summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/src/mame/video/konamigx.c
blob: 0bd0ab9b67bfed08a6dd67434ed19768824921aa (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
/*
 * video/konamigx.c - Konami GX video hardware (here there be dragons, and achocode)
 *
 */

#include "emu.h"
#include "video/konamiic.h"
#include "video/k053250.h"
#include "includes/konamigx.h"


#define GX_DEBUG 0
#define VERBOSE 0

/***************************************************************************/
/*                                     */
/*           2nd-Tier GX/MW Graphics Functions          */
/*                                     */
/***************************************************************************/

#if GX_DEBUG
	#define GX_ZBUFW   512
	#define GX_ZBUFH   384
	#define GX_ZPAGESIZE 0x300000
	#define GX_ZBUFSIZE 0x600000
#else
	#define GX_ZBUFW   576
	#define GX_ZBUFH   224
	#define GX_ZPAGESIZE (GX_ZBUFW*GX_ZBUFH)
	#define GX_ZBUFSIZE ((GX_ZBUFW*GX_ZBUFH)*2)
#endif


static UINT8 *gx_objzbuf, *gx_shdzbuf;static int layer_colorbase[4];
static INT32 gx_tilebanks[8], gx_oldbanks[8];
static int gx_tilemode, gx_rozenable, psac_colorbase, last_psac_colorbase;
static int gx_specialrozenable; // type 1 roz, with voxel height-map, rendered from 2 source tilemaps (which include height data) to temp bitmap for further processing
static int gx_rushingheroes_hack;
static int gx_le2_textcolour_hack;
static tilemap_t *gx_psac_tilemap, *gx_psac_tilemap2;
static bitmap_t* type3_roz_temp_bitmap;
static tilemap_t* gx_psac_tilemap_alt;

static int konamigx_has_dual_screen;
int konamigx_current_frame;
INLINE void set_color_555(running_machine &machine, pen_t color, int rshift, int gshift, int bshift, UINT16 data);
static int konamigx_palformat;
static bitmap_t* dualscreen_left_tempbitmap;
static bitmap_t* dualscreen_right_tempbitmap;

/* On Type-1 the K053936 output is rendered to these temporary bitmaps as raw data
  the 'voxel' effect to give the pixels height is a post-process operation on the
  output of the K053936 (this can clearly be seen in videos as large chunks of
  scenary flicker when in the distance due to single pixels in the K053936 output
  becoming visible / invisible due to drawing precision.

  -- however, progress on this has stalled as our K053936 doesn't seem to give
   the right output for post processing, I suspect the game is using some
   unsupported flipping modes (probably due to the way it's hooked up to the
   rest of the chips) which is causing entirely the wrong output.

  -- furthermore machine/konamigx.c (!) contains it's own implementation of
   the K053936_zoom_draw named K053936GP_zoom_draw ... It really shouldn't do,
   epsecially not in 'machine', which isn't meant to be video related.


  */
static bitmap_t *gxtype1_roz_dstbitmap;
static bitmap_t *gxtype1_roz_dstbitmap2;
static rectangle gxtype1_roz_dstbitmapclip;

static void (*game_tile_callback)(running_machine &machine, int layer, int *code, int *color, int *flags);

// Localized K053936/ROZ+
#define K053936_MAX_CHIPS 2

static rectangle K053936_cliprect[K053936_MAX_CHIPS] = {{0,0,0,0},{0,0,0,0}};
static int K053936_offset[K053936_MAX_CHIPS][2] = {{0,0},{0,0}};
static int K053936_clip_enabled[K053936_MAX_CHIPS] = {0,0};


void K053936GP_set_offset(int chip, int xoffs, int yoffs) { K053936_offset[chip][0] = xoffs; K053936_offset[chip][1] = yoffs; }

void K053936GP_clip_enable(int chip, int status) { K053936_clip_enabled[chip] = status; }

void K053936GP_set_cliprect(int chip, int minx, int maxx, int miny, int maxy)
{
	rectangle *cliprect = &K053936_cliprect[chip];
	cliprect->min_x = minx;
	cliprect->max_x = maxx;
	cliprect->min_y = miny;
	cliprect->max_y = maxy;
}

INLINE void K053936GP_copyroz32clip( running_machine &machine,
		bitmap_t *dst_bitmap, bitmap_t *src_bitmap,
		const rectangle *dst_cliprect, const rectangle *src_cliprect,
		UINT32 _startx,UINT32 _starty,int _incxx,int _incxy,int _incyx,int _incyy,
		int tilebpp, int blend, int alpha, int clip, int pixeldouble_output )
{
	static const int colormask[8]={1,3,7,0xf,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};

	int cy, cx;
	int ecx;
	int src_pitch, incxy, incxx;
	int src_minx, src_maxx, src_miny, src_maxy, cmask;
	UINT16 *src_base;
	size_t src_size;

	const pen_t *pal_base;
	int dst_ptr;
	int dst_size;
	int dst_base2;

	int tx, dst_pitch;
	UINT32 *dst_base;
	int starty, incyy, startx, incyx, ty, sx, sy;

	incxy = _incxy; incxx = _incxx; incyy = _incyy; incyx = _incyx;
	starty = _starty; startx = _startx;

	if (src_cliprect && clip) // set source clip range to some extreme values when disabled
	{
		src_minx = src_cliprect->min_x;
		src_maxx = src_cliprect->max_x;
		src_miny = src_cliprect->min_y;
		src_maxy = src_cliprect->max_y;
	}
	// this simply isn't safe to do!
	else { src_minx = src_miny = -0x10000; src_maxx = src_maxy = 0x10000; }

	if (dst_cliprect) // set target clip range
	{
		sx = dst_cliprect->min_x;
		tx = dst_cliprect->max_x - sx + 1;
		sy = dst_cliprect->min_y;
		ty = dst_cliprect->max_y - sy + 1;

		startx += sx * incxx + sy * incyx;
		starty += sx * incxy + sy * incyy;
	}
	else { sx = sy = 0; tx = dst_bitmap->width; ty = dst_bitmap->height; }

	// adjust entry points and other loop constants
	dst_pitch = dst_bitmap->rowpixels;
	dst_base = (UINT32*)dst_bitmap->base;
	dst_base2 = sy * dst_pitch + sx + tx;
	ecx = tx = -tx;

	tilebpp = (tilebpp-1) & 7;
	pal_base = machine.pens;
	cmask = colormask[tilebpp];

	src_pitch = src_bitmap->rowpixels;
	src_base = (UINT16 *)src_bitmap->base;
	src_size = src_bitmap->width * src_bitmap->height;
	dst_size = dst_bitmap->width * dst_bitmap->height;
	dst_ptr = 0;//dst_base;
	cy = starty;
	cx = startx;

	if (blend > 0)
	{
		dst_base += dst_pitch;		// draw blended
		starty += incyy;
		startx += incyx;

		do {
			do {
				int srcx = (cx >> 16) & 0x1fff;
				int srcy = (cy >> 16) & 0x1fff;
				int pixel;
				UINT32 offs;
				offs = srcy * src_pitch + srcx;

				cx += incxx;
				cy += incxy;

				if (offs<0 || offs>=src_size)
					continue;

				if (srcx < src_minx || srcx > src_maxx || srcy < src_miny || srcy > src_maxy)
					continue;

				pixel = src_base[offs];
				if (!(pixel & cmask))
					continue;

				if ((dst_ptr+ecx+dst_base2)<dst_size) dst_base[dst_ptr+ecx+dst_base2] = alpha_blend_r32(pal_base[pixel], dst_base[dst_ptr+ecx+dst_base2], alpha);

				if (pixeldouble_output)
				{
					ecx++;
					if ((dst_ptr+ecx+dst_base2)<dst_size) dst_base[dst_ptr+ecx+dst_base2] = alpha_blend_r32(pal_base[pixel], dst_base[dst_ptr+ecx+dst_base2], alpha);
				}
			}
			while (++ecx < 0);

			ecx = tx;
			dst_ptr += dst_pitch;
			cy = starty; starty += incyy;
			cx = startx; startx += incyx;
		} while (--ty);
	}
	else	// draw solid
	{
		if (blend == 0)
		{
			dst_ptr += dst_pitch;
			starty += incyy;
			startx += incyx;
		}
		else
		{
			if ((sy & 1) ^ (blend & 1))
			{
				if (ty <= 1) return;

				dst_ptr += dst_pitch;
				cy += incyy;
				cx += incyx;
			}

			if (ty > 1)
			{
				ty >>= 1;
				dst_pitch <<= 1;
				incyy <<= 1;
				incyx <<= 1;

				dst_ptr += dst_pitch;
				starty = cy + incyy;
				startx = cx + incyx;
			}
		}

		do {
			do {
				int srcx = (cx >> 16) & 0x1fff;
				int srcy = (cy >> 16) & 0x1fff;
				int pixel;
				UINT32 offs;

				offs = srcy * src_pitch + srcx;

				cx += incxx;
				cy += incxy;

				if (offs<0 || offs>=src_size)
					continue;

				if (srcx < src_minx || srcx > src_maxx || srcy < src_miny || srcy > src_maxy)
					continue;

				pixel = src_base[offs];
				if (!(pixel & cmask))
					continue;				if ((dst_ptr+ecx+dst_base2)<dst_size) dst_base[dst_ptr+ecx+dst_base2] = pal_base[pixel];

				if (pixeldouble_output)
				{
					ecx++;
					if ((dst_ptr+ecx+dst_base2)<dst_size) dst_base[dst_ptr+ecx+dst_base2] = pal_base[pixel];
				}
			}
			while (++ecx < 0);

			ecx = tx;
			dst_ptr += dst_pitch;
			cy = starty; starty += incyy;
			cx = startx; startx += incyx;
		} while (--ty);
	}
}

// adapted from generic K053936_zoom_draw()
static void K053936GP_zoom_draw(running_machine &machine,
		int chip, UINT16 *ctrl, UINT16 *linectrl,
		bitmap_t *bitmap, const rectangle *cliprect, tilemap_t *tmap,
		int tilebpp, int blend, int alpha, int pixeldouble_output)
{
	bitmap_t *src_bitmap;
	rectangle *src_cliprect;
	UINT16 *lineaddr;

	rectangle my_clip;
	UINT32 startx, starty;
	int incxx, incxy, incyx, incyy, y, maxy, clip;

	src_bitmap = tilemap_get_pixmap(tmap);
	src_cliprect = &K053936_cliprect[chip];
	clip = K053936_clip_enabled[chip];

	if (ctrl[0x07] & 0x0040)  /* "super" mode */
	{
		my_clip.min_x = cliprect->min_x;
		my_clip.max_x = cliprect->max_x;
		y = cliprect->min_y;
		maxy = cliprect->max_y;

		while (y <= maxy)
		{
			lineaddr = linectrl + ( ((y - K053936_offset[chip][1]) & 0x1ff) << 2);
			my_clip.min_y = my_clip.max_y = y;

			startx = (INT16)(lineaddr[0] + ctrl[0x00]) << 8;
			starty = (INT16)(lineaddr[1] + ctrl[0x01]) << 8;
			incxx = (INT16)(lineaddr[2]);
			incxy = (INT16)(lineaddr[3]);

			if (ctrl[0x06] & 0x8000) incxx <<= 8;
			if (ctrl[0x06] & 0x0080) incxy <<= 8;

			startx -= K053936_offset[chip][0] * incxx;
			starty -= K053936_offset[chip][0] * incxy;

