summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/src/lib/util/aviio.c
blob: bcd34be2be07e890ae09cb78938a6268397ef664 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
/***************************************************************************

  aviio.c

  AVI movie format parsing helpers.

****************************************************************************

  Copyright Aaron Giles
  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  modification, are permitted provided that the following conditions are
  met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in
     the documentation and/or other materials provided with the
     distribution.
    * Neither the name 'MAME' nor the names of its contributors may be
     used to endorse or promote products derived from this software
     without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY AARON GILES ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
  IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL AARON GILES BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
  INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
  (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
  HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
  STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
  IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

***************************************************************************/

#include <stdlib.h>

#include "aviio.h"


/***************************************************************************
  CONSTANTS
***************************************************************************/

#define FILETYPE_READ			1
#define FILETYPE_CREATE			2

#define MAX_RIFF_SIZE			(2UL * 1024 * 1024 * 1024 - 1024)	/* just under 2GB */
#define MAX_AVI_SIZE_IN_GB		(256)
#define FOUR_GB					((UINT64)1 << 32)

#define MAX_SOUND_CHANNELS		2
#define SOUND_BUFFER_MSEC		2000		/* microseconds of sond buffering */

#define CHUNKTYPE_RIFF			AVI_FOURCC('R','I','F','F')
#define CHUNKTYPE_LIST			AVI_FOURCC('L','I','S','T')
#define CHUNKTYPE_JUNK			AVI_FOURCC('J','U','N','K')
#define CHUNKTYPE_AVIH			AVI_FOURCC('a','v','i','h')
#define CHUNKTYPE_STRH			AVI_FOURCC('s','t','r','h')
#define CHUNKTYPE_STRF			AVI_FOURCC('s','t','r','f')
#define CHUNKTYPE_IDX1			AVI_FOURCC('i','d','x','1')
#define CHUNKTYPE_INDX			AVI_FOURCC('i','n','d','x')
#define CHUNKTYPE_XXDB			AVI_FOURCC(0x00,0x00,'d','b')
#define CHUNKTYPE_XXDC			AVI_FOURCC(0x00,0x00,'d','c')
#define CHUNKTYPE_XXWB			AVI_FOURCC(0x00,0x00,'w','b')
#define CHUNKTYPE_IXXX			AVI_FOURCC('i','x',0x00,0x00)
#define CHUNKTYPE_XX_MASK		AVI_FOURCC(0x00,0x00,0xff,0xff)

#define LISTTYPE_AVI			AVI_FOURCC('A','V','I',' ')
#define LISTTYPE_AVIX			AVI_FOURCC('A','V','I','X')
#define LISTTYPE_HDRL			AVI_FOURCC('h','d','r','l')
#define LISTTYPE_STRL			AVI_FOURCC('s','t','r','l')
#define LISTTYPE_MOVI			AVI_FOURCC('m','o','v','i')

#define STREAMTYPE_VIDS			AVI_FOURCC('v','i','d','s')
#define STREAMTYPE_AUDS			AVI_FOURCC('a','u','d','s')

#define HANDLER_DIB				AVI_FOURCC('D','I','B',' ')
#define HANDLER_HFYU			AVI_FOURCC('h','f','y','u')

/* main AVI header files */
#define AVIF_HASINDEX			0x00000010
#define AVIF_MUSTUSEINDEX		0x00000020
#define AVIF_ISINTERLEAVED		0x00000100
#define AVIF_COPYRIGHTED		0x00010000
#define AVIF_WASCAPTUREFILE		0x00020000

/* index definitions */
#define AVI_INDEX_OF_INDEXES	0x00
#define AVI_INDEX_OF_CHUNKS		0x01
#define AVI_INDEX_IS_DATA		0x80
#define AVI_INDEX_2FIELD		0x01

/* HuffYUV definitions */
#define HUFFYUV_PREDICT_LEFT	 0
#define HUFFYUV_PREDICT_GRADIENT 1
#define HUFFYUV_PREDICT_MEDIAN	 2
#define HUFFYUV_PREDICT_DECORR	 0x40/***************************************************************************
  TYPE DEFINITIONS
***************************************************************************/

typedef struct _avi_chunk avi_chunk;
struct _avi_chunk
{
	UINT64				offset;					/* file offset of chunk header */
	UINT64				size;					/* size of this chunk */
	UINT32				type;					/* type of this chunk */
	UINT32				listtype;				/* type of this list (if we are a list) */
};


typedef struct _avi_chunk_list avi_chunk_list;
struct _avi_chunk_list
{
	UINT64				offset;					/* offset in the file of header */
	UINT32				length;					/* length of the chunk including header */
};


typedef struct _huffyuv_table huffyuv_table;
struct _huffyuv_table
{
	UINT8				shift[256];				/* bit shift amounts */
	UINT32				bits[256];				/* bit match values */
	UINT32				mask[256];				/* bit mask values */
	UINT16				baselookup[65536];		/* base lookup table */
	UINT16 *			extralookup;			/* extra lookup tables */
};


typedef struct _huffyuv_data huffyuv_data;
struct _huffyuv_data
{
	UINT8				predictor;				/* predictor */
	huffyuv_table		table[3];				/* array of tables */
};


typedef struct _avi_stream avi_stream;
struct _avi_stream
{
	UINT32				type;					/* subtype of stream */
	UINT32				format;					/* format of stream data */

	UINT32				rate;					/* timescale for stream */
	UINT32				scale;					/* duration of one sample in the stream */
	UINT32				samples;				/* number of samples */

	avi_chunk_list *	chunk;					/* list of chunks */
	UINT32				chunks;					/* chunks currently known */
	UINT32				chunksalloc;			/* number of chunks allocated */

	UINT32				width;					/* width of video */
	UINT32				height;					/* height of video */
	UINT32				depth;					/* depth of video */
	UINT8				interlace;				/* interlace parameters */
	huffyuv_data *		huffyuv;				/* huffyuv decompression data */

	UINT16				channels;				/* audio channels */
	UINT16				samplebits;				/* audio bits per sample */
	UINT32				samplerate;				/* audio sample rate */

	/* only used when creating */
	UINT64				saved_strh_offset;		/* writeoffset of strh chunk */
	UINT64				saved_indx_offset;		/* writeoffset of indx chunk */
};


struct _avi_file
{
	/* shared data */
	osd_file *			file;					/* pointer to open file */
	int					type;					/* type of access (read/create) */
	avi_movie_info		info;					/* movie info structure */
	UINT8 *				tempbuffer;				/* temporary buffer */
	UINT32				tempbuffersize;			/* size of the temporary buffer */

	/* only used when reading */
	int					streams;				/* number of streams */
	avi_stream *		stream;					/* allocated array of stream information */
	avi_chunk			rootchunk;				/* dummy root chunk that wraps the whole file */

	/* only used when creating */
	UINT64				writeoffs;				/* current file write offset */
	UINT64				riffbase;				/* base of the current RIFF */

	avi_chunk			chunkstack[8];			/* stack of chunks we are writing */
	int					chunksp;				/* stack pointer for the current chunk */

	UINT64				saved_movi_offset;		/* writeoffset of movi list */
	UINT64				saved_avih_offset;		/* writeoffset of avih chunk */

	INT16 *				soundbuf;				/* buffer for sound data */
	UINT32				soundbuf_samples;		/* length of sound buffer in samples */
	UINT32				soundbuf_chansamples[MAX_SOUND_CHANNELS]; /* samples in buffer for each channel */
	UINT32				soundbuf_chunks;		/* number of chunks completed so far */
	UINT32				soundbuf_frames;		/* number of frames ahead of the video */
};/***************************************************************************
  PROTOTYPES
***************************************************************************/

/* stream helpers */

/* core chunk read routines */
static avi_error get_first_chunk(avi_file *file, const avi_chunk *parent, avi_chunk *newchunk);
static avi_error get_next_chunk(avi_file *file, const avi_chunk *parent, avi_chunk *newchunk);
static avi_error find_first_chunk(avi_file *file, UINT32 findme, const avi_chunk *container, avi_chunk *result);
static avi_error find_next_chunk(avi_file *file, UINT32 findme, const avi_chunk *container, avi_chunk *result);
static avi_error get_next_chunk_internal(avi_file *file, const avi_chunk *parent, avi_chunk *newchunk, UINT64 offset);
static avi_error read_chunk_data(avi_file *file, const avi_chunk *chunk, UINT8 **buffer);

/* chunk read helpers */
static avi_error read_movie_data(avi_file *file);
static avi_error extract_movie_info(avi_file *file);
static avi_error parse_avih_chunk(avi_file *file, avi_chunk *avih);
static avi_error parse_strh_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, avi_chunk *strh);
static avi_error parse_strf_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, avi_chunk *strf);
static avi_error parse_indx_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, avi_chunk *strf);
static avi_error parse_idx1_chunk(avi_file *file, UINT64 baseoffset, avi_chunk *idx1);

/* core chunk write routines */
static avi_error chunk_open(avi_file *file, UINT32 type, UINT32 listtype, UINT32 estlength);
static avi_error chunk_close(avi_file *file);
static avi_error chunk_write(avi_file *file, UINT32 type, const void *data, UINT32 length);
static avi_error chunk_overwrite(avi_file *file, UINT32 type, const void *data, UINT32 length, UINT64 *offset, int initial_write);

/* chunk write helpers */
static avi_error write_initial_headers(avi_file *file);
static avi_error write_avih_chunk(avi_file *file, int initial_write);
static avi_error write_strh_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, int initial_write);
static avi_error write_strf_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream);
static avi_error write_indx_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, int initial_write);
static avi_error write_idx1_chunk(avi_file *file);

/* sound buffering helpers */
static avi_error soundbuf_initialize(avi_file *file);
static avi_error soundbuf_write_chunk(avi_file *file, UINT32 framenum);
static avi_error soundbuf_flush(avi_file *file, int only_flush_full);

/* RGB helpers */
static avi_error rgb32_compress_to_rgb(avi_stream *stream, const bitmap_t *bitmap, UINT8 *data, UINT32 numbytes);

/* YUY helpers */
static avi_error yuv_decompress_to_yuy16(avi_stream *stream, const UINT8 *data, UINT32 numbytes, bitmap_t *bitmap);
static avi_error yuy16_compress_to_yuy(avi_stream *stream, const bitmap_t *bitmap, UINT8 *data, UINT32 numbytes);

/* HuffYUV helpers */
static avi_error huffyuv_extract_tables(avi_stream *stream, const UINT8 *chunkdata, UINT32 size);
static avi_error huffyuv_decompress_to_yuy16(avi_stream *stream, const UINT8 *data, UINT32 numbytes, bitmap_t *bitmap);

/* debugging */
static void printf_chunk_recursive(avi_file *file, avi_chunk *chunk, int indent);/***************************************************************************
  INLINE FUNCTIONS
***************************************************************************/

/*-------------------------------------------------
  fetch_16bits - read 16 bits in LSB order
  from the given buffer
-------------------------------------------------*/

INLINE UINT16 fetch_16bits(const UINT8 *data)
{
	return data[0] | (data[1] << 8);
}


/*-------------------------------------------------
  fetch_32bits - read 32 bits in LSB order
  from the given buffer
-------------------------------------------------*/

INLINE UINT32 fetch_32bits(const UINT8 *data)
{
	return data[0] | (data[1] << 8) | (data[2] << 16) | (data[3] << 24);
}


/*-------------------------------------------------
  fetch_64bits - read 64 bits in LSB order
  from the given buffer
-------------------------------------------------*/

