rgb
  0e,0f,10    textlayer pen e shadow rgb
  11,12      global fade factor red
  13,14      global fade factor green
  15,16      global fade factor blue
  80-87      fog color mask?
  100,180,200   fog rgb 0
  101,181,201   fog rgb 1
  102,182,202   fog rgb 2
  103,183,203   fog rgb 3
*/
		m_mixer_flags     = nthbyte(m_mixer, 0x00) << 8 | nthbyte(m_mixer, 0x01);
		m_bg_palbase     = nthbyte(m_mixer, 0x04) << 8 & 0x7f00;
		m_text_palbase    = nthbyte(m_mixer, 0x07) << 8 & 0x7f00;
		m_screen_fade_r    = nthbyte(m_mixer, 0x11) << 8 | nthbyte(m_mixer, 0x12); // 0x0100 = 1.0
		m_screen_fade_g    = nthbyte(m_mixer, 0x13) << 8 | nthbyte(m_mixer, 0x14);
		m_screen_fade_b    = nthbyte(m_mixer, 0x15) << 8 | nthbyte(m_mixer, 0x16);

		// raveracw is the only game using multiple fog colors (city smog, cars under tunnels, brake disc in attract mode)
		m_fog_colormask    = m_mixer[0x84/4];

		// fog color per cz type
		for (i = 0; i < 4; i++)
		{
			m_fog_r_per_cztype[i] = nthbyte(m_mixer, 0x0100+i);
			m_fog_g_per_cztype[i] = nthbyte(m_mixer, 0x0180+i);
			m_fog_b_per_cztype[i] = nthbyte(m_mixer, 0x0200+i);
		}
	}
}/*********************************************************************************************/

u32 namcos22_state::screen_update_namcos22s(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, const rectangle &cliprect)
{
	render_frame_active();
	update_mixer();
	update_palette();
	recalc_czram();
	screen.priority().fill(0, cliprect);

	// background color
	rgbaint_t bg_color(0, nthbyte(m_mixer, 0x08), nthbyte(m_mixer, 0x09), nthbyte(m_mixer, 0x0a));
	if (m_mixer_flags & 1 && m_screen_fade_factor)
	{
		rgbaint_t fade_color(0, m_screen_fade_r, m_screen_fade_g, m_screen_fade_b);
		bg_color.blend(fade_color, 0xff - m_screen_fade_factor);
	}
	bitmap.fill(bg_color.to_rgba(), cliprect);

	// layers
	u8 layer = nthbyte(m_mixer, 0x1f);
	if (layer & 4) draw_text_layer(screen, bitmap, cliprect);
	if (layer & 2) draw_sprites();
	if (layer & 1) draw_polygons();
	m_poly->render_scene(screen, bitmap);
	if (layer & 4) namcos22s_mix_text_layer(screen, bitmap, cliprect, 6);

	// apply gamma
	const u8 *rlut = (const u8 *)&m_mixer[0x100/4];
	const u8 *glut = (const u8 *)&m_mixer[0x200/4];
	const u8 *blut = (const u8 *)&m_mixer[0x300/4];
	for (int y = cliprect.top(); y <= cliprect.bottom(); y++)
	{
		u32 *dest = &bitmap.pix32(y);
		for (int x = cliprect.left(); x <= cliprect.right(); x++)
		{
			int rgb = dest[x];
			int r = rlut[NATIVE_ENDIAN_VALUE_LE_BE(3, 0) ^ ((rgb >> 16) & 0xff)];
			int g = glut[NATIVE_ENDIAN_VALUE_LE_BE(3, 0) ^ ((rgb >> 8) & 0xff)];
			int b = blut[NATIVE_ENDIAN_VALUE_LE_BE(3, 0) ^ (rgb & 0xff)];
			dest[x] = (r << 16) | (g << 8) | b;
		}
	}

	return 0;
}

u32 namcos22_state::screen_update_namcos22(screen_device &screen, bitmap_rgb32 &bitmap, const rectangle &cliprect)
{
	render_frame_active();
	update_mixer();
	update_palette();
	screen.priority().fill(0, cliprect);

	// background color
	int bg_color = m_bg_palbase | 0xff;
	bitmap.fill(m_palette->pen(bg_color), cliprect);

	// layers
	draw_polygons();
	m_poly->render_scene(screen, bitmap);
	draw_text_layer(screen, bitmap, cliprect); // text layer + final mix

	return 0;
}/*********************************************************************************************/

void namcos22_state::init_tables()
{
	m_dirtypal = std::make_unique<u8[]>(0x8000/4);
	save_pointer(NAME(m_dirtypal), 0x8000/4);
	memset(m_dirtypal.get(), 1, 0x8000/4);
	memset(m_paletteram, 0, 0x8000);

	matrix3d_identity(m_viewmatrix);
	memset(m_polygonram, 0xcc, m_polygonram.bytes());

