summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/language/Chinese_Simplified/strings.po
blob: acb1c1db008560282d7c4a506b57fdebfe6c8884 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
# Chinese Simplified translations for PACKAGE package
# PACKAGE 套件的简体中文翻译
# Copyright (C) 2016 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Automatically generated, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MAME\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-19 17:34+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-20 13:50+0800\n"
"Last-Translator: YuiFAN\n"
"Language-Team: MAME Language Team\n"
"Language: zh_CN\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/frontend/mame/ui/slotopt.cpp:192
#, c-format
msgid "%s [internal]"
msgstr "%s [内部]"

#: src/frontend/mame/ui/slotopt.cpp:203 src/frontend/mame/ui/inputmap.cpp:625
#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:97
msgid "Reset"
msgstr "重设"

#: src/frontend/mame/ui/slotopt.cpp:220 src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:257
#: src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:83
msgid "[empty slot]"
msgstr "[空插槽]"

#: src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:261
msgid "[create]"
msgstr "[建立]"

#: src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:265 src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:94
msgid "[software list]"
msgstr "[软件清单]"

#: src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:525
msgid "Select access mode"
msgstr "选择存取模式"

#: src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:526
msgid "Read-only"
msgstr "唯读"

#: src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:528
msgid "Read-write"
msgstr "读写"

#: src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:529
msgid "Read this image, write to another image"
msgstr "读取此映像档,写入至其他映像档"

#: src/frontend/mame/ui/filesel.cpp:530
msgid "Read this image, write to diff"
msgstr "读取此映像档,写入差异档"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:57 src/frontend/mame/ui/utils.cpp:81
msgid "Unfiltered"
msgstr "未过滤"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:58 src/frontend/mame/ui/utils.cpp:82
msgid "Available"
msgstr "可用"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:59 src/frontend/mame/ui/utils.cpp:83
msgid "Unavailable"
msgstr "不可用"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:60
msgid "Working"
msgstr "可以执行"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:61
msgid "Not Working"
msgstr "不可执行"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:62
msgid "Mechanical"
msgstr "机械式"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:63
msgid "Not Mechanical"
msgstr "非机械式"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:64
msgid "Category"
msgstr "类别"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:65
msgid "Favorites"
msgstr "最爱"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:66 src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:762
msgid "BIOS"
msgstr "BIOS"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:67
msgid "Not BIOS"
msgstr "非 BIOS"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:68 src/frontend/mame/ui/utils.cpp:84
msgid "Parents"
msgstr "母档"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:69 src/frontend/mame/ui/utils.cpp:85
msgid "Clones"
msgstr "克隆版"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:70
msgid "Manufacturer"
msgstr "制造商"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:71 src/frontend/mame/ui/utils.cpp:86
msgid "Year"
msgstr "年代"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:72
msgid "Save Supported"
msgstr "已支援即时存档"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:73
msgid "Save Unsupported"
msgstr "不支援即时存档"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:74
msgid "CHD Required"
msgstr "需要 CHD"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:75
msgid "No CHD Required"
msgstr "不需要 CHD"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:76
msgid "Vertical Screen"
msgstr "垂直萤幕"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:77
msgid "Horizontal Screen"
msgstr "水平萤幕"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:78 src/frontend/mame/ui/utils.cpp:94
msgid "Custom Filter"
msgstr "自订过滤"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:87
msgid "Publisher"
msgstr "出版商"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:88
msgid "Supported"
msgstr "已支援"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:89
msgid "Partially Supported"
msgstr "部分支援"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:90
msgid "Unsupported"
msgstr "不支援"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:91
msgid "Release Region"
msgstr "释出区域"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:92
msgid "Device Type"
msgstr "装置类别"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:93
msgid "Software List"
msgstr "软件清单"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:244
msgid "<set up filters>"
msgstr "设定过滤"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:352
msgid "Select custom filters:"
msgstr "选择自订过滤器:"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:503
#, c-format
msgid "Filter %1$u"
msgstr "过滤 %1$u"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:518
msgid "Remove last filter"
msgstr "移除最后过滤器"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:520
msgid "Add filter"
msgstr "新增过滤器"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:950
msgid "Select category:"
msgstr "选择类别:"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:981
msgid "[no category INI files]"
msgstr "[没有类别 INI 档案]"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:989
msgid "[no groups in INI file]"
msgstr "[INI 档案中没有群组]"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:1023
msgid "No category INI files found"
msgstr "没有发现群组 INI 档案"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:1028
msgid "File"
msgstr "档案"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:1032
msgid "No groups found in category file"
msgstr "在类别档案中没有找到群组"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:1037
msgid "Group"
msgstr "群组"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:1038
msgid "Include clones"
msgstr "包含克隆版"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:1038 src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:82
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:968 src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:969
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:970 src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:971
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:972 src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:973
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:983
msgid "Yes"
msgstr "是"

#: src/frontend/mame/ui/utils.cpp:1038 src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:81
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:968 src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:969
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:970 src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:971
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:972 src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:973
#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:983
msgid "No"
msgstr "否"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:92
#, c-format
msgid ""
"Cheat Comment:\n"
"%s"
msgstr ""
"作弊码注解:\n"
"%s"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:105
msgid "All cheats reloaded"
msgstr "全部作弊码已重新载入"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:136
msgid "Autofire Settings"
msgstr "连发设定"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:157
msgid "Reset All"
msgstr "全部重设"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:160
msgid "Reload All"
msgstr "全部重新载入"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:273
msgid "Autofire Status"
msgstr "连发状态"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:273 src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:208
#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:212 src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:216
#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:220 src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:224
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1246
msgid "Disabled"
msgstr "已停用"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:273 src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:208
#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:212 src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:216
#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:220 src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:224
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1246
msgid "Enabled"
msgstr "已启用"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:299 src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:305
#: src/frontend/mame/ui/menu.cpp:721 src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:902
#: src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:135 src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:137
msgid "On"
msgstr "开"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:299 src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:305
#: src/frontend/mame/ui/menu.cpp:724 src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:902
#: src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:135 src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:137
msgid "Off"
msgstr "关"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:316
msgid "No buttons found on this machine!"
msgstr "在此机器上找不到按钮!"