			K053936GP_copyroz32clip(machine,
					bitmap, src_bitmap, &my_clip, src_cliprect,
					startx<<5, starty<<5, incxx<<5, incxy<<5, 0, 0,
					tilebpp, blend, alpha, clip, pixeldouble_output);
			y++;
		}
	}
	else  /* "simple" mode */
	{
		startx = (INT16)(ctrl[0x00]) << 8;
		starty = (INT16)(ctrl[0x01]) << 8;
		incyx = (INT16)(ctrl[0x02]);
		incyy = (INT16)(ctrl[0x03]);
		incxx = (INT16)(ctrl[0x04]);
		incxy = (INT16)(ctrl[0x05]);

		if (ctrl[0x06] & 0x4000) { incyx <<= 8; incyy <<= 8; }
		if (ctrl[0x06] & 0x0040) { incxx <<= 8; incxy <<= 8; }

		startx -= K053936_offset[chip][1] * incyx;
		starty -= K053936_offset[chip][1] * incyy;

		startx -= K053936_offset[chip][0] * incxx;
		starty -= K053936_offset[chip][0] * incxy;

		K053936GP_copyroz32clip(machine,
				bitmap, src_bitmap, cliprect, src_cliprect,
				startx<<5, starty<<5, incxx<<5, incxy<<5, incyx<<5, incyy<<5,
				tilebpp, blend, alpha, clip, pixeldouble_output);
	}
}

static void K053936GP_0_zoom_draw(running_machine &machine, bitmap_t *bitmap, const rectangle *cliprect,
		tilemap_t *tmap, int tilebpp, int blend, int alpha, int pixeldouble_output)
{
	K053936GP_zoom_draw(machine, 0,K053936_0_ctrl,K053936_0_linectrl,bitmap,cliprect,tmap,tilebpp,blend,alpha, pixeldouble_output);
}

static void K053936GP_1_zoom_draw(running_machine &machine, bitmap_t *bitmap, const rectangle *cliprect,
		tilemap_t *tmap, int tilebpp, int blend, int alpha, int pixeldouble_output)
{
	K053936GP_zoom_draw(machine, 1,K053936_1_ctrl,K053936_1_linectrl,bitmap,cliprect,tmap,tilebpp,blend,alpha, pixeldouble_output);
}/*
  Parameter Notes
  ---------------
  clip  : *caller must supply a pointer to target clip rectangle
  alpha  : 0 = invisible, 255 = solid
  drawmode:
    0 = all pens solid
    1 = solid pens only
    2 = all pens solid with alpha blending
    3 = solid pens only with alpha blending
    4 = shadow pens only
    5 = all pens shadow
  zcode  : 0 = closest, 255 = furthest (pixel z-depth), -1 = disable depth buffers and shadows
  pri   : 0 = topmost, 255 = backmost (pixel priority)
*/


INLINE void zdrawgfxzoom32GP(
		bitmap_t *bitmap, const rectangle *cliprect, const gfx_element *gfx,
		UINT32 code, UINT32 color, int flipx, int flipy, int sx, int sy,
		int scalex, int scaley, int alpha, int drawmode, int zcode, int pri)
{
#define FP   19
#define FPONE (1<<FP)
#define FPHALF (1<<(FP-1))
#define FPENT 0

	// inner loop
	const UINT8 *src_ptr;
	int src_x;
	int eax, ecx;
	int src_fx, src_fdx;
	int shdpen;
	UINT8 z8 = 0, p8 = 0;
	UINT8 *ozbuf_ptr;
	UINT8 *szbuf_ptr;
	const pen_t *pal_base;
	const pen_t *shd_base;
	UINT32 *dst_ptr;

	// outter loop
	int src_fby, src_fdy, src_fbx;
	const UINT8 *src_base;
	int dst_w, dst_h;

	// one-time
	int nozoom, granularity;
	int src_fw, src_fh;
	int dst_minx, dst_maxx, dst_miny, dst_maxy;
	int dst_skipx, dst_skipy, dst_x, dst_y, dst_lastx, dst_lasty;
	int src_pitch, dst_pitch;


	// cull illegal and transparent objects
	if (!scalex || !scaley) return;

	// find shadow pens and cull invisible shadows
	granularity = shdpen = gfx->color_granularity;
	shdpen--;

	if (zcode >= 0)
	{
		if (drawmode == 5) { drawmode = 4; shdpen = 1; }
	}
	else
		if (drawmode >= 4) return;

	// alpha blend necessary?
	if (drawmode & 2)
	{
		if (alpha <= 0) return;
		if (alpha >= 255) drawmode &= ~2;
	}

	// fill internal data structure with default values
	ozbuf_ptr = gx_objzbuf;
	szbuf_ptr = gx_shdzbuf;

	src_pitch = 16;
	src_fw  = 16;
	src_fh  = 16;
	src_base = gfx_element_get_data(gfx, code % gfx->total_elements);

	pal_base = gfx->machine().pens + gfx->color_base + (color % gfx->total_colors) * granularity;
	shd_base = gfx->machine().shadow_table;

	dst_ptr  = (UINT32 *)bitmap->base;
	dst_pitch = bitmap->rowpixels;
	dst_minx = cliprect->min_x;
	dst_maxx = cliprect->max_x;
	dst_miny = cliprect->min_y;
	dst_maxy = cliprect->max_y;
	dst_x   = sx;
	dst_y   = sy;

	// cull off-screen objects
	if (dst_x > dst_maxx || dst_y > dst_maxy) return;
	nozoom = (scalex == 0x10000 && scaley == 0x10000);
	if (nozoom)
	{
		dst_h = dst_w = 16;
		src_fdy = src_fdx = 1;
	}
	else
	{
		dst_w = ((scalex<<4)+0x8000)>>16;
		dst_h = ((scaley<<4)+0x8000)>>16;
		if (!dst_w || !dst_h) return;

		src_fw <<= FP;
		src_fh <<= FP;
		src_fdx = src_fw / dst_w;
		src_fdy = src_fh / dst_h;
	}
	dst_lastx = dst_x + dst_w - 1;
	if (dst_lastx < dst_minx) return;
	dst_lasty = dst_y + dst_h - 1;
	if (dst_lasty < dst_miny) return;

	// clip destination
	dst_skipx = 0;
	eax = dst_minx; if ((eax -= dst_x) > 0) { dst_skipx = eax; dst_w -= eax; dst_x = dst_minx; }
	eax = dst_lastx; if ((eax -= dst_maxx) > 0) dst_w -= eax;
	dst_skipy = 0;
	eax = dst_miny; if ((eax -= dst_y) > 0) { dst_skipy = eax; dst_h -= eax; dst_y = dst_miny; }
	eax = dst_lasty; if ((eax -= dst_maxy) > 0) dst_h -= eax;

	// calculate zoom factors and clip source
	if (nozoom)
	{
		if (!flipx) src_fbx = 0; else { src_fbx = src_fw - 1; src_fdx = -src_fdx; }
		if (!flipy) src_fby = 0; else { src_fby = src_fh - 1; src_fdy = -src_fdy; src_pitch = -src_pitch; }
	}
	else
	{
		if (!flipx) src_fbx = FPENT; else { src_fbx = src_fw - FPENT - 1; src_fdx = -src_fdx; }
		if (!flipy) src_fby = FPENT; else { src_fby = src_fh - FPENT - 1; src_fdy = -src_fdy; }
	}
	src_fbx += dst_skipx * src_fdx;
	src_fby += dst_skipy * src_fdy;

	// adjust insertion points and pre-entry constants
	eax = (dst_y - dst_miny) * GX_ZBUFW + (dst_x - dst_minx) + dst_w;
// db0 = z8 = (UINT8)zcode;
// db1 = p8 = (UINT8)pri;
	ozbuf_ptr += eax;
	szbuf_ptr += eax << 1;
	dst_ptr += dst_y * dst_pitch + dst_x + dst_w;
	dst_w = -dst_w;

	if (!nozoom)
	{
		ecx = src_fby;  src_fby += src_fdy;
		ecx >>= FP;   src_fx = src_fbx;
		src_x = src_fbx; src_fx += src_fdx;
		ecx <<= 4;    src_ptr = src_base;
		src_x >>= FP;  src_ptr += ecx;
		ecx = dst_w;

		if (zcode < 0) // no shadow and z-buffering
		{
			do {
				do {
					eax = src_ptr[src_x];
					src_x = src_fx;
					src_fx += src_fdx;
					src_x >>= FP;
					if (!eax || eax >= shdpen) continue;
					dst_ptr [ecx] = pal_base[eax];
				}
				while (++ecx);

				ecx = src_fby;  src_fby += src_fdy;
				dst_ptr += dst_pitch;
				ecx >>= FP;   src_fx = src_fbx;
				src_x = src_fbx; src_fx += src_fdx;
				ecx <<= 4;    src_ptr = src_base;
				src_x >>= FP;  src_ptr += ecx;
				ecx = dst_w;
			}
			while (--dst_h);
		}
		else
		{
			switch (drawmode)
			{
				case 0:	// all pens solid
					do {
						do {
							eax = src_ptr[src_x];
							src_x = src_fx;
							src_fx += src_fdx;
							src_x >>= FP;
							if (!eax || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							eax = pal_base[eax];
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;
							dst_ptr [ecx] = eax;
						}
						while (++ecx);

						ecx = src_fby;  src_fby += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx >>= FP;   src_fx = src_fbx;
						src_x = src_fbx; src_fx += src_fdx;
						ecx <<= 4;    src_ptr = src_base;
						src_x >>= FP;  src_ptr += ecx;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 1: // solid pens only
					do {
						do {
							eax = src_ptr[src_x];
							src_x = src_fx;
							src_fx += src_fdx;
							src_x >>= FP;
							if (!eax || eax >= shdpen || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							eax = pal_base[eax];
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;
							dst_ptr [ecx] = eax;
						}
						while (++ecx);

						ecx = src_fby;  src_fby += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx >>= FP;   src_fx = src_fbx;
						src_x = src_fbx; src_fx += src_fdx;
						ecx <<= 4;    src_ptr = src_base;
						src_x >>= FP;  src_ptr += ecx;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 2: // all pens solid with alpha blending
					do {
						do {
							eax = src_ptr[src_x];
							src_x = src_fx;
							src_fx += src_fdx;
							src_x >>= FP;
							if (!eax || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;

							dst_ptr[ecx] = alpha_blend_r32(pal_base[eax], dst_ptr[ecx], alpha);
						}
						while (++ecx);

						ecx = src_fby;  src_fby += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx >>= FP;   src_fx = src_fbx;
						src_x = src_fbx; src_fx += src_fdx;
						ecx <<= 4;    src_ptr = src_base;
						src_x >>= FP;  src_ptr += ecx;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 3: // solid pens only with alpha blending
					do {
						do {
							eax = src_ptr[src_x];
							src_x = src_fx;
							src_fx += src_fdx;
							src_x >>= FP;
							if (!eax || eax >= shdpen || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;

							dst_ptr[ecx] = alpha_blend_r32(pal_base[eax], dst_ptr[ecx], alpha);
						}
						while (++ecx);

						ecx = src_fby;  src_fby += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx >>= FP;   src_fx = src_fbx;
						src_x = src_fbx; src_fx += src_fdx;
						ecx <<= 4;    src_ptr = src_base;
						src_x >>= FP;  src_ptr += ecx;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 4: // shadow pens only
					do {
						do {
							eax = src_ptr[src_x];
							src_x = src_fx;
							src_fx += src_fdx;
							src_x >>= FP;
							if (eax < shdpen || szbuf_ptr[ecx*2] < z8 || szbuf_ptr[ecx*2+1] <= p8) continue;
							eax = dst_ptr[ecx];
							szbuf_ptr[ecx*2] = z8;
							szbuf_ptr[ecx*2+1] = p8;