INLINE UINT64 fetch_64bits(const UINT8 *data)
{
	return (UINT64)data[0] | ((UINT64)data[1] << 8) |
		  ((UINT64)data[2] << 16) | ((UINT64)data[3] << 24) |
		  ((UINT64)data[4] << 32) | ((UINT64)data[5] << 40) |
		  ((UINT64)data[6] << 48) | ((UINT64)data[7] << 56);
}


/*-------------------------------------------------
  put_16bits - write 16 bits in LSB order
  to the given buffer
-------------------------------------------------*/

INLINE void put_16bits(UINT8 *data, UINT16 value)
{
	data[0] = value >> 0;
	data[1] = value >> 8;
}


/*-------------------------------------------------
  put_32bits - write 32 bits in LSB order
  to the given buffer
-------------------------------------------------*/

INLINE void put_32bits(UINT8 *data, UINT32 value)
{
	data[0] = value >> 0;
	data[1] = value >> 8;
	data[2] = value >> 16;
	data[3] = value >> 24;
}


/*-------------------------------------------------
  put_64bits - write 64 bits in LSB order
  to the given buffer
-------------------------------------------------*/

INLINE void put_64bits(UINT8 *data, UINT64 value)
{
	data[0] = value >> 0;
	data[1] = value >> 8;
	data[2] = value >> 16;
	data[3] = value >> 24;
	data[4] = value >> 32;
	data[5] = value >> 40;
	data[6] = value >> 48;
	data[7] = value >> 56;
}


/*-------------------------------------------------
  get_video_stream - return a pointer to the
  video stream
-------------------------------------------------*/

INLINE avi_stream *get_video_stream(avi_file *file)
{
	int streamnum;

	/* find the video stream */
	for (streamnum = 0; streamnum < file->streams; streamnum++)
		if (file->stream[streamnum].type == STREAMTYPE_VIDS)
			return &file->stream[streamnum];

	return NULL;
}


/*-------------------------------------------------
  get_audio_stream - return a pointer to the
  audio stream for the 'n'th channel
-------------------------------------------------*/

INLINE avi_stream *get_audio_stream(avi_file *file, int channel, int *offset)
{
	int streamnum;

	/* find the audios stream */
	for (streamnum = 0; streamnum < file->streams; streamnum++)
		if (file->stream[streamnum].type == STREAMTYPE_AUDS)
		{
			if (channel < file->stream[streamnum].channels)
			{
				if (offset != NULL)
					*offset = channel;
				return &file->stream[streamnum];
			}
			channel -= file->stream[streamnum].channels;
		}

	return NULL;
}


/*-------------------------------------------------
  set_stream_chunk_info - set the chunk info
  for a given chunk within a stream
-------------------------------------------------*/

INLINE avi_error set_stream_chunk_info(avi_stream *stream, UINT32 index, UINT64 offset, UINT32 length)
{
	/* if we need to allocate more, allocate more */
	if (index >= stream->chunksalloc)
	{
		UINT32 newcount = MAX(index, stream->chunksalloc + 1000);
		stream->chunk = (avi_chunk_list *)realloc(stream->chunk, newcount * sizeof(stream->chunk[0]));
		if (stream->chunk == NULL)
			return AVIERR_NO_MEMORY;
		stream->chunksalloc = newcount;
	}

	/* set the data */
	stream->chunk[index].offset = offset;
	stream->chunk[index].length = length;

	/* update the number of chunks */
	stream->chunks = MAX(stream->chunks, index + 1);
	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  compute_idx1_size - compute the size of the
  idx1 chunk
-------------------------------------------------*/

INLINE UINT32 compute_idx1_size(avi_file *file)
{
	int chunks = 0;
	int strnum;

	/* count chunks in streams */
	for (strnum = 0; strnum < file->streams; strnum++)
		chunks += file->stream[strnum].chunks;

	return chunks * 16 + 8;
}


/*-------------------------------------------------
  get_chunkid_for_stream - make a chunk id for
  a given stream
-------------------------------------------------*/

INLINE UINT32 get_chunkid_for_stream(avi_file *file, avi_stream *stream)
{
	UINT32 chunkid;

	chunkid = AVI_FOURCC('0' + (stream - file->stream) / 10, '0' + (stream - file->stream) % 10, 0, 0);
	if (stream->type == STREAMTYPE_VIDS)
		chunkid |= (stream->format == 0) ? CHUNKTYPE_XXDB : CHUNKTYPE_XXDC;
	else if (stream->type == STREAMTYPE_AUDS)
		chunkid |= CHUNKTYPE_XXWB;

	return chunkid;
}


/*-------------------------------------------------
  framenum_to_samplenum - given a video frame
  number, get the first sample number
-------------------------------------------------*/

INLINE UINT32 framenum_to_samplenum(avi_file *file, UINT32 framenum)
{
	return ((UINT64)file->info.audio_samplerate * (UINT64)framenum * (UINT64)file->info.video_sampletime + file->info.video_timescale - 1) / (UINT64)file->info.video_timescale;
}


/*-------------------------------------------------
  expand_tempbuffer - expand the file's
  tempbuffer if necessary to contain the
  requested amount of data
-------------------------------------------------*/

INLINE avi_error expand_tempbuffer(avi_file *file, UINT32 length)
{
	/* expand the tempbuffer to hold the data if necessary */
	if (length > file->tempbuffersize)
	{
		file->tempbuffersize = 2 * length;
		file->tempbuffer = (UINT8 *)realloc(file->tempbuffer, file->tempbuffersize);
		if (file->tempbuffer == NULL)
			return AVIERR_NO_MEMORY;
	}
	return AVIERR_NONE;
}/***************************************************************************
  IMPLEMENTATION
***************************************************************************/

/*-------------------------------------------------
  avi_open - open an AVI movie file for read
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_open(const char *filename, avi_file **file)
{
	avi_file *newfile = NULL;
	file_error filerr;
	avi_error avierr;
	UINT64 length;

	/* allocate the file */
	newfile = (avi_file *)malloc(sizeof(*newfile));
	if (newfile == NULL)
		return AVIERR_NO_MEMORY;
	memset(newfile, 0, sizeof(*newfile));
	newfile->type = FILETYPE_READ;

	/* open the file */
	filerr = osd_open(filename, OPEN_FLAG_READ, &newfile->file, &length);
	if (filerr != FILERR_NONE)
	{
		avierr = AVIERR_CANT_OPEN_FILE;
		goto error;
	}

	/* make a root atom */
	newfile->rootchunk.offset = 0;
	newfile->rootchunk.size = length;
	newfile->rootchunk.type = 0;
	newfile->rootchunk.listtype = 0;

	/* parse the data */
	avierr = read_movie_data(newfile);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	*file = newfile;
	return AVIERR_NONE;

error:
	/* clean up after an error */
	if (newfile != NULL)
	{
		if (newfile->file != NULL)
			osd_close(newfile->file);
		free(newfile);
	}
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  avi_create - create a new QuickTime movie file
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_create(const char *filename, const avi_movie_info *info, avi_file **file)
{
	avi_file *newfile = NULL;
	file_error filerr;
	avi_stream *stream;
	avi_error avierr;
	UINT64 length;

	/* validate video info */
	if ((info->video_format != 0 && info->video_format != FORMAT_UYVY && info->video_format != FORMAT_VYUY && info->video_format != FORMAT_YUY2) ||
		info->video_width == 0 ||
		info->video_height == 0 ||
		info->video_depth == 0 || info->video_depth % 8 != 0)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;

	/* validate audio info */
	if (info->audio_format != 0 ||
		info->audio_channels > MAX_SOUND_CHANNELS ||
		info->audio_samplebits != 16)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_AUDIO_FORMAT;

	/* allocate the file */
	newfile = (avi_file *)malloc(sizeof(*newfile));
	if (newfile == NULL)
		return AVIERR_NO_MEMORY;
	memset(newfile, 0, sizeof(*newfile));
	newfile->type = FILETYPE_CREATE;

	/* open the file */
	filerr = osd_open(filename, OPEN_FLAG_WRITE | OPEN_FLAG_CREATE | OPEN_FLAG_CREATE_PATHS, &newfile->file, &length);
	if (filerr != FILERR_NONE)
	{
		avierr = AVIERR_CANT_OPEN_FILE;
		goto error;
	}

	/* copy the movie info */
	newfile->info = *info;
	newfile->info.video_numsamples = 0;
	newfile->info.audio_numsamples = 0;

	/* allocate two streams */
	newfile->stream = (avi_stream *)malloc(2 * sizeof(newfile->stream[0]));
	if (newfile->stream == NULL)
	{
		avierr = AVIERR_NO_MEMORY;
		goto error;
	}
	memset(newfile->stream, 0, 2 * sizeof(newfile->stream[0]));

	/* initialize the video track */
	stream = &newfile->stream[newfile->streams++];
	stream->type = STREAMTYPE_VIDS;
	stream->format = newfile->info.video_format;
	stream->rate = newfile->info.video_timescale;
	stream->scale = newfile->info.video_sampletime;
	stream->width = newfile->info.video_width;
	stream->height = newfile->info.video_height;
	stream->depth = newfile->info.video_depth;

	/* initialize the audio track */
	if (newfile->info.audio_channels > 0)
	{
		stream = &newfile->stream[newfile->streams++];
		stream->type = STREAMTYPE_AUDS;
		stream->format = newfile->info.audio_format;
		stream->rate = newfile->info.audio_timescale;
		stream->scale = newfile->info.audio_sampletime;
		stream->channels = newfile->info.audio_channels;
		stream->samplebits = newfile->info.audio_samplebits;
		stream->samplerate = newfile->info.audio_samplerate;

		/* initialize the sound buffering */
		avierr = soundbuf_initialize(newfile);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			goto error;
	}

	/* write the initial headers */
	avierr = write_initial_headers(newfile);

	*file = newfile;
	return AVIERR_NONE;

error:
	/* clean up after an error */
	if (newfile != NULL)
	{
		if (newfile->stream != NULL)
			free(newfile->stream);
		if (newfile->file != NULL)
		{
			osd_close(newfile->file);
			osd_rmfile(filename);
		}
		free(newfile);
	}
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  avi_close - close a QuickTime movie file
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_close(avi_file *file)
{
	avi_error avierr = AVIERR_NONE;
	int strnum;

	/* if we're creating a new file, finalize it by writing out the non-media chunks */
	if (file->type == FILETYPE_CREATE)
	{
		/* flush any pending sound data */
		avierr = soundbuf_flush(file, FALSE);

		/* close the movi chunk */
		if (avierr == AVIERR_NONE)
			avierr = chunk_close(file);

		/* if this is the first RIFF chunk, write an idx1 */
		if (avierr == AVIERR_NONE && file->riffbase == 0)
			avierr = write_idx1_chunk(file);

		/* update the strh and indx chunks for each stream */
		for (strnum = 0; strnum < file->streams; strnum++)
		{
			if (avierr == AVIERR_NONE)
				avierr = write_strh_chunk(file, &file->stream[strnum], FALSE);
			if (avierr == AVIERR_NONE)
				avierr = write_indx_chunk(file, &file->stream[strnum], FALSE);
		}

		/* update the avih chunk */
		if (avierr == AVIERR_NONE)
			avierr = write_avih_chunk(file, FALSE);

		/* close the RIFF chunk */
		if (avierr == AVIERR_NONE)
			avierr = chunk_close(file);
	}

	/* close the file */
	osd_close(file->file);

	/* free the stream-specific data */
	for (strnum = 0; strnum < file->streams; strnum++)
	{
		avi_stream *stream = &file->stream[strnum];
		if (stream->huffyuv != NULL)
		{
			huffyuv_data *huffyuv = stream->huffyuv;
			int table;

			for (table = 0; table < ARRAY_LENGTH(huffyuv->table); table++)
				if (huffyuv->table[table].extralookup != NULL)
					free(huffyuv->table[table].extralookup);
			free(huffyuv);
		}
		if (stream->chunk != NULL)
			free(stream->chunk);
	}