#: src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:327 src/frontend/mame/ui/cheatopt.cpp:331
msgid "Autofire Delay"
msgstr "连发延迟"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:85
msgid "stopped"
msgstr "已停止"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:87
msgid "playing"
msgstr "正在执行"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:87
msgid "(playing)"
msgstr "(正在执行)"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:88
msgid "recording"
msgstr "正在记录"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:88
msgid "(recording)"
msgstr "(正在记录)"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:95
msgid "Pause/Stop"
msgstr "暂停/停止"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:98
msgid "Play"
msgstr "执行"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:101
msgid "Record"
msgstr "记录"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:104
msgid "Rewind"
msgstr "倒带"

#: src/frontend/mame/ui/tapectrl.cpp:107
msgid "Fast Forward"
msgstr "快进"

#: src/frontend/mame/ui/inputmap.cpp:53
msgid "User Interface"
msgstr "使用者介面"

#: src/frontend/mame/ui/inputmap.cpp:59
msgid "Other Controls"
msgstr "其他控制"

#: src/frontend/mame/ui/menu.cpp:294
msgid "Return to Machine"
msgstr "回到机械"

#: src/frontend/mame/ui/menu.cpp:299 src/frontend/mame/ui/menu.cpp:301
msgid "Exit"
msgstr "结束"

#: src/frontend/mame/ui/menu.cpp:306 src/frontend/mame/ui/menu.cpp:308
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "回上一层菜单"

#: src/frontend/mame/ui/menu.cpp:727
msgid "Auto"
msgstr "自动"

#: src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:88
msgid "[file manager]"
msgstr "[ 文件管理器 ]"

#: src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:228
msgid "Switch Item Ordering"
msgstr "切换项目顺序"

#: src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:259
#, c-format
msgid "Switched Order: entries now ordered by %s"
msgstr "切换顺序:目前项目依照 %s 排序"

#: src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:259
msgid "shortname"
msgstr "短档名"

#: src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:259
msgid "description"
msgstr "描述"

#: src/frontend/mame/ui/swlist.cpp:389
msgid "[compatible lists]"
msgstr "[ 完整清单 ]"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:56
#, c-format
msgid "Screen #%d"
msgstr "画面 #%d"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:204 src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:48
msgid "Rotate"
msgstr "旋转"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:208
msgid "Backdrops"
msgstr "背景图"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:212
msgid "Overlays"
msgstr "覆叠图"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:216
msgid "Bezels"
msgstr "外框图"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:220
msgid "CPanels"
msgstr "操作台"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:224 src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:51
#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:64
msgid "Marquees"
msgstr "贴画 (marquees)"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:228
msgid "View"
msgstr "检视"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:228
msgid "Cropped"
msgstr "裁切"

#: src/frontend/mame/ui/videoopt.cpp:228
msgid "Full"
msgstr "全部"

#: src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:79
msgid "File Already Exists - Override?"
msgstr "档案已存在 — 是否覆写?"

#: src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:171
msgid "New Image Name:"
msgstr "新映象档名称:"

#: src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:177
msgid "Image Format:"
msgstr "映像档格式"

#: src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:183
msgid "Create"
msgstr "建立"

#: src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:214
msgid "Please enter a file extension too"
msgstr "请一并输入副档名"

#: src/frontend/mame/ui/filecreate.cpp:266
msgid "Select image format"
msgstr "选择映像档格式"

#: src/frontend/mame/ui/state.cpp:388
msgid "Load State"
msgstr "载入状态"

#: src/frontend/mame/ui/state.cpp:388
msgid "Select position to load from"
msgstr "选择载入位置"

#: src/frontend/mame/ui/state.cpp:412
msgid "Save State"
msgstr "保存状态"

#: src/frontend/mame/ui/state.cpp:412
msgid "Select position to save to"
msgstr "选择保存位置"

#: src/frontend/mame/ui/barcode.cpp:74
msgid "New Barcode:"
msgstr "新条码:"

#: src/frontend/mame/ui/barcode.cpp:78
msgid "Enter Code"
msgstr "输入条码"

#: src/frontend/mame/ui/barcode.cpp:119
msgid "Barcode length invalid!"
msgstr "条码长度无效!"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:31
msgid "Show All"
msgstr "显示全部"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:32
msgid "Hide Filters"
msgstr "隐藏过滤器"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:33
msgid "Hide Info/Image"
msgstr "隐藏信息/图片"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:34
msgid "Hide Both"
msgstr "隐藏两者"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:151
msgid "Fonts"
msgstr "字体"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:152
msgid "Colors"
msgstr "颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:157 src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:38
msgid "Language"
msgstr "语言"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:161
msgid "Show side panels"
msgstr "显示侧面版"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:173
msgid "Custom UI Settings"
msgstr "连发设定"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:223
msgid "default"
msgstr "缺省"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:331
msgid "UI Font"
msgstr "UI 字体"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:336
msgid "Bold"
msgstr "粗体"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:337
msgid "Italic"
msgstr "斜体"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:342
msgid "Lines"
msgstr "行"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:348
msgid "Infos text size"
msgstr "信息字体大小"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:362
msgid "UI Fonts Settings"
msgstr "UI 字体设定"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:371
msgid "Sample text - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."
msgstr "采样文字 - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:451
msgid "Normal text"
msgstr "一般文本"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:452
msgid "Selected color"
msgstr "选择色彩"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:453
msgid "Normal text background"
msgstr "一般文本背景"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:454
msgid "Selected background color"
msgstr "选择背景颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:455
msgid "Subitem color"
msgstr "子项目颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:456 src/frontend/mame/ui/custui.cpp:511
msgid "Clone"
msgstr "克隆"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:457
msgid "Border"
msgstr "边框"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:458
msgid "Background"
msgstr "背景"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:459
msgid "Dipswitch"
msgstr "机械设定开关"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:460
msgid "Unavailable color"
msgstr "未拥有游戏颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:461
msgid "Slider color"
msgstr "参数调整"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:462
msgid "Gfx viewer background"
msgstr "图形检视器背景"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:463
msgid "Mouse over color"
msgstr "鼠标经过颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:464
msgid "Mouse over background color"
msgstr "鼠标经过背景颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:465
msgid "Mouse down color"
msgstr "鼠标按下颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:466
msgid "Mouse down background color"
msgstr "鼠标按下背景颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:469
msgid "Restore originals colors"
msgstr "还原至原本颜色"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:481
msgid "UI Colors Settings"
msgstr "UI 色彩设定"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:490
#, c-format
msgid "Double click or press %1$s to change the color value"
msgstr "双击或按下 %1$s 以改变颜色值"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:498
msgid "Menu Preview"
msgstr "菜单预览"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:507
msgid "Normal"
msgstr "一般"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:508
msgid "Subitem"
msgstr "子项目"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:509
msgid "Selected"
msgstr "已选择"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:510
msgid "Mouse Over"
msgstr "鼠标经过"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:740
msgid "ARGB Settings"
msgstr "ARGB 设定"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:745 src/frontend/mame/ui/custui.cpp:748
msgid "Alpha"
msgstr "透明度"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:753 src/frontend/mame/ui/custui.cpp:756
#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:898
msgid "Red"
msgstr "红"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:761 src/frontend/mame/ui/custui.cpp:764
#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:901
msgid "Green"
msgstr "绿"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:769 src/frontend/mame/ui/custui.cpp:772
#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:902
msgid "Blue"
msgstr "蓝"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:775
msgid "Choose from palette"
msgstr "从色盘选择"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:813
msgid "Color preview ="
msgstr "颜色预览="