							// the shadow tables are 15-bit lookup tables which accept RGB15... lossy, nasty, yuck!
							dst_ptr[ecx] = shd_base[rgb_to_rgb15(eax)];
							//dst_ptr[ecx] =(eax>>3&0x001f);lend_r32( eax, 0x00000000, 128);
						}
						while (++ecx);

						ecx = src_fby;  src_fby += src_fdy;
						szbuf_ptr += (GX_ZBUFW<<1);
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx >>= FP;   src_fx = src_fbx;
						src_x = src_fbx; src_fx += src_fdx;
						ecx <<= 4;    src_ptr = src_base;
						src_x >>= FP;  src_ptr += ecx;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;
			}	// switch (drawmode)
		}	// if (zcode < 0)
	}	// if (!nozoom)
	else
	{
		src_ptr = src_base + (src_fby<<4) + src_fbx;
		src_fdy = src_fdx * dst_w + src_pitch;
		ecx = dst_w;

		if (zcode < 0) // no shadow and z-buffering
		{
			do {
				do {
					eax = *src_ptr;
					src_ptr += src_fdx;
					if (!eax || eax >= shdpen) continue;
					dst_ptr[ecx] = pal_base[eax];
				}
				while (++ecx);

				src_ptr += src_fdy;
				dst_ptr += dst_pitch;
				ecx = dst_w;
			}
			while (--dst_h);
		}
		else
		{
			switch (drawmode)
			{
				case 0: // all pens solid
					do {
						do {
							eax = *src_ptr;
							src_ptr += src_fdx;
							if (!eax || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							eax = pal_base[eax];
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;
							dst_ptr[ecx] = eax;
						}
						while (++ecx);

						src_ptr += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 1: // solid pens only
					do {
						do {
							eax = *src_ptr;
							src_ptr += src_fdx;
							if (!eax || eax >= shdpen || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							eax = pal_base[eax];
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;
							dst_ptr[ecx] = eax;
						}
						while (++ecx);

						src_ptr += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 2: // all pens solid with alpha blending
					do {
						do {
							eax = *src_ptr;
							src_ptr += src_fdx;
							if (!eax || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;

							dst_ptr[ecx] = alpha_blend_r32(pal_base[eax], dst_ptr[ecx], alpha);
						}
						while (++ecx);

						src_ptr += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 3: // solid pens only with alpha blending
					do {
						do {
							eax = *src_ptr;
							src_ptr += src_fdx;
							if (!eax || eax >= shdpen || ozbuf_ptr[ecx] < z8) continue;
							ozbuf_ptr[ecx] = z8;

							dst_ptr[ecx] = alpha_blend_r32(pal_base[eax], dst_ptr[ecx], alpha);
						}
						while (++ecx);

						src_ptr += src_fdy;
						ozbuf_ptr += GX_ZBUFW;
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;

				case 4: // shadow pens only
					do {
						do {
							eax = *src_ptr;
							src_ptr += src_fdx;
							if (eax < shdpen || szbuf_ptr[ecx*2] < z8 || szbuf_ptr[ecx*2+1] <= p8) continue;
							eax = dst_ptr[ecx];
							szbuf_ptr[ecx*2] = z8;
							szbuf_ptr[ecx*2+1] = p8;

							// the shadow tables are 15-bit lookup tables which accept RGB15... lossy, nasty, yuck!
							dst_ptr[ecx] = shd_base[rgb_to_rgb15(eax)];
						}
						while (++ecx);

						src_ptr += src_fdy;
						szbuf_ptr += (GX_ZBUFW<<1);
						dst_ptr += dst_pitch;
						ecx = dst_w;
					}
					while (--dst_h);
					break;
			}
		}
	}
#undef FP
#undef FPONE
#undef FPHALF
#undef FPENT
}/***************************************************************************/
/*                                     */
/*         1st-Tier GX/MW Variables and Functions         */
/*                                     */
/***************************************************************************/

// global system ports access
UINT8 konamigx_wrport1_0, konamigx_wrport1_1;
UINT16 konamigx_wrport2;

// frequently used registers
static int K053246_objset1;
static int K053247_vrcbk[4];
static int K053247_coreg, K053247_coregshift, K053247_opset;
static int opri, oinprion;
static int vcblk[6], ocblk;
static int vinmix, vmixon, osinmix, osmixon;


static void konamigx_precache_registers(void)
{
	// (see sprite color coding scheme on p.46 & 47)
	static const int coregmasks[5] = {0xf,0xe,0xc,0x8,0x0};
	static const int coregshifts[5]= {4,5,6,7,8};
	int i;

	K053246_objset1 = K053246_read_register(5);

	i = K053247_read_register(0x8/2);
	K053247_vrcbk[0] = (i & 0x000f) << 14;
	K053247_vrcbk[1] = (i & 0x0f00) << 6;
	i = K053247_read_register(0xa/2);
	K053247_vrcbk[2] = (i & 0x000f) << 14;
	K053247_vrcbk[3] = (i & 0x0f00) << 6;

	// COREG == OBJSET2+1C == bit8-11 of OPSET ??? (see p.50 last table, needs p.49 to confirm)
	K053247_opset = K053247_read_register(0xc/2);

	i = K053247_opset & 7; if (i > 4) i = 4;

	K053247_coreg = K053247_read_register(0xc/2)>>8 & 0xf;
	K053247_coreg =(K053247_coreg & coregmasks[i]) << 12;

	K053247_coregshift = coregshifts[i];

	opri   = K055555_read_register(K55_PRIINP_8);
	oinprion = K055555_read_register(K55_OINPRI_ON);
	vcblk[0] = K055555_read_register(K55_PALBASE_A);
	vcblk[1] = K055555_read_register(K55_PALBASE_B);
	vcblk[2] = K055555_read_register(K55_PALBASE_C);
	vcblk[3] = K055555_read_register(K55_PALBASE_D);
	vcblk[4] = K055555_read_register(K55_PALBASE_SUB1);
	vcblk[5] = K055555_read_register(K55_PALBASE_SUB2);
	ocblk  = K055555_read_register(K55_PALBASE_OBJ);
	vinmix  = K055555_read_register(K55_BLEND_ENABLES);
	vmixon  = K055555_read_register(K55_VINMIX_ON);
	osinmix = K055555_read_register(K55_OSBLEND_ENABLES);
	osmixon = K055555_read_register(K55_OSBLEND_ON);
}

INLINE int K053247GX_combine_c18(int attrib) // (see p.46)
{
	int c18;

	c18 = (attrib & 0xff)<<K053247_coregshift | K053247_coreg;

	if (konamigx_wrport2 & 4) c18 &= 0x3fff; else
	if (!(konamigx_wrport2 & 8)) c18 = (c18 & 0x3fff) | (attrib<<6 & 0xc000);

	return(c18);
}

INLINE int K055555GX_decode_objcolor(int c18) // (see p.59 7.2.2)
{
	int ocb, opon;

	opon = oinprion<<8 | 0xff;
	ocb  = (ocblk & 7) << 10;
	c18 &= opon;
	ocb &=~opon;

	return((ocb | c18) >> K053247_coregshift);
}

INLINE int K055555GX_decode_inpri(int c18) // (see p.59 7.2.2)
{
	int op = opri;

	c18 >>= 8;
	op  &= oinprion;
	c18 &=~oinprion;

	return(c18 | op);
}

static void konamigx_type2_sprite_callback(running_machine &machine, int *code, int *color, int *priority)
{
	int num = *code;
	int c18 = *color;

	*code = K053247_vrcbk[num>>14] | (num & 0x3fff);
	c18 = K053247GX_combine_c18(c18);
	*color = K055555GX_decode_objcolor(c18);
	*priority = K055555GX_decode_inpri(c18);
}

static void konamigx_dragoonj_sprite_callback(running_machine &machine, int *code, int *color, int *priority)
{
	int num, op, pri, c18;

	num = *code;
	*code = K053247_vrcbk[num>>14] | (num & 0x3fff);

	c18 = pri = *color;
	op  = opri;
	pri = (pri & 0x200) ? 4 : pri>>4 & 0xf;
	op &= oinprion;
	pri &=~oinprion;
	*priority = pri | op;

	c18 = K053247GX_combine_c18(c18);
	*color = K055555GX_decode_objcolor(c18);
}

static void konamigx_salmndr2_sprite_callback(running_machine &machine, int *code, int *color, int *priority)
{
	int num, op, pri, c18;

	num = *code;
	*code = K053247_vrcbk[num>>14] | (num & 0x3fff);

	c18 = pri = *color;
	op  = opri;
	pri = pri>>4 & 0x3f;
	op &= oinprion;
	pri &=~oinprion;
	*priority = pri | op;

	c18 = K053247GX_combine_c18(c18);
	*color = K055555GX_decode_objcolor(c18);
}

static void konamigx_le2_sprite_callback(running_machine &machine, int *code, int *color, int *priority)
{
	int num, op, pri;

	num = *code;
	*code = K053247_vrcbk[num>>14] | (num & 0x3fff);

	pri = *color;
	*color &= 0x1f;

	op  = opri;
	pri &= 0xf0;
	op &= oinprion;
	pri &=~oinprion;
	*priority = pri | op;
}

static int K055555GX_decode_vmixcolor(int layer, int *color) // (see p.62 7.2.6 and p.27 3.3)
{
	int vcb, shift, pal, vmx, von, pl45, emx;

	vcb  = vcblk[layer]<<6;
	shift = layer<<1;
	pal  = *color;
	vmx  = vinmix>>shift & 3;
	von  = vmixon>>shift & 3;
	emx  = pl45 = pal>>4 & 3;
	pal  &= 0xf;
	pl45 &= von;
	vmx  &= von;
	pl45 <<= 4;
	emx  &= ~von;
	pal  |= pl45;
	emx  |= vmx;
	pal  |= vcb;

	if (gx_le2_textcolour_hack)
		if (layer==0)
			pal |= 0x1c0;

	if (von == 3) emx = -1; // invalidate external mix code if all bits are from internal
	*color = pal;

	return(emx);
}

#ifdef UNUSED_FUNCTION
int K055555GX_decode_osmixcolor(int layer, int *color) // (see p.63, p.49-50 and p.27 3.3)
{
	int scb, shift, pal, osmx, oson, pl45, emx;

	shift = layer<<1;
	pal  = *color;
	osmx  = osinmix>>shift & 3;
	oson  = osmixon>>shift & 3;

	if (layer)
	{
		// layer 1-3 are external tile layers
		scb  = vcblk[layer+3]<<6;
		emx  = pl45 = pal>>4 & 3;
		pal  &= 0xf;
		pl45 &= oson;
		osmx &= oson;
		pl45 <<= 4;
		emx  &= ~oson;
		pal  |= pl45;
		emx  |= osmx;
		pal  |= scb;

		if (oson == 3) emx = -1; // invalidate external mix code if all bits are from internal
		*color = pal;
	}
	else
	{
		// layer 0 is the sprite layer with different attributes decode; detail on p.49 (missing)
		emx  = 0; // K053247_read_register(??)>>? & 3;
		osmx &= oson;
		emx &=~oson;
		emx |= osmx;
	}

	return(emx);
}
#endif

static void gx_wipezbuf(running_machine &machine, int noshadow)
{
	const rectangle &visarea = machine.primary_screen->visible_area();

	int w = visarea.max_x - visarea.min_x + 1;
	int h = visarea.max_y - visarea.min_y + 1;