	/* free the file itself */
	if (file->soundbuf != NULL)
		free(file->soundbuf);
	if (file->stream != NULL)
		free(file->stream);
	if (file->tempbuffer != NULL)
		free(file->tempbuffer);
	free(file);
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  avi_printf_chunks - print the chunks in a file
-------------------------------------------------*/

void avi_printf_chunks(avi_file *file)
{
	printf_chunk_recursive(file, &file->rootchunk, 0);
}


/*-------------------------------------------------
  avi_error_string - get the error string for
  an avi_error
-------------------------------------------------*/

const char *avi_error_string(avi_error err)
{
	switch (err)
	{
		case AVIERR_NONE:						return "success";
		case AVIERR_END:						return "hit end of file";
		case AVIERR_INVALID_DATA:				return "invalid data";
		case AVIERR_NO_MEMORY:					return "out of memory";
		case AVIERR_READ_ERROR:					return "read error";
		case AVIERR_WRITE_ERROR:				return "write error";
		case AVIERR_STACK_TOO_DEEP:				return "stack overflow";
		case AVIERR_UNSUPPORTED_FEATURE:		return "unsupported feature";
		case AVIERR_CANT_OPEN_FILE:				return "unable to open file";
		case AVIERR_INCOMPATIBLE_AUDIO_STREAMS:	return "found incompatible audio streams";
		case AVIERR_INVALID_SAMPLERATE:			return "found invalid sample rate";
		case AVIERR_INVALID_STREAM:				return "invalid stream";
		case AVIERR_INVALID_FRAME:				return "invalid frame index";
		case AVIERR_INVALID_BITMAP:				return "invalid bitmap";
		case AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT:	return "unsupported video format";
		case AVIERR_UNSUPPORTED_AUDIO_FORMAT:	return "unsupported audio format";
		case AVIERR_EXCEEDED_SOUND_BUFFER:		return "sound buffer overflow";
		default:								return "undocumented error";
	}
}


/*-------------------------------------------------
  avi_get_movie_info - return a pointer to the
  movie info
-------------------------------------------------*/

const avi_movie_info *avi_get_movie_info(avi_file *file)
{
	return &file->info;
}


/*-------------------------------------------------
  avi_frame_to_sample - convert a frame index
  to a sample index
-------------------------------------------------*/

UINT32 avi_first_sample_in_frame(avi_file *file, UINT32 framenum)
{
	return framenum_to_samplenum(file, framenum);
}


/*-------------------------------------------------
  avi_read_video_frame_yuy16 - read video data
  for a particular frame from the AVI file,
  converting to YUY16 format
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_read_video_frame_yuy16(avi_file *file, UINT32 framenum, bitmap_t *bitmap)
{
	avi_error avierr = AVIERR_NONE;
	UINT32 bytes_read, chunkid;
	file_error filerr;
	avi_stream *stream;

	/* get the video stream */
	stream = get_video_stream(file);
	if (stream == NULL)
		return AVIERR_INVALID_STREAM;

	/* validate our ability to handle the data */
	if (stream->format != FORMAT_UYVY && stream->format != FORMAT_VYUY && stream->format != FORMAT_YUY2 && stream->format != FORMAT_HFYU)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;

	/* assume one chunk == one frame */
	if (framenum >= stream->chunks)
		return AVIERR_INVALID_FRAME;

	/* we only support YUY-style bitmaps (16bpp) */
	if (bitmap->format != BITMAP_FORMAT_YUY16 || bitmap->width < stream->width || bitmap->height < stream->height)
		return AVIERR_INVALID_BITMAP;

	/* expand the tempbuffer to hold the data if necessary */
	avierr = expand_tempbuffer(file, stream->chunk[framenum].length);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* read in the data */
	filerr = osd_read(file->file, file->tempbuffer, stream->chunk[framenum].offset, stream->chunk[framenum].length, &bytes_read);
	if (filerr != FILERR_NONE || bytes_read != stream->chunk[framenum].length)
		return AVIERR_READ_ERROR;

	/* validate this is good data */
	chunkid = fetch_32bits(&file->tempbuffer[0]);
	if (chunkid == get_chunkid_for_stream(file, stream))
	{
		/* HuffYUV-compressed */
		if (stream->format == FORMAT_HFYU)
			avierr = huffyuv_decompress_to_yuy16(stream, file->tempbuffer + 8, stream->chunk[framenum].length - 8, bitmap);

		/* other YUV-compressed */
		else
			avierr = yuv_decompress_to_yuy16(stream, file->tempbuffer + 8, stream->chunk[framenum].length - 8, bitmap);
	}
	else
		avierr = AVIERR_INVALID_DATA;

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  avi_read_sound_samples - read sound sample
  data from an AVI file
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_read_sound_samples(avi_file *file, int channel, UINT32 firstsample, UINT32 numsamples, INT16 *output)
{
	avi_error avierr = AVIERR_NONE;
	UINT32 bytes_per_sample;
	file_error filerr;
	avi_stream *stream;
	int offset;

	/* get the audio stream */
	stream = get_audio_stream(file, channel, &offset);
	if (stream == NULL)
		return AVIERR_INVALID_STREAM;

	/* validate our ability to handle the data */
	if (stream->format != 0 || (stream->samplebits != 8 && stream->samplebits != 16))
		return AVIERR_UNSUPPORTED_AUDIO_FORMAT;

	/* verify we are in range */
	if (firstsample >= stream->samples)
		return AVIERR_INVALID_FRAME;
	if (firstsample + numsamples > stream->samples)
		numsamples = stream->samples - firstsample;

	/* determine bytes per sample */
	bytes_per_sample = (stream->samplebits / 8) * stream->channels;

	/* loop until all samples have been extracted */
	while (numsamples > 0)
	{
		UINT32 chunkbase = 0, chunkend = 0, chunkid;
		UINT32 bytes_read, samples_this_chunk;
		int chunknum, sampnum;

		/* locate the chunk with the first sample */
		for (chunknum = 0; chunknum < stream->chunks; chunknum++)
		{
			chunkend = chunkbase + (stream->chunk[chunknum].length - 8) / bytes_per_sample;
			if (firstsample < chunkend)
				break;
			chunkbase = chunkend;
		}

		/* if we hit the end, fill the rest with silence */
		if (chunknum == stream->chunks)
		{
			memset(output, 0, numsamples * 2);
			break;
		}

		/* expand the tempbuffer to hold the data if necessary */
		avierr = expand_tempbuffer(file, stream->chunk[chunknum].length);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* read in the data */
		filerr = osd_read(file->file, file->tempbuffer, stream->chunk[chunknum].offset, stream->chunk[chunknum].length, &bytes_read);
		if (filerr != FILERR_NONE || bytes_read != stream->chunk[chunknum].length)
			return AVIERR_READ_ERROR;

		/* validate this is good data */
		chunkid = fetch_32bits(&file->tempbuffer[0]);
		if (chunkid != get_chunkid_for_stream(file, stream))
			return AVIERR_INVALID_DATA;

		/* determine how many samples to copy */
		samples_this_chunk = chunkend - firstsample;
		samples_this_chunk = MIN(samples_this_chunk, numsamples);

		/* extract 16-bit samples from the chunk */
		if (stream->samplebits == 16)
		{
			const INT16 *base = (const INT16 *)(file->tempbuffer + 8);
			base += stream->channels * (firstsample - chunkbase) + offset;
			for (sampnum = 0; sampnum < samples_this_chunk; sampnum++)
			{
				*output++ = LITTLE_ENDIANIZE_INT16(*base);
				base += stream->channels;
			}
		}

		/* extract 8-bit samples from the chunk */
		else if (stream->samplebits == 8)
		{
			const UINT8 *base = (const UINT8 *)(file->tempbuffer + 8);
			base += stream->channels * (firstsample - chunkbase) + offset;
			for (sampnum = 0; sampnum < samples_this_chunk; sampnum++)
			{
				*output++ = (*base << 8) - 0x8000;
				base += stream->channels;
			}
		}

		/* update our counters */
		firstsample += samples_this_chunk;
		numsamples -= samples_this_chunk;
	}

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  avi_append_video_frame_yuy16 - append a frame
  of video in YUY16 format
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_append_video_frame_yuy16(avi_file *file, const bitmap_t *bitmap)
{
	avi_stream *stream = get_video_stream(file);
	avi_error avierr;
	UINT32 maxlength;

	/* validate our ability to handle the data */
	if (stream->format != FORMAT_UYVY && stream->format != FORMAT_VYUY && stream->format != FORMAT_YUY2 && stream->format != FORMAT_HFYU)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;

	/* double check bitmap format */
	if (bitmap->format != BITMAP_FORMAT_YUY16)
		return AVIERR_INVALID_BITMAP;

	/* write out any sound data first */
	avierr = soundbuf_write_chunk(file, stream->chunks);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* make sure we have enough room */
	maxlength = 2 * stream->width * stream->height;
	avierr = expand_tempbuffer(file, maxlength);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* now compress the data */
	avierr = yuy16_compress_to_yuy(stream, bitmap, file->tempbuffer, maxlength);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* set the info for this new chunk */
	avierr = set_stream_chunk_info(stream, stream->chunks, file->writeoffs, maxlength + 8);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;
	stream->samples = file->info.video_numsamples = stream->chunks;

	/* write the data */
	return chunk_write(file, get_chunkid_for_stream(file, stream), file->tempbuffer, maxlength);
}


/*-------------------------------------------------
  avi_append_video_frame_rgb32 - append a frame
  of video in RGB32 format
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_append_video_frame_rgb32(avi_file *file, const bitmap_t *bitmap)
{
	avi_stream *stream = get_video_stream(file);
	avi_error avierr;
	UINT32 maxlength;

	/* validate our ability to handle the data */
	if (stream->format != 0)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;

	/* depth must be 24 */
	if (stream->depth != 24)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;

	/* double check bitmap format */
	if (bitmap->format != BITMAP_FORMAT_RGB32)
		return AVIERR_INVALID_BITMAP;

	/* write out any sound data first */
	avierr = soundbuf_write_chunk(file, stream->chunks);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* make sure we have enough room */
	maxlength = 3 * stream->width * stream->height;
	avierr = expand_tempbuffer(file, maxlength);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* copy the RGB data to the destination */
	avierr = rgb32_compress_to_rgb(stream, bitmap, file->tempbuffer, maxlength);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* set the info for this new chunk */
	avierr = set_stream_chunk_info(stream, stream->chunks, file->writeoffs, maxlength + 8);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;
	stream->samples = file->info.video_numsamples = stream->chunks;

	/* write the data */
	return chunk_write(file, get_chunkid_for_stream(file, stream), file->tempbuffer, maxlength);
}


/*-------------------------------------------------
  avi_append_sound_samples - append sound
  samples
-------------------------------------------------*/

avi_error avi_append_sound_samples(avi_file *file, int channel, const INT16 *samples, UINT32 numsamples, UINT32 sampleskip)
{
	UINT32 sampoffset = file->soundbuf_chansamples[channel];
	UINT32 sampnum;

	/* see if we have enough room in the buffer */
	if (sampoffset + numsamples > file->soundbuf_samples)
		return AVIERR_EXCEEDED_SOUND_BUFFER;

	/* append samples to the buffer in little-endian format */
	for (sampnum = 0; sampnum < numsamples; sampnum++)
	{
		INT16 data = *samples++;
		samples += sampleskip;
		data = LITTLE_ENDIANIZE_INT16(data);
		file->soundbuf[sampoffset++ * file->info.audio_channels + channel] = data;
	}
	file->soundbuf_chansamples[channel] = sampoffset;