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:894
msgid "White"
msgstr "白"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:895
msgid "Silver"
msgstr "银"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:896
msgid "Gray"
msgstr "灰"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:897
msgid "Black"
msgstr "黑"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:899
msgid "Orange"
msgstr "橘"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:900
msgid "Yellow"
msgstr "黄"

#: src/frontend/mame/ui/custui.cpp:903
msgid "Violet"
msgstr "紫"

#: src/frontend/mame/ui/selector.cpp:116
msgid "Selection List - Search: "
msgstr "选项清单 - 搜寻: "

#: src/frontend/mame/ui/selector.cpp:124
#, c-format
msgid "Double click or press %1$s to select"
msgstr "双击或按下 %1$s 以选择"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:310 src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:211
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" added to favorites list."
msgstr ""
"%s\n"
" 已新增至最爱清单。"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:315 src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:321
#: src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:216
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" removed from favorites list."
msgstr ""
"%s\n"
" 已从最爱清单移除。"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:453
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:271
msgid "Configure Options"
msgstr "设定选项"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:454
msgid "Configure Machine"
msgstr "设定机台"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:458 src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:916
msgid "Plugins"
msgstr "插件"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:876
#, c-format
msgid "Romset\t%1$-.100s\n"
msgstr "ROM组\t%1$-.100s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:877
#, c-format
msgid "Year\t%1$s\n"
msgstr "年代\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:878
#, c-format
msgid "Manufacturer\t%1$-.100s\n"
msgstr "製造商\t%1$-.100s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:882
#, c-format
msgid "Driver is Clone of\t%1$-.100s\n"
msgstr "驱动相容于\t%1$-.100s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:884
msgid "Driver is Parent\t\n"
msgstr "驱动为主档\t\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:887
msgid "Analog Controls\tYes\n"
msgstr "类比控制\t是\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:889
msgid "Keyboard Inputs\tYes\n"
msgstr "键盘输入\t是\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:892
msgid "Overall\tNOT WORKING\n"
msgstr "整体\t不可执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:894
msgid "Overall\tUnemulated Protection\n"
msgstr "整体\t未模拟保护\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:896
msgid "Overall\tWorking\n"
msgstr "整体\t可以执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:899
msgid "Graphics\tUnimplemented\n"
msgstr "图形\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:903
msgid "Graphics\tImperfect Colors\n"
msgstr "图形\t色彩不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:905
msgid "Graphics\tImperfect\n"
msgstr "图形\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:907
msgid "Graphics\tOK\n"
msgstr "图形\tOK\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:910
msgid "Sound\tNone\n"
msgstr "声音\t无\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:912
msgid "Sound\tUnimplemented\n"
msgstr "声音\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:914
msgid "Sound\tImperfect\n"
msgstr "声音\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:916
msgid "Sound\tOK\n"
msgstr "声音\tOK\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:919
msgid "Controls\tUnimplemented\n"
msgstr "控制\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:921
msgid "Controls\tImperfect\n"
msgstr "控制\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:924
msgid "Keyboard\tUnimplemented\n"
msgstr "键盘\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:926
msgid "Keyboard\tImperfect\n"
msgstr "键盘\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:929
msgid "Mouse\tUnimplemented\n"
msgstr "滑鼠\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:931
msgid "Mouse\tImperfect\n"
msgstr "滑鼠\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:934
msgid "Microphone\tUnimplemented\n"
msgstr "麦克风\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:936
msgid "Microphone\tImperfect\n"
msgstr "麦克风\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:939
msgid "Camera\tUnimplemented\n"
msgstr "相机\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:941
msgid "Camera\tImperfect\n"
msgstr "相机\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:944
msgid "Disk\tUnimplemented\n"
msgstr "磁碟\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:946
msgid "Disk\tImperfect\n"
msgstr "磁碟\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:949
msgid "Printer\tUnimplemented\n"
msgstr "印表机\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:951
msgid "Printer\tImperfect\n"
msgstr "印表机\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:954
msgid "LAN\tUnimplemented\n"
msgstr "区域网路\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:956
msgid "LAN\tImperfect\n"
msgstr "区域网路\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:959
msgid "WAN\tUnimplemented\n"
msgstr "外部网路\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:961
msgid "WAN\tImperfect\n"
msgstr "外部网路\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:964
msgid "Timing\tUnimplemented\n"
msgstr "计时\t无法执行\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:966
msgid "Timing\tImperfect\n"
msgstr "计时\t不完美\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:968
#, c-format
msgid "Mechanical Machine\t%1$s\n"
msgstr "机械式机台"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:969
#, c-format
msgid "Requires Artwork\t%1$s\n"
msgstr "需要装饰图\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:970
#, c-format
msgid "Requires Clickable Artwork\t%1$s\n"
msgstr "需要可点击的装饰图\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:971
#, c-format
msgid "Support Cocktail\t%1$s\n"
msgstr "支援檯面型筐体\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:972
#, c-format
msgid "Driver is BIOS\t%1$s\n"
msgstr "驱动为 BIOS\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:973
#, c-format
msgid "Support Save\t%1$s\n"
msgstr "支援即时存档\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:974
#, c-format
msgid "Screen Orientation\t%1$s\n"
msgstr "画面方向\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:974
msgid "Vertical"
msgstr "垂直"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:974
msgid "Horizontal"
msgstr "水平"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:983
#, c-format
msgid "Requires CHD\t%1$s\n"
msgstr "需要 CHD\t%1$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:996
msgid "Roms Audit Pass\tOK\n"
msgstr "ROM 验证通过\tOK\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:998
msgid "Roms Audit Pass\tBAD\n"
msgstr "ROM 验证通过\t错误\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1001
msgid "Samples Audit Pass\tNone Needed\n"
msgstr "样本档验证通过\t不需要\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1003
msgid "Samples Audit Pass\tOK\n"
msgstr "样本档验证通过\tOK\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1005
msgid "Samples Audit Pass\tBAD\n"
msgstr "样本档验证通过\t错误\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1008
msgid ""
"Roms Audit Pass\tDisabled\n"
"Samples Audit Pass\tDisabled\n"
msgstr ""
"ROM 验证通过\t已停用\n"
"样本档验证通过\t已停用\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1177
#, c-format
msgid "%1$s %2$s ( %3$d / %4$d machines (%5$d BIOS) )"
msgstr "%1$s %2$s ( %3$d / %4$d 机械 (%5$d BIOS) )"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1193 src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:555
#, c-format
msgid "%1$s: %2$s - Search: %3$s_"
msgstr "%1$s: %2$s - 搜寻: %3$s_"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1195 src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:557
#, c-format
msgid "Search: %1$s_"
msgstr "搜寻: %1$s_"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1205
#, c-format
msgid "Romset: %1$-.100s"
msgstr "Rom组: %1$-.100s"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1212
#, c-format
msgid "System: %1$-.100s"
msgstr "系统: %1$-.100s"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1249
msgid ""
"The selected machine is missing one or more required ROM or CHD images. "
"Please select a different machine.\n"
"\n"
msgstr "选定的机械缺少一个至多个必要的 ROM 或 CHD 映像档,请选择其他机械。\n"