	// init spotram (super22 only)
	if (m_is_ss22)
	{
		m_spotram = make_unique_clear<u16[]>(0x800);
		save_pointer(NAME(m_spotram), 0x800);
	}

	// init czram tables (super22 only)
	if (m_is_ss22)
	{
		for (int bank = 0; bank < 4; bank++)
		{
			m_banked_czram[bank] = make_unique_clear<u16[]>(0x100);
			m_recalc_czram[bank] = make_unique_clear<u8[]>(0x2000);
			m_cz_was_written[bank] = 1;

			save_pointer(NAME(m_banked_czram[bank]), 0x100, bank);
			save_pointer(NAME(m_recalc_czram[bank]), 0x2000, bank);
		}

		save_item(NAME(m_czattr));
		save_item(NAME(m_cz_was_written));
	}
	else
	{
		save_item(NAME(m_fog_r_per_cztype));
		save_item(NAME(m_fog_g_per_cztype));
		save_item(NAME(m_fog_b_per_cztype));
	}

	// init pointrom
	m_pointrom_size = memregion("pointrom")->bytes()/3;
	m_pointrom = auto_alloc_array(machine(), s32, m_pointrom_size);
	u8* pointrom_low = memregion("pointrom")->base();
	u8* pointrom_mid = pointrom_low + m_pointrom_size;
	u8* pointrom_high = pointrom_mid + m_pointrom_size;
	for (int i = 0; i < m_pointrom_size; i++)
	{
		m_pointrom[i] = signed24(pointrom_high[i] << 16 | pointrom_mid[i] << 8 | pointrom_low[i]);
	}

	m_pointram = make_unique_clear<u32[]>(0x20000);
	save_pointer(NAME(m_pointram), 0x20000);

	// force all texture tiles to be decoded now
	for (int i = 0; i < m_gfxdecode->gfx(1)->elements(); i++)
		m_gfxdecode->gfx(1)->get_data(i);

	m_texture_tilemap = (u16 *)memregion("textilemap")->base();
	m_texture_tiledata = (u8 *)m_gfxdecode->gfx(1)->get_data(0);
	m_texture_tileattr = std::make_unique<u8[]>(0x080000*2);

	// unpack textures
	u8 *packed_tileattr = 0x200000 + (u8 *)memregion("textilemap")->base();
	u8 *unpacked_tileattr = m_texture_tileattr.get();
	for (int i = 0; i < 0x80000; i++)
	{
		*unpacked_tileattr++ = (*packed_tileattr) >> 4;
		*unpacked_tileattr++ = (*packed_tileattr) & 0xf;
		packed_tileattr++;
	}

	// make attr/y/x lookup table
	m_texture_ayx_to_pixel = std::make_unique<u8[]>(16*16*16);
	for (int attr = 0; attr < 16; attr++)
	{
		for (int y = 0; y < 16; y++)
		{
			for (int x = 0; x < 16; x++)
			{
				int ix = x, iy = y;

				if (attr & 4)
					ix = 15 - ix;

				if (attr & 2)
					iy = 15 - iy;

				if (attr & 8)
				{
					int temp = ix;
					ix = iy;
					iy = temp;
				}

				m_texture_ayx_to_pixel[attr << 8 | y << 4 | x] = (iy << 4) | ix;
			}
		}
	}

	// following setup is System22 specific
	switch (m_gametype)
	{
		case NAMCOS22_RIDGE_RACER:
		case NAMCOS22_RIDGE_RACER2:
		case NAMCOS22_ACE_DRIVER:
		case NAMCOS22_CYBER_COMMANDO:
		{
			for (int i = 0; i < 0x100000; i++)
			{
				int tile = m_texture_tilemap[i];
				int attr = m_texture_tileattr[i];
				if ((attr & 0x1) == 0)
				{
					tile = (tile & 0x3fff) | 0x8000;
					m_texture_tilemap[i] = tile;
				}
			}
			break;
		}

		default:
			break;
	}
}

void namcos22_state::video_start()
{
	m_is_ss22 = (m_iomcu == nullptr);
	init_tables();

	m_posirq_timer = machine().scheduler().timer_alloc(timer_expired_delegate(FUNC(namcos22_state::posirq_callback),this));

	m_mix_bitmap = std::make_unique<bitmap_ind16>(640, 480);
	m_bgtilemap = &machine().tilemap().create(*m_gfxdecode, tilemap_get_info_delegate(FUNC(namcos22_state::get_text_tile_info), this), TILEMAP_SCAN_ROWS, 16, 16, 64, 64);
	m_bgtilemap->set_transparent_pen(0xf);

	m_gfxdecode->gfx(0)->set_source((u8 *)m_cgram.target());

	m_poly = auto_alloc(machine(), namcos22_renderer(*this));
}