	/* flush any full sound chunks to disk */
	return soundbuf_flush(file, TRUE);
}


/*-------------------------------------------------
  read_chunk_data - read a chunk's data into
  memory
-------------------------------------------------*/

static avi_error read_chunk_data(avi_file *file, const avi_chunk *chunk, UINT8 **buffer)
{
	file_error filerr;
	UINT32 bytes_read;

	/* allocate memory for the data */
	*buffer = (UINT8 *)malloc(chunk->size);
	if (*buffer == NULL)
		return AVIERR_NO_MEMORY;

	/* read from the file */
	filerr = osd_read(file->file, *buffer, chunk->offset + 8, chunk->size, &bytes_read);
	if (filerr != FILERR_NONE || bytes_read != chunk->size)
	{
		free(*buffer);
		*buffer = NULL;
		return AVIERR_READ_ERROR;
	}

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  get_first_chunk - get information about the
  first chunk in a container
-------------------------------------------------*/

static avi_error get_first_chunk(avi_file *file, const avi_chunk *parent, avi_chunk *newchunk)
{
	UINT64 startoffset = (parent != NULL && parent->type != 0) ? parent->offset + 12 : 0;
	if (parent != NULL && parent->type != CHUNKTYPE_LIST && parent->type != CHUNKTYPE_RIFF && parent->type != 0)
		return AVIERR_INVALID_DATA;
	return get_next_chunk_internal(file, parent, newchunk, startoffset);
}


/*-------------------------------------------------
  get_next_chunk - get information about the
  next chunk in a container
-------------------------------------------------*/

static avi_error get_next_chunk(avi_file *file, const avi_chunk *parent, avi_chunk *newchunk)
{
	UINT64 nextoffset = newchunk->offset + 8 + newchunk->size + (newchunk->size & 1);
	return get_next_chunk_internal(file, parent, newchunk, nextoffset);
}


/*-------------------------------------------------
  find_first_chunk - get information about the
  first chunk of a particular type in a container
-------------------------------------------------*/

static avi_error find_first_chunk(avi_file *file, UINT32 findme, const avi_chunk *container, avi_chunk *result)
{
	avi_error avierr;

	for (avierr = get_first_chunk(file, container, result); avierr == AVIERR_NONE; avierr = get_next_chunk(file, container, result))
		if (result->type == findme)
			return AVIERR_NONE;

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  find_next_chunk - get information about the
  next chunk of a particular type in a container
-------------------------------------------------*/

static avi_error find_next_chunk(avi_file *file, UINT32 findme, const avi_chunk *container, avi_chunk *result)
{
	avi_error avierr;

	for (avierr = get_next_chunk(file, container, result); avierr == AVIERR_NONE; avierr = get_next_chunk(file, container, result))
		if (result->type == findme)
			return AVIERR_NONE;

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  find_first_list - get information about the
  first list of a particular type in a container
-------------------------------------------------*/

static avi_error find_first_list(avi_file *file, UINT32 findme, const avi_chunk *container, avi_chunk *result)
{
	avi_error avierr;

	for (avierr = find_first_chunk(file, CHUNKTYPE_LIST, container, result); avierr == AVIERR_NONE; avierr = find_next_chunk(file, CHUNKTYPE_LIST, container, result))
		if (result->listtype == findme)
			return AVIERR_NONE;

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  find_next_list - get information about the
  next list of a particular type in a container
-------------------------------------------------*/

static avi_error find_next_list(avi_file *file, UINT32 findme, const avi_chunk *container, avi_chunk *result)
{
	avi_error avierr;

	for (avierr = find_next_chunk(file, CHUNKTYPE_LIST, container, result); avierr == AVIERR_NONE; avierr = find_next_chunk(file, CHUNKTYPE_LIST, container, result))
		if (result->listtype == findme)
			return AVIERR_NONE;

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  get_next_chunk_internal - fetch the next
  chunk relative to the current one
-------------------------------------------------*/

static avi_error get_next_chunk_internal(avi_file *file, const avi_chunk *parent, avi_chunk *newchunk, UINT64 offset)
{
	file_error filerr;
	UINT8 buffer[12];
	UINT32 bytesread;

	/* NULL parent implies the root */
	if (parent == NULL)
		parent = &file->rootchunk;

	/* start at the current offset */
	newchunk->offset = offset;

	/* if we're past the bounds of the parent, bail */
	if (newchunk->offset + 8 >= parent->offset + 8 + parent->size)
		return AVIERR_END;

	/* read the header */
	filerr = osd_read(file->file, buffer, newchunk->offset, 8, &bytesread);
	if (filerr != FILERR_NONE || bytesread != 8)
		return AVIERR_INVALID_DATA;

	/* fill in the new chunk */
	newchunk->type = fetch_32bits(&buffer[0]);
	newchunk->size = fetch_32bits(&buffer[4]);

	/* if we are a list, fetch the list type */
	if (newchunk->type == CHUNKTYPE_LIST || newchunk->type == CHUNKTYPE_RIFF)
	{
		filerr = osd_read(file->file, &buffer[8], newchunk->offset + 8, 4, &bytesread);
		if (filerr != FILERR_NONE || bytesread != 4)
			return AVIERR_INVALID_DATA;
		newchunk->listtype = fetch_32bits(&buffer[8]);
	}

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  read_movie_data - get data about a movie
-------------------------------------------------*/

static avi_error read_movie_data(avi_file *file)
{
	avi_chunk riff, hdrl, avih, strl, strh, strf, indx, movi, idx1;
	avi_error avierr;
	int strindex;

	/* find the RIFF chunk */
	avierr = find_first_chunk(file, CHUNKTYPE_RIFF, NULL, &riff);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	/* verify that the RIFF type is AVI */
	if (riff.listtype != LISTTYPE_AVI)
	{
		avierr = AVIERR_INVALID_DATA;
		goto error;
	}

	/* find the hdrl LIST chunk within the RIFF */
	avierr = find_first_list(file, LISTTYPE_HDRL, &riff, &hdrl);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

		/* find the avih chunk */
		avierr = find_first_chunk(file, CHUNKTYPE_AVIH, &hdrl, &avih);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			goto error;

		/* parse the avih chunk */
		avierr = parse_avih_chunk(file, &avih);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			goto error;

		/* loop over strl LIST chunks */
		strindex = 0;
		for (avierr = find_first_list(file, LISTTYPE_STRL, &hdrl, &strl); avierr == AVIERR_NONE; avierr = find_next_list(file, LISTTYPE_STRL, &hdrl, &strl))
		{
			/* if we have too many, it's a bad file */
			if (strindex >= file->streams)
				goto error;

			/* find the strh chunk */
			avierr = find_first_chunk(file, CHUNKTYPE_STRH, &strl, &strh);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				goto error;

			/* parse the data */
			avierr = parse_strh_chunk(file, &file->stream[strindex], &strh);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				goto error;

			/* find the strf chunk */
			avierr = find_first_chunk(file, CHUNKTYPE_STRF, &strl, &strf);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				goto error;

			/* parse the data */
			avierr = parse_strf_chunk(file, &file->stream[strindex], &strf);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				goto error;

			/* find the indx chunk, if present */
			avierr = find_first_chunk(file, CHUNKTYPE_INDX, &strl, &indx);
			if (avierr == AVIERR_NONE)
				avierr = parse_indx_chunk(file, &file->stream[strindex], &indx);

			/* next stream */
			strindex++;
		}

		/* normalize the error after parsing the stream headers */
		if (avierr == AVIERR_END)
			avierr = AVIERR_NONE;
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			goto error;

	/* find the base of the movi data */
	avierr = find_first_list(file, LISTTYPE_MOVI, &riff, &movi);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	/* find and parse the idx1 chunk within the RIFF (if present) */
	avierr = find_first_chunk(file, CHUNKTYPE_IDX1, &riff, &idx1);
	if (avierr == AVIERR_NONE)
		avierr = parse_idx1_chunk(file, movi.offset + 8, &idx1);
	avierr = AVIERR_NONE;

	/* now extract the movie info */
	avierr = extract_movie_info(file);

error:
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  extract_movie_info - extract the movie info
  from the streams we've read
-------------------------------------------------*/

static avi_error extract_movie_info(avi_file *file)
{
	//avi_stream *audiostream;
	avi_stream *stream;

	/* get the video stream */
	stream = get_video_stream(file);
	if (stream != NULL)
	{
		/* fill in the info */
		file->info.video_format = stream->format;
		file->info.video_timescale = stream->rate;
		file->info.video_sampletime = stream->scale;
		file->info.video_numsamples = stream->samples;
		file->info.video_width = stream->width;
		file->info.video_height = stream->height;
	}

	/* get the first audio stream */
	stream = get_audio_stream(file, 0, NULL);
	if (stream != NULL)
	{
		/* fill in the info */
		file->info.audio_format = stream->format;
		file->info.audio_timescale = stream->rate;
		file->info.audio_sampletime = stream->scale;
		file->info.audio_numsamples = stream->samples;
		file->info.audio_channels = 1;
		file->info.audio_samplebits = stream->samplebits;
		file->info.audio_samplerate = stream->samplerate;
	}

	/* now make sure all other audio streams are valid */
	//audiostream = stream;
	while (1)
	{
		/* get the stream info */
		stream = get_audio_stream(file, file->info.audio_channels, NULL);
		if (stream == NULL)
			break;
		file->info.audio_channels++;

		/* verify compatibility */
		if (file->info.audio_format != stream->format ||
			file->info.audio_timescale != stream->rate ||
			file->info.audio_sampletime != stream->scale ||
			file->info.audio_numsamples != stream->samples ||
			file->info.audio_samplebits != stream->samplebits ||
			file->info.audio_samplerate != stream->samplerate)
			return AVIERR_INCOMPATIBLE_AUDIO_STREAMS;
	}

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  parse_avih_chunk - parse an avih header
  chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error parse_avih_chunk(avi_file *file, avi_chunk *avih)
{
	UINT8 *chunkdata = NULL;
	avi_error avierr;

	/* read the data */
	avierr = read_chunk_data(file, avih, &chunkdata);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	/* extract the data */
	file->streams = fetch_32bits(&chunkdata[24]);

	/* allocate memory for the streams */
	file->stream = (avi_stream *)malloc(sizeof(*file->stream) * file->streams);
	if (file->stream == NULL)
		goto error;
	memset(file->stream, 0, sizeof(*file->stream) * file->streams);

error:
	if (chunkdata != NULL)
		free(chunkdata);
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  parse_strh_chunk - parse a strh header
  chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error parse_strh_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, avi_chunk *strh)
{
	UINT8 *chunkdata = NULL;
	avi_error avierr;

	/* read the data */
	avierr = read_chunk_data(file, strh, &chunkdata);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	/* extract the data */
	stream->type = fetch_32bits(&chunkdata[0]);
	stream->scale = fetch_32bits(&chunkdata[20]);
	stream->rate = fetch_32bits(&chunkdata[24]);
	stream->samples = fetch_32bits(&chunkdata[32]);

error:
	if (chunkdata != NULL)
		free(chunkdata);
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  parse_strf_chunk - parse a strf header
  chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error parse_strf_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, avi_chunk *strf)
{
	UINT8 *chunkdata = NULL;
	avi_error avierr;

	/* read the data */
	avierr = read_chunk_data(file, strf, &chunkdata);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	/* audio and video streams have differing headers */
	if (stream->type == STREAMTYPE_VIDS)
	{
		stream->width = fetch_32bits(&chunkdata[4]);
		stream->height = fetch_32bits(&chunkdata[8]);
		stream->depth = fetch_16bits(&chunkdata[14]);
		stream->format = fetch_32bits(&chunkdata[16]);