	UINT8 *zptr = gx_objzbuf;
	int ecx = h;

	do { memset(zptr, -1, w); zptr += GX_ZBUFW; } while (--ecx);

	if (!noshadow)
	{
		zptr = gx_shdzbuf;
		w <<= 1;
		ecx = h;
		do { memset(zptr, -1, w); zptr += (GX_ZBUFW<<1); } while (--ecx);
	}
}

/*
 * Sprite Format
 * ------------------
 *
 * Word | Bit(s)      | Use
 * -----+-fedcba9876543210-+----------------
 *  0 | x--------------- | active (show this sprite)
 *  0 | -x-------------- | maintain aspect ratio (when set, zoom y acts on both axis)
 *  0 | --x------------- | flip y
 *  0 | ---x------------ | flip x
 *  0 | ----xxxx-------- | sprite size (see below)
 *  0 | --------xxxxxxxx | zcode
 *  1 | xxxxxxxxxxxxxxxx | sprite code
 *  2 | ------xxxxxxxxxx | y position
 *  3 | ------xxxxxxxxxx | x position
 *  4 | xxxxxxxxxxxxxxxx | zoom y (0x40 = normal, <0x40 = enlarge, >0x40 = reduce)
 *  5 | xxxxxxxxxxxxxxxx | zoom x (0x40 = normal, <0x40 = enlarge, >0x40 = reduce)
 *  6 | x--------------- | mirror y (top half is drawn as mirror image of the bottom)
 *  6 | -x-------------- | mirror x (right half is drawn as mirror image of the left)
 *  6 | --xx------------ | reserved (sprites with these two bits set don't seem to be graphics data at all)
 *  6 | ----xx---------- | shadow code: 0=off, 0x400=preset1, 0x800=preset2, 0xc00=preset3
 *  6 | ------xx-------- | effect code: flicker, upper palette, full shadow...etc. (game dependent)
 *  6 | --------xxxxxxxx | "color", but depends on external connections (implies priority)
 *  7 | xxxxxxxxxxxxxxxx | game dependent
 *
 * shadow enables transparent shadows. Note that it applies to the last sprite pen ONLY.
 * The rest of the sprite remains normal.
 */
#define GX_MAX_SPRITES 512
#define GX_MAX_LAYERS 6
#define GX_MAX_OBJECTS (GX_MAX_SPRITES + GX_MAX_LAYERS)

static struct GX_OBJ { int order, offs, code, color; } *gx_objpool;
static UINT16 *gx_spriteram;
static int gx_objdma, gx_primode;

// mirrored K053247 and K054338 settings
UINT16 *K053247_ram;
static gfx_element *K053247_gfx;
static void (*K053247_callback)(running_machine &machine, int *code,int *color,int *priority);
static int K053247_dx, K053247_dy;

static int *K054338_shdRGB;


static void K053247GP_set_SpriteOffset(int offsx, int offsy)
{
	K053247_dx = offsx;
	K053247_dy = offsy;
}

void konamigx_mixer_init(running_machine &machine, int objdma)
{
	gx_objdma = 0;
	gx_primode = 0;

	gx_objzbuf = (UINT8 *)machine.priority_bitmap->base;
	gx_shdzbuf = auto_alloc_array(machine, UINT8, GX_ZBUFSIZE);
	gx_objpool = auto_alloc_array(machine, struct GX_OBJ, GX_MAX_OBJECTS);

	K053247_export_config(&K053247_ram, &K053247_gfx, &K053247_callback, &K053247_dx, &K053247_dy);
	K054338_export_config(&K054338_shdRGB);

	if (objdma)
	{
		gx_spriteram = auto_alloc_array(machine, UINT16, 0x1000/2);
		gx_objdma = 1;
	}
	else
		gx_spriteram = K053247_ram;

	palette_set_shadow_dRGB32(machine, 3,-80,-80,-80, 0);
	K054338_invert_alpha(1);
}

void konamigx_mixer_primode(int mode)
{
	gx_primode = mode;
}

void konamigx_objdma(void)
{
	if (gx_objdma && gx_spriteram && K053247_ram) memcpy(gx_spriteram, K053247_ram, 0x1000);
}

void konamigx_mixer(running_machine &machine, bitmap_t *bitmap, const rectangle *cliprect,
					tilemap_t *sub1, int sub1flags,
					tilemap_t *sub2, int sub2flags,
					int mixerflags, bitmap_t *extra_bitmap, int rushingheroes_hack)
{
	static const int xoffset[8] = { 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20, 21 };
	static const int yoffset[8] = { 0, 2, 8, 10, 32, 34, 40, 42 };
	static int parity = 0;

	int objbuf[GX_MAX_OBJECTS];
	int shadowon[3], shdpri[3], layerid[6], layerpri[6];

	struct GX_OBJ *objpool, *objptr;
	int wrapsize, xwraplim, ywraplim, cltc_shdpri, /*prflp,*/ disp;
	int xa,ya,ox,oy,zw,zh,flipx,flipy,mirrorx,mirrory,zoomx,zoomy,scalex,scaley,nozoom;
	int screenwidth, flipscreenx, flipscreeny, offx, offy;
	int nobj, i, j, k, l, temp, temp1, temp2, temp3, temp4, count;
	int order, offs, code, color, zcode, pri = 0, spri, spri_min, shdprisel, shadow, alpha, drawmode;


	// abort if object database failed to initialize
	objpool = gx_objpool;
	if (!objpool) return;

	// clear screen with backcolor and update flicker pulse
	K054338_fill_backcolor(machine, bitmap, konamigx_wrport1_0 & 0x20);
	parity ^= 1;

	// abort if video has been disabled
	disp = K055555_read_register(K55_INPUT_ENABLES);
	if (!disp) return;
	cltc_shdpri = K054338_read_register(K338_REG_CONTROL);


	if (!rushingheroes_hack) // Slam Dunk 2 never sets this. It's either part of the protection, or type4 doesn't use it
	{
		if (!(cltc_shdpri & K338_CTL_KILL)) return;
	}


	// demote shadows by one layer when this bit is set??? (see p.73 8.6)
	cltc_shdpri &= K338_CTL_SHDPRI;

	// wipe z-buffer
	if (mixerflags & GXMIX_NOZBUF)
		mixerflags |= GXMIX_NOSHADOW;
	else
		gx_wipezbuf(machine, mixerflags & GXMIX_NOSHADOW);

	// cache global parameters
	konamigx_precache_registers();

	// init OBJSET1 parameters (see p.47 6.2)
	flipscreenx = K053246_objset1 & 1;
	flipscreeny = K053246_objset1 & 2;

	// get "display window" offsets
	offx = (K053246_read_register(0)<<8 | K053246_read_register(1)) & 0x3ff;
	offy = (K053246_read_register(2)<<8 | K053246_read_register(3)) & 0x3ff;

	// init OBJSET2 and mixer parameters (see p.51 and chapter 7)
	layerid[0] = 0; layerid[1] = 1; layerid[2] = 2; layerid[3] = 3; layerid[4] = 4; layerid[5] = 5;

	if (K053247_opset & 0x40)
	{
		wrapsize = 512;
		xwraplim = 512 - 64;
		ywraplim = 512 - 128;
	}
	else
	{
		wrapsize = 1024;
		xwraplim = 1024 - 384;
		ywraplim = 1024 - 512;
	}

	// invert layer priority when this flag is set (not used by any GX game?)
	//prflp = K055555_read_register(K55_CONTROL) & K55_CTL_FLIPPRI;

	layerpri[0] = K055555_read_register(K55_PRIINP_0);
	layerpri[1] = K055555_read_register(K55_PRIINP_3);
	layerpri[3] = K055555_read_register(K55_PRIINP_7);
	layerpri[4] = K055555_read_register(K55_PRIINP_9);
	layerpri[5] = K055555_read_register(K55_PRIINP_10);

	if (gx_primode == -1)
	{
		// Lethal Enforcer hack (requires pixel color comparison)
		layerpri[2] = K055555_read_register(K55_PRIINP_3) + 0x20;
		shdprisel = 0x3f;
	}
	else
	{
		layerpri[2] = K055555_read_register(K55_PRIINP_6);
		shdprisel = K055555_read_register(K55_SHD_PRI_SEL);
	}

	// SHDPRISEL filters shadows by different priority comparison methods (UNIMPLEMENTED, see detail on p.66)
	if (!(shdprisel & 0x03)) shadowon[0] = 0;
	if (!(shdprisel & 0x0c)) shadowon[1] = 0;
	if (!(shdprisel & 0x30)) shadowon[2] = 0;

	shdpri[0]  = K055555_read_register(K55_SHAD1_PRI);
	shdpri[1]  = K055555_read_register(K55_SHAD2_PRI);
	shdpri[2]  = K055555_read_register(K55_SHAD3_PRI);

	spri_min = 0;
	shadowon[2] = shadowon[1] = shadowon[0] = 0;

	if (!(mixerflags & GXMIX_NOSHADOW))
	{
		// only enable shadows beyond a +/-7 RGB threshold
		for (j=0,i=0; i<3; j+=3,i++)
		{
			k = K054338_shdRGB[j ]; if (k < -7 || k > 7) { shadowon[i] = 1; continue; }
			k = K054338_shdRGB[j+1]; if (k < -7 || k > 7) { shadowon[i] = 1; continue; }
			k = K054338_shdRGB[j+2]; if (k < -7 || k > 7) { shadowon[i] = 1; }
		}

		// SHDON specifies layers on which shadows can be projected (see detail on p.65 7.2.8)
		temp = K055555_read_register(K55_SHD_ON);
		for (i=0; i<4; i++) if (!(temp>>i & 1) && spri_min < layerpri[i]) spri_min = layerpri[i]; // HACK

		// update shadows status
		K054338_update_all_shadows(machine, rushingheroes_hack);
	}

	// pre-sort layers
	for (j=0; j<5; j++)
	{
		temp1 = layerpri[j];
		for (i=j+1; i<6; i++)
		{
			temp2 = layerpri[i];
			if ((UINT32)temp1 <= (UINT32)temp2)
			{
				layerpri[i] = temp1; layerpri[j] = temp1 = temp2;
				temp2 = layerid[i]; layerid[i] = layerid[j]; layerid[j] = temp2;
			}
		}
	}

	// build object database and create indices
	objptr = objpool;
	nobj = 0;

	for (i=5; i>=0; i--)
	{
		code = layerid[i];
		switch (code)
		{
			/*
        Background layers are represented by negative offset values as follow:

        0+ : normal sprites
        -1 : tile layer A - D
        -2 : K053936 ROZ+ layer 1
        -3 : K053936 ROZ+ layer 2
        -4 : K053250 LVC layer 1
        -5 : K053250 LVC layer 2
      */
			case 4 :
				offs = -128;
				if (sub1flags & 0xf) { if (sub1flags & GXSUB_K053250) offs = -4; else if (sub1) offs = -2; }
			break;
			case 5 :
				offs = -128;
				if (sub2flags & 0xf) { if (sub2flags & GXSUB_K053250) offs = -5; else if (sub2) offs = -3; }
				if (extra_bitmap) offs = -3;
			break;
			default: offs = -1;
		}

		if (offs != -128)
		{
			objptr->order = layerpri[i]<<24;
			objptr->code = code;
			objptr->offs = offs;
			objptr++;

			objbuf[nobj] = nobj;
			nobj++;
		}
	}

	i = j = 0xff;

	for (offs=0; offs<0x800; offs+=8)
	{
		if (!(gx_spriteram[offs] & 0x8000)) continue;

		zcode = gx_spriteram[offs] & 0xff;

		// invert z-order when opset_pri is set (see p.51 OPSET PRI)
		if (K053247_opset & 0x10) zcode = 0xff - zcode;

		code = gx_spriteram[offs+1];
		color = k = gx_spriteram[offs+6];
		l   = gx_spriteram[offs+7];

		(*K053247_callback)(machine, &code, &color, &pri);

		/*
      shadow = shadow code
      spri  = shadow priority
      temp1 = add solid object
      temp2 = solid pens draw mode
      temp3 = add shadow object
      temp4 = shadow pens draw mode
    */
		temp4 = temp3 = temp2 = temp1 = spri = shadow = 0;

		if (color & K055555_FULLSHADOW)
		{
			shadow = 3; // use default intensity and color
			spri = pri; // retain host priority
			temp3 = 1; // add shadow
			temp4 = 5; // draw full shadow
		}
		else
		{
			shadow = k>>10 & 3;
			if (shadow) // object has shadow?
			{
				if (shadow != 1 || K053246_objset1 & 0x20)
				{
					shadow--;
					temp1 = 1; // add solid
					temp2 = 1; // draw partial solid
					if (shadowon[shadow])
					{
						temp3 = 1; // add shadow
						temp4 = 4; // draw partial shadow
					}
				}
				else
				{
					// drop the entire sprite to shadow if its shadow code is 1 and SD0EN is off (see p.48)
					shadow = 0;
					if (!shadowon[0]) continue;
					temp3 = 1; // add shadow
					temp4 = 5; // draw full shadow
				}
			}
			else
			{
				temp1 = 1; // add solid
				temp2 = 0; // draw full solid
			}

			if (temp1)
			{
				// tag sprite for alpha blending
				if (color>>K055555_MIXSHIFT & 3) temp2 |= 2;
			}

			if (temp3)
			{
				// determine shadow priority
				spri = (K053247_opset & 0x20) ? pri : shdpri[shadow]; // (see p.51 OPSET SDSEL)
			}
		}

		switch (gx_primode & 0xf)
		{
			// Dadandarn zcode suppression
			case 1:
				zcode = 0;
			break;

			// Daisukiss bad shadow filter
			case 4:
				if (k & 0x3000 || k == 0x0800) continue;

			// Tokkae shadow masking (INACCURATE)
			case 5:
				if (spri < spri_min) spri = spri_min;
			break;
		}

		/*
      default sort order:
      fedcba9876543210fedcba9876543210
      xxxxxxxx------------------------ (priority)
      --------xxxxxxxx---------------- (zcode)
      ----------------xxxxxxxx-------- (offset)
      ------------------------xxxx---- (shadow mode)
      ----------------------------xxxx (shadow code)
    */
		if (temp1)
		{
			// add objects with solid or alpha pens
			order = pri<<24 | zcode<<16 | offs<<(8-3) | temp2<<4;
			objptr->order = order;
			objptr->offs = offs;
			objptr->code = code;
			objptr->color = color;
			objptr++;

			objbuf[nobj] = nobj;
			nobj++;
		}

		if (temp3 && !(color & K055555_SKIPSHADOW) && !(mixerflags & GXMIX_NOSHADOW))
		{
			// add objects with shadows if enabled
			order = spri<<24 | zcode<<16 | offs<<(8-3) | temp4<<4 | shadow;
			objptr->order = order;
			objptr->offs = offs;
			objptr->code = code;
			objptr->color = color;
			objptr++;

			objbuf[nobj] = nobj;
			nobj++;
		}
	}

	// sort objects in decending order (SLOW)
	k = nobj;
	l = nobj - 1;

	for (j=0; j<l; j++)
	{
		temp1 = objbuf[j];
		temp2 = objpool[temp1].order;
		for (i=j+1; i<k; i++)
		{
			temp3 = objbuf[i];
			temp4 = objpool[temp3].order;
			if ((UINT32)temp2 <= (UINT32)temp4) { temp2 = temp4; objbuf[i] = temp1; objbuf[j] = temp1 = temp3; }
		}
	}

	// traverse draw list
	screenwidth = machine.primary_screen->width();

	for (count=0; count<nobj; count++)
	{
		objptr = objpool + objbuf[count];
		order = objptr->order;
		offs  = objptr->offs;
		code  = objptr->code;
		color = objptr->color;

		if (offs >= 0)
		{
			if (!(disp & K55_INP_OBJ)) continue;
		}
		else
		{
			i = code<<1;
			j = mixerflags>>i & 3;
			k = 0;

			switch (offs)
			{
				case -1:
				if (disp & (1<<code))
				{
					if (j == GXMIX_BLEND_NONE) { temp1 = 0xff; temp2 = temp3 = 0; } else
					if (j == GXMIX_BLEND_FORCE) { temp1 = 0x00; temp2 = mixerflags>>(i+16); temp3 = 3; }
					else
					{
						temp1 = vinmix;
						temp2 = vinmix>>i & 3;
						temp3 = vmixon>>i & 3;
					}

					/* blend layer only when:
            1) vinmix != 0xff
            2) its internal mix code is set
            3) all mix code bits are internal(overriden until tile blending has been implemented)
            4) 0 > alpha < 255;
          */
					if (temp1!=0xff && temp2 /*&& temp3==3*/)
					{
						temp4 = K054338_set_alpha_level(temp2);

						if (temp4 <= 0) continue;
						if (temp4 < 255) k = TILEMAP_DRAW_ALPHA(temp4);
					}

					if (mixerflags & 1<<(code+12)) k |= K056382_DRAW_FLAG_FORCE_XYSCROLL;

					K056832_tilemap_draw(machine, bitmap, cliprect, code, k, 0);
				}
				continue;
				case -2:
				case -4:
				if ((disp & K55_INP_SUB1) || (rushingheroes_hack))
				{
					int alpha = 255;

					if (j == GXMIX_BLEND_NONE) { temp1 = 0xff; temp2 = temp3 = 0; } else
					if (j == GXMIX_BLEND_FORCE) { temp1 = 0x00; temp2 = mixerflags>>24; temp3 = 3; }
					else
					{
						temp1 = osinmix;
						temp2 = osinmix>>2 & 3;
            temp3 = osmixon>>2 & 3;
					}

					if (temp1!=0xff && temp2 /*&& temp3==3*/)
					{
						alpha = temp4 = K054338_set_alpha_level(temp2);

						if (temp4 <= 0) continue;
						if (temp4 < 255) k = (j == GXMIX_BLEND_FAST) ? ~parity : 1;
					}

					l = sub1flags & 0xf;

					if (offs == -2)
					{
						int pixeldouble_output = 0;
						const rectangle &visarea = machine.primary_screen->visible_area();
						int width = visarea.max_x - visarea.min_x + 1;

						if (width>512) // vsnetscr case
							pixeldouble_output = 1;

						K053936GP_0_zoom_draw(machine, bitmap, cliprect, sub1, l, k, alpha, pixeldouble_output);
					}
					else
					{
						machine.device<k053250_t>("k053250_1")->draw(bitmap, cliprect, vcblk[4]<<l, 0, 0);
					}
				}
				continue;
				case -3:
				case -5:
				if (disp & K55_INP_SUB2)
				{
					int alpha = 255;
					if (j == GXMIX_BLEND_NONE) { temp1 = 0xff; temp2 = temp3 = 0; } else
					if (j == GXMIX_BLEND_FORCE) { temp1 = 0x00; temp2 = mixerflags>>26; temp3 = 3; }
					else
					{
						temp1 = osinmix;
						temp2 = osinmix>>4 & 3;
            temp3 = osmixon>>4 & 3;
					}

					if (temp1!=0xff && temp2 /*&& temp3==3*/)
					{
						alpha = temp4 = K054338_set_alpha_level(temp2);

						if (temp4 <= 0) continue;
						if (temp4 < 255) k = (j == GXMIX_BLEND_FAST) ? ~parity : 1;
					}

					l = sub2flags & 0xf;

					if (offs == -3)
					{
						if (extra_bitmap) // soccer superstars roz layer
						{
							int xx,yy;
							int width = machine.primary_screen->width();
							int height = machine.primary_screen->height();
							const pen_t *paldata = machine.pens;

							// the output size of the roz layer has to be doubled horizontally
							// so that it aligns with the sprites and normal tilemaps. This appears
							// to be done as a post-processing / mixing step effect
							//
							// - todo, use the pixeldouble_output I just added for vsnet instead?
							for (yy=0;yy<height;yy++)
							{
								UINT16* src = BITMAP_ADDR16(extra_bitmap,yy,0);
								UINT32* dst = BITMAP_ADDR32(bitmap,yy,0);
								int shiftpos = 0;
								for (xx=0;xx<width;xx+=2)
								{
									UINT16 dat = src[(((xx/2)+shiftpos))%width];
									if (dat&0xff)
										dst[xx+1] = dst[xx] = paldata[dat];
								}
							}
						}
						else
						{
							int pixeldouble_output = 0;
							K053936GP_1_zoom_draw(machine, bitmap, cliprect, sub2, l, k, alpha, pixeldouble_output);
						}
					}
					else
						machine.device<k053250_t>("k053250_2")->draw(bitmap, cliprect, vcblk[5]<<l, 0, 0);
				}
				continue;
			}
			continue;
		}

		drawmode = order>>4 & 0xf;

		alpha = 255;
		if (drawmode & 2)
		{
			alpha = color>>K055555_MIXSHIFT & 3;
			if (alpha) alpha = K054338_set_alpha_level(alpha);
			if (alpha <= 0) continue;
		}
		color &= K055555_COLORMASK;

		if (drawmode >= 4) palette_set_shadow_mode(machine, order & 0x0f);

		if (!(mixerflags & GXMIX_NOZBUF))
		{
			zcode = order>>16 & 0xff;
			pri = order>>24 & 0xff;
		}
		else
			zcode = -1; // negative zcode values turn off z-buffering

		xa = ya = 0;
		if (code & 0x01) xa += 1;
		if (code & 0x02) ya += 1;
		if (code & 0x04) xa += 2;
		if (code & 0x08) ya += 2;
		if (code & 0x10) xa += 4;
		if (code & 0x20) ya += 4;
		code &= ~0x3f;

		temp4 = gx_spriteram[offs];

		// mask off the upper 6 bits of coordinate and zoom registers
		oy = gx_spriteram[offs+2] & 0x3ff;
		ox = gx_spriteram[offs+3] & 0x3ff;

		scaley = zoomy = gx_spriteram[offs+4] & 0x3ff;
		if (zoomy) zoomy = (0x400000+(zoomy>>1)) / zoomy;
		else zoomy = 0x800000;
		if (!(temp4 & 0x4000))
		{
			scalex = zoomx = gx_spriteram[offs+5] & 0x3ff;
			if (zoomx) zoomx = (0x400000+(zoomx>>1)) / zoomx;
			else zoomx = 0x800000;
		}
		else { zoomx = zoomy; scalex = scaley; }

		nozoom = (scalex == 0x40 && scaley == 0x40);

		flipx = temp4 & 0x1000;
		flipy = temp4 & 0x2000;

		temp = gx_spriteram[offs+6];
		mirrorx = temp & 0x4000;
		if (mirrorx) flipx = 0; // only applies to x mirror, proven
		mirrory = temp & 0x8000;