#: src/frontend/mame/ui/selgame.cpp:1255 src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:462
msgid "Press any key to continue."
msgstr "按任意键继续。"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:35
msgid "ROMs"
msgstr "ROM"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:36
msgid "Software Media"
msgstr ""

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:37
msgid "UI"
msgstr "使用者介面"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:39
msgid "Samples"
msgstr "采样文件"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:40
msgid "DATs"
msgstr "文件"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:41
msgid "INIs"
msgstr "INI"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:42
msgid "Category INIs"
msgstr ""

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:43
msgid "Icons"
msgstr "图示"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:44 src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:25
msgid "Cheats"
msgstr "作弊码文件 (cheat)"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:45 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:49
msgid "Snapshots"
msgstr "快照 (snap)"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:46 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:50
msgid "Cabinets"
msgstr "机械图 (cabinets)"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:47 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:53
msgid "Flyers"
msgstr "广告图 (flyers)"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:48 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:54
msgid "Titles"
msgstr "标题图 (titles)"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:49 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:55
msgid "Ends"
msgstr "结束图 (ends)"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:50 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:52
msgid "PCBs"
msgstr "PCB"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:52
msgid "Controls Panels"
msgstr "控制面板"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:53
msgid "Crosshairs"
msgstr "十字准星"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:54
msgid "Artworks"
msgstr "装饰图"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:55 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:57
msgid "Bosses"
msgstr "首领"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:56
msgid "Artworks Preview"
msgstr "装饰图预览"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:57 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:63
msgid "Select"
msgstr "选择"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:58
msgid "GameOver"
msgstr "游戏结束"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:59 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:61
msgid "HowTo"
msgstr "说明"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:60 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:58
msgid "Logos"
msgstr "标题图"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:61 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:62
msgid "Scores"
msgstr "得分"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:62 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:59
msgid "Versus"
msgstr "对战"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:63 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:65
msgid "Covers"
msgstr "封面"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:116
msgid "Folders Setup"
msgstr "文件夹设定"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:167
#, c-format
msgid "Current %1$s Folders"
msgstr "当下 %1$s 文件夹"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:179
msgid "Change Folder"
msgstr "变更文件夹"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:179
msgid "Add Folder"
msgstr "新增文件夹"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:182
msgid "Remove Folder"
msgstr "移除文件夹"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:418
#, c-format
msgid "Change %1$s Folder - Search: %2$s_"
msgstr "变更 %1$s 文件夹 - 搜寻: %2$s_"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:418
#, c-format
msgid "Add %1$s Folder - Search: %2$s_"
msgstr "新增 %1$s 文件夹 - 搜寻: %2$s_"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:429
msgid "Press TAB to set"
msgstr "按下 TAB 键设定"

#: src/frontend/mame/ui/dirmenu.cpp:513
#, c-format
msgid "Remove %1$s Folder"
msgstr "移除 %1$s 文件夹"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:43
msgid "Keyboard Mode:"
msgstr "键盘模式:"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:43
msgid "Natural"
msgstr "自然"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:43
msgid "Emulated"
msgstr "模拟"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:239
#, c-format
msgid ""
"Uptime: %1$d:%2$02d:%3$02d\n"
"\n"
msgstr ""
"执行时间: %1$d:%2$02d:%3$02d\n"
"\n"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:241
#, c-format
msgid ""
"Uptime: %1$d:%2$02d\n"
"\n"
msgstr ""
"执行时间: %1$d:%2$02d\n"
"\n"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:245
#, c-format
msgid ""
"Tickets dispensed: %1$d\n"
"\n"
msgstr ""
"彩票分配数: %1$d\n"
"\n"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:256
msgid "Coin %1$c: NA%3$s\n"
msgstr "投币数 %1$c: NA%3$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:256
#, c-format
msgid "Coin %1$c: %2$d%3$s\n"
msgstr "投币数 %1$c: %2$d%3$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:259
msgid " (locked)"
msgstr " (已锁定)"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:506
msgid "Visible Delay"
msgstr "可见度延迟"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:604
#, c-format
msgid "%s.xml saved under ui folder."
msgstr "%s.xml 已储存于 ui 文件夹。"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:630
msgid "Name:       Description:\n"
msgstr "名称:      描述:\n"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:641
#, c-format
msgid "%s.txt saved under ui folder."
msgstr "%s.txt 已储存于 ui 资料夹下。"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:658
msgid "Export list in XML format (like -listxml)"
msgstr "汇出 XML 格式列表 (同 -listxml)"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:659
msgid "Export list in XML format (like -listxml, but exclude devices)"
msgstr "汇出 TXT 格式列表 (同 -listfull,但不包含装置)"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:660
msgid "Export list in TXT format (like -listfull)"
msgstr "汇出 TXT 格式列表 (同 -listfull)"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:712 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:2218
msgid ""
"\n"
"  Configuration saved  \n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"    设定已保存    \n"
"\n"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:766
msgid "Driver"
msgstr "驱动"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:769
msgid "This machine has no BIOS."
msgstr "此机台没有 BIOS。"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:778 src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:145
msgid "Add To Favorites"
msgstr "新增至最爱"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:780 src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:147
msgid "Remove From Favorites"
msgstr "从最爱移除"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:783
msgid "Save machine configuration"
msgstr "保存机械设定"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:794
msgid "Configure machine:"
msgstr "设定机台:"