		/* extra extraction for HuffYUV data */
		if (stream->format == FORMAT_HFYU && strf->size >= 56)
		{
			avierr = huffyuv_extract_tables(stream, chunkdata, strf->size);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				goto error;
		}
	}
	else if (stream->type == STREAMTYPE_AUDS)
	{
		stream->channels = fetch_16bits(&chunkdata[2]);
		stream->samplebits = fetch_16bits(&chunkdata[14]);
		stream->samplerate = fetch_32bits(&chunkdata[4]);
	}

error:
	if (chunkdata != NULL)
		free(chunkdata);
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  parse_indx_chunk - parse an indx chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error parse_indx_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, avi_chunk *strf)
{
	UINT32 entries, entry;
	UINT8 *chunkdata = NULL;
	UINT16 longs_per_entry;
	UINT8 type;
	UINT64 baseoffset;
	avi_error avierr;

	/* read the data */
	avierr = read_chunk_data(file, strf, &chunkdata);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	/* extract the data */
	longs_per_entry = fetch_16bits(&chunkdata[0]);
	//subtype = chunkdata[2];
	type = chunkdata[3];
	entries = fetch_32bits(&chunkdata[4]);
	//id = fetch_32bits(&chunkdata[8]);
	baseoffset = fetch_64bits(&chunkdata[12]);

	/* if this is a superindex, loop over entries and call ourselves recursively */
	if (type == AVI_INDEX_OF_INDEXES)
	{
		/* validate the size of each entry */
		if (longs_per_entry != 4)
			return AVIERR_INVALID_DATA;

		/* loop over entries and create subchunks for each */
		for (entry = 0; entry < entries; entry++)
		{
			const UINT8 *base = &chunkdata[24 + entry * 16];
			file_error filerr;
			avi_chunk subchunk;
			UINT32 bytes_read;
			UINT8 buffer[8];

			/* go read the subchunk */
			subchunk.offset = fetch_64bits(&base[0]);
			filerr = osd_read(file->file, buffer, subchunk.offset, sizeof(buffer), &bytes_read);
			if (filerr != FILERR_NONE || bytes_read != sizeof(buffer))
			{
				avierr = AVIERR_READ_ERROR;
				break;
			}

			/* parse the data */
			subchunk.type = fetch_32bits(&buffer[0]);
			subchunk.size = fetch_32bits(&buffer[4]);

			/* recursively parse each referenced chunk; stop if we hit an error */
			avierr = parse_indx_chunk(file, stream, &subchunk);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				break;
		}
	}

	/* otherwise, this is a standard index */
	else if (type == AVI_INDEX_OF_CHUNKS)
	{
		/* validate the size of each entry */
		if (longs_per_entry != 2 && longs_per_entry != 3)
			return AVIERR_INVALID_DATA;

		/* loop over entries and parse out the data */
		for (entry = 0; entry < entries; entry++)
		{
			const UINT8 *base = &chunkdata[24 + entry * 4 * longs_per_entry];
			UINT32 offset = fetch_32bits(&base[0]);
			UINT32 size = fetch_32bits(&base[4]);

			/* set the info for this chunk and advance */
			avierr = set_stream_chunk_info(stream, stream->chunks++, baseoffset + offset - 8, size + 8);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				break;
		}
	}

error:
	if (chunkdata != NULL)
		free(chunkdata);
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  parse_idx1_chunk - parse an idx1 chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error parse_idx1_chunk(avi_file *file, UINT64 baseoffset, avi_chunk *idx1)
{
	UINT8 *chunkdata = NULL;
	avi_error avierr;
	UINT32 entries;
	UINT32 entry;

	/* read the data */
	avierr = read_chunk_data(file, idx1, &chunkdata);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		goto error;

	/* loop over entries */
	entries = idx1->size / 16;
	for (entry = 0; entry < entries; entry++)
	{
		const UINT8 *base = &chunkdata[entry * 16];
		UINT32 chunkid = fetch_32bits(&base[0]);
		UINT32 offset = fetch_32bits(&base[8]);
		UINT32 size = fetch_32bits(&base[12]);
		avi_stream *stream;
		int streamnum;

		/* determine the stream index */
		streamnum = ((chunkid >> 8) & 0xff) - '0';
		streamnum += 10 * ((chunkid & 0xff) - '0');
		if (streamnum >= file->streams)
		{
			avierr = AVIERR_INVALID_DATA;
			goto error;
		}
		stream = &file->stream[streamnum];

		/* set the appropriate entry */
		avierr = set_stream_chunk_info(stream, stream->chunks++, baseoffset + offset, size + 8);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			goto error;
	}

error:
	if (chunkdata != NULL)
		free(chunkdata);
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  chunk_open - open a new chunk for writing
-------------------------------------------------*/

static avi_error chunk_open(avi_file *file, UINT32 type, UINT32 listtype, UINT32 estlength)
{
	file_error filerr;
	avi_chunk *chunk;
	UINT32 written;

	/* if we're out of stack entries, bail */
	if (file->chunksp >= ARRAY_LENGTH(file->chunkstack))
		return AVIERR_STACK_TOO_DEEP;
	chunk = &file->chunkstack[file->chunksp++];

	/* set up the chunk information */
	chunk->offset = file->writeoffs;
	chunk->size = estlength;
	chunk->type = type;
	chunk->listtype = listtype;

	/* non-list types */
	if (type != CHUNKTYPE_RIFF && type != CHUNKTYPE_LIST)
	{
		UINT8 buffer[8];

		/* populate the header */
		put_32bits(&buffer[0], chunk->type);
		put_32bits(&buffer[4], chunk->size);

		/* write the header */
		filerr = osd_write(file->file, buffer, file->writeoffs, sizeof(buffer), &written);
		if (filerr != FILERR_NONE || written != sizeof(buffer))
			return AVIERR_WRITE_ERROR;
		file->writeoffs += written;
	}

	/* list types */
	else
	{
		UINT8 buffer[12];

		/* populate the header */
		put_32bits(&buffer[0], chunk->type);
		put_32bits(&buffer[4], chunk->size);
		put_32bits(&buffer[8], chunk->listtype);

		/* write the header */
		filerr = osd_write(file->file, buffer, file->writeoffs, sizeof(buffer), &written);
		if (filerr != FILERR_NONE || written != sizeof(buffer))
			return AVIERR_WRITE_ERROR;
		file->writeoffs += written;
	}

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  chunk_close - finish writing an chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error chunk_close(avi_file *file)
{
	avi_chunk *chunk = &file->chunkstack[--file->chunksp];
	UINT64 chunksize = file->writeoffs - (chunk->offset + 8);
	UINT32 written;

	/* error if we don't fit into 32 bits */
	if (chunksize != (UINT32)chunksize)
		return AVIERR_INVALID_DATA;

	/* write the final size if it is different from the guess */
	if (chunk->size != chunksize)
	{
		file_error filerr;
		UINT8 buffer[4];

		put_32bits(&buffer[0], (UINT32)chunksize);
		filerr = osd_write(file->file, buffer, chunk->offset + 4, sizeof(buffer), &written);
		if (filerr != FILERR_NONE || written != sizeof(buffer))
			return AVIERR_WRITE_ERROR;
	}

	/* round up to the next word */
	file->writeoffs += chunksize & 1;

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  chunk_write - write an chunk and its data
-------------------------------------------------*/

static avi_error chunk_write(avi_file *file, UINT32 type, const void *data, UINT32 length)
{
	file_error filerr;
	avi_error avierr;
	UINT32 idxreserve;
	UINT32 written;

	/* if we are the first RIFF, we must reserve enough space for the IDX chunk */
	idxreserve = 0;
	if (file->riffbase == 0 && type != CHUNKTYPE_IDX1)
		idxreserve = compute_idx1_size(file);

	/* if we are getting too big, split the RIFF */
	/* note that we ignore writes before the current RIFF base, as those are assumed to be
    overwrites of a chunk from the previous RIFF */
	if (file->writeoffs >= file->riffbase && file->writeoffs + length + idxreserve - file->riffbase >= MAX_RIFF_SIZE)
	{
		/* close the movi list */
		avierr = chunk_close(file);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* write the idx1 chunk if this is the first */
		if (file->riffbase == 0)
		{
			avierr = write_idx1_chunk(file);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				return avierr;
		}

		/* close the RIFF */
		avierr = chunk_close(file);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* open a new RIFF */
		file->riffbase = file->writeoffs;
		avierr = chunk_open(file, CHUNKTYPE_RIFF, LISTTYPE_AVIX, 0);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* open a nested movi list */
		file->saved_movi_offset = file->writeoffs;
		avierr = chunk_open(file, CHUNKTYPE_LIST, LISTTYPE_MOVI, 0);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;
	}

	/* open the chunk */
	avierr = chunk_open(file, type, 0, length);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* write the data */
	filerr = osd_write(file->file, data, file->writeoffs, length, &written);
	if (filerr != FILERR_NONE || written != length)
		return AVIERR_WRITE_ERROR;
	file->writeoffs += written;

	/* close the chunk */
	return chunk_close(file);
}


/*-------------------------------------------------
  chunk_overwrite - write a chunk in two passes;
  first pass writes to the end of file and
  saves the offset; second pass overwrites the
  original
-------------------------------------------------*/

static avi_error chunk_overwrite(avi_file *file, UINT32 type, const void *data, UINT32 length, UINT64 *offset, int initial_write)
{
	UINT64 savedoffset = 0;
	avi_error avierr;

	/* if this is our initial write, save the offset */
	if (initial_write)
		*offset = file->writeoffs;

	/* otherwise, remember the current write offset and replace it with the original */
	else
	{
		savedoffset = file->writeoffs;
		file->writeoffs = *offset;
	}

	/* write the chunk */
	avierr = chunk_write(file, type, data, length);

	/* if this isn't the initial write, restore the previous offset */
	if (!initial_write)
		file->writeoffs = savedoffset;

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  write_initial_headers - write out the inital
  set of AVI and stream headers
-------------------------------------------------*/

static avi_error write_initial_headers(avi_file *file)
{
	avi_error avierr;
	int strnum;

	/* reset the write pointer */
	file->writeoffs = 0;

	/* open a RIFF chunk */
	avierr = chunk_open(file, CHUNKTYPE_RIFF, LISTTYPE_AVI, 0);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* open a hdlr LIST */
	avierr = chunk_open(file, CHUNKTYPE_LIST, LISTTYPE_HDRL, 0);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* write an avih chunk */
	avierr = write_avih_chunk(file, TRUE);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* for each stream, write a strl LIST */
	for (strnum = 0; strnum < file->streams; strnum++)
	{
		/* open a strl LIST */
		avierr = chunk_open(file, CHUNKTYPE_LIST, LISTTYPE_STRL, 0);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* write the strh chunk */
		avierr = write_strh_chunk(file, &file->stream[strnum], TRUE);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* write the strf chunk */
		avierr = write_strf_chunk(file, &file->stream[strnum]);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* write the indx chunk */
		avierr = write_indx_chunk(file, &file->stream[strnum], TRUE);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* close the strl LIST */
		avierr = chunk_close(file);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;
	}

	/* close the hdlr LIST */
	avierr = chunk_close(file);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* open a movi LIST */
	file->saved_movi_offset = file->writeoffs;
	avierr = chunk_open(file, CHUNKTYPE_LIST, LISTTYPE_MOVI, 0);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  write_avih_chunk - write the avih header
  chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error write_avih_chunk(avi_file *file, int initial_write)
{
	avi_stream *video = get_video_stream(file);
	UINT8 buffer[56];