		// for Escape Kids (GX975)
		if ( K053246_objset1 & 8 ) // Check only "Bit #3 is '1'?"
		{
			zoomx = zoomx>>1; // Fix sprite width to HALF size
			ox = (ox>>1) + 1; // Fix sprite draw position

			if (flipscreenx) ox += screenwidth;
		}

		if (flipscreenx) { ox = -ox; if (!mirrorx) flipx = !flipx; }
		if (flipscreeny) { oy = -oy; if (!mirrory) flipy = !flipy; }

		// apply wrapping and global offsets
		temp = wrapsize-1;

		ox += K053247_dx;
		oy -= K053247_dy;
		ox = ( ox - offx) & temp;
		oy = (-oy - offy) & temp;
		if (ox >= xwraplim) ox -= wrapsize;
		if (oy >= ywraplim) oy -= wrapsize;


		temp = temp4>>8 & 0x0f;
		k = 1 << (temp & 3);
		l = 1 << (temp>>2 & 3);

		ox -= (zoomx * k) >> 13;
		oy -= (zoomy * l) >> 13;

		// substitutes: i=x, j=y, k=w, l=h, temp=code, temp1=fx, temp2=fy, temp3=sx, temp4=sy;
		for (j=0; j<l; j++)
		{
			temp4 = oy + ((zoomy * j + (1<<11)) >> 12);
			zh = (oy + ((zoomy * (j+1) + (1<<11)) >> 12)) - temp4;

			for (i=0; i<k; i++)
			{
				temp3 = ox + ((zoomx * i + (1<<11)) >> 12);
				zw = (ox + ((zoomx * (i+1) + (1<<11)) >> 12)) - temp3;
				temp = code;

				if (mirrorx)
				{
					if ((!flipx)^((i<<1)<k))
					{
						/* mirror left/right */
						temp += xoffset[(k-1-i+xa)&7];
						temp1 = 1;
					}
					else
					{
						temp += xoffset[(i+xa)&7];
						temp1 = 0;
					}
				}
				else
				{
					if (flipx) temp += xoffset[(k-1-i+xa)&7];
					else temp += xoffset[(i+xa)&7];
					temp1 = flipx;
				}

				if (mirrory)
				{
					if ((!flipy)^((j<<1)>=l))
					{
						/* mirror top/bottom */
						temp += yoffset[(l-1-j+ya)&7];
						temp2 = 1;
					}
					else
					{
						temp += yoffset[(j+ya)&7];
						temp2 = 0;
					}
				}
				else
				{
					if (flipy) temp += yoffset[(l-1-j+ya)&7];
					else temp += yoffset[(j+ya)&7];
					temp2 = flipy;
				}

				if (nozoom) { scaley = scalex = 0x10000; } else { scalex = zw << 12; scaley = zh << 12; };

				zdrawgfxzoom32GP(
						bitmap, cliprect, K053247_gfx,
						temp,
						color,
						temp1,temp2,
						temp3,temp4,
						scalex, scaley, alpha, drawmode, zcode, pri);
			}
		}
	}
}

/* Run and Gun 2 / Rushing Heroes */
static TILE_GET_INFO( get_gx_psac_tile_info )
{
	int tileno, colour, col, flip = 0;
	if (tile_index&1)
	{
		tileno = gx_psacram[tile_index/2] & 0x00001fff;
		col  =(gx_psacram[tile_index/2] & 0x00002000)>>13;
		if   (gx_psacram[tile_index/2] & 0x00004000) flip |= TILE_FLIPX;
		if   (gx_psacram[tile_index/2] & 0x00008000) flip |= TILE_FLIPY;

	}
	else
	{
		tileno = (gx_psacram[tile_index/2] & 0x1fff0000)>>16;
		col  = (gx_psacram[tile_index/2] & 0x20000000)>>29;
		if    (gx_psacram[tile_index/2] & 0x40000000) flip |= TILE_FLIPX;
		if    (gx_psacram[tile_index/2] & 0x80000000) flip |= TILE_FLIPY;

	}

	colour = (psac_colorbase << 4) + col;

	SET_TILE_INFO(0, tileno, colour, TILE_FLIPYX(flip));
}

UINT32* konamigx_type3_psac2_bank;
static int konamigx_type3_psac2_actual_bank;
//int konamigx_type3_psac2_actual_last_bank = 0;

WRITE32_HANDLER( konamigx_type3_psac2_bank_w )
{
	// other bits are used for something...

	COMBINE_DATA(&konamigx_type3_psac2_bank[offset]);
	konamigx_type3_psac2_actual_bank = (konamigx_type3_psac2_bank[0] & 0x10000000) >> 28;

	/* handle this by creating 2 roz tilemaps instead, otherwise performance dies completely on dual screen mode
  if (konamigx_type3_psac2_actual_bank!=konamigx_type3_psac2_actual_last_bank)
  {
    tilemap_mark_all_tiles_dirty (gx_psac_tilemap);
    konamigx_type3_psac2_actual_last_bank = konamigx_type3_psac2_actual_bank;
  }
  */
}/* Soccer Superstars (tile and flip bits now TRUSTED) */
 static TILE_GET_INFO( get_gx_psac3_tile_info )
 {
	int tileno, colour, flip;
	UINT8 *tmap = machine.region("gfx4")->base();

	int base_index = tile_index;

// if (konamigx_type3_psac2_actual_bank)
//   base_index+=0x20000/2;


	tileno = tmap[base_index*2] | ((tmap[(base_index*2)+1] & 0x0f)<<8);
	colour = (tmap[(base_index*2)+1]&0xc0)>>6;

	flip = 0;
	if (tmap[(base_index*2)+1] & 0x20) flip |= TILE_FLIPY;
	if (tmap[(base_index*2)+1] & 0x10) flip |= TILE_FLIPX;

	SET_TILE_INFO(0, tileno, colour, flip);
 }

 static TILE_GET_INFO( get_gx_psac3_alt_tile_info )
 {
	int tileno, colour, flip;
	UINT8 *tmap = machine.region("gfx4")->base()+0x20000;

	int base_index = tile_index;

// if (konamigx_type3_psac2_actual_bank)
//   base_index+=0x20000/2;


	tileno = tmap[base_index*2] | ((tmap[(base_index*2)+1] & 0x0f)<<8);
	colour = (tmap[(base_index*2)+1]&0xc0)>>6;

	flip = 0;
	if (tmap[(base_index*2)+1] & 0x20) flip |= TILE_FLIPY;
	if (tmap[(base_index*2)+1] & 0x10) flip |= TILE_FLIPX;

	SET_TILE_INFO(0, tileno, colour, flip);
 }


/* PSAC4 */
/* these tilemaps are weird in both format and content, one of them
  doesn't really look like it should be displayed? - it's height data */
static TILE_GET_INFO( get_gx_psac1a_tile_info )
{
	int tileno, colour, flipx,flipy;
	int flip;
	flip=0;
	colour = 0;

	tileno = (gx_psacram[tile_index*2] & 0x00003fff)>>0;

	// scanrows
	//flipx = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00800000)>>23;
	//flipy = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00400000)>>22;
	// scancols
	flipy = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00800000)>>23;
	flipx = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00400000)>>22;

	if (flipx) flip |= TILE_FLIPX;
	if (flipy) flip |= TILE_FLIPY;

	SET_TILE_INFO(1, tileno, colour, flip);
}

static TILE_GET_INFO( get_gx_psac1b_tile_info )
{
	int tileno, colour, flipx,flipy;
	int flip;
	flip=0;

	colour = 0;
	tileno = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00003fff)>>0;

	// scanrows
	//flipx = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00800000)>>23;
	//flipy = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00400000)>>22;
	// scancols
	flipy = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00200000)>>21;
	flipx = (gx_psacram[tile_index*2+1] & 0x00100000)>>20;

	if (flipx) flip |= TILE_FLIPX;
	if (flipy) flip |= TILE_FLIPY;

	SET_TILE_INFO(0, tileno, colour, flip);
}

static void konamigx_type2_tile_callback(running_machine &machine, int layer, int *code, int *color, int *flags)
{
	int d = *code;

	*code = (gx_tilebanks[(d & 0xe000)>>13]<<13) + (d & 0x1fff);
	K055555GX_decode_vmixcolor(layer, color);
}

static void konamigx_alpha_tile_callback(running_machine &machine, int layer, int *code, int *color, int *flags)
{
	int mixcode;
	int d = *code;

	mixcode = K055555GX_decode_vmixcolor(layer, color);

	if (mixcode < 0)
		*code = (gx_tilebanks[(d & 0xe000)>>13]<<13) + (d & 0x1fff);
	else
	{
		/* save mixcode and mark tile alpha (unimplemented) */
		*code = 0;

		if (VERBOSE)
			popmessage("skipped alpha tile(layer=%d mix=%d)", layer, mixcode);
	}
}

/*
> bits 8-13 are the low priority bits
> i.e. pri 0-5
> pri 6-7 can be either 1, bits 14,15 or bits 16,17
> contro.bit 2 being 0 forces the 1
> when control.bit 2 is 1, control.bit 3 selects between the two
> 0 selects 16,17
> that gives you the entire 8 bits of the sprite priority
> ok, lemme see if I've got this. bit2 = 0 means the top bits are 11, bit2=1 means the top bits are bits 14/15 (of the whatever word?) else
+16+17?
> bit3=1 for the second

 *  6 | ---------xxxxxxx | "color", but depends on external connections


> there are 8 color lines entering the 5x5
> that means the palette is 4 bits, not 5 as you currently have
> the bits 4-9 are the low priority bits
> bits 10/11 or 12/13 are the two high priority bits, depending on the control word
> and bits 14/15 are the shadow bits
> mix0/1 and brit0/1 come from elsewhere
> they come from the '673 all right, but not from word 6
> and in fact the top address bits are highly suspect
> only 18 of the address bits go to the roms
> the next 2 go to cai0/1 and the next 4 to bk0-3
> (the '246 indexes the roms, the '673 reads the result)
> the roms are 64 bits wide
> so, well, the top bits of the code are suspicious
*/

static void _gxcommoninitnosprites(running_machine &machine)
{
	int i;

	K054338_vh_start(machine);
	K055555_vh_start(machine);

	konamigx_mixer_init(machine, 0);

	for (i = 0; i < 8; i++)
	{
		gx_tilebanks[i] = gx_oldbanks[i] = 0;
	}

	state_save_register_global_array(machine, gx_tilebanks);

	gx_tilemode = 0;

	gx_rozenable = 0;
	gx_specialrozenable = 0;
	gx_rushingheroes_hack = 0;
	gx_le2_textcolour_hack = 0;