#: src/frontend/mame/ui/miscmenu.cpp:831 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:2416
msgid " (default)"
msgstr " (缺省)"

#: src/frontend/mame/ui/imgcntrl.cpp:116
msgid "Cannot save over directory"
msgstr "无法跨目录储存"

#: src/frontend/mame/ui/imgcntrl.cpp:149
msgid ""
"The software selected is missing one or more required ROM or CHD images. "
"Please select a different one."
msgstr "选定的软件缺少一个至多个必要的 ROM 或 CHD 映像档,请选择其他软件。"

#: src/frontend/mame/ui/info_pty.cpp:30 src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:99
msgid "Pseudo terminals"
msgstr "伪终端"

#: src/frontend/mame/ui/info_pty.cpp:39
msgid "[failed]"
msgstr "[ 错误 ]"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:30
msgid "protection"
msgstr "保护"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:31
msgid "color palette"
msgstr "色盘"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:32
msgid "graphics"
msgstr "图形"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:33
msgid "sound"
msgstr "声音"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:34
msgid "controls"
msgstr "控制"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:35
msgid "keyboard"
msgstr "键盘"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:36
msgid "mouse"
msgstr "滑鼠"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:37
msgid "microphone"
msgstr "麦克风"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:38
msgid "camera"
msgstr "相机"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:39
msgid "disk"
msgstr "磁碟"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:40
msgid "printer"
msgstr "印表机"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:41
msgid "LAN"
msgstr "区域网"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:42
msgid "WAN"
msgstr "广域网"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:43
msgid "timing"
msgstr ""

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:177
msgid ""
"One or more ROMs/CHDs for this machine are incorrect. The machine may not "
"run correctly.\n"
msgstr "本机械有一个或更多的 ROM/CHD 是不正确的。此机械可能无法正确执行。\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:187
msgid ""
"There are known problems with this machine\n"
"\n"
msgstr ""
"本机械已知具有下列的问题\n"
"\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:192
msgid ""
"One or more ROMs/CHDs for this machine have not been correctly dumped.\n"
msgstr "本机械有一个或更多的 ROM/CHD 尚未正确地被 DUMP。\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:197
msgid "Completely unemulated features: "
msgstr "未完整模拟功能: "

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:203 src/frontend/mame/ui/info.cpp:219
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:203 src/frontend/mame/ui/info.cpp:219
#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:264
#, c-format
msgid ", %s"
msgstr ", %s"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:213
msgid "Imperfectly emulated features: "
msgstr "未完美模拟功能: "

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:228
msgid "Screen flipping in cocktail mode is not supported.\n"
msgstr "尚未支援台面型筐体模式的画面翻转。"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:230
msgid "This machine requires external artwork files.\n"
msgstr "此机械需要额外的装饰图档"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:232
msgid ""
"This machine was never completed. It may exhibit strange behavior or missing "
"elements that are not bugs in the emulation.\n"
msgstr "本机械无法完成,并非模拟中的错误而可能呈现怪异的行为或缺少元件。\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:234
msgid ""
"This machine has no sound hardware, MAME will produce no sounds, this is "
"expected behaviour.\n"
msgstr "本机械无声音硬体,故 MAME 将不会产生声音,这是可预期的行为。\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:238
msgid ""
"\n"
"THIS MACHINE DOESN'T WORK. The emulation for this machine is not yet "
"complete. There is nothing you can do to fix this problem except wait for "
"the developers to improve the emulation.\n"
msgstr ""
"此机械无法执行,机械的模拟还不完全。除了等待开发人员改良模拟之外,没有方法可"
"以解决这个问题。\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:240
msgid ""
"\n"
"Elements of this machine cannot be emulated as they requires physical "
"interaction or consist of mechanical devices. It is not possible to fully "
"experience this machine.\n"
msgstr ""
"此机械的部分元件无法模拟,因其需要实际活动的互动或机械装置的组合。故无法完成"
"此机械的体验。\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:262
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"There are working clones of this machine: %s"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"本机械尚有可执行的彷製版: %s"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:275
msgid ""
"\n"
"\n"
"Press any key to continue"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"按任意按键继续"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:290
#, c-format
msgid ""
"%1$s\n"
"%2$s %3$s\n"
"Driver: %4$s\n"
"\n"
"CPU:\n"
msgstr ""
"%1$s\n"
"%2$s %3$s\n"
"驱动: %4$s\n"
"\n"
"CPU:\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:325 src/frontend/mame/ui/info.cpp:363
msgid "MHz"
msgstr "MHz"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:325 src/frontend/mame/ui/info.cpp:363
msgid "kHz"
msgstr "kHz"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:339
msgid ""
"\n"
"Sound:\n"
msgstr ""
"\n"
"声音:\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:367
msgid ""
"\n"
"Video:\n"
msgstr ""
"\n"
"视讯:\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:371
msgid "None\n"
msgstr "无\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:378
msgid "Vector"
msgstr "向量"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:389
#, c-format
msgid "%1$s: %2$s\n"
msgstr "%1$s: %2$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:389
msgid "%2$s\n"
msgstr "%2$s\n"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:435
#, c-format
msgid "Screen '%1$s'"
msgstr "画面 '%1$s'"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:437
msgid "Screen"
msgstr "画面"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:522
msgid "Not supported"
msgstr "不支援"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:525
msgid "Partially supported"
msgstr "部分支援"