	/* reset the buffer */
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

	put_32bits(&buffer[0], 1000000 * (INT64)video->scale / video->rate); /* dwMicroSecPerFrame */
	put_32bits(&buffer[12], AVIF_HASINDEX | AVIF_ISINTERLEAVED); /* dwFlags */
	put_32bits(&buffer[16], video->samples);			/* dwTotalFrames */
	put_32bits(&buffer[24], file->streams);				/* dwStreams */
	put_32bits(&buffer[32], video->width);				/* dwWidth */
	put_32bits(&buffer[36], video->height);				/* dwHeight */

	/* (over)write the chunk */
	return chunk_overwrite(file, CHUNKTYPE_AVIH, buffer, sizeof(buffer), &file->saved_avih_offset, initial_write);
}


/*-------------------------------------------------
  write_strh_chunk - write the strh header
  chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error write_strh_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, int initial_write)
{
	UINT8 buffer[56];

	/* reset the buffer */
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

	put_32bits(&buffer[0], stream->type);				/* fccType */
	put_32bits(&buffer[20], stream->scale);				/* dwScale */
	put_32bits(&buffer[24], stream->rate);				/* dwRate */
	put_32bits(&buffer[32], stream->samples);			/* dwLength */
	put_32bits(&buffer[40], 10000);						/* dwQuality */

	/* video-stream specific data */
	if (stream->type == STREAMTYPE_VIDS)
	{
		put_32bits(&buffer[4],							/* fccHandler */
					(stream->format == FORMAT_HFYU) ? HANDLER_HFYU : HANDLER_DIB);
		put_32bits(&buffer[36],							/* dwSuggestedBufferSize */
					stream->width * stream->height * 4);
		put_16bits(&buffer[52], stream->width);			/* rcFrame.right */
		put_16bits(&buffer[54], stream->height);		/* rcFrame.bottom */
	}

	/* audio-stream specific data */
	if (stream->type == STREAMTYPE_AUDS)
	{
		put_32bits(&buffer[36],							/* dwSuggestedBufferSize */
					stream->samplerate * stream->channels * (stream->samplebits / 8));
		put_32bits(&buffer[44], 						/* dwSampleSize */
					stream->channels * (stream->samplebits / 8));
	}

	/* write the chunk */
	return chunk_overwrite(file, CHUNKTYPE_STRH, buffer, sizeof(buffer), &stream->saved_strh_offset, initial_write);
}


/*-------------------------------------------------
  write_strf_chunk - write the strf header
  chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error write_strf_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream)
{
	/* video stream */
	if (stream->type == STREAMTYPE_VIDS)
	{
		UINT8 buffer[40];

		/* reset the buffer */
		memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

		put_32bits(&buffer[0], sizeof(buffer));			/* biSize */
		put_32bits(&buffer[4], stream->width);			/* biWidth */
		put_32bits(&buffer[8], stream->height);			/* biHeight */
		put_16bits(&buffer[12], 1);						/* biPlanes */
		put_16bits(&buffer[14], stream->depth);			/* biBitCount */
		put_32bits(&buffer[16], stream->format);		/* biCompression */
		put_32bits(&buffer[20], 						/* biSizeImage */
					stream->width * stream->height * (stream->depth + 7) / 8);

		/* write the chunk */
		return chunk_write(file, CHUNKTYPE_STRF, buffer, sizeof(buffer));
	}

	/* audio stream */
	if (stream->type == STREAMTYPE_AUDS)
	{
		UINT8 buffer[16];

		/* reset the buffer */
		memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

		put_16bits(&buffer[0], 1);						/* wFormatTag */
		put_16bits(&buffer[2], stream->channels);		/* nChannels */
		put_32bits(&buffer[4], stream->samplerate);		/* nSamplesPerSec */
		put_32bits(&buffer[8],							/* nAvgBytesPerSec */
					stream->samplerate * stream->channels * (stream->samplebits / 8));
		put_16bits(&buffer[12],							/* nBlockAlign */
					stream->channels * (stream->samplebits / 8));
		put_16bits(&buffer[14], stream->samplebits);	/* wBitsPerSample */

		/* write the chunk */
		return chunk_write(file, CHUNKTYPE_STRF, buffer, sizeof(buffer));
	}

	return AVIERR_INVALID_DATA;
}


/*-------------------------------------------------
  write_indx_chunk - write the indx header
  chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error write_indx_chunk(avi_file *file, avi_stream *stream, int initial_write)
{
	UINT8 buffer[24 + 16 * MAX_AVI_SIZE_IN_GB / 4];
	UINT32 chunkid, indexchunkid;
	UINT32 master_entries = 0;

	/* reset the buffer */
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

	/* construct the chunk ID and index chunk ID */
	chunkid = get_chunkid_for_stream(file, stream);
	indexchunkid = AVI_FOURCC('i', 'x', '0' + (stream - file->stream) / 10, '0' + (stream - file->stream) % 10);

	/* loop over chunks of 4GB and write out indexes for them first */
	if (!initial_write && file->riffbase != 0)
	{
		UINT64 currentbase;
		for (currentbase = 0; currentbase < file->writeoffs; currentbase += FOUR_GB)
		{
			UINT64 currentend = currentbase + FOUR_GB;
			UINT32 chunks_this_index = 0;
			UINT32 bytes_this_index = 0;
			avi_error avierr;
			UINT32 chunknum;
			UINT8 *tempbuf;

			/* count chunks that are in this region */
			for (chunknum = 0; chunknum < stream->chunks; chunknum++)
				if (stream->chunk[chunknum].offset >= currentbase && stream->chunk[chunknum].offset < currentend)
					chunks_this_index++;

			/* if no chunks, skip */
			if (chunks_this_index == 0)
				continue;

			/* allocate memory */
			tempbuf = (UINT8 *)malloc(24 + 8 * chunks_this_index);
			if (tempbuf == NULL)
				return AVIERR_NO_MEMORY;
			memset(tempbuf, 0, 24 + 8 * chunks_this_index);

			/* make a regular index */
			put_16bits(&tempbuf[0], 2);						/* wLongsPerEntry */
			tempbuf[2] = 0;									/* bIndexSubType */
			tempbuf[3] = AVI_INDEX_OF_CHUNKS;				/* bIndexType */
			put_32bits(&tempbuf[4], chunks_this_index);		/* nEntriesInUse */
			put_32bits(&tempbuf[8], chunkid);				/* dwChunkId */
			put_64bits(&tempbuf[12], currentbase);			/* qwBaseOffset */

			/* now fill in the indexes */
			chunks_this_index = 0;
			for (chunknum = 0; chunknum < stream->chunks; chunknum++)
				if (stream->chunk[chunknum].offset >= currentbase && stream->chunk[chunknum].offset < currentend)
				{
					put_32bits(&tempbuf[24 + 8 * chunks_this_index + 0], stream->chunk[chunknum].offset + 8 - currentbase);
					put_32bits(&tempbuf[24 + 8 * chunks_this_index + 4], stream->chunk[chunknum].length - 8);
					bytes_this_index += stream->chunk[chunknum].length;
					chunks_this_index++;
				}

			/* write the offset of this index to the master table */
			put_64bits(&buffer[24 + 16 * master_entries + 0], file->writeoffs);
			put_32bits(&buffer[24 + 16 * master_entries + 8], 24 + 8 * chunks_this_index + 8);
			if (stream->type == STREAMTYPE_VIDS)
				put_32bits(&buffer[24 + 16 * master_entries + 12], chunks_this_index);
			else if (stream->type == STREAMTYPE_AUDS)
				put_32bits(&buffer[24 + 16 * master_entries + 12], bytes_this_index / ((stream->samplebits / 8) * stream->channels));
			master_entries++;

			/* write the index */
			avierr = chunk_write(file, indexchunkid, tempbuf, 24 + 8 * chunks_this_index);
			free(tempbuf);
			if (avierr != AVIERR_NONE)
				return avierr;
		}
	}

	/* build up the master index */
	if (master_entries != 0)
	{
		put_16bits(&buffer[0], 4);						/* wLongsPerEntry */
		buffer[2] = 0;									/* bIndexSubType */
		buffer[3] = AVI_INDEX_OF_INDEXES;				/* bIndexType */
		put_32bits(&buffer[4], master_entries);			/* nEntriesInUse */
		put_32bits(&buffer[8], chunkid);				/* dwChunkId */
	}

	/* (over)write the chunk */
	return chunk_overwrite(file, (master_entries == 0) ? CHUNKTYPE_JUNK : CHUNKTYPE_INDX, buffer, sizeof(buffer), &stream->saved_indx_offset, initial_write);
}


/*-------------------------------------------------
  write_idx1_chunk - write the idx1 chunk
-------------------------------------------------*/

static avi_error write_idx1_chunk(avi_file *file)
{
	UINT32 tempbuflength = compute_idx1_size(file) - 8;
	UINT32 curchunk[2] = { 0 };
	UINT32 curoffset;
	avi_error avierr;
	UINT8 *tempbuf;

	/* allocate a temporary buffer */
	tempbuf = (UINT8 *)malloc(tempbuflength);
	if (tempbuf == NULL)
		return AVIERR_NO_MEMORY;

	/* fill it in */
	for (curoffset = 0; curoffset < tempbuflength; curoffset += 16)
	{
		UINT64 minoffset = ~(UINT64)0;
		int strnum, minstr = 0;

		/* determine which stream has the next chunk */
		for (strnum = 0; strnum < file->streams; strnum++)
			if (curchunk[strnum] < file->stream[strnum].chunks && file->stream[strnum].chunk[curchunk[strnum]].offset < minoffset)
			{
				minoffset = file->stream[strnum].chunk[curchunk[strnum]].offset;
				minstr = strnum;
			}

		/* make an entry for this index */
		put_32bits(&tempbuf[curoffset + 0], get_chunkid_for_stream(file, &file->stream[minstr]));
		put_32bits(&tempbuf[curoffset + 4], 0x0010 /* AVIIF_KEYFRAME */);
		put_32bits(&tempbuf[curoffset + 8], minoffset - (file->saved_movi_offset + 8));
		put_32bits(&tempbuf[curoffset + 12], file->stream[minstr].chunk[curchunk[minstr]].length - 8);

		/* advance the chunk counter for this stream */
		curchunk[minstr]++;
	}

	/* write the chunk */
	avierr = chunk_write(file, CHUNKTYPE_IDX1, tempbuf, tempbuflength);
	free(tempbuf);
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  soundbuf_initialize - initialize the sound
  buffering system
-------------------------------------------------*/

static avi_error soundbuf_initialize(avi_file *file)
{
	avi_stream *audio = get_audio_stream(file, 0, NULL);
	avi_stream *video = get_video_stream(file);

	/* we require a video stream */
	if (video == NULL)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;

	/* skip if no audio stream */
	if (audio == NULL)
		return AVIERR_NONE;

	/* determine the number of samples we want in our buffer; 2 seconds should be enough */
	file->soundbuf_samples = file->info.audio_samplerate * SOUND_BUFFER_MSEC / 1000;

	/* allocate a buffer */
	file->soundbuf = (INT16 *)malloc(file->soundbuf_samples * file->info.audio_channels * sizeof(file->soundbuf[0]));
	if (file->soundbuf == NULL)
		return AVIERR_NO_MEMORY;
	memset(file->soundbuf, 0, file->soundbuf_samples * file->info.audio_channels * sizeof(file->soundbuf[0]));

	/* determine the number of frames to be ahead (0.75secs) */
	file->soundbuf_frames = ((UINT64)video->rate * 75) / ((UINT64)video->scale * 100) + 1;
	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  soundbuf_write_chunk - write the initial
  chunk data
-------------------------------------------------*/

static avi_error soundbuf_write_chunk(avi_file *file, UINT32 framenum)
{
	avi_stream *stream = get_audio_stream(file, 0, NULL);
	avi_error avierr;
	UINT32 chunknum;
	UINT32 length;