	// Documented relative offsets of non-flipped games are (-2, 0, 2, 3),(0, 0, 0, 0).
	// (+ve values move layers to the right and -ve values move layers to the left)
	// In most cases only a constant is needed to add to the X offsets to yield correct
	// displacement. This should be done by the CCU but the CRT timings have not been
	// figured out.
	K056832_set_LayerOffset(0, -2, 0);
	K056832_set_LayerOffset(1, 0, 0);
	K056832_set_LayerOffset(2, 2, 0);
	K056832_set_LayerOffset(3, 3, 0);

	konamigx_has_dual_screen = 0;
	konamigx_current_frame = 0;
}

static void _gxcommoninit(running_machine &machine)
{
	// (+ve values move objects to the right and -ve values move objects to the left)
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX, -26, -23, konamigx_type2_sprite_callback);

	_gxcommoninitnosprites(machine);
}


VIDEO_START(konamigx_5bpp)
{
	if (!strcmp(machine.system().name,"sexyparo") || !strcmp(machine.system().name,"sexyparoa"))
		game_tile_callback = konamigx_alpha_tile_callback;
	else
		game_tile_callback = konamigx_type2_tile_callback;

	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_5, 0, NULL, game_tile_callback, 0);

	_gxcommoninit(machine);

	/* here are some hand tuned per game scroll offsets to go with the per game visible areas,
    i see no better way of doing this for now... */

	if (!strcmp(machine.system().name,"tbyahhoo"))
	{
		K056832_set_UpdateMode(1);
		gx_tilemode = 1;
	} else

	if (!strcmp(machine.system().name,"puzldama"))
	{
		K053247GP_set_SpriteOffset(-46, -23);
		konamigx_mixer_primode(5);
	} else

	if (!strcmp(machine.system().name,"daiskiss"))
	{
		konamigx_mixer_primode(4);
	} else

	if (!strcmp(machine.system().name,"gokuparo") || !strcmp(machine.system().name,"fantjour") || !strcmp(machine.system().name,"fantjoura"))
	{
		K053247GP_set_SpriteOffset(-46, -23);
	} else

	if (!strcmp(machine.system().name,"sexyparo") || !strcmp(machine.system().name,"sexyparoa"))
	{
		K053247GP_set_SpriteOffset(-42, -23);
	}
}

VIDEO_START(winspike)
{
	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_8, 0, NULL, konamigx_alpha_tile_callback, 2);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_LE2, -53, -23, konamigx_type2_sprite_callback);

	_gxcommoninitnosprites(machine);
}

VIDEO_START(dragoonj)
{
	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_5, 1, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_RNG, -53, -23, konamigx_dragoonj_sprite_callback);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	K056832_set_LayerOffset(0, -2+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(1, 0+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(2, 2+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(3, 3+1, 0);
}

VIDEO_START(le2)
{
	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_8, 1, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_LE2, -46, -23, konamigx_le2_sprite_callback);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	konamigx_mixer_primode(-1); // swapped layer B and C priorities?

	gx_le2_textcolour_hack = 1; // force text layer to use the right palette
	K055555_write_reg(K55_INPUT_ENABLES, 1); // it doesn't turn on the video output at first for the test screens, maybe it should default to ON?
}

VIDEO_START(konamigx_6bpp)
{
	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_6, 0, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);

	_gxcommoninit(machine);

	if (!strcmp(machine.system().name,"tokkae") || !strcmp(machine.system().name,"tkmmpzdm"))
	{
		K053247GP_set_SpriteOffset(-46, -23);
		konamigx_mixer_primode(5);
	}
}

VIDEO_START(konamigx_type3)
{
	int width = machine.primary_screen->width();
	int height = machine.primary_screen->height();

	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_6, 0, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 1);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX6, -132, -23, konamigx_type2_sprite_callback);

	dualscreen_left_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);
	dualscreen_right_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	gx_psac_tilemap = tilemap_create(machine, get_gx_psac3_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 256, 256);
	gx_psac_tilemap_alt = tilemap_create(machine, get_gx_psac3_alt_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 256, 256);

	gx_rozenable = 0;
	gx_specialrozenable = 2;


	/* set up tile layers */
	type3_roz_temp_bitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_INDEXED16);


	//tilemap_set_flip(gx_psac_tilemap, TILEMAP_FLIPX| TILEMAP_FLIPY);

	K053936_wraparound_enable(0, 1);
// K053936GP_set_offset(0, -30, -1);
	K053936_set_offset(0, -30, +1);

	K056832_set_LayerOffset(0, -52, 0);
	K056832_set_LayerOffset(1, -48, 0);
	K056832_set_LayerOffset(2, -48, 0);
	K056832_set_LayerOffset(3, -48, 0);

	konamigx_has_dual_screen = 1;
	konamigx_palformat = 1;
}

VIDEO_START(konamigx_type4)
{
	int width = machine.primary_screen->width();
	int height = machine.primary_screen->height();

	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_8, 0, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX6, -79, -24, konamigx_type2_sprite_callback); // -23 looks better in intro

	dualscreen_left_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);
	dualscreen_right_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	gx_psac_tilemap = tilemap_create(machine, get_gx_psac_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 128, 128);
	gx_rozenable = 0;
	gx_specialrozenable = 3;

	K056832_set_LayerOffset(0, -27, 0);
	K056832_set_LayerOffset(1, -25, 0);
	K056832_set_LayerOffset(2, -24, 0);
	K056832_set_LayerOffset(3, -22, 0);

	K053936_wraparound_enable(0, 0);
	K053936GP_set_offset(0, -36, 1);

	gx_rushingheroes_hack = 1;
	konamigx_has_dual_screen = 1;
	konamigx_palformat = 0;

}

VIDEO_START(konamigx_type4_vsn)
{
	int width = machine.primary_screen->width();
	int height = machine.primary_screen->height();

	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_8, 0, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 2);  // set djmain_hack to 2 to kill layer association or half the tilemaps vanish on screen 0
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX6, -132, -23, konamigx_type2_sprite_callback);

	dualscreen_left_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);
	dualscreen_right_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	gx_psac_tilemap = tilemap_create(machine, get_gx_psac_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 128, 128);
	gx_rozenable = 0;
	gx_specialrozenable = 3;

	K056832_set_LayerOffset(0, -52, 0);
	K056832_set_LayerOffset(1, -48, 0);
	K056832_set_LayerOffset(2, -48, 0);
	K056832_set_LayerOffset(3, -48, 0);

	K053936_wraparound_enable(0, 1); // wraparound doesn't work properly with the custom drawing function anyway, see the crowd in vsnet and rushhero
	K053936GP_set_offset(0, -30, 0);

	gx_rushingheroes_hack = 1;
	konamigx_has_dual_screen = 1;
	konamigx_palformat = 0;
}

VIDEO_START(konamigx_type4_sd2)
{
	int width = machine.primary_screen->width();
	int height = machine.primary_screen->height();

	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_8, 0, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX6, -81, -23, konamigx_type2_sprite_callback);

	dualscreen_left_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);
	dualscreen_right_tempbitmap = auto_bitmap_alloc(machine, width, height, BITMAP_FORMAT_RGB32);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	gx_psac_tilemap = tilemap_create(machine, get_gx_psac_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 128, 128);
	gx_rozenable = 0;
	gx_specialrozenable = 3;


	K056832_set_LayerOffset(0, -29, -1);
	K056832_set_LayerOffset(1, -27, -1);
	K056832_set_LayerOffset(2, -26, -1);
	K056832_set_LayerOffset(3, -24, -1);


	K053936_wraparound_enable(0, 0);
	K053936GP_set_offset(0, -36, -1);

	gx_rushingheroes_hack = 1;
	konamigx_has_dual_screen = 1;
	konamigx_palformat = 0;

}


VIDEO_START(konamigx_6bpp_2)
{
	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_6, 1, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);

	if (!strcmp(machine.system().name,"salmndr2") || !strcmp(machine.system().name,"salmndr2a"))
	{
		K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX6, -48, -23, konamigx_salmndr2_sprite_callback);

		_gxcommoninitnosprites(machine);
	}
	else
	{
		_gxcommoninit(machine);
	}
}

VIDEO_START(opengolf)
{
	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_5, 0, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX6, -53, -23, konamigx_type2_sprite_callback);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	K056832_set_LayerOffset(0, -2+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(1, 0+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(2, 2+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(3, 3+1, 0);

	gx_psac_tilemap = tilemap_create(machine, get_gx_psac1a_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 128, 128);
	gx_psac_tilemap2 = tilemap_create(machine, get_gx_psac1b_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 128, 128);

	// transparency will be handled manually in post-processing
	//tilemap_set_transparent_pen(gx_psac_tilemap, 0);
	//tilemap_set_transparent_pen(gx_psac_tilemap2, 0);

	gx_rozenable = 0;
	gx_specialrozenable = 1;

	gxtype1_roz_dstbitmap = auto_bitmap_alloc(machine,512,512,BITMAP_FORMAT_INDEXED16); // BITMAP_FORMAT_INDEXED16 because we NEED the raw pen data for post-processing
	gxtype1_roz_dstbitmap2 = auto_bitmap_alloc(machine,512,512,BITMAP_FORMAT_INDEXED16); // BITMAP_FORMAT_INDEXED16 because we NEED the raw pen data for post-processing


	gxtype1_roz_dstbitmapclip.min_x = 0;
	gxtype1_roz_dstbitmapclip.max_x = 512-1;
	gxtype1_roz_dstbitmapclip.min_y = 0;
	gxtype1_roz_dstbitmapclip.max_y = 512-1;


	K053936_wraparound_enable(0, 1);
	K053936GP_set_offset(0, 0, 0);

	// urgh.. the priority bitmap is global, and because our temp bitmaps are bigger than the screen, this causes issues.. so just allocate something huge
	// until there is a better solution, or priority bitmap can be specified manually.
	machine.priority_bitmap = auto_bitmap_alloc(machine,2048,2048,BITMAP_FORMAT_INDEXED16);

}

VIDEO_START(racinfrc)
{
	K056832_vh_start(machine, "gfx1", K056832_BPP_6, 0, NULL, konamigx_type2_tile_callback, 0);
	K055673_vh_start(machine, "gfx2", K055673_LAYOUT_GX, -53, -23, konamigx_type2_sprite_callback);

	_gxcommoninitnosprites(machine);

	K056832_set_LayerOffset(0, -2+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(1, 0+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(2, 2+1, 0);
	K056832_set_LayerOffset(3, 3+1, 0);

	gx_psac_tilemap = tilemap_create(machine, get_gx_psac1a_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 128, 128);
	gx_psac_tilemap2 = tilemap_create(machine, get_gx_psac1b_tile_info, tilemap_scan_cols, 16, 16, 128, 128);

	// transparency will be handled manually in post-processing
	//tilemap_set_transparent_pen(gx_psac_tilemap, 0);
	//tilemap_set_transparent_pen(gx_psac_tilemap2, 0);

	gx_rozenable = 0;
	gx_specialrozenable = 1;

	gxtype1_roz_dstbitmap = auto_bitmap_alloc(machine,512,512,BITMAP_FORMAT_INDEXED16); // BITMAP_FORMAT_INDEXED16 because we NEED the raw pen data for post-processing
	gxtype1_roz_dstbitmap2 = auto_bitmap_alloc(machine,512,512,BITMAP_FORMAT_INDEXED16); // BITMAP_FORMAT_INDEXED16 because we NEED the raw pen data for post-processing


	gxtype1_roz_dstbitmapclip.min_x = 0;
	gxtype1_roz_dstbitmapclip.max_x = 512-1;
	gxtype1_roz_dstbitmapclip.min_y = 0;
	gxtype1_roz_dstbitmapclip.max_y = 512-1;


	K053936_wraparound_enable(0, 1);
	K053936GP_set_offset(0, 0, 0);