#: src/frontend/mame/ui/info.cpp:533
msgid "[empty]"
msgstr "[ 空 ]"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:60
msgid "Input (general)"
msgstr "输入设定 (一般)"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:62
msgid "Input (this Machine)"
msgstr "输入设定 (本机器)"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:66
msgid "Analog Controls"
msgstr "类比控制"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:68
msgid "Dip Switches"
msgstr "机械设定开关"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:71
msgid "Machine Configuration"
msgstr "机器设定"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:75
msgid "Bookkeeping Info"
msgstr "收入信息"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:78
msgid "Machine Information"
msgstr "机器信息"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:85
msgid "Image Information"
msgstr "映像档信息"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:88
msgid "File Manager"
msgstr "文件管理器"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:96
msgid "Tape Control"
msgstr "磁带控制"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:102
msgid "BIOS Selection"
msgstr "选择 BIOS"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:106
msgid "Slot Devices"
msgstr "插槽设备"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:110
msgid "Barcode Reader"
msgstr "条码读取器"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:114
msgid "Network Devices"
msgstr "网路装置"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:118
msgid "Keyboard Mode"
msgstr "键盘模式"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:121
msgid "Slider Controls"
msgstr "参数调整"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:124 src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:99
msgid "Video Options"
msgstr "视频选项"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:128
msgid "Crosshair Options"
msgstr "十字准星选项"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:132
msgid "Cheat"
msgstr "游戏作弊"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:135
msgid "Plugin Options"
msgstr "插件选项"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:139
msgid "External DAT View"
msgstr "檢視外部文件"

#: src/frontend/mame/ui/mainmenu.cpp:154
msgid "Select New Machine"
msgstr "选择新机器"

#: src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:135
msgid "Sound"
msgstr "声音"

#: src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:136
msgid "Sample Rate"
msgstr "采样率"

#: src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:137
msgid "Use External Samples"
msgstr "使用外部采样率"

#: src/frontend/mame/ui/sndmenu.cpp:149 src/frontend/mame/ui/optsmenu.cpp:210
msgid "Sound Options"
msgstr "声音选项"

#: src/frontend/mame/ui/viewgfx.cpp:406
msgid " COLORS"
msgstr " 色彩"

#: src/frontend/mame/ui/viewgfx.cpp:406
msgid " PENS"
msgstr " PENS"

#: src/frontend/mame/ui/auditmenu.cpp:116
msgid "Audit in progress..."
msgstr "校验中..."

#: src/frontend/mame/ui/datmenu.cpp:80
msgid "Software Usage"
msgstr "软件用法"

#: src/frontend/mame/ui/datmenu.cpp:362
msgid "Revision: "
msgstr "版本: "

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:51
msgid "Control Panels"
msgstr "控制面板"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:56
msgid "Artwork Preview"
msgstr "装饰图预览"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:60
msgid "Game Over"
msgstr "游戏结束"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:69
msgid "Add or remove favorites"
msgstr "新增或移除最爱"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:70
msgid "Export displayed list to file"
msgstr "汇出显示的清单至档案"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:71
msgid "Show DATs view"
msgstr "显示文件检视"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:127
msgid "Command"
msgstr "出招表"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:128
msgid "Gameinit"
msgstr ""

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:129
msgid "High Scores"
msgstr "高分"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:130
msgid "History"
msgstr "历史"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:131
msgid "MAMEinfo"
msgstr "MAMEinfo"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:132
msgid "MARPScore"
msgstr "MARPScore"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:133
msgid "MESSinfo"
msgstr "MESSinfo"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:134
msgid "Mamescore"
msgstr "Mamescore"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:135
msgid "Sysinfo"
msgstr ""

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:252
msgid "Software part selection:"
msgstr "软件部分选项: "

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:358
msgid "BIOS selection:"
msgstr "选择 BIOS:"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:585 src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:621
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:311
#, c-format
msgid "%1$s, %2$-.100s"
msgstr "%1$s, %2$-.100s"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:589
#, c-format
msgid "Software is clone of: %1$-.100s"
msgstr "软件相容于: %1$-.100s"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:591
msgid "Software is parent"
msgstr "软件为主档"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:596
msgid "Supported: No"
msgstr "已支援: 否"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:601
msgid "Supported: Partial"
msgstr "已支援: 部分"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:606
msgid "Supported: Yes"
msgstr "已支援: 是"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:611
#, c-format
msgid "romset: %1$-.100s"
msgstr "Rom套: %1$-.100s"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:627
#, c-format
msgid "Driver is clone of: %1$-.100s"
msgstr "驱动相容于: %-.100s"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:629
msgid "Driver is parent"
msgstr "驱动为主档"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:634
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:330
msgid "Overall: NOT WORKING"
msgstr "整体: 不可执行"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:636
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:332
msgid "Overall: Unemulated Protection"
msgstr "整体: 未模拟保护"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:638
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:334
msgid "Overall: Working"
msgstr "整体: 可以执行"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:642
msgid "Graphics: Unimplemented, "
msgstr "图形: 不完整,"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:644
msgid "Graphics: Imperfect, "
msgstr "图形: 不完美, "

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:646
msgid "Graphics: OK, "
msgstr "图形: OK, "

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:649
msgid "Sound: None"
msgstr "声音: 无"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:651
msgid "Sound: Unimplemented"
msgstr "声音: 无法执行"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:653
msgid "Sound: Imperfect"
msgstr "声音: 不完美"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:655
msgid "Sound: OK"
msgstr "声音: OK"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:665
#, c-format
msgid "%1$s %2$s"
msgstr "%1$s %2$s"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:1995
msgid "Images"
msgstr "图像"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:1996
msgid "Infos"
msgstr "信息"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:2483
msgid "Usage"
msgstr "用法"