	/* skip if no audio stream */
	if (stream == NULL)
		return AVIERR_NONE;

	/* determine the length of this chunk */
	if (framenum == 0)
		length = framenum_to_samplenum(file, file->soundbuf_frames);
	else
		length = framenum_to_samplenum(file, framenum + 1 + file->soundbuf_frames) - framenum_to_samplenum(file, framenum + file->soundbuf_frames);
	length *= stream->channels * sizeof(INT16);

	/* set the info for this new chunk */
	chunknum = stream->chunks;
	avierr = set_stream_chunk_info(stream, chunknum, file->writeoffs, length + 8);
	if (avierr != AVIERR_NONE)
		return avierr;

	/* then do the initial write */
	return chunk_overwrite(file, get_chunkid_for_stream(file, stream), file->soundbuf, length, &stream->chunk[chunknum].offset, TRUE);
}


/*-------------------------------------------------
  soundbuf_flush - flush data from the sound
  buffers
-------------------------------------------------*/

static avi_error soundbuf_flush(avi_file *file, int only_flush_full)
{
	avi_stream *stream = get_audio_stream(file, 0, NULL);
	INT32 channelsamples = file->soundbuf_samples;
	INT32 processedsamples = 0;
	UINT32 bytes_per_sample;
	UINT32 finalchunks;
	avi_error avierr;
	UINT32 chunknum;
	UINT32 chunkid;
	int channel;

	/* skip if no stream */
	if (stream == NULL)
		return AVIERR_NONE;

	/* get the chunk ID for this stream */
	chunkid = get_chunkid_for_stream(file, stream);
	bytes_per_sample = stream->channels * sizeof(INT16);
	finalchunks = stream->chunks;

	/* find out how many samples we've accumulated */
	for (channel = 0; channel < stream->channels; channel++)
		channelsamples = MIN(channelsamples, file->soundbuf_chansamples[channel]);

	/* loop over pending sound chunks */
	for (chunknum = file->soundbuf_chunks; chunknum < stream->chunks; chunknum++)
	{
		avi_chunk_list *chunk = &stream->chunk[chunknum];
		UINT32 chunksamples = (chunk->length - 8) / bytes_per_sample;

		/* stop if we don't have enough to satisfy this chunk */
		if (only_flush_full && channelsamples < chunksamples)
			break;

		/* if we don't have all the samples we need, pad with 0's */
		if (channelsamples > 0 && channelsamples < chunksamples)
		{
			if (processedsamples + chunksamples > file->soundbuf_samples)
				return AVIERR_EXCEEDED_SOUND_BUFFER;
			memset(&file->soundbuf[(processedsamples + channelsamples) * stream->channels], 0, (chunksamples - channelsamples) * bytes_per_sample);
		}

		/* if we're completely out of samples, clear the buffer entirely and use the end */
		else if (channelsamples <= 0)
		{
			processedsamples = file->soundbuf_samples - chunksamples;
			memset(&file->soundbuf[processedsamples * stream->channels], 0, chunksamples * bytes_per_sample);
			chunkid = CHUNKTYPE_JUNK;
			finalchunks--;
		}

		/* copy the sample data in */
		avierr = chunk_overwrite(file, chunkid, &file->soundbuf[processedsamples * stream->channels], chunk->length - 8, &chunk->offset, FALSE);
		if (avierr != AVIERR_NONE)
			return avierr;

		/* add up the samples */
		if (channelsamples > chunksamples)
			file->info.audio_numsamples = stream->samples += chunksamples;
		else if (channelsamples > 0)
			file->info.audio_numsamples = stream->samples += channelsamples;

		/* advance past those */
		processedsamples += chunksamples;
		channelsamples -= chunksamples;
		channelsamples = MAX(0, channelsamples);
	}

	/* if we have a non-zero offset, shift everything down */
	if (processedsamples > 0)
	{
		/* first account for the samples we processed */
		memmove(&file->soundbuf[0], &file->soundbuf[processedsamples * stream->channels], (file->soundbuf_samples - processedsamples) * bytes_per_sample);
		for (channel = 0; channel < stream->channels; channel++)
			file->soundbuf_chansamples[channel] -= processedsamples;
	}

	/* update the final chunk count */
	if (!only_flush_full)
		stream->chunks = finalchunks;

	/* account for flushed chunks */
	file->soundbuf_chunks = chunknum;
	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  rgb32_compress_to_rgb - "compress" an RGB32
  bitmap to an RGB encoded frame
-------------------------------------------------*/

static avi_error rgb32_compress_to_rgb(avi_stream *stream, const bitmap_t *bitmap, UINT8 *data, UINT32 numbytes)
{
	int height = MIN(stream->height, bitmap->height);
	int width = MIN(stream->width, bitmap->width);
	UINT8 *dataend = data + numbytes;
	int x, y;

	/* compressed video */
	for (y = 0; y < height; y++)
	{
		const UINT32 *source = (UINT32 *)bitmap->base + y * bitmap->rowpixels;
		UINT8 *dest = data + (stream->height - 1 - y) * stream->width * 3;

		for (x = 0; x < width && dest < dataend; x++)
		{
			UINT32 pix = *source++;
			*dest++ = RGB_BLUE(pix);
			*dest++ = RGB_GREEN(pix);
			*dest++ = RGB_RED(pix);
		}

		/* fill in any blank space on the right */
		for ( ; x < stream->width && dest < dataend; x++)
		{
			*dest++ = 0;
			*dest++ = 0;
			*dest++ = 0;
		}
	}

	/* fill in any blank space on the bottom */
	for ( ; y < stream->height; y++)
	{
		UINT8 *dest = data + (stream->height - 1 - y) * stream->width * 3;
		for (x = 0; x < stream->width && dest < dataend; x++)
		{
			*dest++ = 0;
			*dest++ = 0;
			*dest++ = 0;
		}
	}

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  yuv_decompress_to_yuy16 - decompress a YUV
  encoded frame to a YUY16 bitmap
-------------------------------------------------*/

static avi_error yuv_decompress_to_yuy16(avi_stream *stream, const UINT8 *data, UINT32 numbytes, bitmap_t *bitmap)
{
	const UINT16 *dataend = (const UINT16 *)(data + numbytes);
	int x, y;

	/* compressed video */
	for (y = 0; y < stream->height; y++)
	{
		const UINT16 *source = (const UINT16 *)data + y * stream->width;
		UINT16 *dest = (UINT16 *)bitmap->base + y * bitmap->rowpixels;

		/* switch off the compression */
		switch (stream->format)
		{
			case FORMAT_UYVY:
				for (x = 0; x < stream->width && source < dataend; x++)
					*dest++ = *source++;
				break;

			case FORMAT_VYUY:
			case FORMAT_YUY2:
				for (x = 0; x < stream->width && source < dataend; x++)
				{
					UINT16 pix = *source++;
					*dest++ = (pix >> 8) | (pix << 8);
				}
				break;
		}
	}

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  yuy16_compress_to_yuy - "compress" a YUY16
  bitmap to a YUV encoded frame
-------------------------------------------------*/

static avi_error yuy16_compress_to_yuy(avi_stream *stream, const bitmap_t *bitmap, UINT8 *data, UINT32 numbytes)
{
	const UINT16 *dataend = (const UINT16 *)(data + numbytes);
	int x, y;

	/* compressed video */
	for (y = 0; y < stream->height; y++)
	{
		const UINT16 *source = (UINT16 *)bitmap->base + y * bitmap->rowpixels;
		UINT16 *dest = (UINT16 *)data + y * stream->width;

		/* switch off the compression */
		switch (stream->format)
		{
			case FORMAT_UYVY:
				for (x = 0; x < stream->width && dest < dataend; x++)
					*dest++ = *source++;
				break;

			case FORMAT_VYUY:
			case FORMAT_YUY2:
				for (x = 0; x < stream->width && source < dataend; x++)
				{
					UINT16 pix = *source++;
					*dest++ = (pix >> 8) | (pix << 8);
				}
				break;
		}
	}

	return AVIERR_NONE;
}


/*-------------------------------------------------
  huffyuv_extract_tables - extract HuffYUV
  tables
-------------------------------------------------*/

static avi_error huffyuv_extract_tables(avi_stream *stream, const UINT8 *chunkdata, UINT32 size)
{
	const UINT8 *chunkend = chunkdata + size;
	avi_error avierr = AVIERR_NONE;
	int tabnum;

	/* allocate memory for the data */
	stream->huffyuv = (huffyuv_data *)malloc(sizeof(*stream->huffyuv));
	if (stream->huffyuv == NULL)
	{
		avierr = AVIERR_NO_MEMORY;
		goto error;
	}

	/* extract predictor information */
	if (&chunkdata[40] >= chunkend)
		return AVIERR_INVALID_DATA;
	stream->huffyuv->predictor = chunkdata[40];

	/* make sure it's the left predictor */
	if ((stream->huffyuv->predictor & ~HUFFYUV_PREDICT_DECORR) != HUFFYUV_PREDICT_LEFT)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;

	/* make sure it's 16bpp YUV data */
	if (chunkdata[41] != 16)
		return AVIERR_UNSUPPORTED_VIDEO_FORMAT;
	chunkdata += 44;

	/* loop over tables */
	for (tabnum = 0; tabnum < 3; tabnum++)
	{
		huffyuv_table *table = &stream->huffyuv->table[tabnum];
		UINT32 curbits, bitadd;
		UINT16 bitsat16 = 0;
		int offset = 0, bits;

		/* loop until we populate the whole table */
		while (offset < 256)
		{
			int data, shift, count, i;

			/* extract the next run */
			if (chunkdata >= chunkend)
			{
				avierr = AVIERR_INVALID_DATA;
				goto error;
			}
			data = *chunkdata++;
			shift = data & 0x1f;
			count = data >> 5;

			/* zero count means next whole byte is a count */
			if (count == 0)
			{
				if (chunkdata >= chunkend)
				{
					avierr = AVIERR_INVALID_DATA;
					goto error;
				}
				count = *chunkdata++;
			}
			for (i = 0; i < count; i++)
				table->shift[offset++] = shift;
		}

		/* now determine bit patterns and masks */
		curbits = 0;
		for (bits = 31; bits >= 0; bits--)
		{
			bitadd = 1 << (32 - bits);

			/* make sure we've cleared out all the bits below */
			if ((curbits & (bitadd - 1)) != 0)
			{
				avierr = AVIERR_INVALID_DATA;
				goto error;
			}

			/* find all entries with this shift count and assign them */
			for (offset = 0; offset < 256; offset++)
				if (table->shift[offset] == bits)
				{
					table->bits[offset] = curbits;
					table->mask[offset] = ~(bitadd - 1);
					curbits += bitadd;
				}

			/* remember the bit pattern when we complete all the 17-bit codes */
			if (bits == 17)
				bitsat16 = curbits >> 16;
		}

		/* allocate the number of extra lookup tables we need */
		if (bitsat16 > 0)
		{
			table->extralookup = (UINT16 *)malloc(bitsat16 * 65536 * sizeof(table->extralookup[0]));
			if (table->extralookup == NULL)
			{
				avierr = AVIERR_NO_MEMORY;
				goto error;
			}
			for (offset = 0; offset < bitsat16; offset++)
				table->baselookup[offset] = (offset << 8) | 0;
		}