	// urgh.. the priority bitmap is global, and because our temp bitmaps are bigger than the screen, this causes issues.. so just allocate something huge
	// until there is a better solution, or priority bitmap can be specified manually.
	machine.priority_bitmap = auto_bitmap_alloc(machine,2048,2048,BITMAP_FORMAT_INDEXED16);


}

SCREEN_UPDATE(konamigx)
{
	int i, newbank, newbase, dirty, unchained;
	bitmap_t* realbitmap = bitmap;

	if (konamigx_has_dual_screen)
	{
		device_t *left_screen = screen->machine().device("screen");
		device_t *right_screen = screen->machine().device("screen2");

		/* the video gets demuxed by a board which plugs into the jamma connector */
		if (screen==left_screen)
		{
			konamigx_current_frame^=1;

			if (konamigx_current_frame==1)
			{
				int offset=0;

				if (konamigx_palformat==1)
				{
					for (offset=0;offset<0x4000/4;offset++)
					{
						UINT32 coldat = screen->machine().generic.paletteram.u32[offset];

						set_color_555(screen->machine(), offset*2, 0, 5, 10,coldat >> 16);
						set_color_555(screen->machine(), offset*2+1, 0, 5, 10,coldat & 0xffff);
					}
				}
				else
				{
					for (offset=0;offset<0x8000/4;offset++)
					{
						int r,g,b;

						r = (screen->machine().generic.paletteram.u32[offset] >>16) & 0xff;
						g = (screen->machine().generic.paletteram.u32[offset] >> 8) & 0xff;
						b = (screen->machine().generic.paletteram.u32[offset] >> 0) & 0xff;

						palette_set_color(screen->machine(),offset,MAKE_RGB(r,g,b));
					}
				}

				bitmap = dualscreen_left_tempbitmap;
				// draw
			}
			else
			{
				copybitmap(bitmap, dualscreen_left_tempbitmap, 0, 0, 0, 0, cliprect);
				return 0;
			}

		}
		else if (screen==right_screen)
		{

			if (konamigx_current_frame==1)
			{
				copybitmap(bitmap, dualscreen_right_tempbitmap, 0, 0, 0, 0, cliprect);
				return 0;
			}
			else
			{

				int offset=0;

				if (konamigx_palformat==1)
				{
					for (offset=0;offset<0x4000/4;offset++)
					{
						UINT32 coldat = gx_subpaletteram32[offset];

						set_color_555(screen->machine(), offset*2, 0, 5, 10,coldat >> 16);
						set_color_555(screen->machine(), offset*2+1, 0, 5, 10,coldat & 0xffff);
					}
				}
				else
				{
					for (offset=0;offset<0x8000/4;offset++)
					{
						int r,g,b;

						r = (gx_subpaletteram32[offset] >>16) & 0xff;
						g = (gx_subpaletteram32[offset] >> 8) & 0xff;
						b = (gx_subpaletteram32[offset] >> 0) & 0xff;

						palette_set_color(screen->machine(),offset,MAKE_RGB(r,g,b));
					}
				}
				bitmap = dualscreen_right_tempbitmap;
				// draw
			}
		}
	}


	/* if any banks are different from last render, we need to flush the planes */
	for (dirty = 0, i = 0; i < 8; i++)
	{
		newbank = gx_tilebanks[i];
		if (gx_oldbanks[i] != newbank) { gx_oldbanks[i] = newbank; dirty = 1; }
	}

	if (gx_tilemode == 0)
	{
		// driver approximates tile update in mode 0 for speed
		unchained = K056832_get_LayerAssociation();
		for (i=0; i<4; i++)
		{
			newbase = K055555_get_palette_index(i)<<6;
			if (layer_colorbase[i] != newbase)
			{
				layer_colorbase[i] = newbase;

				if (unchained)
					K056832_mark_plane_dirty(i);
				else
					dirty = 1;
			}
		}
	}
	else
	{
		// K056832 does all the tracking in mode 1 for accuracy (Twinbee needs this)
	}

	// sub2 is PSAC colorbase on GX
	if (gx_rozenable)
	{
		last_psac_colorbase = psac_colorbase;
		psac_colorbase = K055555_get_palette_index(6);

		if (psac_colorbase != last_psac_colorbase)
		{
			tilemap_mark_all_tiles_dirty(gx_psac_tilemap);
			if (gx_rozenable == 3)
			{
				tilemap_mark_all_tiles_dirty(gx_psac_tilemap2);
			}
		}
	}

	if (dirty) K056832_MarkAllTilemapsDirty();

	// Type-1
	if (gx_specialrozenable == 1)
	{
		K053936_0_zoom_draw(gxtype1_roz_dstbitmap, &gxtype1_roz_dstbitmapclip,gx_psac_tilemap, 0,0,0); // height data
		K053936_0_zoom_draw(gxtype1_roz_dstbitmap2,&gxtype1_roz_dstbitmapclip,gx_psac_tilemap2,0,0,0); // colour data (+ some voxel height data?)
	}	if (gx_specialrozenable==3)
	{
		konamigx_mixer(screen->machine(), bitmap, cliprect, gx_psac_tilemap, GXSUB_8BPP,0,0, 0, 0, gx_rushingheroes_hack);
	}
	// hack, draw the roz tilemap if W is held
	// todo: fix so that it works with the mixer without crashing(!)
	else if (gx_specialrozenable == 2)
	{
		// we're going to throw half of this away anyway in post-process, so only render what's needed
		rectangle temprect;
		temprect.min_x = cliprect->min_x;
		temprect.max_x = cliprect->min_x+320;
		temprect.min_y = cliprect->min_y;
		temprect.max_y = cliprect->max_y;

		if (konamigx_type3_psac2_actual_bank == 1) K053936_0_zoom_draw(type3_roz_temp_bitmap, &temprect,gx_psac_tilemap_alt, 0,0,0); // soccerss playfield
		else K053936_0_zoom_draw(type3_roz_temp_bitmap, &temprect,gx_psac_tilemap, 0,0,0); // soccerss playfield


		konamigx_mixer(screen->machine(), bitmap, cliprect, 0, 0, 0, 0, 0, type3_roz_temp_bitmap, gx_rushingheroes_hack);
	}
	else
	{
		konamigx_mixer(screen->machine(), bitmap, cliprect, 0, 0, 0, 0, 0, 0, gx_rushingheroes_hack);
	}	/* Hack! draw type-1 roz layer here for testing purposes only */
	if (gx_specialrozenable == 1)
	{
		const pen_t *paldata = screen->machine().pens;

		if ( screen->machine().input().code_pressed(KEYCODE_W) )
		{
			int y,x;

			// make it flicker, to compare positioning
			//if (screen->frame_number() & 1)
			{

				for (y=0;y<256;y++)
				{
					//UINT16* src = BITMAP_ADDR16( gxtype1_roz_dstbitmap, y, 0);

					//UINT32* dst = BITMAP_ADDR32( bitmap, y, 0);
					// ths K053936 rendering should probably just be flipped
					// this is just kludged to align the racing force 2d logo
					UINT16* src = BITMAP_ADDR16( gxtype1_roz_dstbitmap2, y+30, 0);
					UINT32* dst = BITMAP_ADDR32( bitmap, 256-y, 0);

					for (x=0;x<512;x++)
					{
						UINT16 dat = src[x];
						dst[x] = paldata[dat];
					}
				}
			}

		}

	}

	if (konamigx_has_dual_screen)
	{
		device_t *left_screen = screen->machine().device("screen");
		device_t *right_screen = screen->machine().device("screen2");

		if (screen==left_screen)
		{
			copybitmap(realbitmap, dualscreen_left_tempbitmap, 0, 0, 0, 0, cliprect);
		}
		else if (screen==right_screen)
		{
			copybitmap(realbitmap, dualscreen_right_tempbitmap, 0, 0, 0, 0, cliprect);
		}
	}

	return 0;
}


WRITE32_HANDLER( konamigx_palette_w )
{
	int r,g,b;

	COMBINE_DATA(&space->machine().generic.paletteram.u32[offset]);

	r = (space->machine().generic.paletteram.u32[offset] >>16) & 0xff;
	g = (space->machine().generic.paletteram.u32[offset] >> 8) & 0xff;
	b = (space->machine().generic.paletteram.u32[offset] >> 0) & 0xff;

	palette_set_color(space->machine(),offset,MAKE_RGB(r,g,b));
}

#ifdef UNUSED_FUNCTION
WRITE32_HANDLER( konamigx_palette2_w )
{
	int r,g,b;

	COMBINE_DATA(&gx_subpaletteram32[offset]);

	r = (gx_subpaletteram32[offset] >>16) & 0xff;
	g = (gx_subpaletteram32[offset] >> 8) & 0xff;
	b = (gx_subpaletteram32[offset] >> 0) & 0xff;

	offset += (0x8000/4);

	palette_set_color(space->machine(),offset,MAKE_RGB(r,g,b));
}
#endif

INLINE void set_color_555(running_machine &machine, pen_t color, int rshift, int gshift, int bshift, UINT16 data)
{
	palette_set_color_rgb(machine, color, pal5bit(data >> rshift), pal5bit(data >> gshift), pal5bit(data >> bshift));
}

#ifdef UNUSED_FUNCTION
// main monitor for type 3
WRITE32_HANDLER( konamigx_555_palette_w )
{
	UINT32 coldat;
	COMBINE_DATA(&space->machine().generic.paletteram.u32[offset]);

	coldat = space->machine().generic.paletteram.u32[offset];

	set_color_555(space->machine(), offset*2, 0, 5, 10,coldat >> 16);
	set_color_555(space->machine(), offset*2+1, 0, 5, 10,coldat & 0xffff);
}

// sub monitor for type 3
WRITE32_HANDLER( konamigx_555_palette2_w )
{
	UINT32 coldat;
	COMBINE_DATA(&gx_subpaletteram32[offset]);
	coldat = gx_subpaletteram32[offset];

	offset += (0x4000/4);

	set_color_555(space->machine(), offset*2, 0, 5, 10,coldat >> 16);
	set_color_555(space->machine(), offset*2+1, 0, 5, 10,coldat & 0xffff);
}
#endif


WRITE32_HANDLER( konamigx_tilebank_w )
{
	if (ACCESSING_BITS_24_31)
		gx_tilebanks[offset*4] = (data>>24)&0xff;
	if (ACCESSING_BITS_16_23)
		gx_tilebanks[offset*4+1] = (data>>16)&0xff;
	if (ACCESSING_BITS_8_15)
		gx_tilebanks[offset*4+2] = (data>>8)&0xff;
	if (ACCESSING_BITS_0_7)
		gx_tilebanks[offset*4+3] = data&0xff;
}

// type 1 RAM-based PSAC tilemap
WRITE32_HANDLER(konamigx_t1_psacmap_w)
{
	COMBINE_DATA(&gx_psacram[offset]);
	tilemap_mark_tile_dirty(gx_psac_tilemap, offset/2);
	tilemap_mark_tile_dirty(gx_psac_tilemap2, offset/2);
}

// type 4 RAM-based PSAC tilemap
WRITE32_HANDLER( konamigx_t4_psacmap_w )
{
	COMBINE_DATA(&gx_psacram[offset]);

	tilemap_mark_tile_dirty(gx_psac_tilemap, offset*2);
	tilemap_mark_tile_dirty(gx_psac_tilemap, (offset*2)+1);
}