#: src/frontend/mame/ui/selmenu.cpp:2518
msgid "General Info"
msgstr "一般信息"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:22
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "其他选项"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:23
msgid "Re-select last machine played"
msgstr "重新选择上次执行的机台"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:24
msgid "Enlarge images in the right panel"
msgstr "放大右侧面版的图片"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:26
msgid "Show mouse pointer"
msgstr "显示滑鼠指标"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:27
msgid "Confirm quit from machines"
msgstr "确认离开机台"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:28
msgid "Skip information screen at startup"
msgstr "略过起始的信息画面"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:29
msgid "Force 4:3 aspect for snapshot display"
msgstr "强制撷图显示比例为 4:3"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:30
msgid "Use image as background"
msgstr "使用图片作为背景"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:31
msgid "Skip BIOS selection menu"
msgstr "略过 BIOS 选择菜单"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:32
msgid "Skip software parts selection menu"
msgstr "略过软件部分选择菜单"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:33
msgid "Info auto audit"
msgstr "信息自动验证"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:34
msgid "Hide romless machine from available list"
msgstr "在可用清单中隐藏无 ROM 机台"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:38
msgid "Advanced Options"
msgstr "进阶选项"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:39
msgid "Performance Options"
msgstr "效能选项"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:40
msgid "Auto frame skip"
msgstr "自动省略画格"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:41
msgid "Frame skip"
msgstr "省略画格"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:42
msgid "Throttle"
msgstr "限制速度"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:43
msgid "Sleep"
msgstr "休眠"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:44
msgid "Speed"
msgstr "速度"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:45
msgid "Refresh speed"
msgstr "更新速度"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:47
msgid "Rotation Options"
msgstr "选转选项"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:49
msgid "Rotate right"
msgstr "右旋转"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:50
msgid "Rotate left"
msgstr "左旋转"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:51
msgid "Auto rotate right"
msgstr "自动右旋转"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:52
msgid "Auto rotate left"
msgstr "自动左旋转"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:53
msgid "Flip X"
msgstr "翻转 X"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:54
msgid "Flip Y"
msgstr "翻转 Y"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:56
msgid "Artwork Options"
msgstr "装饰图选项"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:57
msgid "Artwork Crop"
msgstr "装饰图裁切"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:58
msgid "Use Backdrops"
msgstr "使用背景图"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:59
msgid "Use Overlays"
msgstr "使用覆叠图"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:60
msgid "Use Bezels"
msgstr "使用外框图"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:61
msgid "Use Control Panels"
msgstr "使用控制面版图"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:62
msgid "Use Marquees"
msgstr "使用机台标题图"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:64
msgid "State/Playback Options"
msgstr "状态/播放选项"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:65
msgid "Automatic save/restore"
msgstr "自动储存/还原"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:66
msgid "Bilinear snapshot"
msgstr "双线过滤撷图"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:67
msgid "Burn-in"
msgstr "烙印撷图"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:69
msgid "Input Options"
msgstr "输入选项"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:70
msgid "Coin lockout"
msgstr "投币锁定"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:71
msgid "Mouse"
msgstr "滑鼠"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:72
msgid "Joystick"
msgstr "摇杆"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:73
msgid "Lightgun"
msgstr "光线枪"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:74
msgid "Multi-keyboard"
msgstr "多重键盘"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:75
msgid "Multi-mouse"
msgstr "多重滑鼠"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:76
msgid "Steadykey"
msgstr "稳定键"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:77
msgid "UI active"
msgstr "UI 启动"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:78
msgid "Offscreen reload"
msgstr "画面外重新装填"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:79
msgid "Joystick deadzone"
msgstr "摇杆无反应区"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:80
msgid "Joystick saturation"
msgstr "摇杆饱和值"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:81
msgid "Natural keyboard"
msgstr "自然键盘"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:82
msgid "Simultaneous contradictory"
msgstr "同时发生的对立状况"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:83
msgid "Coin impulse"
msgstr "投币脉冲"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:87
msgid "Device Mapping"
msgstr "装置映对"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:88
msgid "Lightgun Device Assignment"
msgstr "分配光线枪装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:89
msgid "Trackball Device Assignment"
msgstr "分配轨迹球装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:90
msgid "Pedal Device Assignment"
msgstr "分配踏板装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:91
msgid "Adstick Device Assignment"
msgstr "分配 Adstick 装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:92
msgid "Paddle Device Assignment"
msgstr "分配划桨装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:93
msgid "Dial Device Assignment"
msgstr "分配转盘装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:94
msgid "Positional Device Assignment"
msgstr "分配指向装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:95
msgid "Mouse Device Assignment"
msgstr "分配滑鼠装置"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:100
msgid "Video Mode"
msgstr "视讯模式"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:101
msgid "Number Of Screens"
msgstr "画面数"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:103
msgid "Triple Buffering"
msgstr "三重缓冲"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:104
msgid "HLSL"
msgstr "HLSL"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:106
msgid "GLSL"
msgstr "GLSL"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:107
msgid "Bilinear Filtering"
msgstr "双线过滤"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:108
msgid "Bitmap Prescaling"
msgstr "点阵图预缩放"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:109
msgid "Window Mode"
msgstr "视窗模式"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:110
msgid "Enforce Aspect Ratio"
msgstr "强制比例"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:111
msgid "Start Out Maximized"
msgstr "最大化开始"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:112
msgid "Synchronized Refresh"
msgstr "同步更新"

#: src/frontend/mame/ui/submenu.cpp:113
msgid "Wait Vertical Sync"
msgstr "等待垂直同步"

#: src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:456
msgid ""
"The selected software is missing one or more required files. Please select a "
"different software.\n"
"\n"
msgstr ""
"选定的软件缺少一个至多个必要的 ROM 或 CHD 映像档,请选择其他软体。\n"
"\n"

#: src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:549
#, c-format
msgid "%1$s %2$s ( %3$d / %4$d software packages )"
msgstr "%1$s %2$s ( %3$d / %4$d 软件包 )"

#: src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:550
#, c-format
msgid "Driver: \"%1$s\" software list "
msgstr "驱动: \"%1$s\" 软件清单 "

#: src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:564 src/frontend/mame/ui/selsoft.cpp:571
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:308
#, c-format
msgid "%1$-.100s"
msgstr "%1$-.100s"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:149
msgid ""
"The selected game is missing one or more required ROM or CHD images. Please "
"select a different game.\n"
"\n"
"Press any key to continue."
msgstr ""
"选定的游戏缺少一个至多个必要的 ROM 或 CHD 映像档,请选择其他游戏。\n"
"按任意键继续。"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:241
#, c-format
msgid ""
"No machines found. Please check the rompath specified in the %1$s.ini file.\n"
"\n"
"If this is your first time using %2$s, please see the config.txt file in the "
"docs directory for information on configuring %2$s."
msgstr ""
"找不到机械,请检查 %1$s.ini 的 ROM 目录设定\n"
"\n"
"如果此为首次使用 %2$s,请参阅 docs 目录中的 config.txt 以取得设定 %2$s 的相关"
"信息。"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:292
#, c-format
msgid "Type name or select: %1$s_"
msgstr "输入名称或选择: %1$s_"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:294
msgid "Type name or select: (random)"
msgstr "输入名称或选择: (随机)"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:314
#, c-format
msgid "Driver: %1$-.100s"
msgstr "驱动: %-.100s\n"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:339
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:349
msgid "Unimplemented"
msgstr "无法执行"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:341
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:351
msgid "Imperfect"
msgstr "不完美"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:343
#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:353
msgid "OK"
msgstr "确认"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:347
msgid "None"
msgstr "无"