		/* then create lookup tables */
		for (offset = 0; offset < 256; offset++)
			if (table->shift[offset] > 16)
			{
				UINT16 *tablebase = table->extralookup + (table->bits[offset] >> 16) * 65536;
				UINT32 start = table->bits[offset] & 0xffff;
				UINT32 end = start + ((1 << (32 - table->shift[offset])) - 1);
				while (start <= end)
					tablebase[start++] = (offset << 8) | (table->shift[offset] - 16);
			}
			else if (table->shift[offset] > 0)
			{
				UINT32 start = table->bits[offset] >> 16;
				UINT32 end = start + ((1 << (16 - table->shift[offset])) - 1);
				while (start <= end)
					table->baselookup[start++] = (offset << 8) | table->shift[offset];
			}
	}

error:
	if (avierr != AVIERR_NONE && stream->huffyuv != NULL)
	{
		free(stream->huffyuv);
		stream->huffyuv = NULL;
	}
	return avierr;
}


/*-------------------------------------------------
  huffyuv_decompress_to_yuy16 - decompress a
  HuffYUV-encoded frame to a YUY16 bitmap
-------------------------------------------------*/

static avi_error huffyuv_decompress_to_yuy16(avi_stream *stream, const UINT8 *data, UINT32 numbytes, bitmap_t *bitmap)
{
	huffyuv_data *huffyuv = stream->huffyuv;
	int prevlines = (stream->height > 288) ? 2 : 1;
	UINT8 lastprevy = 0, lastprevcb = 0, lastprevcr = 0;
	UINT8 lasty = 0, lastcb = 0, lastcr = 0;
	UINT8 bitsinbuffer = 0;
	UINT32 bitbuffer = 0;
	UINT32 dataoffs = 0;
	int x, y;

	/* compressed video */
	for (y = 0; y < stream->height; y++)
	{
		UINT16 *dest = BITMAP_ADDR16(bitmap, y, 0);

		/* handle the first four bytes independently */
		x = 0;
		if (y == 0)
		{
			/* first DWORD is stored as YUY2 */
			lasty = data[dataoffs++];
			lastcb = data[dataoffs++];
			*dest++ = (lasty << 8) | lastcb;
			lasty = data[dataoffs++];
			lastcr = data[dataoffs++];
			*dest++ = (lasty << 8) | lastcr;
			x = 2;
		}

		/* loop over pixels */
		for ( ; x < stream->width; x++)
		{
			huffyuv_table *ytable = &huffyuv->table[0];
			huffyuv_table *ctable = &huffyuv->table[1 + (x & 1)];
			UINT16 pixel, huffdata;
			int shift;

			/* fill up the buffer; they store little-endian DWORDs, so we XOR with 3 */
			while (bitsinbuffer <= 24 && dataoffs < numbytes)
			{
				bitbuffer |= data[dataoffs++ ^ 3] << (24 - bitsinbuffer);
				bitsinbuffer += 8;
			}

			/* look up the Y component */
			huffdata = ytable->baselookup[bitbuffer >> 16];
			shift = huffdata & 0xff;
			if (shift == 0)
			{
				bitsinbuffer -= 16;
				bitbuffer <<= 16;

				/* fill up the buffer; they store little-endian DWORDs, so we XOR with 3 */
				while (bitsinbuffer <= 24 && dataoffs < numbytes)
				{
					bitbuffer |= data[dataoffs++ ^ 3] << (24 - bitsinbuffer);
					bitsinbuffer += 8;
				}

				huffdata = ytable->extralookup[(huffdata >> 8) * 65536 + (bitbuffer >> 16)];
				shift = huffdata & 0xff;
			}
			bitsinbuffer -= shift;
			bitbuffer <<= shift;
			pixel = huffdata & 0xff00;

			/* fill up the buffer; they store little-endian DWORDs, so we XOR with 3 */
			while (bitsinbuffer <= 24 && dataoffs < numbytes)
			{
				bitbuffer |= data[dataoffs++ ^ 3] << (24 - bitsinbuffer);
				bitsinbuffer += 8;
			}

			/* look up the Cb/Cr component */
			huffdata = ctable->baselookup[bitbuffer >> 16];
			shift = huffdata & 0xff;
			if (shift == 0)
			{
				bitsinbuffer -= 16;
				bitbuffer <<= 16;

				/* fill up the buffer; they store little-endian DWORDs, so we XOR with 3 */
				while (bitsinbuffer <= 24 && dataoffs < numbytes)
				{
					bitbuffer |= data[dataoffs++ ^ 3] << (24 - bitsinbuffer);
					bitsinbuffer += 8;
				}

				huffdata = ctable->extralookup[(huffdata >> 8) * 65536 + (bitbuffer >> 16)];
				shift = huffdata & 0xff;
			}
			bitsinbuffer -= shift;
			bitbuffer <<= shift;
			*dest++ = pixel | (huffdata >> 8);
		}
	}

	/* apply deltas */
	lastprevy = lastprevcb = lastprevcr = 0;
	for (y = 0; y < stream->height; y++)
	{
		UINT16 *prevrow = BITMAP_ADDR16(bitmap, y - prevlines, 0);
		UINT16 *dest = BITMAP_ADDR16(bitmap, y, 0);

		/* handle the first four bytes independently */
		x = 0;
		if (y == 0)
		{
			/* lasty, lastcr, lastcb are set up previously */
			x = 2;
		}

		/* left predict or gradient predict */
		if ((huffyuv->predictor & ~HUFFYUV_PREDICT_DECORR) == HUFFYUV_PREDICT_LEFT ||
			((huffyuv->predictor & ~HUFFYUV_PREDICT_DECORR) == HUFFYUV_PREDICT_GRADIENT))
		{
			/* first do left deltas */
			for ( ; x < stream->width; x += 2)
			{
				UINT16 pixel0 = dest[x + 0];
				UINT16 pixel1 = dest[x + 1];

				lasty += pixel0 >> 8;
				lastcb += pixel0;
				dest[x + 0] = (lasty << 8) | lastcb;

				lasty += pixel1 >> 8;
				lastcr += pixel1;
				dest[x + 1] = (lasty << 8) | lastcr;
			}

			/* for gradient, we then add in the previous row */
			if ((huffyuv->predictor & ~HUFFYUV_PREDICT_DECORR) == HUFFYUV_PREDICT_GRADIENT && y >= prevlines)
				for (x = 0; x < stream->width; x++)
				{
					UINT16 curpix = dest[x];
					UINT16 prevpix = prevrow[x];
					UINT8 ysum = (curpix >> 8) + (prevpix >> 8);
					UINT8 csum = curpix + prevpix;
					dest[x] = (ysum << 8) | csum;
				}
		}

		/* median predict on rows > 0 */
		else if ((huffyuv->predictor & ~HUFFYUV_PREDICT_DECORR) == HUFFYUV_PREDICT_MEDIAN && y >= prevlines)
		{
			for ( ; x < stream->width; x += 2)
			{
				UINT16 prevpixel0 = prevrow[x + 0];
				UINT16 prevpixel1 = prevrow[x + 1];
				UINT16 pixel0 = dest[x + 0];
				UINT16 pixel1 = dest[x + 1];
				UINT8 a, b, c;

				/* compute previous, above, and (prev + above - above-left) */
				a = lasty;
				b = prevpixel0 >> 8;
				c = lastprevy;
				lastprevy = b;
				if (a > b) { UINT8 tmp = a; a = b; b = tmp; }
				if (a > c) { UINT8 tmp = a; a = c; c = tmp; }
				if (b > c) { UINT8 tmp = b; b = c; c = tmp; }
				lasty = (pixel0 >> 8) + b;

				/* compute previous, above, and (prev + above - above-left) */
				a = lastcb;
				b = prevpixel0 & 0xff;
				c = lastprevcb;
				lastprevcb = b;
				if (a > b) { UINT8 tmp = a; a = b; b = tmp; }
				if (a > c) { UINT8 tmp = a; a = c; c = tmp; }
				if (b > c) { UINT8 tmp = b; b = c; c = tmp; }
				lastcb = (pixel0 & 0xff) + b;
				dest[x + 0] = (lasty << 8) | lastcb;

				/* compute previous, above, and (prev + above - above-left) */
				a = lasty;
				b = prevpixel1 >> 8;
				c = lastprevy;
				lastprevy = b;
				if (a > b) { UINT8 tmp = a; a = b; b = tmp; }
				if (a > c) { UINT8 tmp = a; a = c; c = tmp; }
				if (b > c) { UINT8 tmp = b; b = c; c = tmp; }
				lasty = (pixel1 >> 8) + b;

				/* compute previous, above, and (prev + above - above-left) */
				a = lastcr;
				b = prevpixel1 & 0xff;
				c = lastprevcr;
				lastprevcr = b;
				if (a > b) { UINT8 tmp = a; a = b; b = tmp; }
				if (a > c) { UINT8 tmp = a; a = c; c = tmp; }
				if (b > c) { UINT8 tmp = b; b = c; c = tmp; }
				lastcr = (pixel1 & 0xff) + b;
				dest[x + 1] = (lasty << 8) | lastcr;
			}
		}
	}

	return AVIERR_NONE;
}


static void u64toa(UINT64 val, char *output)
{
	UINT32 lo = (UINT32)(val & 0xffffffff);
	UINT32 hi = (UINT32)(val >> 32);
	if (hi != 0)
		sprintf(output, "%X%08X", hi, lo);
	else
		sprintf(output, "%X", lo);
}


/*-------------------------------------------------
  printf_chunk_recursive - print information
  about a chunk recursively
-------------------------------------------------*/

static void printf_chunk_recursive(avi_file *file, avi_chunk *container, int indent)
{
	char size[20], offset[20];
	avi_chunk curchunk;
	int avierr;

	/* iterate over chunks in this container */
	for (avierr = get_first_chunk(file, container, &curchunk); avierr == AVIERR_NONE; avierr = get_next_chunk(file, container, &curchunk))
	{
		UINT32 chunksize = curchunk.size;
		int recurse = FALSE;

		u64toa(curchunk.size, size);
		u64toa(curchunk.offset, offset);
		printf("%*schunk = %c%c%c%c, size=%s (%s)\n", indent, "",
				(UINT8)(curchunk.type >> 0),
				(UINT8)(curchunk.type >> 8),
				(UINT8)(curchunk.type >> 16),
				(UINT8)(curchunk.type >> 24),
				size, offset);

		/* certain chunks are just containers; recurse into them */
		switch (curchunk.type)
		{
			/* basic containers */
			case CHUNKTYPE_RIFF:
			case CHUNKTYPE_LIST:
				printf("%*stype = %c%c%c%c\n", indent, "",
						(UINT8)(curchunk.listtype >> 0),
						(UINT8)(curchunk.listtype >> 8),
						(UINT8)(curchunk.listtype >> 16),
						(UINT8)(curchunk.listtype >> 24));
				recurse = TRUE;
				chunksize = 0;
				break;
		}

		/* print data within the chunk */
		if (chunksize > 0 && curchunk.size < 1024 * 1024)
		{
			UINT8 *data = NULL;
			int i;

			/* read the data for a chunk */
			avierr = read_chunk_data(file, &curchunk, &data);
			if (avierr == AVIERR_NONE)
			{
				int bytes = MIN(512, chunksize);
				for (i = 0; i < bytes; i++)
				{
					if (i % 16 == 0) printf("%*s  ", indent, "");
					printf("%02X ", data[i]);
					if (i % 16 == 15) printf("\n");
				}
				if (chunksize % 16 != 0) printf("\n");
				free(data);
			}
		}

		/* if we're recursing, dive down */
		if (recurse)
			printf_chunk_recursive(file, &curchunk, indent + 4);
	}

	/* if we didn't get a legitimate error, indicate that */
	if (avierr != AVIERR_END)
		printf("[chunk error %d]\n", avierr);
}