#: src/frontend/mame/ui/simpleselgame.cpp:355
#, c-format
msgid "Gfx: %s, Sound: %s"
msgstr "图形: %s, 声音: %s"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:337
msgid "This driver requires images to be loaded in the following device(s): "
msgstr "此驱动需要额外载入下列装置的映像档: "

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1084 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1094
msgid "Keyboard Emulation Status"
msgstr "键盘模拟状态"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1086
msgid "Mode: PARTIAL Emulation"
msgstr "模式: 部分模拟"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1087
msgid "UI:  Enabled"
msgstr "UI:  已启用"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1089 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1099
msgid "**Use ScrLock to toggle**"
msgstr "**使用 ScrLock 键切换**"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1096
msgid "Mode: FULL Emulation"
msgstr "模式: 完整模拟"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1097
msgid "UI:  Disabled"
msgstr "UI:  已停用"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1240
msgid "Autofire can't be enabled"
msgstr "无法启用连发"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1293
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to quit?\n"
"\n"
"Press ''%1$s'' to quit,\n"
"Press ''%2$s'' to return to emulation."
msgstr ""
"确定要退出吗?\n"
"\n"
"按 ''%1$s'' 退出,\n"
"按 ''%2$s'' 继续模拟。"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1366
msgid "Master Volume"
msgstr "主音量"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1375
#, c-format
msgid "%1$s Volume"
msgstr "%1$s 音量"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1399
#, c-format
msgid "Overclock CPU %1$s"
msgstr "超频 CPU %1$s"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1408
#, c-format
msgid "Overclock %1$s sound"
msgstr "超频 %1$s 声音"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1429
#, c-format
msgid "%1$s Refresh Rate"
msgstr "%1$s 刷新率"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1434
#, c-format
msgid "%1$s Brightness"
msgstr "%1$s 亮度"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1436
#, c-format
msgid "%1$s Contrast"
msgstr "%1$s 对比"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1438
#, c-format
msgid "%1$s Gamma"
msgstr "%1$s 迦玛值"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1442
#, c-format
msgid "%1$s Horiz Stretch"
msgstr "%1$s 水平延展"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1444
#, c-format
msgid "%1$s Horiz Position"
msgstr "%1$s 水平位置"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1446
#, c-format
msgid "%1$s Vert Stretch"
msgstr "%1$s 垂直延展"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1448
#, c-format
msgid "%1$s Vert Position"
msgstr "%1$s 垂直位置"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1467
#, c-format
msgid "Laserdisc '%1$s' Horiz Stretch"
msgstr "激光影碟 %1$s 水平延展"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1469
#, c-format
msgid "Laserdisc '%1$s' Horiz Position"
msgstr "激光影碟 %1$s 水平位置"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1471
#, c-format
msgid "Laserdisc '%1$s' Vert Stretch"
msgstr "激光影碟 %1$s 垂直延展"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1473
#, c-format
msgid "Laserdisc '%1$s' Vert Position"
msgstr "激光影碟 %1$s 垂直位置"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1485
msgid "Vector Flicker"
msgstr "向量闪烁度"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1486
msgid "Beam Width Minimum"
msgstr "最小光束宽度"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1487
msgid "Beam Width Maximum"
msgstr "最大光束宽度"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1488
msgid "Beam Intensity Weight"
msgstr "光束强度"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1503
#, c-format
msgid "Crosshair Scale %1$s"
msgstr "十字准星尺度 %1$s"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1503 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1505
msgid "X"
msgstr "X"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1503 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1505
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1505
#, c-format
msgid "Crosshair Offset %1$s"
msgstr "十字准星位移 %1$s"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1593
#, c-format
msgid "%1$3ddB"
msgstr "%1$3ddB"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1637
#, c-format
msgid "%1$d%%"
msgstr "%1$d%%"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1653
#, c-format
msgid "%1$3.0f%%"
msgstr "%1$3.0f%%"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1676
#, c-format
msgid "%1$.3ffps"
msgstr "%1$.3ffps"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1699 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1721
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1742 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1764
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1786 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1808
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1830 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1852
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1874 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1896
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1918
#, c-format
msgid "%1$.3f"
msgstr "%1$.3f"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1933 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1948
#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1963 src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1978
#, c-format
msgid "%1$1.2f"
msgstr "%1$1.2f"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1996
#, c-format
msgid "Crosshair Scale X %1$1.3f"
msgstr "十字准星尺度 X %1$1.3f"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:1996
#, c-format
msgid "Crosshair Scale Y %1$1.3f"
msgstr "十字准星尺度 Y %1$1.3f"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:2015
#, c-format
msgid "Crosshair Offset X %1$1.3f"
msgstr "十字准星位移 X %1$1.3f"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:2015
#, c-format
msgid "Crosshair Offset Y %1$1.3f"
msgstr "十字准星位移 Y %1$1.3f"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:2158
msgid "**Error saving ui.ini**"
msgstr "**保存 ui.ini 时错误**"

#: src/frontend/mame/ui/ui.cpp:2214
#, c-format
msgid "**Error saving %s.ini**"
msgstr "**保存 %s.ini 时错误**"

#: src/frontend/mame/ui/optsmenu.cpp:193
msgid "Filter"
msgstr "筛选"

#: src/frontend/mame/ui/optsmenu.cpp:206
msgid "Customize UI"
msgstr "自订 UI"

#: src/frontend/mame/ui/optsmenu.cpp:207
msgid "Configure Directories"
msgstr "设定目录"

#: src/frontend/mame/ui/optsmenu.cpp:213
msgid "General Inputs"
msgstr "一般输入"

#: src/frontend/mame/ui/optsmenu.cpp:216
msgid "Save Configuration"
msgstr "保存设定"

#: src/frontend/mame/ui/optsmenu.cpp:228
msgid "Settings"
msgstr "设定"